Anasayfa Kitap Cevapları
3 Nisan 2022, 0:51 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100-102-103-104. Cevapları MEB Yayınları

Mutlak Değer Cevapları

2. ÜNİTE TAM SAYILAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 100-102-103-104. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 100 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Şekilde kuş ile balığın deniz seviyesine göre konumları verilmiştir. Buna göre kuş ve balığın deniz seviyesine olan uzaklıkları hakkında ne söyleyebiliriz?
Cevap: Kuşun deniz seviyesine olan uzaklığı 3, balığın ise -3’tür.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde

Yeşim, proje ödevi olarak hazırladığı yol maketinde yolun kenarını birbirine eş parçalara ayırıp her bir noktayı yukarıdaki gibi bir tam sayı ile eşleştiriyor. Yol G ile D noktasında son bulmaktadır. Buna göre Yeşim K ve L araçlarını aynı anda, birbirine zıt yönde ve aynı sabit hızla hareket ettirirse:
a) Araçlar, hangi noktalarda başlangıç noktasından 3 br uzaklıkta olur?
Cevap: G  ve C

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 269-270. Cevapları MEB Yayınları

b) K ve L araçlarının aynı anda başlangıç noktasına eşit uzaklıkta oldukları noktaları eşlerseniz hangi nokta açıkta kalır?
Cevap: D


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 103 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Çalışma Sayfası

1. Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını yazınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 103 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


2. |∆| = 5 ise “∆” in alabileceği değerleri yazınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 103 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


3. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere “ <, >, =” işaretlerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 103 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


4. Aşağıda sizden istenen tam sayıları, sayı doğrusunda her iki tam sayı arasını 1 birim kabul ederek yanıtlayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 103 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 104 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. |-8|, -100, |+8|, 1, 0 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: -100 < 0 < 1 < |-8| = |+8|


2. |-3| < ∎ < |+6| ifadesinde “∎” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?
Cevap: C

A) 4 B) I-5I C) -4 D) I-4I


3. Kemal, şekildeki gibi bir sayı doğrusunda 0 noktasına simetri aynası koyduğunda -1 ile 1, -2 ile 2, -3 ile 3 … noktalarının üst üste geldiğini görüyor. Buna göre Kemal, simetri aynasını -1 noktasına koyduğunda hangi noktalar üst üste gelir?
Cevap: -2,0  -3,1  -4,2   -5,4

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 27. Cevapları Engürü Yayınları

4. Ahmet mutlak değerinin sonucu 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 olan sayıların her birini bir karta yazmak istiyor. Buna göre Ahmet’in kaç karta ihtiyacı vardır? Açıklayınız.
Cevap: 5,4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-5


5. Sayı doğrusunda 3 tam sayısına 5 br uzaklıkta bulunan sayıları yazınız.
Cevap:

3+5 = 8
3-5 = -2
8 ve -2


6. |n|=3, |z|=4, |e|=5, |g|=6 olduğuna göre 6, -5, -4, 5, -6, 5, 3 sayılarına karşılık gelen harfler sırasıyla yazıldığında hangi kelime oluşur?
Cevap: Gezegen


7. Mutlak değeri 4’ten küçük olan tam sayıları yazınız.
Cevap: 3,2,1,0,-1,-2,-3


8. Aşağıda verilen matematiksel ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) |+5| = 5
(Y)  -2 < -5
(Y) |-10| < +10
(D) |-19| < -20
(Y) -35 > |-20|
(Y) |-3| > -2
(D) |0| < |-1|
(D) -11 < -8

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.