Anasayfa
Ara Bul
17 Eylül 2021, 13:33
Ali
Üye

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-15-16-17-18. Cevapları Öğün Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18. Cevapları Öğün Yayınları Doğal Sayılarla İşlemler Üslü İfadeler

6. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Öğün Yayınları

Soru: Kavun, şeftali, karpuz ve elmaların kaç adet olduğunu doğal sayıların karesi ve küpünden yararlanarak bulabilir misiniz?
Cevap:  Kavun= 3² =3*3=9,   Şeftali=5² = 5 x 5 = 25, Karpuz=2²=2*2=4, Elma=4² = 4 x 4 = 16

6. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Öğün Yayınları

Soru: Siz de 7⁶ üslü ifadesinin değerini hesap makinesini kullanarak bulunuz.
Cevap: 117649

6. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Öğün Yayınları

Soru: Siz de seçtiğiniz iki basamaklı ve birler basamağında “5” olan bir doğal sayının karesini kısa yoldan
bulunuz.
Cevap: Birler basamağı “5” olan iki basamaklı bir doğal sayının karesini kısa yoldan bulalım. Nasıl mı?
45² nin değerini kısa yoldan bulalım.
1. aşama: 45 sayısının birler basamağında bulunan 5’in karesini alalım. 5 x 5 = 25’tir.
2. aşama: 25 sayısı 852 nin değerinin son iki basamağıdır. Yani 45² = …25’tir.
3. aşama: Şimdi de 85 sayısının onlar basamağındaki sayı ile bir fazlasını çarpalım. 4 x 5 = 20’dir.
4. aşama: İkinci aşamada yazdığımız 25 sayısının soluna, bulduğumuz “20” sayısını yazalım. Böylelikle 45 sayısının karesini bulmuş oluyoruz.
45²=2025 eder

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda çarpım durumunda verilen sayıları üslü ifade olarak yazınız.
Cevap:
a) 8 x 8 x 8 x 8=8⁴
b) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1=1⁷
c) 15 x 15=15²
ç) 147=147¹

2. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:
a) 7²=49
b) 125¹=125
c) 0²⁸=0
ç) 1²⁰=1
d) 25⁰=1

3. ◊ = 3 için ◊⁴ üslü ifadesinin değerini hesaplayınız.
Cevap: ◊ = 3 ise  ◊⁴=3⁴=3*3*3*3=81

4. ∇ = 5 için 2^∇ üslü ifadesinin değerini bulunuz.
Cevap: 2⁵=32

5. 4² , 4⁵ , 4³ , 4¹ üslü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:  4⁵ > 4³ >4²> 4¹ tabanlar eşitse üssü büyük olan büyüktür.

6. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Öğün Yayınları

6. Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisinin değeri en büyüktür?
Cevap:   C) 7²=49 >B) 3⁵=27>D) 15¹=15> A) 2³=8

7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:
(Y) 5² üslü ifadesinde 2’ye taban denir.
(D) 7³ şeklindeki sayılara üslü ifadeler denir.
(D) 4 tane 11’in çarpımı 11⁴ şeklinde gösterilir.
(D) Bir üslü ifadede kuvvet, tabanın kaç kez çarpılacağını gösterir.
(Y) 6³ üslü ifadesinin değeri 18’dir.

8. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
a) 4² = 2^∇ eşitliğinde ∇ = 4 olur.
b) 9^◊ = 81 eşitliğinde ◊’nin değeri 2  olur.
c) Ο^3 = 64 eşitliğinde Ο=4 olur.
ç) ∇= 5 için ∇⁴ üslü ifadesinin değeri 625 olur.
d) 6³ sayısı 216 ifadesinin üslü olarak yazılmış şeklidir.
e) 9³ üslü ifadesinin değeri 3 basamaklıdır.(729)

9. Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 2⁵ = 32
(D) 10² = 100
(Y) 3⁴ = 4 • 4 • 4
(D) 7 • 7 • 7 = 7³
(D) 5² = 5 • 5
(Y) 2³ = 3²
(D) 2¹ = 2
(D) 4² = 2⁴
(Y) 1²⁸ = 28
(D) 0⁷ = 0

10. 5³ – 2³  işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: (5*5*5)-(2*2*2)=125-8=117

6. Sınıf  Matematik Ders Kitabı Sayfa 18. Cevapları Öğün Yayınları

11. 12² ÷ 3² işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: 144 ÷ 9=16

12.  ∇ = 2 ve ◊ = 3 için ∇⁴ + ◊²  toplamını bulunuz.
Cevap: 2⁴+3²=16+9=25

13.  Bir kırtasiyede 10 deste uçlu kalem ve her kalemin içinde de onar uç bulunmaktadır. Bu kırtasiyede bulunan toplam uç sayısını üslü ifade olarak yazınız.
Cevap: 10*10=10²

14. Ozan, harçlıklarından artırdığı parasını, istediği ayakkabıyı almak üzere kumbarasında biriktiriyor. Ozan, kumbarasına ilk gün 2 TL atıyor. Her gün bir önceki gün biriktirdiği parasının 2 katı kadar para biriktirebilen Ozan’ın bir haftanın sonunda kumbarasında kaç TL biriktirebileceğini üslü ifade olarak yazınız.
Cevap: 1. gün=2, 2.gün=2*2, 3.gün=2*2*2, 4.gün =2*2*2*2, 5.gün=2*2*2*2*2, 6.gün=2*2*2*2*2*2, 7.gün=2*2*2*2*2*2*2*2
toplam 2+4+8+16+32+64+128=2¹+2²+2³+2⁴+2⁵+2⁶+2⁷

Soru:  Sizce kral, vezire istediğini verebilmiş midir? Söyleyiniz.

Cevap: 1. kare=1 buğday ,2. kare=2 buğday, 3. kare=2*2=buğday …… 64.kare=2*2*2…*2=63 tane 2 nin çarpımı=2⁶³=yaklaşık 9 kentilyona eder. Burada vezirin istediğini verememiştir gözüküyor..
(not: bir satrançta 64 kare var)

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.