Anasayfa Kitap Cevapları
16 Mart 2023, 18:38 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124-125-128. Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 124-125-128. Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 6. sınıf matematik ders kitabı sayfa 124-125-128 cevapları konusunu paylaştık. 3. Ünite Değerlendirme Soruları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

3. ÜNİTE 2. Bölüm Oran 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 124-125-128. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 124 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. I. 0,137 = 0,1373737…
II. 0,21 = 0,2111111…
III. 0,54 = 0,545454…
IV. 0,103 = 0,1033333…
Yukarıdaki devirli ondalık gösterimlerden hangileri doğru verilmiştir?

Cevap: C) II VE III

I. 0,137 = 0,1373737… →Üzerinde olan çizgi yanlış verilmiştir. Devir 37 üzerinde devam eder.
II. 0,21 = 0,2111111…
III. 0,54 = 0,545454…
IV. 0,103 = 0,1033333…→Üzerinde olan çizgi yanlış verilmiştir. Devir 3 üzerinde devam eder.


2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 144/10 = 1,44

144/10 = 14,4 olmalıdır.


3. 17,543 = 1 · 10 + Δ · 1 + ∟ · 0,1 + 4 · 0,01 + Ο · 0,001
Yukarıdaki eşitliğe göre Δ + ∟ – Ο işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: D) 9

Δ ⇒ 7
∟ ⇒ 5
Ο ⇒ 3
7 + 5 – 3= 9


4. 23,1∟7 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına yuvarlanmış hâli 23,12 olduğuna göre ∟ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
Cevap: B) 1

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 115-117. Cevapları KOZA Yayınları

23,1∟7 >> 23,12
7 >> Binde birler basamağı
∟ >> Yüzde birler basamağı1 >> Onda birler basamağı
7 > 5 olduğu için

∟ = 1 olur.


5. (0,48 + 0,48 + …………… + 0,48) → 30 tane
Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 14,4

0,48 x 30 = 14,4


6. 3,15 + 5,97 + 2,02 + 8,5
Yukarıdaki işlemin sonucu tahmini olarak kaçtır?
Cevap: D) 20
3,15 → 3
5,97 → 6
2,02  → 2
8,5 → 9
3 + 2 + 6 + 9 =20


7. 0,84÷1,2 + 0,64÷1,6
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?
Cevap:  A) 1,1

0,84 / 1,2 + 0,64 / 1,6 = ?
= 0,7 + 0,4
= 1,1 olur.


8. 260 ÷ ∟ = 0,26
2,4 x Δ = 240
Yukarıda verilenlere göre ∟÷Δ işleminin sonucu kaçtır?

Cevap: C) 10

260 ÷ ∟ = 0,26
∟ = 260 / 0,26
∟ = 1000

2,4. ∆ = 240
∆ = 240 / 2,4
∆ = 100

∟ ÷ ∆ = 1000 / 100 = 10 olur


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 125 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9. Bir taksinin açılış ücreti 5,4 liradır. Bu takside taksimetre her 100 metrede 0,8 lira ücret yazdığına göre 1100 metre yolculuk yapan biri kaç lira öder?
Cevap: D) 14,2

1100/100 = 11
11 x 0,8 = 8,8
8,8 + 5,4 = 14,2


Yukarıdaki tabloda müzeye giden dört okulun öğretmen ve öğrenci sayıları verilmiştir. 10 ve 11. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız.

10. Hürriyet Ortaokulundaki öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı kaçtır?
Cevap:  A) 1/7

9/63 = 1/7


11. Hangi grupta öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı fazladır?
Cevap: A) Atatürk Ortaokulu

Cumhuriyet ⇒ 10/60 =1/6
Atatürk ⇒ 12/69 = 4/23
Merkez ⇒ 11/66 = 1/6
Hürriyet ⇒ 9/63 =1/7

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2023

12. I.  Kerem’in kilosunun boyuna oranı
II. Aslı’nın 10 tokasının Ece’nin 5 tokasına oranı
III. 2 m2ye düşen 7 kg yağmurun oranı
IV. Okunan sayfa sayısının kalan sayfa sayısına oranı
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi birimli orana örnektir?

Cevap: B) 2 → I ve IV


13. Yukarıda verilenlere göre kırmızı balon sayısının mavi balon sayısına oranı kaçtır?
Cevap: B) 2 : 3

4/6 = 2/3


Yukarıdaki tabloda bir sınıfta bulunan öğrencilerin sayısı gösterilmektedir. 14, 15 ve
16. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız

14. Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı kaçtır?
Cevap: C) 3/4

8 + 7 = 15 Erkek öğrenci
5 + 15 = 20 Kız öğrenci
15/20 = 3/4


15. Gözlüksüz erkek öğrenci sayısının gözlüklü öğrenci sayısına oranı kaçtır
Cevap: A) 7/13

Gözlüklü toplam öğrenci = 8 + 5 = 13
Gözlüksüz erkek öğrenci = 7
7/13


16. Kız öğrenci sayısının gözlüklü öğrenci sayısına oranı kaçtır?
Cevap: D) 20/13

Gözlüklü toplam öğrenci = 8 + 5 = 13
Kız öğrenci sayısı = 5 + 15 = 20
20/13


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 128 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

MATEMATİK OYUNLARI KOD ÇÖZME

Aşağıdaki kod tablosunda verilen problemlere denk gelen harfleri doğru sonuçlarla eşleştiriniz. Buna göre mesajı bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 128 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

 


PİZZA BULMACA

Aşağıda bir pizza dükkanındaki siparişler ve istenen dilimlerin oranları verilmiştir. Verilen oranlara uygun pizzaları eşleştiriniz.
Cevap:

 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 128 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.