Anasayfa Kitap Cevapları
3 Nisan 2022, 0:57 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 15-16-18-19-22-23. Cevapları MEB Yayınları

Üslü İfadeler Cevapları

1. ÜNİTE DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 15-16-17-18-1920-21-22-23. Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 15 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Kemal, kaktüs bu şekilde çoğalmaya devam ederse 5. ayda kaktüste kaç yeni kaktüs gövdesi oluşacağını çok merak eder ve 32 olarak hesaplar. Belli bir düzen içerisinde çoğalan bu kaktüste 7. ayda oluşacak gövde sayısını kısa yoldan göstermenin bir yolu var mıdır?
Cevap:

1.Ay ⇒ 2¹= 2
2.Ay ⇒ 2²= 4
3.Ay ⇒ 2³= 8
4.Ay ⇒ 2⁴= 16
5.Ay ⇒ 2⁵= 32
6.Ay ⇒ 2⁶= 64
7.Ay ⇒ 2⁷= 128 tane gövde olacaktır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 16 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Benzer şekilde 4. adımdaki şekli çiziniz. Şekle yeni eklediğiniz üçgenlerin sayısını
kâğıdınıza not ediniz

Cevap: 3 . 3 . 3 . 3 → 3⁴= 27


Bu şekilde devam edildiğinde 7. adımda şekle eklenen üçgen sayısını yazabilir
misiniz?

Cevap: 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3→ 3⁷= 729


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki tabloda verilen boşlukları doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız
Cevap:

a) 4³ = 4 . 4 . 4 = 16 . 4= 64
b) 2⁴ = 2 . 2 . 2 . 2= 16
c) 5³ = 5 . 5 . 5= 25 . 5= 125
ç) 7² = 7 . 7= 49

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 111-115. Cevapları Engürü Yayınları

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.
Cevap:

a) 6¹ = 6
b) 7¹ = 7
c) 8¹= 8
ç) 12¹ = 12


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 19 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.
Cevap:

a) 1⁴ = 1 . 1 . 1. 1= 1
b) 1² = 1 . 1= 1
c) 1⁵ = 1 . 1 . 1 . 1 . 1= 1
ç) 1¹⁰ = 1
d) 1²⁰= 1
e) 1¹⁰⁰ = 1


Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerini bulup 10’un kuvvetlerini hesaplamak için kolay bir yol bulunuz
Cevap:

10¹ = 10
10² = 100
10³ = 1000
10⁴ = 10 000
10⁵ = 100 000
10⁶ = 1 000 000


Aşağıdaki verilen üslü ifadeleri karşılarındaki uygun olan sayılarla eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 19 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 22 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki üslü ifadelerin okunuşlarını karşılarına yazınız.
Cevap:

3⁵⇒ Üç üssü beş ya da üçün beşinci kuvveti
6⁴⇒ Altı üssü dört ya da altının dördüncü kuvveti
8¹⇒ Sekiz üssü bir ya da sekizin birinci kuvveti


2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

4⁷ sayısının tabanı 4, kuvveti 7 sayısıdır.
8⁶sayısının tabanı 8 , kuvveti 6 sayısıdır.
7² sayısının tabanı 7 , kuvveti 2 sayısıdır.
10³ sayısının tabanı 10 , kuvveti 3 sayısıdır.


3. Aşağıda verilen üslü ifadelerin tekrarlı çarpım biçimindeki gösterimlerini karşılarına yazınız.
Cevap:

2⁵⇒ 2 . 2 . 2 . 2 . 2
3⁴⇒ 3 . 3 . 3 . 3 . 3
5²⇒ 5 . 5
6³⇒ 6 . 6 . 6


4. Aşağıda tekrarlı çarpımları verilmiş sayıları üslü olarak ifade ediniz
Cevap:

4 ⋅ 4 ⋅ 4 = 4³
7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 = 7⁴
5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 = 5⁶
12 ⋅ 12 ⋅ 12 ⋅ 12 ⋅ 12 ⋅ 12 = 12⁶


5. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin karşısına doğrusunu yazınız

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 22Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Aşağıdaki üslü ifadelerin sonuçlarını bulunuz
Cevap:

5² = 5 . 5 = 25
2⁶ = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 64
97¹ = 97
6⁴ = 6 . 6 . 6 . 6 =1296
1²³= 1

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67-71. Cevapları Engürü Yayınları

7. Aşağıdaki üslü ifadelerin sonuçlarını yazınız.
Cevap:

10³ = 1000
10² =100
10⁶ =1 000 000
10⁸ = 100 000 000


8. Aşağıdaki sayıları üslü ifade olarak yazınız.
Cevap:

1000 = 10³
10 000 000 = 10⁷
10 000 000 000 = 10¹⁰


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. 16 sayısını farklı doğal sayıların kuvvetleri olarak yazmak istediğimizde
16 = 16¹
16 = 4²
16 = 2⁴
şeklinde üç tane eşitlik elde ederiz. Peki, 64 sayısını farklı doğal sayıların kuvvetleri olarak yazmak istersek kaç farklı eşitlik elde ederiz?

Cevap: B

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5


2. Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken sayıları bulunuz
Cevap:

a) 81 = 3❑ → 4
b) 6❑ = 36 → 2
c) 48 = 3 . 2❑ → 4


3.Bahçesinde 4 ahırı olan Erdem Bey’in her bir ahırında 4 ineği vardır. Erdem Bey’in
Cevap:

a) Tüm ineklerinin sayısını ifade eden üslü niceliği yazınız. ⇒ 4²
b) Tüm ineklerinin ayak sayısını ifade eden üslü niceliği yazınız. ⇒ 4⁴


4. Aşağıda kibrit çöpleri ile yazılmış ifadeyi sadece 1 kibrit çöpünün yerini değiştirerek doğru hâle getiriniz
Cevap:

2³ = 32 yerine;
2⁵ = 32 olması gerekir.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.