Anasayfa Kitap Cevapları
17 Nisan 2022, 17:35 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 151-157-158-159. Cevapları Engürü Yayınları

Veri Analizi Cevapları

4. ÜNİTE 3. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 151-157-158-159. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 151 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Birinci olan takım ile son sıradaki takımın puan farkını nasıl yorumlarsınız?
Cevap:  1. olan takım A takımı, son takım ise D takımıdır. Farkları  77 – 25 = 52’dir.

Takımların maç başına attıkları gol sayılarını yaklaşık olarak nasıl bulabilirsiniz?
Cevap: Puan sayılarını maç sayısına bölerek yaklaşık değerini bulabiliriz.


BUNU DENEYELİM

Evinize ait son dört aylık su faturası tutarlarını not ediniz. En yüksek ve en düşük fatura tutarları arasındaki farkı belirleyiniz. Bu farka göre fatura tutarları hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz
Cevap: 130 TL, 100 TL, 120 TL ve 95 TL
En yüksek fatura→ 130 TL
En düşük fatura→ 95 TL
130 – 95 = 35 TL fark vardır.
Bu farka göre aylık su giderimizin değiştiğini söyleyebiliriz.

Dört fatura tutarını toplayınız ve toplamı dörde bölünüz. Bulduğunuz sonucu fatura tutarları ile karşılaştırınız. Karşılaştırma sonucunda nasıl bir yorum yapabilirsiniz?
Cevap:

130 + 100 + 120 + 95 = 445 TL
445 ÷ 4 = 111,25 TL
Bazı aylar sonucun altında su harcamışken, bazı aylarda da sonucun üstünde su harcaması yapmışız.

Bölme işleminin sonucundan yola çıkarak gelecek ayın su faturası tutarı hakkında tahminde bulunabilir misiniz?
Cevap:  Gelecek ay 100 TL fatura gelebilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 157 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Sporcuların performanslarının değerlendirilmesinde aritmetik ortalamadan nasıl yararlanılır?
Cevap:  Verilen değerleri toplayarak kaç tane değer verilmişse bu toplamı verilen değer sayısına böleriz.


SIRA SİZDE

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 157 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Elif’in bir haftalık ders çalışma süreleri yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Elif’in ders çalışma sürelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 51 dakikadır.

b. Elif günlük ortalama kaç dakika ders çalışmıştır?
Cevap:

48 dakikadır.
44 + 36 + 53 + 27 + 65 + 33 + 78 = 336
336 ÷ 7 = 48

c. Elif’in ortalama süreden daha fazla ders çalıştığı günler hangileridir?
Cevap:  Çarşamba, Cuma, Pazar


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 157 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizdeki beş yıllık yaklaşık susam üretim miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 15-16-18-19-22-23. Cevapları MEB Yayınları

a. Beş yıllık susam üretim miktarlarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 3000 tondur.

b. Beş yıllık susam üretim miktarlarının ortalaması kaçtır?
Cevap: 18 200 tondur.
20 000 + 18 000 + 17 000 + 17 000 + 19 000 = 91 000
91 000 ÷ 5 = 18 200

c. 2020 yılı dikkate alınmadığında açıklık ve aritmetik ortalama kaç olur?
Cevap:

Açıklık = 3000 ton
Aritmetik ortalama= 18 000 ton


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 158 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

3. Aşağıdaki tabloda altı arkadaştan beşinin kütleleri verilmiştir. Bu altı arkadaşın kütlelerinin aritmetik ortalaması 47 kilogram olduğuna göre aşağıdaki soruları
cevaplayınız

a. Kemal’in kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap: 60 kg.
45 + 37 + 43 + 55 + x + 42 = 222x
222x ÷ 6 = 47 ise;
47 . 6 = 282
282 – 222 = 60 kg.

b. Altı arkadaşın kütlelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 23 kg.

c. Kütlesi 33 kilogram olan Özge bu gruba katıldığında grubun yeni açıklığı ve aritmetik ortalaması kaç olur?
Cevap:

Grup toplamı= 282
282 + 33 = 315
315 ÷ 7 = 45
Aritmetik ortalama= 45
Açıklık= 27 kg.


4. Yandaki grafikte bir ilde haziran ayında gerçekleşen sıcaklık değerlerinin gün sayısına göre dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin açıklığı kaçtır?
Cevap:  6° C

b. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: 29,4°C
32 + 31 + 30 + 28 + 26 = 147
147÷ 5 = 29,4


5. Yandaki tabloda Bora ve Tayfun’un dört deneme sınavında yaptıkları net sayıları gösterilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Bora’nın net sayılarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

75 + 90 + 85 + 80 = 330
330 ÷ 4 = 82,5
Aritmetik ortalama= 82,5
Açıklık = 15

b. Tayfun’un net sayılarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır
Cevap:

80 + 80 + 70 + 95 = 325
325 ÷ 4 = 81,25
Aritmetik ortalama= 81,25
Açıklık = 25

c. Hangi öğrenci net sayılarına göre deneme sınavlarında daha başarılıdır?
Cevap: Bora daha başarılıdır.


6. A ve B şirketlerinin dört yıllık kâr miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. A şirketinin kâr miktarlarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

460 000 + 490 000 + 510 000 + 600 000 = 2 060 000
2 060 000 ÷ 4 = 515 000
Aritmetik ortalama= 515 000
Açıklık= 140 000 lira

b. B şirketinin kâr miktarlarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

480 000 + 520 000 + 500 000 + 560 000 = 2 060 000
2 060 000 ÷ 4 = 515 000
Aritmetik ortalama= 515 000
Açıklık= 80 000 lira

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 289-292-293-295-296. Cevapları MEB Yayınları

c. Kâr miktarlarına göre bu şirketlerden birine yatırım yapmak isteyen bir kişi hangi şirketi seçmelidir?
Cevap: B şirketini seçmelidir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 159 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Yandaki grafikte Nurgül’ün beş ayda okuduğu kitap sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Nurgül ayda ortalama kaç kitap okumuştur?
Cevap:

2 + 3 + 4 + 1 + 5 = 15
15 ÷ 5 = 3 kitap okumuştur

b. Nurgül’ün aylara göre okuduğu kitap sayılarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 4’tür.

c. Bir yılda aylık ortalama 4 kitap okumak isteyen Nurgül kalan aylarda toplam kaç kitap okumalıdır?
Cevap: 33 kitap okumalıdır.
12 . 4 = 48
48 – 15 = 33


8. Aşağıdaki tabloda bir mağazada bir haftada satılan bilgisayar ve cep telefonu sayılarının günlere göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Günde ortalama kaç tane bilgisayar satılmıştır?
Cevap:

3 + 6 + 3 + 7 + 5  + 8 + 10 = 42
42 ÷ 7 = 6 bilgisayar satılmıştır.

b. Günde ortalama kaç tane cep telefonu satılmıştır?
Cevap:

7 + 3 + 12 + 8 + 11 + 17 + 12 = 70
70 ÷ 7 = 10 telefon satılmıştır.


9. Kütlelerinin ortalaması 42 kilogram olan 4 kişilik bir gruba kütlelerinin ortalaması 48 kilogram olan 2 kişi daha katılırsa tüm grubun kütlelerinin aritmetik ortalamasının kaç olacağını bulunuz.
Cevap:

42 . 4 = 168
48 . 2 = 96
168 + 96 = 264
264 ÷ 6 = 44 kg.


10. Aralarında 2 yaş fark bulunan dört kişilik bir grubun yaşlarının aritmetik ortalaması 19’dur. Buna göre,

a. Bu gruptaki kişilerin yaşlarını bulunuz
Cevap:

1. ⇒ x
2. ⇒x+2
3. ⇒ x+4
4. ⇒ x+6

x + x+2 + x+4 + x+6 → 4x + 12 ÷ 4 = 19
4x +12 = 76
4x = 64
x = 16

1. ⇒ 16
2. ⇒18
3. ⇒20
4. ⇒ 22

b. Bu gruba 24 yaşında bir kişinin katılmasıyla oluşan yeni grubun yaşlarının aritmetik ortalamasını ve yaşlarının açıklığını bulunuz.
Cevap:

24 + 16 + 18 + 20 + 22 = 100
100 ÷ 5 = 20
Aritmetik ortalama= 20
Açıklık = 8


11. Aşağıdaki tabloda bir manavın beş günde kaçar kilogram elma sattığı gösterilmiştir. Bu manavın yaptığı günlük elma satış miktarının aritmetik ortalaması hafta sonu yaptığı satışlarla değişmediğine göre hafta sonunda toplam kaç kilogram elma sattığını bulunuz.
Cevap: 58 kg.
145 + 2x ÷ 7 = 29 ise;
145 + 2x = 203
2x = 58
x = 29

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.