Anasayfa Kitap Cevapları
2 Nisan 2022, 22:25 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164. Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik 4.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Engürü Yayınları

4. ÜNİTE 3. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 160-161-162-163-164. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 160 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi x/4 – 3 cebirsel ifadesine karşılık gelir?
Cevap: A) Bir sayının 4’te 1’inin 3 eksiği

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi diğerlerinden küçüktür?
Cevap: B) 7x − 11

3. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin x = 7 için değeri en büyüktür?
Cevap: C) 4x + 9

4. 8x − 3y − 4 cebirsel ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) y’nin katsayısı 3’tür

5. Bir vazoda a tane karanfil, karanfil sayısının 3 katının 2 fazlası kadar da gül vardır. Bu vazodaki gül sayısını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 3a + 2

6. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğru değildir?
Cevap: C) 3x = x + 3

7. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x’in en küçük pozitif tam sayı değeri için 12’ye eşit değildir?
Cevap: D) 3x + 8


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 161 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

8. x liranın 3 lirası harcandıktan sonra kalan para 4 kişiye eşit şekilde paylaştırılıyor.
Bir kişiye düşen parayı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:  A) x-3 / 4

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53-54-56-57-58. Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusudur?
Cevap: D) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevmediği renkler nelerdir?


4.Ünite Değerlendirme Soruları

10. Bir okulda düzenlenecek olan Amasra ve Ürgüp gezilerine katılmak isteyen öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Verilen grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 162 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

11. Mustafa cuma günü 15, cumartesi günü 30 ve pazar günü 20 soru çözmüştür. Defne ise cuma günü 25, cumartesi günü 10 ve pazar günü 20 soru çözmüştür. Bu verilere uygun ikili sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B)


12. Yanda verilen tabloda bir ortaokuldaki 6. sınıf öğrencilerinin sayısının en sevdikleri meyvelere göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Mandalina seven kız öğrenci sayısı, çilek seven erkek öğrenci sayısının yarısıdır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 163 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

13. 18 kız öğrencinin olduğu 34 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri bir kursa gitmektedir. Kız öğrencilerin 7’si, erkek öğrencilerin 3’ü gitar; kız öğrencilerin 2’si, erkek öğrencilerin 8’i karate ve diğer öğrenciler yüzme kursuna gitmektedir.
Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A)

14. 36, a, 7, 40, 13, 28 veri grubunun açıklığı 36 olduğuna göre a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Cevap: C) 47
40 – a = 36
a= 4
a – 7 = 36
a = 43
43 + 4 = 47

15. Elif beş günde toplam 225 soru çözmeyi hedeflemektedir.
Birinci gün 30, ikinci gün 42 soru çözen Elif kalan soruları günde ortalama kaç soru çözerek bitirebilir?

Cevap: D) 51
30 + 42 = 72
225 – 72 = 153
153 ÷ 3 = 51

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 225-226-227. Cevapları MEB Yayınları

16. Yaşları birbirinden farklı olan kişilerin bulunduğu bir grubun yaşlarından oluşan veri grubunun açıklığı 8 olduğuna göre bu gruptaki kişi sayısı en fazla kaç olabilir?
Cevap: C) 9


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 164 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

17. Yandaki tabloda Figen ve Songül’ün matematik dersi yazılılarından aldıkları puanlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Songül’ün yazılı puanlarının aritmetik ortalaması, Figen’in yazılı puanlarının aritmetik ortalamasından yüksektir.

18. Yandaki tabloda bir gruptaki kişilerin kütleleri gösterilmiştir.
Bu gruba bir kişi daha katıldığında tablodaki verilerin açıklığı değişmediğine göre katılan kişinin kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: B) 61

19. Bir şirketin 5 aylık kâr miktarını gösteren grafik yanda verilmiştir.
Bu şirketin 5 aylık kârının aritmetik ortalaması kaç liradır?

Cevap: D) 24 000
40 000 + 30 000 + 25 000 + 15 000 + 10 000 = 120 000
120 000 ÷5 = 24 000

20. Yandaki tabloda bir gruptaki altı kişiden beşinin yaşları verilmiştir.
Bu gruptaki kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: C) Derin, Emre’den 5 yaş büyüktür.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.