Anasayfa Kitap Cevapları
17 Mayıs 2022, 23:30 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 201-202. Cevapları Engürü Yayınları

5.Ünite Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Problemler Cevapları

5. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 201-202. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. (…) Bulduğunuz alanı santimetrekare ve milimetrekare birimlerine çeviriniz
Cevap:

12 x 18 = 216 m² alan
4 x 3 = 12 m² havuzun kapladığı alan
216 – 12 = 204 m² çimlendirilecek alan
204 m² → 2 040 000 cm²
204 m² → 204 000 000 mm²

2. (…) Patlıcan ekilecek kısmın alanının kaç metrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

Kısa kenarları → 40 + 40 = 80
220 – 80 = 140
140 ÷ 2 = 70
70 – 20 = 50 m

Bahçenin alanı → 40 x 20 = 2800 m²
Üçgenin alanı → (40 x 50)/2 =1000 m²
2800 – 1000 = 1800 m² patlıcan ekilen alan.

3. Yandaki şekil dikdörtgen, paralelkenar ve dik üçgenden oluşmuştur. Tüm şeklin alanı 105 cm², |DK| = 4 cm, |DM| = 6 cm ve |MC| = 7 cm olduğuna göre |BC|’nun kaç santimetre olduğunu bulunuz.
Cevap:  5 cm

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

4. Yandaki kareli kâğıtta verilen tüm şeklin alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


5. (…) Verilen uzunluklara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 233-237-238. Cevapları Engürü Yayınları

a. Pirinç ve yulaf ekili bölümlerin alanı kaç hektardır?
Cevap:

Pirinç ekili alan = 10 x 10 = 100 m² → 0,01 ha
Yulaf ekili alan = (16 x 15 =/2 = 120 m² → 0,012 ha

b. Buğday ekili alan kaç dönümdür?
Cevap:

Buğday ekili alan = 35 x 10 = 350 m²
350 m² = 0,35 dönüm

c. Arpa ekili alan, buğday ekili alandan kaç ar fazladır?
Cevap:

35 x 21 = 735 m²
735 m² = 7,35 ar

ç. Tarlanın ekim yapılmayan kısmının alanı kaç metrekaredir?
Cevap:

735 + 350 + 100 + 120 = 1305 m²
Bahçenin alanı → 55 x 30 = 1650 m²
Ekim yapılmayan kısım → 1650 – 1305 = 345 m²


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 202 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki duvarın dikdörtgen şeklinde olan camları ve kapı dışında kalan kısmı boyanacaktır. Boyama için metrekare başına 8 lira ödeneceğine göre toplam kaç lira ödeneceğini bulunuz.
Cevap:

Camların alanı → 1 x 1,5 = 1,5 + 1,5 = 3 m
Kapı → 2,5 x 1,5 = 3,75 m
Dikdörtgenin alanı → 6 x 8 = 48 m
3,75 + 3 = 6,75
48 – 6,75 = 41,25 m²
41,25 x 8 = 330 lira ödenecektir.


7. Yanda verilen bahçede ağaçlandırma yapılacak alanlar yeşil ile gösterilmiştir. Verilen uzunluklara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 59-61-62. Cevapları MEB Yayınları

a. Ağaçlandırma yapılacak alan kaç ardır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 202 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

b. Ağaçlandırma yapılacak alanın dışında kalan alan kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Toplam alan → 50 x 30 = 1500 m²
1500 – 730 = 770 m²
770 m² =  7 700 000 cm²


8. (…) Buna göre beyaz renkli kısmın alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz. 
Cevap:

Dikdörtgenin alanı → 180 x 60 = 10 800 cm²
Paralelkenarın alanı → 30 x 30 = 900 cm²
900 x 6 =5 400 cm²
10 800 – 5 400 = 5400 cm² beyaz alan.

9. Yandaki ABCD karesinde K noktası [AB] kenarının orta noktasıdır. KBC üçgeninin alanı 16 santimetrekare olduğuna göre ABCD karesinin alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

Üçgenin alanı = (x.y)/2 = 16
x.y = 32
8 . 4 = 32
Karenin alanı = 8 . 8 = 64 cm² olur.

10. (…) Resmin altında, üstünde ve yanlarında üçer santimetre boşluk bırakılmıştır. Buna göre çerçevenin alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

Çerçevenin kısa kenarı → 24 + 6 = 30
Çerçevenin uzun kenarı → 32 + 6 = 38
Çerçevenin alanı → 38 x 30 = 1140 cm² olarak buluruz.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.