Anasayfa Kitap Cevapları
16 Mayıs 2022, 22:31 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 203-204-205-206. Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik 5.Ünite Değerlendirme Cevapları Engürü Yayınları

5. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 203-204-205-206. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 203 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösterimlerinden biri değildir?
Cevap: D) KNS

2. Bir MON açısını oluşturan ışınlar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) [OM ve [ON

3. Kareli kâğıtta verilen ABC’na eş olan açı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A)

4. Verilen şekle göre aşağıdaki açılardan hangileri komşu açılar değildir?
Cevap: D) ABC ile CBM

5. Yandaki şekilde AC ve DN doğruları B noktasında kesişmektedir. m(DBL) = m(ABK) = 90° ve m(ABD) = 55° olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) CBN ile ABL bütünler açılardır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 204 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Şekilde verilen AC, DL, KE doğruları B noktasında kesişmektedir.
Buna göre aşağıdaki açılardan hangisi EBC’nın ters açısıdır?
Cevap: B) ABK

7. Bir açının tümler açısı ile bütünler açısı arasındaki fark kaç derecedir?
Cevap: C) 90

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 337-338-339-340. Cevapları MEB Yayınları

180 – 90 = 90

8. Yandaki şekilde AB ve KL doğruları N noktasında kesişmektedir. m(KNT) = 70° ve m(LNA) = 135° olduğuna göre TNB’nın ölçüsü KNA’nın ölçüsünden kaç derece fazladır?
Cevap: D) 20

1. TNB = 135 – 70 = 65
2. KNA= 180 – (70+65) = 45
3) 65 – 45 = 20

9. Yandaki şekilde K, N ve O noktaları doğrusaldır. m(MNL) = 33°, m(KNP) = 58° ve m(PNL) = 90° olduğuna göre MNO’nın ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: B) 115

1. LNK = 90 – 58 = 32
2) MNO = 180 – 32 – 33 = 115

10. Yandaki noktalı kâğıtta verilen TMR üçgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 204 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

11. Noktalı kâğıttaki AB doğru parçasının uç noktaları, verilen noktalardan hangisiyle birleştirilirse oluşan üçgenin alanı 12 cm² olur?
Cevap: A) P


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 205 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

12. Alanı 600 cm² olan bir paralelkenarın taban uzunluğu 25 cm olduğuna göre bu tabana ait yükseklik kaç santimetredir?
Cevap: B) 24

x . 25 = 600 cm²
25x = 600 cm²
x = 24 cm

13. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) 45 m² = 4 500 000 mm² → 450 000 mm²

14. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen paralelkenarlardan hangisinin alanı diğerlerinin alanından farklıdır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 205 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

15. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) 8 dönüm = 0,8 ha

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 111-115. Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

16. Bora; 7 dönüm tarlasının 18 arlık kısmına domates, 3700 metrekarelik kısmına biber, kalan kısmına da salatalık ekmiştir. Bora’nın salatalık ektiği alan kaç metrekaredir?
Cevap: A) 1500

1 dönüm → 1000 m²
1 ar → 100 m²
700 – ( 3700 + 1800) = 1500 m²

17. 300 dekarlık bir arsanın içinde kenar uzunlukları 400 m ve 300 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bölgeye ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.
Bu arsanın ağaçlandırma çalışması yapılmayan kısmının alanı kaç dekardır?
Cevap: A) 180

400 . 300 = 120 000 m² = 120 dekar olur. (Dikdörtgen alanı)
300 – 120 = 180 dekar

18. Yandaki şekilde ABCD paralelkenar, DKLM karedir.
|AK| = 3 m, |LB| = 1 m, |CN| ⊥ [AN] olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç metrekaredir?
Cevap: D) 16

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

19. Yandaki arsa dört kardeşe eşit olarak paylaştırılacaktır. Verilenlere göre her bir kardeşe kaç ar arsa düşer?
Cevap: A) 51,5

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

20. Yandaki şekilde ACLK ve KBDL paralelkenardır.
Tüm şeklin alanı 295 cm², [AD] ⊥[LM], |AB| = 15 cm ve |LM| = 10 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (2)

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.