Anasayfa Kitap Cevapları
4 Nisan 2022, 16:56 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242-243-244. Cevapları Engürü Yayınları

6.Ünite Değerlendirme Cevapları Engürü Yayınları

6. ÜNİTE 3. BÖLÜM: SIVI ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 242-243-244. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 242 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Yandaki noktalı kâğıtta verilen çemberin yarıçap uzunluğu kaç birimdir?
Cevap: B) 4

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 242 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Kareli kâğıtta verilen çemberde hangi iki nokta doğru parçası oluşturacak şekilde birleştirilirse çemberin çapı elde edilir?
Cevap: C) E ile B

3. Aşağıdakilerden hangisi çember modelidir?
Cevap: D)

4. Yarıçapının uzunluğu 4 cm ve 7 cm olan iki çemberin uzunlukları farkı kaç santimetredir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: D) 18

2 . π . r
2 . 3 . 4 = 24 cm
2 . 3 . 7 = 42 cm
42 – 24 = 18 cm

5. Şekilde A ve C merkezli çemberler verilmiştir. |AB| = 3 cm olduğuna göre C merkezli çemberin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: A) 39

2 . 3 . (6 + a) = 36 + 6a
36’dan büyük

6. Çapının uzunluğu 64 m olan çember şeklindeki bir pistte 2304 m koşan bir sporcu bu pistte kaç tam tur atmış olur? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: A) 12

2r = 64
r = 32
2 . 3 . 32 =192
2304 ÷ 192 = 12


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 243 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Yandaki dikdörtgenler prizmasının içine birimküpler yerleştirilmiştir.
Bu prizmaya boşluk kalmayacak şekilde kaç tane daha birimküp yerleştirilebilir?

Cevap: D) 78

V= 5 . 6 . 3 = 90
90 – 12 = 78

8. Aşağıdaki birimküplerden oluşturulmuş yapılardan hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 243 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

9. Yandaki dikdörtgenler prizmasını oluşturan birimküplerin tamamı kullanılarak bir kare prizma oluşturuluyor.
Bu prizmanın yüksekliği 6 birim olduğuna göre bir taban ayrıtının uzunluğu kaç birimdir?
Cevap: B) 4

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 125. Cevapları Engürü Yayınları

V = 8 . 4 . 3 =96
Kare prizma = x . x . 6 = 96
x² = 96 ÷ 6
x² = 16
x = 4

10. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 3,4 m3 = 34 000 dm3 → 3400 dm³

11. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmalarından hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır?
Cevap:  B) 0,64 m, 8 cm, 0,2 dm →1024cm³

A) 4 cm, 4 cm, 32 cm → 512 cm³ 
B) 0,64 m, 8 cm, 0,2 dm →1024cm³
C) 0,8 dm, 0,8 dm, 0,8 dm → 512 cm³ 
D) 0,16 m, 8 cm, 4 cm → 512 cm³ 

12. Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kolinin içine bir ayrıt uzunluğu 3 cm olan küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane konulabilir?
Cevap: B) 24

Dikdörtgenler prizmasının hacmi = 12 . 9 . 6 = 648
1 küp hacmi = 3 . 3 . 3 = 27
648 ÷ 27 = 24


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 244 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

13. Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küp şeklindeki şekerlerden 600 tanesi bir kutuyu tamamen dolduruyor.
Buna göre kutunun hacmi kaç desimetreküptür?

Cevap: C) 4,8

Küpün hacmi = 2 . 2 . 2 = 8 cm³
8 . 600 = 4800 cm³
1 cm³ = 0,001 dm³
4800 cm² = 4,8 dm³

14. Ayrıtlarının uzunlukları 60 cm, 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki koliye bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp şeklinde 30 tane kutu yerleştirilmiştir.
Koliye bu kutulardan en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir?
Cevap: B) 6

Dikdörtgenler prizmasının hacmi = 60 . 20 . 30 = 36 000 cm³
Küpün hacmi = 10. 10 . 10 = 1000 cm³
36 000 ÷ 1000 = 36
36 – 30 = 6

15. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) 257 cL = 2570 mL

A) 12 L = 120 cL → 1200 cL
B) 16 mL = 0,16 L  → 0,016 L
C) 5 mL = 0,05 cL → 0,5 cL
D) 257 cL = 2570 mL

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83-84. Cevapları MEB Yayınları

16. 120 cL su ve 500 mL limon suyu karıştırılarak limonata yapıldığında kaç litre limonata elde edilir?
Cevap: C) 1,7

1 cL = 0,01 L
1 mL =0,001 L
120 . 0,01 = 1,2 L
500 . 0,001 = 0,5 L
1,2 + 0,5 = 1,7 L

17. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) 3600 mL = 36 dm³ → 3,6 dm³

18. 21 L suyu alabilecek dikdörtgenler prizması şeklindeki varilin ayrıt uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 10 cm, 40 cm, 50 cm → 20 L

A) 70 cm, 20 cm, 30 cm → 7 . 23 = 42 L
B) 1 dm, 4 dm, 6 dm → 24 L
C) 1 m, 1 m, 1 m → 1000 L
D) 10 cm, 40 cm, 50 cm → 20 L

19. Bir ayrıtının uzunluğu 60 cm olan küp şeklindeki boş bir akvaryuma aşağıda verilen su miktarlarından hangisi doldurulursa bu akvaryum taşar?
Cevap: C) 150 000 cL → 1500 L

A) 200 L → 200L
B) 170 dm³ → 170 L
C) 150 000 cL → 1500 L
D) 0,216 m³ → 216 L

V = 60 . 60 . 60 = 216 000 cm³
1  cm³ = 0,001
216 000 . 0,001 = 216 L

20. 420 litre yağ, hacmi 5000 cm³ olan tenekelere dolduruluyor. Bütün tenekeler tamamen doldurularak tanesi 80 liradan satılıyor. Tüm tenekelerin satışından kaç lira elde edilir?
Cevap: C) 6720

1 cm³ = 0,001 L
5000 cm³ = 5 L
420 ÷ 5 = 84 kutu
84 . 80 = 6720  TL

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.