Anasayfa
Ara Bul
4 Ekim 2021, 15:36

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36-41-42. Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 36-41-42. Sayfa Engürü Yayınları Kalansız Bölünebilme Kuralları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

Soru: Bu açıklamalardan yola çıkarak içinde bulunduğunuz yılın artık yıl olup olmadığını belirleyiniz. En yakın artık yıl ne zaman yaşanacaktır?

Cevap: İçinde bulunduğum yıl artık yıl değildir. 2024 yılı artık yıl olacaktır.


Soru: Sizce bölme işlemi yapmadan herhangi bir yılın artık yıl olup olmadığını belirlemek mümkün müdür? Nasıl?

Cevap: Evet 4’ün katlarını bularak artık yıl olup olmadığını anlayabiliriz.


Soru: Yandaki yüzlük tabloda 2’nin katı olan sayıları yuvarlak içine alınız. 3’ün katı olan sayıların altına farklı renkli bir kalemle çizgi koyunuz. 6’nın katı olan sayıları farklı renkli bir kalemle kutu içine alınız.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Soru: Yuvarlak içine aldığınız sayıların birler basamağındaki rakamların neler olduğunu belirleyiniz. Hiçbir işlem yapmadan herhangi bir sayının 2’ye tam bölünüp bölünmediğini bulabilir misiniz?

Cevap: 2, 4, 6, 8’dir. Bu sayılar birler basamağında olduğu zaman 2’ye tam bölünebilir.


Soru: Altını çizdiğiniz sayıların rakamları toplamını inceleyiniz. Herhangi bir sayının 3’e tam bölünüp bölünmediğini bölme işlemi yapmadan bulabilir misiniz?

Cevap: Toplamları 3’ün katlarını oluşturmaktadır.

1 + 2 = 3
1 + 5 = 6
1 + 8 = 9


Soru: Kutu içine aldığınız sayılarda başka renkli kalemle işaretleme olup olmadığını belirleyiniz. 6’ya tam bölünebilen sayılar için ne söyleyebilirsiniz?

Cevap: Evet vardır. 2 ve 3’e bölünebilen sayılar 6’ya da bölünebilmektedir.


Soru: Yandaki 100’lük tabloda 5’in katı olan sayıları yuvarlak içine alınız. 9’un katı olan sayıların altına farklı renkli bir kalemle çizgi koyunuz. 10’un katı olan sayıları farklı renkli bir kalemle kutu içine alınız.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Soru: Yuvarlak içine aldığınız sayıların birler basamağındaki rakamların neler olduğunu belirleyiniz. Hiçbir işlem yapmadan herhangi bir sayının 5’e tam bölünüp bölünmediğini bulabilir misiniz?

Cevap: 0 ve 5’dir. birler basamağında 0 ve 5 olan sayılar 5’e tam bölünür.


Soru: Altını çizdiğiniz sayıların rakamları toplamını inceleyiniz. Herhangi bir sayının 9’a tam bölünüp bölünmediğini bölme işlemi yapmadan bulabilir misiniz?

Cevap: Hepsi 9’a tamamlanmaktadır.

1 + 8= 9
2 + 7 = 9
3 + 6 =9


Soru: Kutu içine aldığınız sayıların birler basamağındaki rakamları inceleyiniz. Hiçbir işlem yapmadan herhangi bir sayının 10’a tam bölünüp bölünmediğini bulabilir misiniz?

Cevap: 0’dır. Bir sayının sonu 0 ise bu 10’a bölünebilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 41 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

Soru: Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarına bölündüğünde kalanın kaç olacağı bölme işlemi yapılmadan bulunabilir mi? Düşününüz.

Cevap: Katlarını yazarak çıkarıp kalanını bulabiliriz. Örnek olarak;

35742 → sonu 4 ile tam bölünmez. Bu sayıdan kalan 2 olacaktır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

Soru: 1. Aşağıdaki sayıların 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarından hangilerine kalansız bölündüğünü belirleyiniz, yanlarına yazınız.

Cevap:

a. 42 ⇒ 2, 3, 6
b. 75 ⇒ 3, 5
c. 104 ⇒ 2, 4
ç. 270 ⇒ 2, 3, 5, 6, 9, 10
d. 981 ⇒ 3, 9
e. 1680 ⇒ 2, 3, 4, 5, 10


Soru: 2. Aşağıdaki dört basamaklı sayıların 4 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek tüm rakamları bulunuz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Soru: 3. Aşağıdaki beş basamaklı sayıların 9 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek tüm rakamları bulunuz

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Soru: 4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız

Cevap:

(Y) 2 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 4 ile de kalansız bölünebilir.
(D) 9 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 3 ile de kalansız bölünebilir.
(Y) 5 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 10 ile de kalansız bölünebilir.
(Y) 4 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 2 ile de kalansız bölünebilir.
(D) 2 ve 3 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 6 ile de kalansız bölünebilir.


Soru: 5. 3752 tane şeker her pakette 10 tane olacak şekilde paketlere ayrıldığında kaç şeker artacağını bölme işlemi yapmadan bulunuz.

Cevap: 10’a tam bölünebilmesi için birler basamağının 0olması gerekir. Bu sayıda 3752 2 kalanını verecektir.


Soru: 6. Beş basamaklı 26 8­∟ 5 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre yerine yazılabilecek rakamları bulunuz

Cevap:

2 + 6 + 8 + ∟ + 5 = 3’ün katı olması gerekir.
21 + ∟ = 3’ün katı
∟ → 0, 3, 6, 9


Soru: 7. Dört basamaklı 387∟ sayısının,

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Soru: 8. Can’ın doğduğu yıl 4, 5 ve 9 ile kalansız bölünebilen 19∟▲ şeklinde dört basamaklı bir sayıdır. Buna göre ∟ ve ▲ yerine yazılması gereken rakamları bulunuz.

Cevap:

5 ile bölünebilmesi için birler basamağı 0 veya 5 olması gerekir.

  1. 19∟0
    1 + 9 + 4 = 14 → 9’un katı değildir.
    1 + 9 + 8= 18 9’un katıdır.

Soru: 9. Doğduğunuz yılın 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarına kalansız bölünüp bölünmediğini belirleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.