Anasayfa
Ara Bul
17 Ekim 2021, 14:59

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46-48-49-50-52-53-54-56-57-58. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 46-48-49-50-52-53-54-56-57-58. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap Bölünebilme Kuralları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 46 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Şenol amca 180 kg fındığı hiç artmayacak şekilde eş paketlere ayırmak istiyor. Bunu yapmak için fındığın tamamını 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 kg’lık paketlere ayırabileceğini görüyor. Şenol amcanın yaptığı türden hesaplamaları daha pratik nasıl yapabiliriz?

Cevap: 180’i çarpanlara ayırırız.


Soru: Sol üst köşeden 1 ile başlayarak tüm kutuları numaralandırınız. Renkli kalemle önce 2’yi, daha sonra 2’nin katlarının olduğu kutuları boyayınız. Boyadığınız kutulardan rastgele 3 tanesini seçerek 2 ile bölünüz. Boyalı kutulardaki rakamların ortak özelliği nedir?

Cevap: Boyalı kutulardaki rakamların ortak özelliği hepsi 2’nin katıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 46 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Yukarıdaki tablonun ilk satırına 12’den başlayarak 3’ün katı olan sayıları yazınız.
Tablonun ikinci satırına ise üstteki her bir kutuya yazdığınız sayının rakamları toplamını yazınız. İkinci satırda yazılı sayıların ortak özelliği nedir?

Cevap: Hapsi 3’ün katıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 48 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 49 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Aşağıdaki oyunu sınıfta oynayınız. Oyun sonunda kutucuklara yazılan sayıların ortak özelliğini tartışınız


Cevap: Hepsi 5’in katıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 49 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 50 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Yukarıdaki tablonun ilk satırına 81 ile başlayarak 9’un katı olan sayıları yazınız. Tablonun ikinci satırına ise üstteki her bir kutuya yazdığınız sayının rakamları
toplamını yazınız. İkinci satırda yazılı sayıların ortak özelliği nedir?

Cevap: 9’un katıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 50 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Dört ile tam bölünebilen üç basamaklı en küçük sayıyı yukarıdaki tabloya yazınız. Yazdığınız sayıyı dörder artırarak tabloyu tamamlayınız. Tablodaki sayıların son iki basamağının ortak özelliği nedir?

Cevap: 4’ün katıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Yukarıdaki sayıların yanındaki kutucuklara eğer o sayı; 2, 3 veya 6 ile tam
bölünebiliyorsa “✓” işareti koyunuz. Yukarıdaki sayılar arasında 2 ve 3 ile bölünüp 6 ile bölünemeyen bir sayı var mıdır?

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


Soru: Yukarıdaki sayılardan hangilerinin 6 ile tam bölündüğünü bulunuz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: Yukarıdaki sayılardan 10 ile tam bölünenlerin olduğu kutucukları boyayınız.
Boyadığınız sayıların ortak özelliği nedir?

Cevap: Boyanan sayıların hepsi 10 ile tam bölünebilmektedir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


Soru: Aşağıdaki sayılardan 10 ile tam bölünenleri işaretleyiniz.

Cevap:

(x) 320 (x) 430 () 875 () 1635


Soru: 3☐△ sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre “△” rakamının en büyük değeri için “☐” rakamının en küçük değerini bulunuz

Cevap: △⇒ 8, ☐⇒ 1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: 1. Aşağıdaki tablonun ilk sütununda yer alan sayılardan 2, 3 veya 4 ile tam
bölünenleri ilgili kutucukta “✓” işaretiyle gösteriniz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


Soru: 2. Aşağıdaki tablonun ilk sütununda yer alan sayılardan 5, 6, 9 veya 10 ile tam
bölünenleri ilgili kutucukta ( ✓ ) işaretiyle gösteriniz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


Soru: 3. Aşağıdaki tablonun ilk sütununda yer alan sayıların 2, 3, 5, 9 ve 10 ile
bölümlerinden kalanları aşağıdaki tabloda ilgili kutucuğa yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


Soru: 4. Aşağıdaki boşlukları uygun doğal sayılarla doldurunuz

Cevap:

• 2 ile tam bölünebilen üç basamaklı en küçük doğal sayı : (100)
• 4 ile tam bölünebilen iki basamaklı en küçük doğal sayı : (12)
• 3 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayı : (98)
• 6 ile bölünebilen iki basamaklı en büyük doğal sayı : (96)
• Hem 5 hem de 3 ile tam bölünen üç basamaklı en büyük doğal sayı: (990)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 57 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(D) 4 ile tam bölünen sayılar 2 ile de tam bölünür.
(Y) 3 ile tam bölünen sayılar 9 ile de tam bölünür.
(Y) Birler basamağı tek olan sayılar 3 ile tam bölünür.
(D) Birler basamağı 0 olan sayılar 5’e ve 10’a tam bölünür.


Soru: 2.Aşağıdaki ifadelerle uygun olan sayıları eşleştiriniz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 57 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


Soru: 3.Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

Bir doğal sayı hem 2 hem de 3 ile tam bölünüyorsa 6 ile de tam bölünür.
Son iki basamağı 8 ve 4’ün katı olan sayılar, 4 ile tam bölünür.
Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür.
Bir doğal sayı hem 2 hem de 5 ile tam bölünüyorsa 10 ile de tam bölünür.


Soru: 4. ☐7∆ üç basamaklı doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre “☐” yerine gelebilecek sayıları bulunuz.

Cevap: 2 ile bölünebilmesi için çift sayı olması gerekir. ∆ çift sayı olması gerekir.
☐⇒ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 58 Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Soru: 5. ☐34∆ dört basamaklı doğal sayısı hem 9 hem de 10 ile tam bölünebildiğine göre “☐” yerine gelebilecek sayıyı bulunuz.

Cevap:

∆ ⇒0 olmalı
3 + 4 + 0= 7
9 – 7= 2
☐⇒ 2


Soru: 6. Aşağıdakilerden hangisi hem 3 hem de 4 ile tam bölünür?

Cevap: B

A) 1568 B ) 2124 C ) 2334 D ) 4264


Soru: 7. 8∆2☐ dört basamaklı doğal sayısı hem 5 hem de 9 ile tam bölünebildiğine göre “∆” ve “☐” simgelerinin en büyük değerleri için “∆ + ☐” toplamını bulunuz.

Cevap:

∆ + ☐ ⇒ 9 + 5= 14


Soru: 8. I. 2 ile tam bölünür.
II. 3 ile tam bölünür.
III. 4 ile tam bölünemez.
IV. 5 ile bölümünden kalan 4’tür.
V. 9 ile bölümünden kalan 3’tür.
45 564 sayısı için yukarıda yazılan ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap: I – II – IV


Soru: 9. 37 848 sayısının 3 ile bölümünden 1 kalanını vermesi için sayının herhangi bir rakamını değiştiriniz. Bulduğunuz sayıyı arkadaşlarınızla karşılaştırıp tartışınız.

Cevap: 37 858 3+ 7 + 8 + 5 + 8 = 31


Soru: 10. 93☐ üç basamaklı doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 ise “☐” yerine gelebilecek rakamları yazınız.

Cevap: 2, 5, 8


Soru: 11. 4 ile tam bölünebilen ancak 9 ile tam bölünemeyen iki basamaklı en büyük doğal sayıyı bulunuz.

Cevap: 96

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.