Anasayfa Kitap Cevapları
2 Nisan 2022, 22:51 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54-55-56. Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik 1.Ünite Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE 3. BÖLÜM: KÜMELER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 54-55-56. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


2. 9 · 9 · 9 · 9 sayısının üslü ifade biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) 3⁴
B) 4⁹
C) 9⁴
D) 9⁹


3. Yandaki ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevap: B

A) 20 B) 25
C) 28 D) 33

|AB| = 2³ = 2 . 2 . 2= 8
|BC| = 4² = 4 . 4 = 16
|AC| = 3² = 3 . 3 = 9
8 + 16 + 9= 33


4. 36 ÷ (6 − 2) + 5 · 3 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: B

A) 27 B) 24 C) 19 D) 12

=36 ÷ (6 − 2) + 5 · 3
= 36/ 4 + 15
= 9+15
=24


5. 25 + (3²+ 4²) ÷ 5 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: B

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

= 25 + (3²+ 4²) ÷ 5
= 25 + (9 + 16) / 5
=25 + 25 / 5
= 25 + 5
=30


6. (5 + ∟) · 7 = 5 · 7 + 7 · 12 olduğuna göre ∟ kaçtır?
Cevap: D

A) 2 B) 5 C) 7 D) 12

(5 + ∟) · 7 = 5 · 7 + 7 · 12
= 5 . (7 + 12)


7. İlker ve Murat’ın yaşları toplamı 62’dir.
İlker, Murat’tan 6 yıl sonra doğduğuna göre Murat’ın yaşı kaçtır?

Cevap: D

A) 34 B) 32 C) 30 D) 28

İlker = İ = M +6
Murat = M = İ + M =62

2M + 6= 62
2M = 56
M = 28

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261-262-263-267-268. Cevapları MEB Yayınları

8. Bir futbol takımı oynadığı maçlarda galip gelirse 3 puan, berabere kalırsa 1 puan almakta, mağlup olursa puan alamamaktadır. 16 maç yaparak 41 puan alan bir takımın galibiyet sayısı kaçtır?
Cevap: C

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

Galip= G
Berabere= B
Mağlup= M

K + B + M = 16
3.K + 0.M + 1.B= 41
3.13 + 1.0 + 1.2 = 41 K= 13


9. 100 ile 200 arasında 13’ün katı olan kaç tane doğal sayı vardır?
Cevap:

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 55 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C

A) En küçük asal sayı 1’dir.
B) 80 sayısının asal çarpanları 2 ve 5’tir.
C) Bütün asal sayılar tek sayıdır.
D) 10 ile 20 arasında 3 tane asal sayı vardır.


11. Yandaki çarpan ağacına göre ∟+ ▲ + ★ kaçtır?
Cevap: D

A) 30 B) 54
C) 136 D) 144

▲ → 9 . 5= 45
∟ → 45 . 2 =90
★ → 3 . 3=9
90+45+9= 144


12. Beyza’nın okul numarası 6 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi Beyza’nın okul numarası olabilir?
Cevap: B

A) 2565 B) 3762 C) 4384 D) 5086


13. 26∟4 dört basamaklı sayısı 3 ve 4 ile kalansız bölünebilmektedir.
Buna göre ∟ yerine kaç farklı sayı yazılabilir?

Cevap:

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 55 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


14. 6408 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen yeni sayı 4 ile tam bölünemez?
Cevap: D

A) 0 ile 4 B) 4 ile 8 C) 0 ile 6 D) 6 ile 8


15. 28▲1■ beş basamaklı sayısı 9 ve 10 ile kalansız bölünebildiğine göre ▲ kaçtır?
Cevap: B

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 332-333-334-336. Cevapları MEB Yayınları

2+ 8 + 1 + 0 + ▲=9K
11 + ▲ = 9k
▲→ 7


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

16. Muhammet bilyelerini dörder dörder veya altışar altışar saydığında her defasında 1 bilyesi artmaktadır. Buna göre Muhammet’in bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap:

A) 73 B) 84 C) 98 D) 107

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


17. 40 kg’lık ve 60 kg’lık iki çuval nohut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere her poşette eşit kütlede nohut olacak şekilde doldurulacaktır. Bu iş için kullanılacak poşet sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: C

A) 10 B) 20 C) 30 D) 50

 


18. A = {k, 2, 3, s, ▲} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D

A) 2 ∈ A B) t ∉ A C) k ∈ A D) 3 ∉ A


19. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C

A) K = {karesi 25’ten küçük olan doğal sayılar}
B) L = {10’dan küçük tek doğal sayılar}
C) M = {alfabemizdeki ünlü harfler}
D) N = {malatya kelimesinin harfleri}


20. Yandaki şemada bir grup öğrenciden koşu yapmayı ve voleybol oynamayı seven öğrenciler sırasıyla K ve V kümelerinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C

A) Canan hem koşu yapmayı hem de voleybol oynamayı sevmektedir.
B) Voleybol oynamayı seven 3 öğrenci vardır.
C) Koşu yapmayı seven öğrenciler Ezgi ve Aylin’dir. 
D) İbrahim koşu yapmayı da voleybol oynamayı da sevmemektedir.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.