Anasayfa Kitap Cevapları
8 Ocak 2022, 3:04 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 57-58-59-60. Sayfa MEB Yayınları Mutlak Değer ve Tam Sayılarda Sıralama

Hazır mıyız?

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 57 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde bulunan Can, Gamze, İrem ve Murat eşit hızla yürüyerek 0 noktasına ulaşmak için yarışacaklardır. Kimin ya da kimlerin daha önce 0 noktasına ulaşabileceğini düşününüz ve açıklayınız.
Cevap: İlk önce İrem ve Gamze birlikte varır sonra Murat en sonda Can yetişir.

Sıra Sizde – 1

0, -1, -99, +22 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.
Cevap:
|0|: 0
|-1|: 1
|-99|: 99
|+22|: 22

Sıra Sizde – 2

+7, -8, -100, +100 sayılarının mutlak değerini sembol ile göstererek bulunuz.
Cevap:
|+7|: 7
|-8|: 8
|-100|: 100
|+100|: 100

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 58 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 3

Mutlak değeri 7 olan sayılar hangileridir?
Cevap: |-7| ve |+7|

Sıra Sizde – 4

Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar hangileridir?
Cevap: |+6| ve |-6|

Sıra Sizde – 5

-7, |+3|, +6, |-11| sayılarından hangisi en büyüktür?
Cevap:
|-11|: 11 yapar. En büyüğü |-11|’dir.

Sıra Sizde – 6

-11, 0, +11, -16 sayılarından hangisinin mutlak değeri en küçüktür?
Cevap: En küçüğü 0’dır.
|-11|: 11
|0|: 0
|+11|: 11
|-16: 16

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 59 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sıra Sizde – 7

Yukarıdaki boşluklara “<”, “>” sembollerinden hangisi gelmelidir?
Cevap:
-3 > -4
-7 < -6
9 > 5
4 < 10
0 < 1
-1 < 0
-1 < 1
-13 < -9

Sıra Sizde – 8

-7, 12, 6, -19, 8, 0, -14 Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan beşinci sayı hangisi olur?
Cevap: Sağdan beşinci sayı -7’dir.
-19 < -14 < -7 < 0 < 6 < 8 < 12

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 60 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.
Cevap:
• En küçük pozitif tam sayı +1’dir.
• En büyük negatif tam sayı -1’dir.
• İki basamaklı en küçük negatif tam sayı -99’dur.

2. Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiriniz.
Cevap:
İki basamaklı en küçük negatif tam sayı: -99
İki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı: 98
İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı: -11
İki basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı: 11

3. -45 < 0 < -8 < -29 < 14 Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir?
Cevap: 0 ile -19 sayıları yer değiştirmelidir.

4. I★ I =5 ifadesinde ★’ın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevap: 5 ve -5’tir.

5. Yandaki ifadelerin aralarındaki boşluklara sırasıyla “=”, “<”, “>” işaretlerinden hangisi gelmelidir?
Cevap: C) >, <, =
|-6| > -6
2 < |-5|
|-8| = |+8|

6. A = {-5, -4, -3, -1, 2, 3, 4} kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 4’ten küçüktür?
Cevap: D) 4
-3, -1, 2, 3

7. |-6|, 0, -5, -1 Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: C) -5 < -1 < 0 < |-6|

8. Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Görseldeki dağın I, II ve III numarayla belirtilen noktalarında aynı anda ölçüm yapılmıştır. Elde edilen sıcaklık değerlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) -17, -11, 1

LÜTFEN DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.