Anasayfa Kitap Cevapları
2 Nisan 2022, 22:49 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 62-63. Cevapları Engürü Yayınları

Tam Sayılar, Tam Sayılarda Sıralama Cevapları

2. ÜNİTE 1. BÖLÜM: TAM SAYILAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 62-63. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 62 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Negatif sayılar olmasaydı günlük hayatta ne gibi zorluklar yaşanırdı?
Cevap: Negatif sayılar olmasaydı sıfırın altındaki sıcaklığı, derinliği, giderleri vb. ifade etmek zorlaşırdı.


SIRA SİZDE

1. Aşağıdaki ifadeleri uygun olan tam sayılarla gösteriniz.
Cevap:
a. 352 metre derinlik ⇒ -352
b. 70 lira zarar ⇒ -70
c. Cebinizdeki 10 lira ⇒ +10
ç. Sıfırın altında 5 ºC ⇒ -5
d. Giriş katın 4 kat altı ⇒ -4
e. Yerden 500 metre yukarısı ⇒ +500


2. Aşağıdaki tabloda verilen tam sayılara uygun günlük yaşam durumlarına ait birer örneği yanlarına yazınız.
Cevap:
-8 ⇒ Harçlığımdan 8 TL harcadım.
+120⇒ Bu ay maaşımdan 120 TL arttı
-500⇒ Bankaya 500 TL borcum var
+1000⇒ Maaşım 1000 TL artmış

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 315-316. Cevapları MEB Yayınları

3. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda 0’ı doğduğunuz yıl kabul ederek anne ve babanızın evlendiği yıl, kardeşinizin doğduğu yıl, okula başladığınız yıl gibi sizin için önemli olan tarihlerin yerlerini gösteriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 62 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
Cevap:
( D ) En büyük negatif tam sayı −1’dir.
( Y ) En küçük pozitif tam sayı 0’dır.
( D ) +5 bütün negatif sayılardan büyüktür.
( D ) Sayı doğrusundaki iki tam sayıdan solda olan daha küçüktür.
( Y ) İki basamaklı en küçük negatif tam sayı −10’dur.


5. Aşağıdaki tabloda Ankara’nın yedi günlük ortalama sıcaklıkları gösterilmiştir. Bu sıcaklıkları sayı doğrusunda gösteriniz ve sıralayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Yandaki tabloda bazı madenler ve çıkarıldıkları derinlikler gösterilmiştir. Bu derinlikleri tam sayılarla ifade ediniz ve sıralayınız.
Cevap: -124, -75, -342, -98 ⇒ -75 > -98 > -124 > -342


7. Aşağıdaki sıralamaları inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Cevap:
a. −39 < −42 < −59 < 0 < +5 < +12 ⇒ Haya yok
b. −8 < −2 < 1 < 0 < 3 < 26 ⇒ -8 < -2 < 0 < 1 < 3 < 26

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 271-272-273-274. Cevapları MEB Yayınları

8. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda eksik olan sayıları tamamlayınız. Bu sayılara karşılık gelen harfleri tabloya yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.
Cevap:
T: -3
A: +4
M: 0
S: -1
A: +4
Y: -2
I: -4


9. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda oklarla gösterilen yerlere karşılık gelen sayıları bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 1


10. Yandaki tabloda bir video oyunundaki bazı hareketlere karşılık gelen puanlar verilmiştir. Bu puanları sayı doğrusunda gösteriniz ve sıralayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 2


11. −5’ten büyük +2’den küçük tam sayıları yazınız.
Cevap: -4, -3, -2, -1, 0, 1


12. En büyüğü 0 olan beş tane tam sayı yazınız.
Cevap: 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.