Anasayfa Kitap Cevapları
18 Eylül 2022, 11:19 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Engürü Yayınları


1. ÜNİTE


İçindekiler

1. BÖLÜM: DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

 • Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği Cevapları Sayfa 12-13-14-15-16-17-18

 • Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği Cevapları Sayfa 19-20-21-22-23

 • Problemler Cevapları Sayfa 24-25-26-27


2. BÖLÜM: ÇARPANLAR VE KATLAR

 • Doğal Sayıların Çarpanları, Katları, Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar Cevapları Sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35

 • Kalansız Bölünebilme Kuralları Cevapları Sayfa 36-37-38-39-40-41-42

 • İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları Cevapları Sayfa 43-44-45


3. BÖLÜM: KÜMELER

 • Kümeler Cevapları Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53

 • Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 54-55-56

 


2. ÜNİTE


1. BÖLÜM: TAM SAYILAR

 • Tam Sayılar, Tam Sayılarda Sıralama Cevapları Sayfa 58-59-60-61-62-63

 • Mutlak Değer Cevapları Sayfa 64-65-66


2. BÖLÜM: KESİRLERLE İŞLEMLER

 • Kesirlerde Sıralama Cevapları Sayfa 67-68-69-70-71

 • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 72-73-74-75-76-77

 • Kesirlerle Çarpma İşlemi Cevapları Sayfa 78-79-80-81-82-83

 • Kesirlerle Bölme İşlemi Cevapları Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91

 • Problemler Cevapları Sayfa 92-93-94-95-96-97

 • Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 98-99-100

 


3. ÜNİTE


1. BÖLÜM: ONDALIK GÖSTERİM

 • Ondalık Gösterim, Çözümleme ve Yuvarlama Cevapları Sayfa 102-103-104-105-106-107-108-109-110

 • Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi Cevapları Sayfa 111-112-113-114-115

 • Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi Cevapları Sayfa 116-117-118-119-120-121

 • Problemler Cevapları Sayfa 122-123-124-125


2. BÖLÜM: ORAN

 • Oran Cevapları Sayfa 126-127-128-129-130-131

 • Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 132-133-134

 


4. ÜNİTE


1. BÖLÜM: CEBİRSEL İFADELER

 • Cebirsel İfadeler Cevapları Sayfa 136-137-138-139-140-141-142-143


2. BÖLÜM: VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

 • Araştırma Soruları Oluşturma, Veri Toplama ve Düzenleme Cevapları Sayfa 144-145-146-147-148-149-150


3. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ

 • Açıklık ve Aritmetik Ortalama Cevapları Sayfa 151-152-153-154-155-156-157-158-159

 • Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 160-161-162-163-164

 


5. ÜNİTE


1. BÖLÜM: AÇILAR

 • Açı, Eş Açı Cevapları Sayfa 166-167-168-169-170-171

 • Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Cevapları Sayfa 172-173-174-175-176-177-178


2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME

 • Üçgenin Alanı Cevapları Sayfa 179-180-181-182-183-184-185

 • Paralelkenarın Alanı Cevapları Sayfa 186-187-188-189-190-191

 • Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Cevapları Sayfa 192-193-194-195-196-197

 • Problemler Cevapları Sayfa 198-199-200-201-202

 • Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 203-204-205-206

 


6. ÜNİTE


1. BÖLÜM: ÇEMBER

 • Çember ve Çemberin Uzunluğu Cevapları Sayfa 208-209-210-211-212-213-214


2. BÖLÜM: GEOMETRİK CİSİMLER

 • Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi Cevapları Sayfa 215-2016-217-218-219-220

 • Hacim Ölçme Birimleri Cevapları Sayfa 221-222-223-224

 • Problemler Cevapları Sayfa 225-226-227-228-229-230-231-232


3. BÖLÜM: SIVI ÖLÇME

 • Sıvı Ölçme Birimleri Cevapları Sayfa 233-234-235-236-237-238

 • Problemler Cevapları Sayfa 239-240-241

 • Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 242-243-244


 

Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği Cevapları

1. ÜNİTE 1. BÖLÜM: DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 12-13-14-15-16-17-18. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Mikroskopların büyütme gücünü ifade eden 1 000 000 sayısını farklı şekillerde yazabilir misiniz?
Cevap: Evet 10⁶ şeklinde yazabiliriz.


Bir sayıyı kendisiyle tekrar tekrar çarparak 1 000 000 sayısını elde etmek mümkün müdür? Eğer mümkünse tekrarlı çarpımı daha kısa ifade edebilir misiniz?
Cevap: Evet mümkündür. Bu sayıyı elde etmek için 10⁶ şeklinde kısaltarak yazabiliriz.


Kâğıdınızı ortadan ikiye katlayınız. Katlama çizgisinin ayırdığı bölge sayısını tabloya yazınız. Katladığınız kâğıdı tekrar ortadan ikiye katlayınız ve oluşan bölge sayısını tabloya yazınız. 3 ve 4. katlamaları da aynı şekilde yaparak tabloyu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 12 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Oluşan bölge sayıları arasında bir ilişki var mıdır?
Cevap: Hepsi ilk katlamada oluşan bölge sayısının katıdır.


Birinci katlamada oluşan bölge sayısını kendisiyle çarparak diğer katlamalardaki bölge sayılarını elde edebilir misiniz?
Cevap: Evet elde edebiliriz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 17 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Hesap makineleri işlem önceliğine uygun sırayla işlem yapar mı?
Cevap: Günümüzde kullandığımız hesap makineleri işlem önceliğine göre hesaplama yapar.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki tekrarlı çarpımları üslü ifade olarak yazınız.
Cevap:

a. 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 ⇒ 5⁸
b. 18 · 18 ⇒18²
c. 1453 · 1453 · 1453 ⇒ 1453³
ç. 123 · 123 · 123 · 123 · 123 ⇒ 123⁵


2. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


3. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz
Cevap:

a. 1¹⁰ ⇒ 1
b. 0⁴ ⇒ 0
c. 2⁸ ⇒ 256
ç. 15¹ ⇒ 15
d. 10⁶ ⇒ 1 000 000
e. 7² ⇒ 49


4. 81 sayısını üç farklı üslü ifade şeklinde yazınız.
Cevap:

81 ⇒ 9 . 9 = 9²
81 ⇒­ 81¹ = 81
81 ⇒­ 3 . 3 . 3 . 3 = 3⁴


5. Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz, hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. 4 katlı bir apartmanın her katında 4 daire ve her dairede 4 oda bulunmaktadır. Bu apartmandaki toplam oda sayısını üslü ifade şeklinde yazınız.
Cevap: 4³= 4 . 4 . 4= 64


7. Çok küçük canlıları görebilmek için 1 000 000 kez büyütme gücüne sahip mikroskoplar kullanılmaktadır. Büyütme gücü olan 1 000 000 sayısını üslü ifade şeklinde yazınız.
Cevap: 1 000 000= 10⁶


8. Hesap makinesi yardımıyla aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.
Cevap:

a. 4¹⁰ ⇒1 048 576
b. 10¹⁴ ⇒100 000 000 000 000
c. 15⁷ ⇒170 859 375
ç. 2586¹ ⇒2586


9. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


10. Aşağıda verilen sonuçları elde edebilmek için uygun yerlere parantez koyunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 18 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği

1. ÜNİTE 1. BÖLÜM: DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 19-20-21-22-23. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 19 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Yanda bir tiyatroya ait oturma planı gösterilmiştir. Bu plana göre A ve B kısımlarında kaç kişilik koltuk olduğunu tek tek saymadan bulabilir misiniz?
Cevap: Evet sıra sayısını ve koltuk sayısını çarptığımız zaman sonucu bulabiliriz.


A ve B kısımlarındaki koltuk sayısını ayrı ayrı hesaplamadan bu tiyatroda toplam kaç koltuk olduğunu nasıl bulabilirsiniz?
Cevap: 11 . (8 + 5) = 143 koltuk vardır.


Yandaki kareli kâğıdı yatay veya dikey çizgiler üzerinden olmak şartıyla iki kısma ayırınız. Ayırdığınız kısımlardan birindeki karelerin hepsini renkli kaleminizle boyayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 19 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Boyadığınız kısımdaki karelerin sayısını kareleri tek tek saymadan bulabilir misiniz? Yaptığınız işlemleri kâğıdınıza not alınız.
Cevap:  Boyadığım kısımdaki kareleri bulmak için aşağıdan yukarı karelerin sayısı ve sağdan sola olan karelerin sayısını çarparak bulurum. → 15 . 4= 60


Aynı işlemi boyamadığınız kısımlardaki karelerin sayısı ve tüm karelerin sayısı için yapınız
Cevap:

Boyamadığım kareler→ 15 . 5 = 75
Tüm kareler → 15 . ( 4+ 5) = 135


Boyadığınız ve boyamadığınız karelerin sayısını bulurken kullandığınız sayılardan ortak olanı var mı?
Cevap: Evet vardır. Kullandığı ortak sayı 15’tir.


Ortak olan sayı varsa bu sayıyı tüm karelerin sayısını hesaplarken de kullandınız mı?
Cevap: Evet tüm karelerin sayısını hesaplarken de kullandım.


Ortak olmayan sayılar arasında bir ilişki var mı?
Cevap: Evet vardır. Toplam kareleri ifade ederler.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.
Cevap:

a. 4 · (15 + 2) ⇒ 4 . 15 + 4 . 2 = 68
b. 11 · (20 − 4) ⇒11 . 20 – 11 . 4 = 176
c. (32 + 12) · 5 ⇒ 5 . 32 + 5 . 12 = 220
ç. (42 − 24) · 8 ⇒ 8 . 42 – 8 . 24 = 144


2. Huzurevi ziyaretine gidecek olan 25 öğrenci alacakları hediyeler için kişi başına 12 lira, yol ücreti için kişi başına 3 lira toplamışlardır. Bu öğrencilerin topladığı toplam parayı çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.
Cevap: 25 . (12 + 3) = 375


3. Aşağıdaki kutulara eşitliği sağlayan uygun sayıları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


4. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu ortak çarpan parantezine alma özelliğinden yararlanarak bulunuz.
Cevap:

a. 45 · 73 + 45 · 27 → 45 . (73 + 27)
b. 77 · 218 − 18 · 77 → 77 . (218 – 18)


6. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


7. Yandaki işlemi ve çözümünü inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz ve doğru sonucu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


8. 7 · (12 − 4) işleminin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi
üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz. Yandaki kareli kâğıtta işlemi modelleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

6. Sınıf Matematik 1.Ünite Problemler Cevapları

1. ÜNİTE 1. BÖLÜM: DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 27. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 27 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Sıra sizde

1. 182 öğrenci ve 16 öğretmenin katılacağı bir gezi için 20 yolcu taşıyabilen 8 araç kiralanmıştır. Bu araçlara ilave olarak 15 yolcu taşıyabilen en az kaç aracın daha kiralanması gerektiğini bulunuz
Cevap:

182 + 16 = 198 kişi vardır
20 . 8 = 160 kişilik araç kiralanmıştır.
198 – 160 = 38 kişi boşta kalmıştır.
Buna göre 15 kişilik 3 araç kiralanırsa 15 . 3= 45 olacaktır.


2. Bir çiftlikteki inek ve tavukların toplam ayak sayısı 182’dir. Bu çiftlikteki tavukların sayısı 37 olduğuna göre ineklerin sayısını bulunuz.
Cevap:

37 . 2 = 74 ayak tavuk
182 – 74 = 108 inek ayağı vardır.
108 / 4 = 22 tane inek vardır.


3. Aslı’nın cüzdanında 4 tane 5 lira, 6 tane 10 lira, 6 tane 20 lira ve 1 tane 50 lira vardır. Buna göre Aslı’nın cüzdanında toplam kaç lira olduğunu bulunuz
Cevap:

4 . 5 = 20 TL
6 . 10 = 60 TL
6 . 20 = 120 TL
1 . 50 = 50 TL
20 + 60 + 120 + 50 = 250 TL vardır.


4. Dört periyottan oluşan bir basketbol maçının ilk periyodunda 4 sayı, ikinci periyodunda 7 sayı atan bir basketbolcu üçüncü periyotta, dördüncü periyotta attığı sayının 3 katı kadar sayı atmıştır. Maçta toplam 23 sayı atan bu basketbolcunun üçüncü ve dördüncü periyotta kaçar sayı attığını bulunuz.
Cevap:

1. Periyot: 4 sayı
2. Periyot: 7 sayı
3. Periyot: x → 3
4.Periyot: 3x → 3 . 3 = 9

4 + 7 + x + 3x = 23
11 + 4x =23
4x = 12
x = 3


Problemler Cevapları

5. Yandaki tabloda bir mağazanın bazı ürünlerine ait fiyatlar verilmiştir.
Defne parasının tamamıyla tabloda belirtilen ürünlerden 3 tane pantolon ve 1 tane gömlek alabilmektedir. Buna göre,
a. Defne’nin 4 tane etek aldıktan sonra kalan parasıyla hangi üründen kaç tane alabileceğini bulunuz

Cevap:

Defne parasıyla 3 pantolon bir gömlek aldığına göre parası→ 70 . 3 + 30 = 210 + 30 = 240 TL’si vardır.

Defne 4 etek alırsa → 45 . 4= 180 TL tutar.
240 – 180 = 60 TL’si kalır.
Buna göre 60 TL ile 2 tane gömlek alabilir.


b. Defne’nin bütün ürünlerden birer tane aldıktan sonra kalan parasıyla en çok kaç ürün daha alabileceğini bulunuz
Cevap:

30 + 70 + 45 = 145
240 – 145= 95 TL si kalır.
95 TL ile → 3 gömlek veya 1 pantolon veya 2 etek alabilir.


6. Bir simitçi, satışlarını artırmak için her 4 tane simit alındığında 5. simidi bedava vermektedir. Bu simitçiden 72 tane simit alan bir kişinin bedava aldığı simit sayısını bulunuz
Cevap:

72 / 4 =18
18 simit bedava alır.


7. Yandaki tabloda bir manavın beş günde kaç kilogram elma sattığı günlere göre verilmiştir. Elmanın kilogramını 3 liradan satarak 5 günde 348 lira kazanan manavın perşembe günü kaç kilogram elma sattığını bulunuz
Cevap:

Pazartesi → 15 . 3 = 45 TL
Salı → 28 . 3 = 84 TL
Çarşamba → 21 . 3 = 63 TL
Perşembe → x . 3 = 3x
Cuma → 14 . 3 = 42 TL

45 + 84 + 63 + 42 = 234 TL
234 + 3x = 348
3x = 114
x = 38

Doğal Sayıların Çarpanları, Katları, Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar Cevapları

1. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ÇARPANLAR VE KATLAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 28-34-35. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 28 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Çevrenizde veya gezdiğiniz yerlerde gökdelene benzeyen yapılar gördünüz mü? Sizce bir gökdelende kaç kişi yaşıyor olabilir? 200 dairenin bulunduğu bir gökdelen sizce kaç katlı olabilir?
Cevap: Sadece televizyondan gökdelen gördüm. Burada binlerce kişi yaşıyor olabilir


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 34 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

0 ve 1 neden asal sayı değildir?
Cevap: Bu sayılar diğer sayıları böldüğü için asal sayı değildir.


Günümüzde internet bankacılığında ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenliği sağlamak için hangi sayılar tercih edilmektedir? Neden?
Cevap: Dört ve altı basamaklı sayılar tercih edilmektedir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki sayıların çarpanlarını bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


2. Kendisi dışındaki bütün doğal sayı çarpanlarının toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Aşağıdaki sayıların mükemmel sayı olup olmadığını belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


3. Yandaki çarpan ağacında boş bırakılan kutulara gelmesi gereken sayıları bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


4. Aşağıda verilen 9 ve 13 sayılarının katlarını inceleyiniz, hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Cevap:

9’un katları → 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 109, 118, 127, 136, 145
13’ün katları → 13, 26, 39, 52, 65, 77, 91, 104, 119, 132, 145

Doğrusu:

9’un katları → 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, 135, 144
13’ün katları → 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 115, 128, 141


5. Yandaki tabloda bazı hayvanların ulaşabildikleri en yüksek hızlar verilmiştir. Buna göre, a. Hızı asal sayı olan hayvanları belirleyiniz
Cevap:
71 Afrika yaban köpeği
97 Deve kuşu


b. Çita, tazı ve kangurunun hızlarının asal çarpanlarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını asal çarpan algoritması yardımıyla bulunuz.
Cevap:

a. 90 b. 175 c. 220 ç. 240

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


7. Yandaki asal çarpan algoritmasında boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 35 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


8. Aşağıdaki sayıları iki asal sayının toplamı şeklinde yazınız
Cevap:

a. 14 → 11 + 3 = 14
b. 22 → 11 + 11 = 22
c. 42 → 37 + 5 = 42
ç. 50 → 47 + 3 = 50

Kalansız Bölünebilme Kuralları Cevapları

1. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ÇARPANLAR VE KATLAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 36-41-42. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Bu açıklamalardan yola çıkarak içinde bulunduğunuz yılın artık yıl olup olmadığını belirleyiniz. En yakın artık yıl ne zaman yaşanacaktır?
Cevap:  İçinde bulunduğum yıl artık yıl değildir. 2024 yılı artık yıl olacaktır.


Sizce bölme işlemi yapmadan herhangi bir yılın artık yıl olup olmadığını belirlemek mümkün müdür? Nasıl?
Cevap: Evet 4’ün katlarını bularak artık yıl olup olmadığını anlayabiliriz.


Yandaki yüzlük tabloda 2’nin katı olan sayıları yuvarlak içine alınız. 3’ün katı olan sayıların altına farklı renkli bir kalemle çizgi koyunuz. 6’nın katı olan sayıları farklı renkli bir kalemle kutu içine alınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Yuvarlak içine aldığınız sayıların birler basamağındaki rakamların neler olduğunu belirleyiniz. Hiçbir işlem yapmadan herhangi bir sayının 2’ye tam bölünüp bölünmediğini bulabilir misiniz?
Cevap: 2, 4, 6, 8’dir. Bu sayılar birler basamağında olduğu zaman 2’ye tam bölünebilir.


Altını çizdiğiniz sayıların rakamları toplamını inceleyiniz. Herhangi bir sayının 3’e tam bölünüp bölünmediğini bölme işlemi yapmadan bulabilir misiniz?
Cevap: Toplamları 3’ün katlarını oluşturmaktadır.

1 + 2 = 3
1 + 5 = 6
1 + 8 = 9


Kutu içine aldığınız sayılarda başka renkli kalemle işaretleme olup olmadığını belirleyiniz. 6’ya tam bölünebilen sayılar için ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Evet vardır. 2 ve 3’e bölünebilen sayılar 6’ya da bölünebilmektedir.


Yandaki 100’lük tabloda 5’in katı olan sayıları yuvarlak içine alınız. 9’un katı olan sayıların altına farklı renkli bir kalemle çizgi koyunuz. 10’un katı olan sayıları farklı renkli bir kalemle kutu içine alınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 36 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Yuvarlak içine aldığınız sayıların birler basamağındaki rakamların neler olduğunu belirleyiniz. Hiçbir işlem yapmadan herhangi bir sayının 5’e tam bölünüp bölünmediğini bulabilir misiniz?
Cevap: 0 ve 5’dir. birler basamağında 0 ve 5 olan sayılar 5’e tam bölünür.


Altını çizdiğiniz sayıların rakamları toplamını inceleyiniz. Herhangi bir sayının 9’a tam bölünüp bölünmediğini bölme işlemi yapmadan bulabilir misiniz?
Cevap: Hepsi 9’a tamamlanmaktadır.

1 + 8= 9
2 + 7 = 9
3 + 6 =9


Kutu içine aldığınız sayıların birler basamağındaki rakamları inceleyiniz. Hiçbir işlem yapmadan herhangi bir sayının 10’a tam bölünüp bölünmediğini bulabilir misiniz?
Cevap: 0’dır. Bir sayının sonu 0 ise bu 10’a bölünebilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 41 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Bir doğal sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarına bölündüğünde kalanın kaç olacağı bölme işlemi yapılmadan bulunabilir mi? Düşününüz.
Cevap: Katlarını yazarak çıkarıp kalanını bulabiliriz. Örnek olarak;

35742 → sonu 4 ile tam bölünmez. Bu sayıdan kalan 2 olacaktır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki sayıların 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarından hangilerine kalansız bölündüğünü belirleyiniz, yanlarına yazınız.
Cevap:

a. 42 ⇒ 2, 3, 6
b. 75 ⇒ 3, 5
c. 104 ⇒ 2, 4
ç. 270 ⇒ 2, 3, 5, 6, 9, 10
d. 981 ⇒ 3, 9
e. 1680 ⇒ 2, 3, 4, 5, 10


2. Aşağıdaki dört basamaklı sayıların 4 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek tüm rakamları bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


3. Aşağıdaki beş basamaklı sayıların 9 ile kalansız bölünebilmesi için yerine yazılabilecek tüm rakamları bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız
Cevap:

(Y) 2 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 4 ile de kalansız bölünebilir.
(D) 9 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 3 ile de kalansız bölünebilir.
(Y) 5 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 10 ile de kalansız bölünebilir.
(Y) 4 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 2 ile de kalansız bölünebilir.
(D) 2 ve 3 ile kalansız bölünebilen tüm sayılar 6 ile de kalansız bölünebilir.


5. 3752 tane şeker her pakette 10 tane olacak şekilde paketlere ayrıldığında kaç şeker artacağını bölme işlemi yapmadan bulunuz.
Cevap: 10’a tam bölünebilmesi için birler basamağının 0olması gerekir. Bu sayıda 3752 2 kalanını verecektir.


6. Beş basamaklı 26 8­∟ 5 sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre yerine yazılabilecek rakamları bulunuz
Cevap:

2 + 6 + 8 + ∟ + 5 = 3’ün katı olması gerekir.
21 + ∟ = 3’ün katı
∟ → 0, 3, 6, 9


7. Dört basamaklı 387∟ sayısının,
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


8. Can’ın doğduğu yıl 4, 5 ve 9 ile kalansız bölünebilen 19∟▲ şeklinde dört basamaklı bir sayıdır. Buna göre ∟ ve ▲ yerine yazılması gereken rakamları bulunuz.
Cevap:

5 ile bölünebilmesi için birler basamağı 0 veya 5 olması gerekir.

 1. 19∟0
  1 + 9 + 4 = 14 → 9’un katı değildir.
  1 + 9 + 8= 18 9’un katıdır.

9. Doğduğunuz yılın 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 sayılarına kalansız bölünüp bölünmediğini belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları Cevapları

1. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ÇARPANLAR VE KATLAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 43-45. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 43 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Merkür, Güneş etrafındaki dönüşünü yaklaşık 3 ayda, Venüs 7 ayda, Dünya 12 ayda tamamlar. Bu gezegenlerin aynı hizaya geldikten sonra tekrar aynı hizaya gelecekleri zamanları tahmin etmek mümkün müdür?
Cevap:  98 ay sonra aynı hizaya geleceklerdir.

Merkür→ 3, 6 , 9 , 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 67, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98
Venüs→ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98
Dünya→ 12 , 24, 36, 48, 50, 62, 74, 86, 98


16 tane kalem ve 20 tane silgiyi her bir grupta eşit sayıda kalem ve silgi olacak şekilde paylaştırınız. Bu paylaşımı farklı şekillerde de yapabilir misiniz? Her farklı paylaşım için kaç grup oluşur?
Cevap: Ortak çarpanlarını bularak ayırabiliriz.

16 → 2, 4, 8
20 → 2, 4, 5, 10


Gruplardaki kalem ve silgi sayılarını nasıl belirlediniz? Belirlediğiniz kalem ve silgi sayılarını 16 ve 20 sayılarının çarpanları ile karşılaştırınız. Bu karşılaştırmaya göre ne söyleyebilirsiniz?
Cevap:  Ortak çarpanlarını bularak belirledim. Çarpanları ile aynıdır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki sayıların 150’den küçük katlarını bulunuz, ortak katlarını belirleyiniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


2. Seda Hemşire 6 günde bir, Sema Hemşire ise 9 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisinin birlikte nöbet tutmasından sonra 75 gün içinde kaçıncı günlerde tekrar birlikte nöbet tutacaklarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


3. Otomatik iki zilden birincisi 45 dakika, ikincisi 60 dakika aralıklarla çalmaktadır. Bu iki zilin birlikte çaldıktan sonra 5 saat içinde kaçıncı dakikada tekrar birlikte çalacağını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


4. Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


5. 48 kilogram şeker ve 56 kilogram buğday birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlarda torbalara doldurulacaktır. Bu iş için kullanılacak torbaların kaçar kilogramlık olabileceğini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 45 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

6. Sınıf Matematik Kümeler Cevapları

1. ÜNİTE 3. BÖLÜM: KÜMELER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 46-51-52-53. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 46 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Çevrenizde grup hâlinde bulunan varlıklar var mıdır? Bu grupları kısaca nasıl tanımlarsınız? Gruba dâhil olan ve olmayan varlıkları nasıl ifade edersiniz?
Cevap: Bitkiler, çiçekler, sebzeler, gibi grup oluşturmaktadır.


Sınıf listenizdeki ilk sekiz öğrencinin adını yandaki tabloya yazınız. Sınıf listenizdeki ilk 15 öğrenciden okul numarası tek sayı olan öğrencilerin adını yandaki tabloya yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 46 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Adlarını yazdığınız öğrenciler birer grup oluşturur mu? Neden?
Cevap: Evet oluşturur. İlk sekiz öğrenci bir grup diğer tek sayılı numaralı öğrenci ikinci grup şeklinde oluşur.


Tabloda iki tarafa da adını yazdığınız öğrenciler var mı?
Cevap: Evet vardır.


Tablonun ikinci kısmına kaç öğrencinin adını yazdınız? Tabloya toplamda kaç farklı öğrencinin adını yazdınız?
Cevap: 8 öğrencinin adını yazdım. 12 Öğrenci yazdım.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 51 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Kümelerin şema ile gösterimine neden Venn şeması denildiğini araştırınız
Cevap: John Venn bu şemayı oluşturduğu için kendi ismini vermiştir.


1. Aşağıdaki ifadelerin küme belirtip belirtmediğini bulunuz. Küme belirtenlerin varsa elemanlarını yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 51 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. ‘‘matematik’’ kelimesindeki harflerden oluşan kümeyi isimlendirerek üç farklı şekilde gösteriniz. Elemanlarını sembolle belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


3. M = {s, 1, , top} kümesiyle ilgili aşağıda boş bırakılan yerlere ‘‘∈’’ veya ‘‘∉’’ sembollerinden uygun olanları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


4. Bir bukette gül, karanfil ve papatya çiçekleri bulunmaktadır. Başka bir bukette ise orkide, gül, lilyum çiçekleri bulunmaktadır. Bu buketlerdeki çiçekler aynı vazoya konuluyor. Vazodaki tüm çiçeklerin adlarından oluşan kümeyi belirleyiniz.
Cevap:

 1. Buket → B
 2. Buket → C

B ∪ C = {gül, karanfil, papatya, orkide, lilyum}


5. Ayfer kedi, tavşan ve balık beslemektedir. Bora ise kedi ve köpek beslemektedir. Ayfer ve Bora’nın besledikleri hayvanların kümesini şema ile gösteriniz. Kümelerin kesişimlerini ve birleşimlerini sembol kullanarak yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. A = {5’ten küçük doğal sayılar}
B = {10’dan küçük tek doğal sayılar}
A ve B kümelerinin elemanlarını yazınız. Kesişimlerini ve birleşimlerini sembol kullanarak gösteriniz

Cevap:

A = {5’ten küçük doğal sayılar} → A= {0, 1, 2, 3, 4}
B = {10’dan küçük tek doğal sayılar}→ B= {1, 3, 5, 7, 9}

A ∪ B = {1, 3}
A
B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9}


7. Aşağıdaki ifadelerin küme belirtip belirtmediğini bulunuz. Küme belirtenlerin varsa elemanlarını küme parantezi içinde yazınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


8. 20’den küçük asal sayılar kümesini şema ile gösteriniz, elemanlarını sembolle belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 52 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 53 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

9. Yandaki tabloda gitar ve keman çalan öğrenciler gösterilmiştir. Tabloya göre hem gitar hem de keman çalan öğrencileri belirleyiniz. Müzik aleti çalan bütün öğrencileri belirleyiniz. Bu durumları kümelerde kesişim ve birleşim sembollerini kullanarak ifade ediniz.
Cevap:

G ∩ K = {Furkan, Sare}
G ∪ K = {Zeynep, Serhat, Furkan, Eymen, Sare, Pınar, Adem}


10. Yandaki şemada bir grup öğrenciden dans etmeyi ve yüzmeyi seven öğrenciler sırasıyla S ve Z kümelerinde gösterilmiştir. Bu şemaya göre verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
Cevap:

(Y) Dans etmeyi seven 5 öğrenci vardır.
(Y) Yüzmeyi seven 2 öğrenci vardır.
(Y) Dans etmeyi ve yüzmeyi seven toplam 9 öğrenci vardır.
(D) Hem dans etmeyi hem de yüzmeyi seven öğrenciler Büşra, Derya ve Gamze’dir.
(Y) Can, S kümesinin bir elemanıdır.


11. T = {Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün} kümesinin elemanlarını kullanarak 6 harfli gezegen isimlerinden oluşan A kümesini, s harfiyle biten gezegen isimlerinden oluşan B kümesini yazınız. A ve B kümelerinin kesişim ve birleşimlerinin elemanlarını sembol kullanarak yazınız.
Cevap:

A = {Merkür, Satürn, Uranüs, Neptün} A ∩ B = {Uranüs}
B = {Venüs, Mars, Uranüs} A ∪ B = {Merkür, Satürn, Uranüs, Neptün, Venüs, Mars}


12. M = {güvercin, kedi, inek, ördek, at, tavuk, köpek} kümesinin elemanlarını kullanarak 4 ayaklı hayvan isimlerinden oluşan C kümesini, 2 ayaklı hayvan isimlerinden oluşan D kümesini ve eleman sayılarını sembolle yazınız. C ve D kümelerinin kesişimini sembol kullanarak yazınız.
Cevap:

C = {kedi, inek, at, köpek} s(C) = 4 C ∩ D = {}
D = { güvercin, ördek, tavuk} s(D) = 3

6. Sınıf Matematik 1.Ünite Değerlendirme Cevapları

1. ÜNİTE 3. BÖLÜM: KÜMELER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 54-55-56. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


2. 9 · 9 · 9 · 9 sayısının üslü ifade biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) 3⁴
B) 4⁹
C) 9⁴
D) 9⁹


3. Yandaki ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?
Cevap: B

A) 20 B) 25
C) 28 D) 33

|AB| = 2³ = 2 . 2 . 2= 8
|BC| = 4² = 4 . 4 = 16
|AC| = 3² = 3 . 3 = 9
8 + 16 + 9= 33


4. 36 ÷ (6 − 2) + 5 · 3 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: B

A) 27 B) 24 C) 19 D) 12

=36 ÷ (6 − 2) + 5 · 3
= 36/ 4 + 15
= 9+15
=24


5. 25 + (3²+ 4²) ÷ 5 işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: B

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

= 25 + (3²+ 4²) ÷ 5
= 25 + (9 + 16) / 5
=25 + 25 / 5
= 25 + 5
=30


6. (5 + ∟) · 7 = 5 · 7 + 7 · 12 olduğuna göre ∟ kaçtır?
Cevap: D

A) 2 B) 5 C) 7 D) 12

(5 + ∟) · 7 = 5 · 7 + 7 · 12
= 5 . (7 + 12)


7. İlker ve Murat’ın yaşları toplamı 62’dir.
İlker, Murat’tan 6 yıl sonra doğduğuna göre Murat’ın yaşı kaçtır?

Cevap: D

A) 34 B) 32 C) 30 D) 28

İlker = İ = M +6
Murat = M = İ + M =62

2M + 6= 62
2M = 56
M = 28


8. Bir futbol takımı oynadığı maçlarda galip gelirse 3 puan, berabere kalırsa 1 puan almakta, mağlup olursa puan alamamaktadır. 16 maç yaparak 41 puan alan bir takımın galibiyet sayısı kaçtır?
Cevap: C

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14

Galip= G
Berabere= B
Mağlup= M

K + B + M = 16
3.K + 0.M + 1.B= 41
3.13 + 1.0 + 1.2 = 41 K= 13


9. 100 ile 200 arasında 13’ün katı olan kaç tane doğal sayı vardır?
Cevap:

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 54 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 55 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C

A) En küçük asal sayı 1’dir.
B) 80 sayısının asal çarpanları 2 ve 5’tir.
C) Bütün asal sayılar tek sayıdır.
D) 10 ile 20 arasında 3 tane asal sayı vardır.


11. Yandaki çarpan ağacına göre ∟+ ▲ + ★ kaçtır?
Cevap: D

A) 30 B) 54
C) 136 D) 144

▲ → 9 . 5= 45
∟ → 45 . 2 =90
★ → 3 . 3=9
90+45+9= 144


12. Beyza’nın okul numarası 6 ile kalansız bölünebilen bir sayıdır. Aşağıdakilerden hangisi Beyza’nın okul numarası olabilir?
Cevap: B

A) 2565 B) 3762 C) 4384 D) 5086


13. 26∟4 dört basamaklı sayısı 3 ve 4 ile kalansız bölünebilmektedir.
Buna göre ∟ yerine kaç farklı sayı yazılabilir?

Cevap:

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 55 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


14. 6408 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen yeni sayı 4 ile tam bölünemez?
Cevap: D

A) 0 ile 4 B) 4 ile 8 C) 0 ile 6 D) 6 ile 8


15. 28▲1■ beş basamaklı sayısı 9 ve 10 ile kalansız bölünebildiğine göre ▲ kaçtır?
Cevap: B

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

2+ 8 + 1 + 0 + ▲=9K
11 + ▲ = 9k
▲→ 7


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

16. Muhammet bilyelerini dörder dörder veya altışar altışar saydığında her defasında 1 bilyesi artmaktadır. Buna göre Muhammet’in bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap:

A) 73 B) 84 C) 98 D) 107

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 56 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


17. 40 kg’lık ve 60 kg’lık iki çuval nohut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere her poşette eşit kütlede nohut olacak şekilde doldurulacaktır. Bu iş için kullanılacak poşet sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: C

A) 10 B) 20 C) 30 D) 50

 


18. A = {k, 2, 3, s, ▲} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D

A) 2 ∈ A B) t ∉ A C) k ∈ A D) 3 ∉ A


19. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C

A) K = {karesi 25’ten küçük olan doğal sayılar}
B) L = {10’dan küçük tek doğal sayılar}
C) M = {alfabemizdeki ünlü harfler}
D) N = {malatya kelimesinin harfleri}


20. Yandaki şemada bir grup öğrenciden koşu yapmayı ve voleybol oynamayı seven öğrenciler sırasıyla K ve V kümelerinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C

A) Canan hem koşu yapmayı hem de voleybol oynamayı sevmektedir.
B) Voleybol oynamayı seven 3 öğrenci vardır.
C) Koşu yapmayı seven öğrenciler Ezgi ve Aylin’dir. 
D) İbrahim koşu yapmayı da voleybol oynamayı da sevmemektedir.

Tam Sayılar, Tam Sayılarda Sıralama Cevapları

2. ÜNİTE 1. BÖLÜM: TAM SAYILAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 62-63. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 62 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Negatif sayılar olmasaydı günlük hayatta ne gibi zorluklar yaşanırdı?
Cevap: Negatif sayılar olmasaydı sıfırın altındaki sıcaklığı, derinliği, giderleri vb. ifade etmek zorlaşırdı.


SIRA SİZDE

1. Aşağıdaki ifadeleri uygun olan tam sayılarla gösteriniz.
Cevap:
a. 352 metre derinlik ⇒ -352
b. 70 lira zarar ⇒ -70
c. Cebinizdeki 10 lira ⇒ +10
ç. Sıfırın altında 5 ºC ⇒ -5
d. Giriş katın 4 kat altı ⇒ -4
e. Yerden 500 metre yukarısı ⇒ +500


2. Aşağıdaki tabloda verilen tam sayılara uygun günlük yaşam durumlarına ait birer örneği yanlarına yazınız.
Cevap:
-8 ⇒ Harçlığımdan 8 TL harcadım.
+120⇒ Bu ay maaşımdan 120 TL arttı
-500⇒ Bankaya 500 TL borcum var
+1000⇒ Maaşım 1000 TL artmış


3. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda 0’ı doğduğunuz yıl kabul ederek anne ve babanızın evlendiği yıl, kardeşinizin doğduğu yıl, okula başladığınız yıl gibi sizin için önemli olan tarihlerin yerlerini gösteriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 62 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
Cevap:
( D ) En büyük negatif tam sayı −1’dir.
( Y ) En küçük pozitif tam sayı 0’dır.
( D ) +5 bütün negatif sayılardan büyüktür.
( D ) Sayı doğrusundaki iki tam sayıdan solda olan daha küçüktür.
( Y ) İki basamaklı en küçük negatif tam sayı −10’dur.


5. Aşağıdaki tabloda Ankara’nın yedi günlük ortalama sıcaklıkları gösterilmiştir. Bu sıcaklıkları sayı doğrusunda gösteriniz ve sıralayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Yandaki tabloda bazı madenler ve çıkarıldıkları derinlikler gösterilmiştir. Bu derinlikleri tam sayılarla ifade ediniz ve sıralayınız.
Cevap: -124, -75, -342, -98 ⇒ -75 > -98 > -124 > -342


7. Aşağıdaki sıralamaları inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Cevap:
a. −39 < −42 < −59 < 0 < +5 < +12 ⇒ Haya yok
b. −8 < −2 < 1 < 0 < 3 < 26 ⇒ -8 < -2 < 0 < 1 < 3 < 26


8. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda eksik olan sayıları tamamlayınız. Bu sayılara karşılık gelen harfleri tabloya yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.
Cevap:
T: -3
A: +4
M: 0
S: -1
A: +4
Y: -2
I: -4


9. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda oklarla gösterilen yerlere karşılık gelen sayıları bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 1


10. Yandaki tabloda bir video oyunundaki bazı hareketlere karşılık gelen puanlar verilmiştir. Bu puanları sayı doğrusunda gösteriniz ve sıralayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 63 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 2


11. −5’ten büyük +2’den küçük tam sayıları yazınız.
Cevap: -4, -3, -2, -1, 0, 1


12. En büyüğü 0 olan beş tane tam sayı yazınız.
Cevap: 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6

Mutlak Değer Cevapları Engürü Yayınları

2. ÜNİTE 1. BÖLÜM: TAM SAYILAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 64-65-66. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Haritayı inceleyiniz. Saat dilimlerinin başladığı yeri belirleyiniz. Harita üzerindeki tam sayılar sizce neyi ifade ediyor?
Cevap: Meridyenler arası dakikaları ifade etmektedir.


Ülkemizin hangi saat diliminde olduğunu belirleyiniz. Aynı saat diliminde olan başka ülkeler var mıdır?
Cevap: Başlangıç noktasından 3 saat ileri olarak alınmaktadır.


Bunu Deneyelim

Kâğıdınıza bir sayı doğrusu çizerek başlangıç noktasına simetri aynası yerleştiriniz. Kaleminizle sayı doğrusunda +3 sayısını işaretleyiniz. Simetri aynasından yararlanarak işaretlediğiniz sayının simetrisine karşılık gelen sayıyı yazınız. Aynı işlemi +1 ve −4 sayıları için tekrar ediniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 64 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


İşaretlediğiniz sayıların ve simetrisi olan sayıların sıfıra olan uzaklıkları hakkında ne söyleyebilirsiniz
Cevap: İki sayıda elit miktarda uzaklıktadır. Sadece işareti terstir.


Sayı doğrusunda +10, +47, −98 sayılarını işaretlemiş ve simetrilerine karşılık gelen sayıları bulmuş olsaydınız sıfıra olan uzaklıkları hakkında ne söylerdiniz?
Cevap: Aynı şekilde uzaklıkları aynı işaretleri farklı olacaktır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 66 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
Cevap:

(D) Pozitif tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.
(Y) Negatif tam sayıların mutlak değeri negatiftir.
(Y) −12’nin mutlak değeri, +5’in mutlak değerinden küçüktür. → |-12| = 12, |+5| = 5
(Y) 0’ın mutlak değeri yoktur.


2. Mutlak değeri kendisinden büyük olan ve mutlak değeri kendisine eşit olan tam sayılara üçer örnek veriniz.
Cevap:

|-6| < 6
|-7| < 7
|-14| < 14

|2| = 2
|5| = 5
|9| = 9


3. −2017, −13, 1, 75, 180 sayılarının mutlak değerlerini bulunuz.
Cevap:

|-2017|= 2017
|-13|= 13
|1| = 1
|75| = 75
|180| = 180


4. Bir dalgıç ilk dalışında 53 metre derine, ikinci dalışında 84 metre derine dalmıştır. Bu derinliklere karşılık gelen tam sayıları yazınız. Hangi dalışın su yüzeyine daha uzak olduğunu belirleyiniz.
Cevap:

1.Dalış ⇒ -58 m
1.Dalış ⇒ -84 m
İkinci dalışında daha uzağa gitmiştir.


5. Aşağıdaki boşluklara “<ˮ, “>”, “=ˮ sembollerinden uygun olanları yazınız.
Cevap:

a. |−80| = |+80|
b. |−9| > |−2|
c. |+16| < |−32|
ç. |+21| < |+43|
d. |0| = 0
e. |−19| = 19


6. Mutlak değeri 3’ten küçük olan tam sayıları belirleyiniz.

Cevap: 2, 1, -1, -2


7. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) |−13| < |+13|
(Y) 0 > |−2|
(Y) |−70| = −70
(D)|+16| = |−16|
(D) 0 < |+10|
(D) |−150| = 150

Kesirlerde Sıralama Engürü Yayınları

2. ÜNİTE 2. BÖLÜM: KESİRLERLE İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 67-68-69-70-71. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 67 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Verilen çoğul doğumlar içerisinde hangi çoğul doğumda dünyaya gelen bebek sayısı daha fazla, hangi çoğul doğumda daha azdır?
Cevap: 241/250 > 17/500 > 2/1000


Verilen kesirleri karşılaştırmak için kesirlere nasıl bir işlem uygulanmalıdır?
Cevap: Paydalar eşitlenir.


Verilen kesirleri aynı sayı doğrusu üzerinde göstermek mümkün müdür?
Cevap: Evet mümkündür.


Kâğıdınıza eşit büyüklükte 6 tane kare çiziniz. Çizdiğiniz kareleri kullanarak 3/4, 7/6, 5/8, 5/3 kesirlerini farklı renkli kalemlerle modelleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 67 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Modeller yardımıyla kesirlerin büyüklüklerini karşılaştırınız.
Cevap:

5/8 < 7/6 < 3/4 < 5/3


Model kullanmadan kesirleri karşılaştırabilir misiniz? Nasıl? Verilen kesirleri tek bir sayı doğrusu üzerinde gösterebilir misiniz? Gösterebilirseniz kesirlere nasıl bir işlem uygulamanız gerekir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 67 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 71 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Bir ilin yıllık tahıl üretiminin 7/18’si buğday, 1/6’i mısır, 5/12’i arpadır. Buğday, mısır ve arpa üretimini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

7/18 < 5/12 < 1/6


2. 4/9, 1/3, 5/6 kesirlerini aşağıda modelleyerek sıralayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 71 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


3. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 6, 1 ile 2 arası 3, 2 ile 3 arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Oklarla gösterilen yerlere karşılık gelen kesirleri yazınız ve küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 71 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


4. Aslı 1 tam 1/5 saat, Burcu 7/10 saat, Can 3/4 saat, Derya 1 tam 3/10 saat ders çalışmıştır. Bu dört kişinin ders çalışma sürelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 71 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


5. Aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 71 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları 

2. ÜNİTE 2. BÖLÜM: KESİRLERLE İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 72, 73, 74, 75, 76, 77. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 72 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Soru: Tabloya göre öğretim elemanlarının ne kadarının profesörlerden oluştuğunu söyleyebilir misiniz? Bunun için hangi işlemi yapmanız gerekir? Tabloda verilenler dışındaki öğretim elemanlarının tüm öğretim elemanlarının ne kadarı olduğunu bulabilir misiniz? Bunun için hangi işlemi yapmanız gerekir?
Cevap: Soru defalarca farklı yöntemlerle, farklı kişiler tarafından çözülmeye çalışılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu soru hatalıdır. Öğretmeninize danışarak öğretmeninizin sorudaki hatalı verilen bilgileri düzeltip düzenlemesin isteyiniz.


Soru: Kâğıdınıza bir kenarının uzunluğu 3 santimetre olan dört tane kare çiziniz. Çizdiğiniz karelerden birinde 1/2, diğerinde 2/3 kesrini farklı renkli kalemlerle modelleyiniz. Modellediğiniz iki kesirdeki toplam boyalı olan kısım kadar parçayı kalan karelerde boyayınız. Kalan karelerdeki tüm boyadığınız kısmı ifade eden kesri yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 72 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


Yazdığınız kesirle 1/2 ve 2/3 kesirleri arasındaki ilişki nedir? 1/2 ve 2/3 kesirlerini kullanarak kalan karelerdeki boyalı kısmı ifade eden kesri elde etmek için hangi işlemi yapmanız gerekir? Bu işleme ait matematiksel ifadeyi yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 72 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Fatih maaşının 1/4’ini ev kirası, 1/10’ini faturalar için ayırmıştır. Fatih’in ayırdığı paranın maaşının ne kadarı olduğunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

3. Elif 4/5 kilogram peynir, 11/20 kilogram zeytin almıştır. Elif’in aldığı peynir miktarının, zeytin miktarından ne kadar fazla olduğunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


4. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


5. 52 kilogram kütleli bir kişinin 2 tam 1/2  kilogram zayıfladığında kaç kilogram olacağını bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


6. Kemal hafta sonunda bütün ödevlerini bitirmiştir. Cumartesi günü ödevinin 7/15’sini  yapan Kemal’in pazar günü ödevinin kaçta kaçını yaptığını bulunuz.
Cevap:

15/15 – 7/15 = 8/15


7. Aşağıdakilerden 2 tam 1/8’ini kesri ile toplandığında sonucu bir doğal sayıya eşit olan kesirleri belirleyiniz. Belirlediğiniz kesirlerin başlarındaki kutucuğa “✓” işareti koyunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


8. Aşağıdakilerden 4 tam 5/6 kesrinden çıkarıldığında sonucu bir doğal sayıya eşit olan kesirleri belirleyiniz. Belirlediğiniz kesirlerin başlarındaki kutucuğa “✓” işareti koyunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


9. Yandaki şekilde kenar uzunlukları verilen ABC üçgeninin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


10. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı 32 tam 1/4 metre, kısa kenarı 27 tam 1/2 metredir. Bu bahçenin çevre uzunluğunun kaç metre olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 


11. Gizem aldığı iki farklı kumaş için 68 tam 1/4 lira ve 54 tam 1/2 lira ödemiştir. Gizem’in kumaşlardan biri için kaç lira fazla ödeme yaptığını tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:

 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları 

Kesirlerle Çarpma İşlemi Cevapları

2. ÜNİTE 2. BÖLÜM: KESİRLERLE İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 83. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 83 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 83 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları  (1) (1)

a. 10.1/2=10/2=5
b. 12.9/7=108/7
c. 24.2.1/5=24.11/5=264/5
ç. 7/8.35=245/8
d.15/4.28=420/4=105
e.1.3/10.70=910/10=91
f. 11/18.3/5=33/90=11/30
g.15/24.3.3/7=15/24.24/7=15/7
ğ.4.3/4.2.2/9=19/4.20/9=380/36=95/9


2. Bir kenarının uzunluğu 3.2/5 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresinin uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz.
Cevap:
3.2/5=17/5
17/5.3=51/5 cm


3. 49 kasa limonun yaklaşık 1/4 ’i çürük çıkmıştır. Kaç kasa limonun çürük olduğunu tahmin ediniz.
Cevap:
49/4=12,25
1/4’ü   12 limon çürüktür.


4. İrem tanesi 3.1/2 lira olan keklerden 19 tane alarak arkadaşlarına dağıtmıştır. İrem’in ödediği parayı tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:
3.1/2=7/2
7/2.19=133/2 TL ödemiştir.


5. Kübra birinci gün ödevinin 3/5 ’ünü yapmıştır. İkinci gün ise birinci gün yaptığı ödevin 3/5 ’ünü yapmıştır. Kübra’nın ikinci gün ödevinin kaçta kaçını yaptığını bulunuz.
Cevap: 3/5.3/5=9/25


6. Yalçın 60. 1/4 kilometrelik yolun 1/3 ’ini gitmiştir. Yalçın’ın kaç kilometre yol gittiğini tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:
60.1/4=241/4
241/4.3=241/12 km.


Kesirlerle Bölme İşlemi Cevapları

2. ÜNİTE 2. BÖLÜM: KESİRLERLE İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 84-85-86-87-88-89-90-91. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 84 Sayfa Cevapları Engürü Yayınlar

Yukarıda bitter çikolata kullanılarak yapılan 8 kişilik kek için gerekli malzemeler verilmiştir. Sizce bu kek 4 kişilik yapılsaydı malzemelerin ne kadarının kullanılması gerekirdi? Gereken malzeme miktarlarını bulmak için hangi işlem yapılmalıdır?
Cevap: Yarısı kadar yapılmalıydı kullanılan malzemeler ikiye bölünürdü yani bölme işlemi yapılmalı.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 90 Sayfa Cevapları Engürü Yayınlar

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 90 Sayfa Cevapları Engürü Yayınlar (1)


2. 16/3÷8 =Δ /□ olduğuna göre Δ ve □  doğal sayılarının toplamının en az kaç olduğunu bulunuz.
Cevap:
16/3.1/8=2/3


3. 27÷□ /5 işleminin sonucu 27’den büyük bir sayı olduğuna göre  □ yerine yazılabilecek doğal sayıları bulunuz.
Cevap:   1,2,3,4 yazılır.


Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 2, 1 ile 2 arası 4 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre Δ ÷□ işleminin sonucunu bulunuz.
Cevap:
1/2÷2.2/4=10/4.2=20/4=5


5. 10 litre meyve suyu 1/5  litrelik bardaklara doldurulacaktır. Bu iş için enaz kaç bardak gerektiğini bulunuz.
Cevap: 10÷1/5= 10.5=50 bardak gerekir.


6. Aşağıdaki işlemleri yapmadan sonucu bölünen sayıdan büyük olanlarını belirleyiniz. Belirlediğiniz işlemlerin başlarındaki kutucuğa “” işareti koyunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 90 Sayfa Cevapları Engürü Yayınlar3 (1)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 91 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Bir depodaki 500 litre suyun her gün 12.1/2 litresi kullanılmaktadır. Bu depodaki suyun kaç günde biteceğini bulunuz.
Cevap:
12.1/2=25/2
500÷25/2=40 günde biter.


8. Bir adımının uzunluğu 3/5 metre olan bir kişinin 2430 metre uzunluğundaki bir yolu aynı adım uzunluğuyla kaç adımda yürüyebileceğini bulunuz.
Cevap:
2430÷3/5= 4050


9. Mustafa, doğum günü pastasını 8 eş parçaya bölüyor. Mustafa doğum gününe sonradan katılan arkadaşı Elif için kendine düşen pastayı 2 eş parçaya bölerek bir parçayı ona veriyor. Elif’in tüm pastanın kaçta kaçını yediğini bulunuz.
Cevap:
1/8.1/2=1/16


10. Alanı 403/2  metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarının uzunluğu 15.1/2metre olduğuna göre kısa kenarının uzunluğunu bulunuz.
Cevap:
15.1/2=31/2
31/2.2=64/2=31 iki uzun kenarın toplamı
403/2÷31=403/2.1/31=13/2


11. 81 metre kumaş 2.1/4 metre uzunluğunda parçalara ayrılarak satılacaktır. Bu kumaşın kaç parçaya ayrılacağını tahmin ediniz, tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:
Tahminim=32
Sonuç: 81÷9/4=36


12. Emre 262.1/2  liralık takım elbiseyi her ay 43.3/4  lira ödeyecek şekilde taksitle almıştır. Buna göre Emre’nin kaç ay taksit ödeyeceğini bulunuz.
Cevap:
262.1/2= 525/2
43.3/4= 175/4=6 ay taksit ödeyecek.


13. 3.1/2 litre benzinle 49 kilometre yol giden bir otomobilin 1 litre benzinle kaç kilometre yol gidebileceğini bulunuz.
Cevap:
3.1/2=7/2
49÷7/2= 14 km yol gider.


2.Ünite Problemler Cevapları

2. ÜNİTE 2. BÖLÜM: KESİRLERLE İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 92-93-94-95-96-97. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki tabloda Meltem’in bir haftada kaç saat uyuduğu gösterilmiştir.
a. Bir haftada toplam kaç saat uyuduğunu tahmin ediniz, tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:
Tahminim: 49 Saat uyumuştur.
Sonuç: 602/12 Saat uyumuştur.


b. Salı günü cuma gününden kaç saat fazla uyuduğunu bulunuz.
Cevap: 22/3-23/4=19/12 saat fazla uyumuştur.


c. Hafta içi, hafta sonundan kaç saat fazla uyuduğunu bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


2. Kilogram fiyatı 1 tam 1/5  lira olan patatesten 3 kilogram, kilogram fiyatı 3 tam 1/2 lira olan domatesten 5 tam 1/5 kilogram alan bir kişinin kaç lira ödeyeceğini bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları2 (2)


3. Efe 75 lirasının 1/5 ’i ile meyve, 2/3 ’si ile et almıştır. Efe’nin kaç lirası kaldığını bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları3 (1)


4. Derya metre fiyatı 7 tam 1/2 lira olan kumaştan 9 metre satın almıştır. Aldığı kumaşı 2 tam 1/4  metrelik eşit uzunlukta parçalara bölmüş ve etek dikmiştir. Buna göre Derya’nın,
a. Kumaş için kaç lira ödediğini bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları6 (1)


b. Kaç tane etek diktiğini bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları7 (1)


5. Duygu ilk gün ödevinin 1/5 ’ini yapmıştır. Ödevinin kalan kısmını da her gün eşit miktarda yaparak 5 günde bitirmiştir. Buna göre Duygu’nun 6. gün ödevinin kaçta kaçını yaptığını bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları8 (1)


6. Bir okuldaki öğrencilerin 5/9 ’i kızdır. Bu okuldaki erkek öğrencilerin sayısı 280 olduğuna göre kız öğrencilerin sayısını bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 96 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları9 (1)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 97 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Her gün eşit miktarda iş yapan bir işçi bir işin 3/10 ’ünü bitirmiştir. Bu işçi 8 gün daha çalışırsa işin yarısını bitirmiş olacağına göre bu işçinin işin tamamını kaç günde bitireceğini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 97 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


8. 60 litre kolonya 3/4 litrelik şişelere dolduruluyor. Şişeler tamamen doldurulmuş ve tanesi 9 tam 1/2 liradan satılmıştır. Satıştan kaç lira gelir elde edildiğini bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 97 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları4 (1)


9. Seda 180 lirasının önce 1/3 ’ini, sonra kalan parasının 5/6 ’ini harcamıştır. Seda’nın kaç lirası kaldığını bulunuz.
Cevap:
1/3=60
180-60=120
120÷6=20
20 x 5=100
100+60=160
180-160=20 TL kalmıştır.


10. Esma kitabının birinci gün 3/8 ’ünü, ikinci gün 2/5 ’sini okumuştur. Geriye okumadığı 72 sayfası kaldığına göre Esma’nın kitabının kaç sayfa olduğunu bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 97 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları6 (1)


11. Boşken 200 gram gelen bir şişe, 2/5 ’si dolu iken 328 gram gelmektedir. Buna göre şişenin tamamen dolu olduğunda kaç gram geleceğini bulunuz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 97 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları9 (2)


12. Fatih bir pizzanın 1/4 ’ini yemiştir. Pizzanın kalan kısmını 3 arkadaşıyla  eşit şekilde paylaşarak bir parça daha yiyen Fatih’in pizzanın kaçta kaçını yediğini bulunuz.
Cevap:
3/4÷4=3/16
3/16 +1/4.4=7/16 sını yemiştir.


13. Öykü tanesi 4 tam 1/4 lira olan çiçeklerden birkaç tane alarak satıcıya 30 lira vermiştir. Öykü’nün alacağı para üstünün en az kaç lira olacağını bulunuz.
Cevap:
4 tam 1/4=17/4=4,25
4,25 x 7=29,75 kuruş yapar
En az 0,25 kuruş para üstü kalır.


6. Sınıf Matematik 2.Ünite Değerlendirme Cevapları

2. ÜNİTE 2. BÖLÜM: KESİRLERLE İŞLEMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 98-99-100. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 98 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Ankara, Sivas ve Malatya’da aynı anda yapılan sıcaklık ölçümlerinde en soğuk il Sivas, en sıcak il Ankara olmuştur. Buna göre bu üç ilde ölçülen hava sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Ankara Sivas Malatya
A) 0 °C −5 °C −1 °C
B) 3 °C −1 °C 0 °C
C) −4 °C −5 °C −8 °C
D) 2 °C 0 °C 1 °C


2. −8, 0, +6, −12, −3, +9, 2, −34 tam sayılarından kaç tanesi −5’ten küçüktür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Cevap: -3, -8, -34 sayıları -5 ‘ten küçüktür.


3. Sayı doğrusu üzerinde iki basamaklı en büyük negatif tam sayının, iki basamaklı en büyük tam sayıya uzaklığı kaç birimdir?
A) 198
B) 109
C) 89
D) 20
Cevap: En büyük negatif tam sayı -10, iki basamaklı en büyük tam sayı ise 99 99+10=109


4. Sayı doğrusunda −5 sayısının sağında kaç tane negatif tam sayı vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Cevap: -4,-3,-2,-1


5.  Yukarıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda ■ ve ▲ ile gösterilen tam sayıların arasında 30 birim olduğuna göre ■ ile gösterilen tam sayı kaçtır?
A) −21
B) −18
C) −15
D) −7


6.Yukarıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda ▲, , ■ ve  ile gösterilen tam sayılardan hangisinin mutlak değeri en büyüktür?
A) ▲
B) 
C) ■
D) 


7. |−14|, −5, 0 sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) −5 < 0 < |−14|
B) |−14| < −5 < 0
C) −5 < |−14| < 0
D) 0 < −5 < |−14|


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 99 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

8. −▲71 üç basamaklı bir sayı ve −485 < −▲71 olduğuna göre ▲ yerine kaç farklı rakam yazılabilir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Cevap: 3,2,1 yazılabilir.


9. Bir yolun Aylin 5/12 ’ini, Burak 5/8 ’ini, Can 7/12 ’sini ve Derya 1/3 ’ini yürümüştür.
Bu dört kişiden en az mesafeyi yürüyen kimdir?

A) Aylin
B) Burak
C) Can
D) Derya
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 99 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


10.  Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 6, 1 ile 2 arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki kesirlerden hangisi K, L, M ve N noktalarından birine karşılık gelmektedir?
mektedir?

A)
B)
C)
D)


11. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 19/32 kesrine en yakındır?
A)1/4
B)1/3
C)3/5
D)3/4


12. işleminin sonucu kaçtır?
A)
B)
C)
D)


13. Bir şişedeki 5 litre suyun birinci gün 1 tam 3/4 litresi, ikinci gün 2 tam 1/5 litresi içilirse şişede kaç litre su kalır?
A)
B)
C)
D)


14. 12/20 kesri aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç 1’e eşit olur?
A)
B)
C)
D)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 100 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

15. 60 tane çikolatanın 3/10 ’ü yenmiştir. Kaç tane daha yenilirse çikolataların 2/5 ’si yenmiş olur?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8


16. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu 124’ten küçük bir sayıdır?
A)
B)
C)
D)


17. Nazlı, aldığı 4 tam 4/5 kg salçayı 3/5 kg salça alabilen kavanozlara boşaltmıştır. Nazlı kavanozları tamamen doldurduğuna göre bu iş için kaç tane kavanoz kullanmıştır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12


18. işleminin sonucu kaçtır?
A)
B) 
C)
D)


19. Dikdörtgen şeklindeki bir tahtanın kısa kenarının uzunluğu 1 tam 1/2metredir. Tahtanın uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 4/3 katı ise bu tahtanın çevresi kaç metredir?
A) 7/2
B) 9/2
C) 7
D) 9


20. Bir kenarının uzunluğu 9/20 m olan karenin çevre uzunluğu, bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna eşittir.Buna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç metredir?
A) 1/2
B)3/5
C) 7/10
D) 4/5

Ondalık Gösterim, Çözümleme ve Yuvarlama Cevapları

3. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ONDALIK GÖSTERİM 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 102-103-101-105-106-107-108-109-110. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 102 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Sizce bu rekor farklı şekillerde ifade edilebilir mi? Kadınlar sırıkla atlama dünya rekorunun değeri yaklaşık kaç metredir? Yaklaşık değeri ifade ederken neye göre karar verdiniz?
Cevap: 5m olarak ifade edilir. Kadınlar sırıkla atlama dünya rekoru da yaklaşık 5 metre olarak ifade ederiz.


BUNU DENEYELİM

7/10, 23/100, 751/1000, 2345/1000 kesirlerinin ondalık gösterimlerini yazınız.
Cevap:

7/10 = 0,7
23/100 = 0,23
751/1000 = 0,751
2345/1000 = 2,345


Hesap makinesini kullanarak kesirlerin payını paydasına bölünüz
Cevap:

7/10 = 0,7
23/100 = 0,23
751/1000 = 0,751
2345/1000 = 2,345


Elde ettiğiniz sonuçları yazdığınız ondalık gösterimlerle karşılaştırınız. Kesirlerin ondalık gösterimlerinin yazılması ile hesap makinesinde yaptığınız işlem arasında bir ilişki var mıdır?
Cevap: İkisi de aynı sonucu vermiştir.


Hesap makinesini kullanarak 1/2, 3/4, 7/5, 13/8, 2/3, 5/6, 13/9, 9/11 kesirlerinin payını paydasına bölünüz.
Cevap:

1/2 = 0,5
3/4 = 0,75
7/5 = 1,4
13/8 = 1,625
2/3 = 0,6
5/6 = 0,8
13/9 = 1,4
9/11 = 0,8


Elde ettiğiniz sonuçlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz. Bulduğunuz sonuçlarda tekrar eden sayılar var mıdır? Varsa tekrar eden sayıları belirtiniz.
Cevap: 7/5 ve 13/9  kesirlerinin sonuçları aynıdır. 1/2 ve 3/4 arasında  çok az fark vardır. 2/3 ve 5/6 arasında da çok az fark vardır. 5/6 ve 13/9 tekrar etmiştir.


Elde ettiğiniz ondalık gösterimlerden ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan birini seçiniz ve seçtiğiniz ondalık gösterimdeki rakamların basamak değerlerini belirleyiniz.
Cevap:

13/8 = 1,625
6 → Onda birler
2 → Yüzde birler
5 → Binde birler


Belirlediğiniz basamak değerlerini toplayınız. Toplama işleminin sonucu ve seçtiğiniz ondalık gösterim hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: 5000 + 200 + 60 = 5260


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini bulunuz
Cevap:

a. 9/5 → 1,8
b. 21/4 → 5,25
c. 37/8 → 4,625
ç. 3/25 → 0,12
d. 19/20 → 0,95


2. Aşağıdaki kesirlerin devirli ondalık gösterimlerini bulunuz.
Cevap:

a. 2/3 → 0,6
b. 7/9 → 0,7
c. 18/11 → 1,63
ç. 91/33 → 2,75
d. 42/9 → 4,6


3. 105 litre zeytinyağı 28 tane şişeye eşit olarak paylaştırılmıştır. Her bir şişeye kaç litre zeytinyağı doldurulduğunu bulunuz. Bulduğunuz değeri ondalık gösterim olarak ifade ediniz.
Cevap:

105/28 = 3,75


4. Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümleyiniz.
Cevap:

a. 6,27 = 6 . 1 + 2 . 0,1 + 7 . 0,01
b. 81,543 = 8 . 10 + 1 . 1 + 5. 0,1 + 4 . 0,01 + 3 . 0,001
c. 109,68 = 1 . 100 + 9 . 1 + 6 . 0,1 + 8 . 0,01
ç. 845,026 = 8 . 100 + 4 . 10 + 5 . 1 + 2 . 0,01 + 6 . 0,001
d. 240,705 = 2 . 100 + 4 . 10 + 7 . 0,1 + 5 . 0,001


5. Aşağıda çözümlenmiş hâli verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


6. Aşağıdaki çözümlemelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


7. Aşağıdaki ondalık gösterimleri verilen sayıları onda birler basamağına yuvarlayınız.
Cevap:

a. 6,89 → 6,9
b. 2,745 → 2,7
c. 13,35 → 13,4
ç. 241,456 → 241,5
d. 386,97 → 387


8. Aşağıdaki ondalık gösterimleri verilen sayıları birler basamağına yuvarlayınız
Cevap:

a. 7,25 → 7
b. 45,387 → 45
c. 194,685 → 195
ç. 257,51 → 258
d. 519,803 → 520


9. Aşağıdaki ondalık gösterimleri verilen sayıları yüzde birler basamağına yuvarlayınız
Cevap:

a. 1,432 → 1,43
b. 25,684 → 25,68
c. 79,294 → 79,29
ç. 675,827 → 675,83
d. 926,195 → 926,20


10. 3,75 kilogram patates, 0,89 kilogram maydanoz ve 4,12 kilogram soğan alan bir kişinin kaç kilogramlık alışveriş yaptığını yuvarlama yaparak yaklaşık olarak bulunuz.
Cevap: Yaklaşık olarak alışverişe ödenmiş olanı tutarı yuvarlarsak 9 olur.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 110 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (2)

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi Cevapları

3. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ONDALIK GÖSTERİM 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 111-112-113-114-115. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 111 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Ağrı Dağı’nın yüksekliğinin kilometre ve metre cinsinden verilen değeri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Ağrı dağının kilometre ve metre olarak farkı 5,137’nin 1000 ile çarpılarak bulunmasıdır.


Kilometre cinsinden verilen bir dağ yüksekliğinin metre cinsinden ifade edilmesi için hangi işlem yapılmalıdır?
Cevap: Kilometre olarak verilen sayıyı metreye çevirmek için 1000 ile çarpılır. 1 kilometre 1000 metredir.


BUNU DENEYELİM

Yandaki modeli bir bütün kabul ederek bu modelden 6 tane oluşturunuz. Her bir modelde 0,4 ondalık gösterimini belirtecek şekilde boyama yapınız
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-111-Ders-Kitabi-Cevaplari


Her bir modelde kaç tane onda birlik boyadınız?
Cevap: 4 tane onda birlik boyadım.


Her bir modeldeki boyalı kısmı kesir olarak ifade ediniz.
Cevap: 2/5 şeklinde ifade edilir.


Tüm modellerde toplam kaç tane onda birlik boyadınız?
Cevap: 24 tane onda birlik boyadık.


Tüm modellerde boyadığınız kısmı kesir ve ondalık gösterim olarak ifade ediniz.
Cevap:

Ondalık gösterimi 2,4’tür.
Kesir gösterimi 2 tam 2/5
6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-111-Ders-Kitabi-Cevaplari (1)


Tüm modellerdeki toplam boyalı kısımları toplama işlemini kullanarak kesir ve ondalık gösterimle nasıl ifade edersiniz?
Cevap: Tüm modellerdeki toplam boyalı kısımları önce ondalık olarak göstermek için 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 işlemini uygular ve 2,4 sayısına ulaşmış olurum.


Tüm modellerdeki toplam boyalı kısımları çarpma işlemini kullanarak kesir ve ondalık gösterimle nasıl ifade edersiniz?
Cevap: 2’yi pay 4’ü payda olarak sayıp bölme işlemi yaparak 2 tam 2/5 sayısına ulaşırım.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 115 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

“. (veya , )” tuşu çalışmayan bir hesap makinesiyle ondalık gösterimi verilen sayıların çarpımını nasıl hesaplarsınız?
Cevap: Ondalık sayıları kesirli ifadeye çevirip sayıları ayrı ayrı tutar ve kesirleri çarparız. Sonucu doğal sayıya çevirip öğreniriz.


1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız
Cevap:

a. 4 . 0,8 = 3,2
b. 1,4 . 7 = 9,8
c. 18 . 3,6 = 64,8
ç. 4,2 . 5,1 = 21,42
d. 16,9 . 2,5 = 42,25
e. 4,23 . 6,2 = 26,226
f. 32,4 . 8,69 = 281,556


2. Aşağıdaki işlemleri yapmadan sonucu çarpma işleminin doğal sayı çarpanından küçük olanlarını belirleyiniz. Belirlediğiniz işlemlerin başlarındaki kutucuğa “✓” işareti koyunuz.
Cevap:

(√) 21 x 0,4
(√) 1 x 0,86
(X) 6 x 0,99
(√) 3,75 x 2
(√) 1,2 x 24
(X) 4,6 x 124
(X) 0,75 x 75
(√) 256 x 0,2


3. Aşağıda verilen işlemlerden yararlanarak diğer işlemlerin sonucunu bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 115 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


4. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 115 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi Cevapları

3. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ONDALIK GÖSTERİM 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 116-117-118-119-120-121. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 116 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Tablodaki sürelere göre takımlardaki her bir atletin kendi bölümünü kaç saniyede koştuğunu yaklaşık olarak bulabilir misiniz? Bunun için hangi işlemi yapmanız gerekir?
Cevap: Şampiyona bayrak yarışı 4 x 100 metre şeklinde olduğu için her ülkenin süresini 4’e bölmemiz gerekir.


1 litrelik dereceli kabı su ile doldurunuz. Kaptaki suyu 0,2 litrelik bardaklara boşaltınız. Her bir bardağı doldurduktan sonra kapta kalan su miktarını not alınız.
Cevap: Bardakları 1 litrelik dereceli kaba boşalttığımız zaman kapta su kalmamıştır.


Yaptığınız işlem hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Eşit miktarda paylaştırma yapmış yani bölme işlemi yapmış olduk.


Kaptaki suyun tamamını kaç bardağa boşalttınız?
Cevap: Kapta olan suyun tamamını 5 bardağa boşalttık.


Bardak sayısını çıkarma işlemini kullanarak elde edebilir misiniz?
Cevap:

1 – 0,2 = 0,8
0,8 – 0,2 = 0,6
0,6 – 0,2 = 0,4
0,4 – 0,2 = 0,2
0,2 – 0,2 = 0 Uzun yoldan bu şekilde de bulunur.


Bardak sayısını bölme işlemini kullanarak elde edebilir misiniz?
Cevap: 1 ÷ 0,2  = 5


Kaptaki su 1,6 litre olsaydı kaç tane bardak kullanmanız gerekirdi?
Cevap: Kaptaki su 1,6 litre olsaydı toplamda sekiz bardak kullanırdık.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 121 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız.
Cevap:

a. 15 ÷ 0,3 : 50
b. 7,2 ÷ 6 : 1,2
c. 56 ÷ 0,07 : 800
ç. 9,8 ÷ 1,4 : 7
d. 45,3 ÷ 1,2 : 37,75
e. 7,14 ÷ 4,2 : 1,7
f. 53,13 ÷ 3,45 : 15,4


2. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 121 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


3. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapmadan karşılarındaki sonuçları aynı olan işlemlerle eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 121 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


4. 24 metre uzunluğundaki bir kumaşın 2,4 metre uzunluğunda kaç parçaya ayrılabileceğini bulunuz.
Cevap: 24 ÷ 2,4 = 10


5. 4 kilogram çileğin fiyatı 11,20 lira olduğuna göre 1 kilogram çileğin fiyatını bulunuz.
Cevap: 11,20 ÷ 4 = 2,8


6. 7,5 lirası olan Ezgi’nin tanesi 1,25 lira olan kalemlerden kaç tane alabileceğini bulunuz.
Cevap: 7,5 ÷ 1,25 = 6

3.Ünite Problemler Cevapları

3. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ONDALIK GÖSTERİM 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 122-123-124-125. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 125 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Yandaki tabloda bir markette satılan bazı ürünlerin kilogram fiyatları gösterilmiştir. Buna göre,
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 125 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


2. Meltem tanesi 3,53 lira olan kartonlardan 250 tane, Murat ise tanesi 4,13 lira olan renkli kartonlardan 200 tane satın almıştır. Kimin kaç lira daha fazla ödeme yaptığını bulunuz.
Cevap:

3,53 x 250 = 882,5 Meltem’in harcadığı para
4,13 x 200 = 826 Murat’ın harcadığı para miktarı
882,5 – 826 = 56,5 Meltem daha fazla harcamıştır.


3. Bir terazinin sol kefesinde 5 kilogram, 1,25 kilogram ve 1,50 kilogram kütleli; sağ kefesinde 3,10 kilogram, 2,25 kilogram ve 1,75 kilogram kütleli cisimler vardır. Bu terazinin denge durumuna gelmesi için hangi kefesine kaç kilogram kütleli cisim eklenmesi gerektiğini tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:

5 + 1,25 + 1,5 = 7,75 Terazinin sol kefesi
3,1 + 2,25 + 1,75 = 7,1 Terazinin sağ kefesinin ağırlığı

7,75 – 7,1 = 0,65


4. Yandaki tabloda bir ailenin temmuz ayında ödediği fatura tutarları gösterilmiştir. Bu ailenin faturalara toplam kaç lira ödediğini tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:

63,50 + 103,10 = 164,6
164,6 + 73,25 = 237,85
237,85 + 22 = 259,85


5. Defne satın aldığı bir miktar patates için 15,21 lira ödemiştir. Eğer 3 kilogram daha az patates alsaydı 10,14 lira ödeyecekti. Buna göre Defne’nin kaç kilogram patates aldığını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 125 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


6. Bir otomobilin deposu 45 litre benzin almaktadır. Deponun içinde 7 litre benzin varken 194,56 lira ödenerek otomobilin deposu tam olarak doldurulmuştur. Buna göre benzinin litre fiyatının kaç lira olduğunu bulunuz.
Cevap:

45 – 7 = 38  Depoda dolması gereken boş alan
194,56 ÷ 38 = 5,12


7. Bir kenar uzunluğu 39,75 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 2 sıra tel çekilecektir. Telin metre fiyatı 3,25 lira olduğuna göre bu iş için kaç lira ödeneceğini bulunuz
Cevap:

Bahçenin bir kenar uzunluğu 39,75 metre ise 4 kareli bahçeye iki kere tel çekilmesi halinde 8 kenar için hesaplama yapmamız gerekir.

4 x 2 = 8 İki sıra çekilmesi gereken duvar kenarı sayısı
8 x 39,75 = 318 Tel çekilmesi gereken toplam metre
318 x 3,25 =1033,5 lira

Oran Cevapları

3. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ORAN 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 126-127-128-129-130-131. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 126 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Çevrenizde 800 : 1 gibi gösterilen ifadelerle karşılaştınız mı?
Cevap: .Çevremde 800 : 1 gibi ifadeler ile karşılaşmadım.


Sizce 800 : 1 gösteriminin okunuşu nasıldır? Bu gösterimi farklı bir şekilde yazacak olsaydınız nasıl yazardınız?
Cevap: 1/800 diye yazardım.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 131 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Bir vazoda 12 tane gül, 8 tane karanfil, 7 tane papatya vardır. Bu vazoda başka çiçek olmadığına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 131 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


2. Yandaki noktalı kâğıt sarı, kırmızı, pembe ve mor renge boyanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 131 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


3. Defne bir yarışmada Nihan’ın 2 katı, Esra da Defne’nin 3 katı puan almıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 131 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (2)


4. Bir torbada sadece limonlu ve portakallı şekerler vardır. Limonlu şekerlerin sayısının portakallı şekerlerin sayısına oranı 5/6’tir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 131 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (3)


5. Emre’nin mavi ve beyaz renkli misketleri vardır. Mavi renkli misket sayısının tüm misketlerinin sayısına oranı 3/10’tür. Emre’nin beyaz renkli misket sayısının mavi renkli misket sayısına oranını bulunuz.
Cevap:

10/10 – 3/10 = 7/10 → Beyaz renkli misket
7/3’tür.


6. Bir koşucu 10 saniyede 100 metre koşmuştur. Bu sporcunun koştuğu mesafenin süreye oranını metre/saniye cinsinden bulunuz
Cevap: 100/10 = 10 m/sn


7. Bir bisikletli 5 saatte 135 kilometre yol gitmiştir. Bu bisikletlinin aldığı yolun geçen süreye oranını metre/saniye cinsinden bulunuz.
Cevap:

5 saat: 18000 sn
135 km:135000 m
135000/18000=15/2 m/sn


8. Aşağıdaki oranlardan birimli ve birimsiz olanları belirleyiniz ve altlarına yazınız
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 131 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Sınıf Matematik 3.Ünite Değerlendirme Cevapları

3. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ORAN 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 132-133-134. Cevapları Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 132 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. 27/8 kesrinin ondalık gösterimi 3, olduğuna göre  sayısının rakamlarının toplamı kaçtır?
Cevap: D) 15

27/8 = 3,375
3 + 7 + 5 = 15


2. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) 5/11 = 0,45

5/11 = 0,45454545…


3. Çözümlenmiş hâli 8 · 10 + 5 · 0,1 + 7 · 0,001 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 80,507


4.  Yukarıda bazı ondalık gösterimlerin onda birler basamağına yuvarlanmış hâlleri yanlarında verilmiştir. Verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
Cevap: A) 1 (Yalnız I)


5. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu 37’den küçük bir sayıdır?
CevapC) 0,98 · 37 → 36,26

A) 1,2 · 37 → 44,4
B) 37 · 3,7 → 125,8
C) 0,98 · 37 → 36,26
D) 37 · 5,19 → 192,03


6. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) 5,84 · 1000 = 5840 → 5840

A) 7,29 · 10 = 729 → 72,9
B) 9,4 · 100 = 94 → 940
C) 12,357 · 1000 = 1235,7 → 12,357
D) 5,84 · 1000 = 5840 → 5840


7. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?
Cevap: B) 6 · 0,02


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 133 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

8. Dört arkadaş birlikte yemek yemişler ve 61,80 lira hesap ödemişlerdir.
Hesabı eşit şekilde paylaşan arkadaşlardan her biri kaç lira ödemiştir?

Cevap: D) 15,45
61.80/4=15.45


9. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) 78,3 ÷ 10 = 0,783
78,3/10=7,83


10. İçinde 1,5 litre su bulunan şişelerden 70 tane alan bir kişi, içinde 0,5 litre su bulunan şişelerden 100 tane alan bir kişiden kaç litre fazla su almış olur?
Cevap: D) 55
1,5.70=105
0,5.100=50
105-50=55


11. Açılış ücreti 4 lira olan bir taksinin taksimetresinde her 1 km için 2,90 lira ücret yazmaktadır.
Bu taksiyle 13 km giden bir kişi kaç lira ödeyecektir?

Cevap: C) 41,70
13.2,90=37,7
37,7+4=41,70


3.Ünite Değerlendirme Cevapları

12. Yandaki tabloda bir kırtasiyede satılan bazı ürünlerin fiyatları verilmiştir. Bu fiyatlara göre 2 defter, 4 kalem ve silgi alan bir kişi kasiyere 25 lira vermiştir. 2,95 lira para üstü alan bu kişi kaç tane silgi almıştır?
Cevap: C) 3
5,40.2=10,80
2,25.4=9
25-2,95=22,05
10,80+9=19,80
22,05-19,80=2,25
2,25/0,75=3


13. 6. sınıflarda haftalık 35 ders saatinin 6 ders saati seçmeli derslere ayrılmıştır.
Buna göre haftalık seçmeli ders saatinin seçmeli olmayan derslerin toplam saatine oranı nedir?

Cevap:  A) 6 : 29


14. Bir okuldaki kadın öğretmenlerin sayısı, erkek öğretmenlerin sayısının 2 katıdır. Bu okuldaki erkek öğretmenlerin sayısının tüm öğretmenlerin sayısına oranı nedir?
Cevap: B)1/3


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 134 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

15. Bir otobüsteki kadın yolcu sayısının erkek yolcu sayısına oranı 7/8’dir.
Bu otobüsteki tüm yolcuların sayısının kadın yolcu sayısına oranı nedir?

Cevap:  D)15/7


16. Bir kenar uzunluğu 9 cm olan karenin çevre uzunluğunun bir kenar uzunluğu 8 cm olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna oranı nedir?
Cevap: D)3/2
36/24=3/2


17. Aşağıdakilerden hangisi birimsiz oran şeklinde yazılabilir?
Cevap: A)7km/300cm


18. Yandaki tabloda dört karışımı oluşturan tahin ve pekmez miktarları verilmiştir. Verilenlere göre hangi karışımdaki tahin oranı en yüksektir?
Cevap:  A) I


19. 0,8 kg’lık bir salata için 25 cL limon suyu kullanılmıştır.
Bu salatanın miktarının kullanılan limon suyunun miktarına oranı kaç kg/cL’dir?

Cevap: A)4/125


20. Bir bisikletli 21 km uzunluğundaki pistte 2 tur atmıştır.
2 turu toplam 1,5 saatte bitiren bisikletlinin aldığı yolun geçen süreye oranı kaç m/sn. dir?

Cevap: D) 70/9
42 km/1,5 saat= 70 m /9 sn.

Cebirsel İfadeler Cevapları

4. ÜNİTE 1. BÖLÜM: CEBİRSEL İFADELER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 136-141-142-143. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 136 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Maksimum kalp hızınızı hesaplayınız. Bu hesaplama yöntemini herkesin kullanabileceği şekilde kısaca nasıl ifade edebilirsiniz?
Cevap: Cevap: 220-11 = 209
Bu hesaplama, 220 sayısından yaşımızı çıkarmak ile hesaplanır. 11 aşında olduğumdan dolayı 220’den 11’i çıkararak  209 sonucuna ulaştık.


Kırtasiyeden alabileceğiniz üç ürün ve fiyatını belirleyerek tabloya yazınız. Yazdığınız ilk üründen 2, ikinci üründen 3 ve üçüncü üründen 4 tane alındığında kaç lira ödeneceğini hesaplayınız ve tablodaki “Ödenecek Para” kısmına yazınız. Ürünlerin fiyatını bilmediğinizi düşünerek sayıların yerine istediğiniz harfleri yazınız. Bu harflere göre 2, 3 ve 4 ürün için ödenecek parayı temsil eden ifadeler ne olurdu? Tabloya yazınız.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-136-Ders-Kitabi-Cevaplari


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 141 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ-DÜŞÜNÜNÜZ

Cebirsel ifadelerde genellikle değişken olarak x harfinin kullanılmasının nedenini araştırınız.
Cevap: Cebirler Araplar tarafından geliştirilmiştir. İlk Cebir kitabı olan ve El-Harezmi tarafından yazılan “El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” kitabında bilinmeyen yerine el-Şeylan yazılıydı bu da bizde “bilinmeyen şey” anlamına gelmektedir. İspanyolcaya çevrilirken “Ş” yerine “Kai” harfi kullanıldı. Bu da bizde latin alfabesine çevrildiği zaman “X” olarak çevrilmiştir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 142 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki ifadelere uygun cebirsel ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. Bir sayının 14 fazlası: x + 14
b. İlker’in yaşının yarısı: y/2
c. Bir miktar bilyenin 5 fazlasının 5 katı: (a+5) x 5
ç. 40 dakikalık bir sınavda kalan süre: 40 – z
d. Murat’ın yaşının 3 eksiğinin karesi: (m-3)²
e. Ece’den 2 yıl sonra doğan kardeşinin yaşının 5’te 1’i: k-2/2
f. 80 liralık hesabı eşit şekilde paylaşan bir grup arkadaşın her birine düşen miktar: 80/x

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun ifadeler yazınız.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-142-Ders-Kitabi-Cevaplari

3. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin değişkenlerini, terimlerini, katsayılarını ve sabit terimlerini yazınız.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-142-Ders-Kitabi-Cevaplari1

4. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerdeki benzer terimleri belirleyiniz
Cevap:

a. 3x + 4y + 5 − 6x → 3x ve − 6x
b. 5e + 4g + 7e − 13e → 5e, 7e ve − 13e
c. 13 − 2y + 4z +2z → 4z ve 2z
ç. 12k − 8m − 3m + 21k → 12k ve 21k, − 8m ve − 3m


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 143 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

5. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin belirtilen sayılara karşılık gelen değerlerini bulunuz.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-143-Ders-Kitabi-Cevaplari

6. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri x = 3 için değerleriyle eşleştiriniz.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-143-Ders-Kitabi-Cevaplari1

7. Bir kenarının uzunluğu a santimetre olan karenin çevre uzunluğunu bulunuz.
Cevap: Çevre uzunluğu = 4a

8. Aşağıdaki cebirsel ifadelere eşit olan ifadeler yazınız
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-143-Ders-Kitabi-Cevaplari3

9.  x olmak üzere aşağıdaki modellere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazınız.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-143-Ders-Kitabi-Cevaplari4

10. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri modelleyiniz. Cebirsel ifadelerin neyi ifade ettiğini açıklayınız
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-143-Ders-Kitabi-Cevaplari5

6. Sınıf Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme Cevapları

4. ÜNİTE 2. BÖLÜM: VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 144-149-150. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 144 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Yıllara ve diğer ülkelere göre yapılan karşılaştırmaların daha kolay anlaşılabilir olması için neler yapılabilir?
Cevap:

 • Grafikler yapılabilir
 • Tablo halinde hazırlanabilir

Sınıf arkadaşlarınızın ileride seçmek istedikleri mesleklerle ilgili bir anket hazırlayınız.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Ders-Kitabi-Enguru-Yayinlari-Sayfa-144-Cevaplari

İki farklı sıklık tablosunda gösterdiğiniz verileri cinsiyete göre tek bir sıklık tablosunda gösterebilir misiniz? Nasıl?
Cevap: Erkek ve kız sayılarını toplayarak görebiliriz.

İki farklı sütun grafiğinde gösterdiğiniz verileri cinsiyete göre tek bir sütun grafiğinde gösterebilir misiniz? Nasıl?
Cevap: Erkek ve kız sayılarını toplayarak görebiliriz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 149 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Verileri gösterirken sıklık tablosu ve sütun grafiği kullanmanın avantajları nelerdir?
Cevap: Toplanan veriler bu şekilde daha net anlaşılır.


1. Aşağıdaki soruları inceleyerek iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorularının başındaki kutucuğa “✓” işareti koyunuz. Nedenlerini açıklayınız.
Cevap:

() Okulumuzdaki öğrencilerin tuttukları futbol takımları hangileridir?
(✓) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdikleri renkler nelerdir?
() Arkadaşlarımızın en sevdikleri meyveler hangileridir?
(✓) 2010 ve 2020 yıllarında ülkemizde en çok yetiştirilen tarım ürünleri nelerdir?
(✓) Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerinin anne ve babalarının televizyonda en çok izledikleri program türleri nelerdir?
() Okulumuzdaki 6 ve 8. sınıf öğrencilerinin en çok okudukları kitap türleri nelerdir?

2. Okulunuzdaki 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin diş sağlığına verdikleri önemi belirlemeye yönelik bir araştırma sorusu oluşturunuz.
Cevap: Günde kaç defa dişlerinizi fırçalıyorsunuz?

3. Sınıfınızdaki kız ve erkek arkadaşlarınızın en çok sevdikleri yemeklerle ilgili veri toplayınız.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Ders-Kitabi-Enguru-Yayinlari-Sayfa-149-Cevaplari-Tablo

4. Türkiye’de 2010 ve 2020 yıllarında gösterime giren yerli ve yabancı film sayılarını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanarak elde ediniz.
Cevap:

2006→yerli film sayısı = 6829, yabancı film sayısı= 18 468
2016→ yerli film sayısı = 22 642, yabancı film sayısı = 30 801

5. Bir resim kursuna katılan 23 öğrenciden 12’si kızdır. Kız öğrencilerin 4’ü, erkek öğrencilerin 5’i gözlüklüdür. Bu verileri kullanarak ikili sıklık tablosu oluşturunuz
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-149-Ders-Kitabi-Cevaplari

6. Zeynep ve Ömer’in dört günde çözdükleri soru sayıları yandaki tabloda
verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak Zeynep ve Ömer’in çözdükleri soru sayılarına ilişkin dikey ve yatay ikili sütun grafiklerini oluşturunuz.

Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-149-Ders-Kitabi-Cevaplari1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin 2010 ve 2020 yıllarına ait bazı sert kabuklu meyve üretim miktarlarının yaklaşık değerleri yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Bütün meyvelerin 2020 yılındaki üretim miktarı, 2010 yılındaki üretim miktarına göre artmıştır.
(Y) Cevizin 2010 yılındaki üretim miktarı, 2020 yılındaki üretim miktarının yarısı kadardır.
(Y) 2010 ve 2020 yıllarında en az üretilen meyve kestanedir.
(D) 2010 yılındaki Antep fıstığı üretim miktarı, kestanenin üretim miktarının iki katı kadardır.
(D) 2020 yılındaki badem üretim miktarı, 2010 yılındaki ceviz üretim miktarının yarısından fazladır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 150 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

8. Yandaki grafikte bir ortaokulda eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. En az ve en fazla sayıda öğrenci kaçıncı sınıflardadır?
Cevap:

En az öğrenci: 6. sınıf
En fazla öğrenci: 7. sınıf

b. Okuldaki toplam kız ve toplam erkek öğrenci sayısı kaçtır?
Cevap:

Toplam kız sayısı: 219
Toplam erkek sayısı: 231


9. Bir okuldaki kurslara katılan kız ve erkek öğrenci sayılarıyla ilgili yanda verilen grafikte bazı veriler eksik bırakılmıştır. Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak grafikteki eksik verileri tamamlayınız.
Cevap:

6.-Sinif-Matematik-Enguru-Yayinlari-Sayfa-150-Ders-Kitabi-Cevaplari

Veri Analizi Cevapları

4. ÜNİTE 3. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 151-157-158-159. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 151 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Birinci olan takım ile son sıradaki takımın puan farkını nasıl yorumlarsınız?
Cevap:  1. olan takım A takımı, son takım ise D takımıdır. Farkları  77 – 25 = 52’dir.

Takımların maç başına attıkları gol sayılarını yaklaşık olarak nasıl bulabilirsiniz?
Cevap: Puan sayılarını maç sayısına bölerek yaklaşık değerini bulabiliriz.


BUNU DENEYELİM

Evinize ait son dört aylık su faturası tutarlarını not ediniz. En yüksek ve en düşük fatura tutarları arasındaki farkı belirleyiniz. Bu farka göre fatura tutarları hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz
Cevap: 130 TL, 100 TL, 120 TL ve 95 TL
En yüksek fatura→ 130 TL
En düşük fatura→ 95 TL
130 – 95 = 35 TL fark vardır.
Bu farka göre aylık su giderimizin değiştiğini söyleyebiliriz.

Dört fatura tutarını toplayınız ve toplamı dörde bölünüz. Bulduğunuz sonucu fatura tutarları ile karşılaştırınız. Karşılaştırma sonucunda nasıl bir yorum yapabilirsiniz?
Cevap:

130 + 100 + 120 + 95 = 445 TL
445 ÷ 4 = 111,25 TL
Bazı aylar sonucun altında su harcamışken, bazı aylarda da sonucun üstünde su harcaması yapmışız.

Bölme işleminin sonucundan yola çıkarak gelecek ayın su faturası tutarı hakkında tahminde bulunabilir misiniz?
Cevap:  Gelecek ay 100 TL fatura gelebilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 157 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Sporcuların performanslarının değerlendirilmesinde aritmetik ortalamadan nasıl yararlanılır?
Cevap:  Verilen değerleri toplayarak kaç tane değer verilmişse bu toplamı verilen değer sayısına böleriz.


SIRA SİZDE

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 157 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Elif’in bir haftalık ders çalışma süreleri yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Elif’in ders çalışma sürelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 51 dakikadır.

b. Elif günlük ortalama kaç dakika ders çalışmıştır?
Cevap:

48 dakikadır.
44 + 36 + 53 + 27 + 65 + 33 + 78 = 336
336 ÷ 7 = 48

c. Elif’in ortalama süreden daha fazla ders çalıştığı günler hangileridir?
Cevap:  Çarşamba, Cuma, Pazar


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 157 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizdeki beş yıllık yaklaşık susam üretim miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Beş yıllık susam üretim miktarlarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 3000 tondur.

b. Beş yıllık susam üretim miktarlarının ortalaması kaçtır?
Cevap: 18 200 tondur.
20 000 + 18 000 + 17 000 + 17 000 + 19 000 = 91 000
91 000 ÷ 5 = 18 200

c. 2020 yılı dikkate alınmadığında açıklık ve aritmetik ortalama kaç olur?
Cevap:

Açıklık = 3000 ton
Aritmetik ortalama= 18 000 ton


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 158 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

3. Aşağıdaki tabloda altı arkadaştan beşinin kütleleri verilmiştir. Bu altı arkadaşın kütlelerinin aritmetik ortalaması 47 kilogram olduğuna göre aşağıdaki soruları
cevaplayınız

a. Kemal’in kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap: 60 kg.
45 + 37 + 43 + 55 + x + 42 = 222x
222x ÷ 6 = 47 ise;
47 . 6 = 282
282 – 222 = 60 kg.

b. Altı arkadaşın kütlelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 23 kg.

c. Kütlesi 33 kilogram olan Özge bu gruba katıldığında grubun yeni açıklığı ve aritmetik ortalaması kaç olur?
Cevap:

Grup toplamı= 282
282 + 33 = 315
315 ÷ 7 = 45
Aritmetik ortalama= 45
Açıklık= 27 kg.


4. Yandaki grafikte bir ilde haziran ayında gerçekleşen sıcaklık değerlerinin gün sayısına göre dağılımı verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin açıklığı kaçtır?
Cevap:  6° C

b. Haziran ayı sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap: 29,4°C
32 + 31 + 30 + 28 + 26 = 147
147÷ 5 = 29,4


5. Yandaki tabloda Bora ve Tayfun’un dört deneme sınavında yaptıkları net sayıları gösterilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a. Bora’nın net sayılarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

75 + 90 + 85 + 80 = 330
330 ÷ 4 = 82,5
Aritmetik ortalama= 82,5
Açıklık = 15

b. Tayfun’un net sayılarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır
Cevap:

80 + 80 + 70 + 95 = 325
325 ÷ 4 = 81,25
Aritmetik ortalama= 81,25
Açıklık = 25

c. Hangi öğrenci net sayılarına göre deneme sınavlarında daha başarılıdır?
Cevap: Bora daha başarılıdır.


6. A ve B şirketlerinin dört yıllık kâr miktarları yandaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. A şirketinin kâr miktarlarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

460 000 + 490 000 + 510 000 + 600 000 = 2 060 000
2 060 000 ÷ 4 = 515 000
Aritmetik ortalama= 515 000
Açıklık= 140 000 lira

b. B şirketinin kâr miktarlarının açıklığı ve aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

480 000 + 520 000 + 500 000 + 560 000 = 2 060 000
2 060 000 ÷ 4 = 515 000
Aritmetik ortalama= 515 000
Açıklık= 80 000 lira

c. Kâr miktarlarına göre bu şirketlerden birine yatırım yapmak isteyen bir kişi hangi şirketi seçmelidir?
Cevap: B şirketini seçmelidir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 159 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Yandaki grafikte Nurgül’ün beş ayda okuduğu kitap sayıları gösterilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Nurgül ayda ortalama kaç kitap okumuştur?
Cevap:

2 + 3 + 4 + 1 + 5 = 15
15 ÷ 5 = 3 kitap okumuştur

b. Nurgül’ün aylara göre okuduğu kitap sayılarının açıklığı kaçtır?
Cevap: 4’tür.

c. Bir yılda aylık ortalama 4 kitap okumak isteyen Nurgül kalan aylarda toplam kaç kitap okumalıdır?
Cevap: 33 kitap okumalıdır.
12 . 4 = 48
48 – 15 = 33


8. Aşağıdaki tabloda bir mağazada bir haftada satılan bilgisayar ve cep telefonu sayılarının günlere göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Günde ortalama kaç tane bilgisayar satılmıştır?
Cevap:

3 + 6 + 3 + 7 + 5  + 8 + 10 = 42
42 ÷ 7 = 6 bilgisayar satılmıştır.

b. Günde ortalama kaç tane cep telefonu satılmıştır?
Cevap:

7 + 3 + 12 + 8 + 11 + 17 + 12 = 70
70 ÷ 7 = 10 telefon satılmıştır.


9. Kütlelerinin ortalaması 42 kilogram olan 4 kişilik bir gruba kütlelerinin ortalaması 48 kilogram olan 2 kişi daha katılırsa tüm grubun kütlelerinin aritmetik ortalamasının kaç olacağını bulunuz.
Cevap:

42 . 4 = 168
48 . 2 = 96
168 + 96 = 264
264 ÷ 6 = 44 kg.


10. Aralarında 2 yaş fark bulunan dört kişilik bir grubun yaşlarının aritmetik ortalaması 19’dur. Buna göre,

a. Bu gruptaki kişilerin yaşlarını bulunuz
Cevap:

1. ⇒ x
2. ⇒x+2
3. ⇒ x+4
4. ⇒ x+6

x + x+2 + x+4 + x+6 → 4x + 12 ÷ 4 = 19
4x +12 = 76
4x = 64
x = 16

1. ⇒ 16
2. ⇒18
3. ⇒20
4. ⇒ 22

b. Bu gruba 24 yaşında bir kişinin katılmasıyla oluşan yeni grubun yaşlarının aritmetik ortalamasını ve yaşlarının açıklığını bulunuz.
Cevap:

24 + 16 + 18 + 20 + 22 = 100
100 ÷ 5 = 20
Aritmetik ortalama= 20
Açıklık = 8


11. Aşağıdaki tabloda bir manavın beş günde kaçar kilogram elma sattığı gösterilmiştir. Bu manavın yaptığı günlük elma satış miktarının aritmetik ortalaması hafta sonu yaptığı satışlarla değişmediğine göre hafta sonunda toplam kaç kilogram elma sattığını bulunuz.
Cevap: 58 kg.
145 + 2x ÷ 7 = 29 ise;
145 + 2x = 203
2x = 58
x = 29

6. Sınıf Matematik 4.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Engürü Yayınları

4. ÜNİTE 3. BÖLÜM: VERİ ANALİZİ 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 160-161-162-163-164. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 160 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi x/4 – 3 cebirsel ifadesine karşılık gelir?
Cevap: A) Bir sayının 4’te 1’inin 3 eksiği

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi diğerlerinden küçüktür?
Cevap: B) 7x − 11

3. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin x = 7 için değeri en büyüktür?
Cevap: C) 4x + 9

4. 8x − 3y − 4 cebirsel ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) y’nin katsayısı 3’tür

5. Bir vazoda a tane karanfil, karanfil sayısının 3 katının 2 fazlası kadar da gül vardır. Bu vazodaki gül sayısını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 3a + 2

6. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğru değildir?
Cevap: C) 3x = x + 3

7. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x’in en küçük pozitif tam sayı değeri için 12’ye eşit değildir?
Cevap: D) 3x + 8


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 161 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

8. x liranın 3 lirası harcandıktan sonra kalan para 4 kişiye eşit şekilde paylaştırılıyor.
Bir kişiye düşen parayı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:  A) x-3 / 4

9. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusudur?
Cevap: D) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevmediği renkler nelerdir?


4.Ünite Değerlendirme Soruları

10. Bir okulda düzenlenecek olan Amasra ve Ürgüp gezilerine katılmak isteyen öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Verilen grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 162 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

11. Mustafa cuma günü 15, cumartesi günü 30 ve pazar günü 20 soru çözmüştür. Defne ise cuma günü 25, cumartesi günü 10 ve pazar günü 20 soru çözmüştür. Bu verilere uygun ikili sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B)


12. Yanda verilen tabloda bir ortaokuldaki 6. sınıf öğrencilerinin sayısının en sevdikleri meyvelere göre dağılımı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Mandalina seven kız öğrenci sayısı, çilek seven erkek öğrenci sayısının yarısıdır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 163 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

13. 18 kız öğrencinin olduğu 34 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri bir kursa gitmektedir. Kız öğrencilerin 7’si, erkek öğrencilerin 3’ü gitar; kız öğrencilerin 2’si, erkek öğrencilerin 8’i karate ve diğer öğrenciler yüzme kursuna gitmektedir.
Bu verilere uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A)

14. 36, a, 7, 40, 13, 28 veri grubunun açıklığı 36 olduğuna göre a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Cevap: C) 47
40 – a = 36
a= 4
a – 7 = 36
a = 43
43 + 4 = 47

15. Elif beş günde toplam 225 soru çözmeyi hedeflemektedir.
Birinci gün 30, ikinci gün 42 soru çözen Elif kalan soruları günde ortalama kaç soru çözerek bitirebilir?

Cevap: D) 51
30 + 42 = 72
225 – 72 = 153
153 ÷ 3 = 51

16. Yaşları birbirinden farklı olan kişilerin bulunduğu bir grubun yaşlarından oluşan veri grubunun açıklığı 8 olduğuna göre bu gruptaki kişi sayısı en fazla kaç olabilir?
Cevap: C) 9


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 164 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

17. Yandaki tabloda Figen ve Songül’ün matematik dersi yazılılarından aldıkları puanlar gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Songül’ün yazılı puanlarının aritmetik ortalaması, Figen’in yazılı puanlarının aritmetik ortalamasından yüksektir.

18. Yandaki tabloda bir gruptaki kişilerin kütleleri gösterilmiştir.
Bu gruba bir kişi daha katıldığında tablodaki verilerin açıklığı değişmediğine göre katılan kişinin kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: B) 61

19. Bir şirketin 5 aylık kâr miktarını gösteren grafik yanda verilmiştir.
Bu şirketin 5 aylık kârının aritmetik ortalaması kaç liradır?

Cevap: D) 24 000
40 000 + 30 000 + 25 000 + 15 000 + 10 000 = 120 000
120 000 ÷5 = 24 000

20. Yandaki tabloda bir gruptaki altı kişiden beşinin yaşları verilmiştir.
Bu gruptaki kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: C) Derin, Emre’den 5 yaş büyüktür.

Açı, Eş Açı Cevapları

5. ÜNİTE 1. BÖLÜM: AÇILAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 166-170-171. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 166 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Sizce insanların görüş açısı nasıl belirlenmiştir?
Cevap: Bir çember olarak düşünürsek tamamı 360°dir. Yarısı yani bizim gözümüzün gördüğü kısım 180° olarak belirlenmiş olabilir.

Günlük hayatta açılar ile ilgili karşınıza çıkan durumlar nelerdir?
Cevap: Okulda kitabımızı açarken, evimizde olan duvarların köşe kısımları, kapıyı açıp kapatırken açılar ile karşılaşırız.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 170 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

 ARAŞTRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

A4 kâğıdı yardımıyla kaç derecelik açıları çizebilirsiniz?
Cevap: 1’den 365’e kadar olan tüm dereceleri çizebiliriz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 171 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıdaki açıların köşe noktalarını, açıyı oluşturan ışınları ve açıların sembolle gösterimlerini yanlarına yazınız.
Cevap:

a.
Köşe noktası: L
Oluşturan ışınlar: LE ve LF
Sembolle gösterimler: L, ELF, FLE

b.
Köşe noktası: R
Oluşturan ışınlar: RN ve RY
Sembolle gösterimler: R, NRY, YRN
c.
Köşe noktası: N
Oluşturan ışınlar: NM ve NO
Sembolle gösterimler: N, MNO, ONM

2. Ölçüsü 65° ve 170° olan birer açı çiziniz. Açıları isimlendirerek sembolle gösteriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 171 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

3. Açıölçer yardımıyla aşağıdaki açıların ölçülerini bulunuz ve verilen açılara eş birer açı çiziniz.
Cevap:

a.35°
b.155°

4. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen açılara eş birer açı çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 171 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Cevapları

5. ÜNİTE 1. BÖLÜM: AÇILAR 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 172-177-178. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 172 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Yandaki dönme dolap görselini inceleyiniz. Dönme dolabı oluşturan parçaların arasındaki açılar hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Dönme dolabın parçaları arasındaki açılar dar açıyı oluşturmaktadır.

Sizce parçalar arasında ölçüleri toplamı 90° veya 180° olan açılar oluşur mu?
Cevap: Evet 90° ve 180°’yi oluşturan toplam açılar vardır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 177 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Açıölçer kullanmadan tümler ve bütünler açıları nasıl oluşturabilirsiniz?
Cevap: Tümler açı dik açı yani 90°’dir. Bütünler açı ise 180° olarak geçmektedir. Bu açıları  çizmek için bir merkez belirler sağa-yukarı şeklinde veya tersi bir şekilde çizerek tümler açıyı oluştururuz. Bütünler açıyı ise merkezden sağa ve sola birer çizgi çekerek oluşturmuş oluruz.


SIRA SİZDE

1. Aşağıdaki ABC ile CBD açılarından komşu olanların başındaki kutucuğa “✓” işareti koyunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 177 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


2. Yandaki şekilde komşu olan açıları belirleyiniz
Cevap:

KPL ile LPN
MON ile MOP


3. Aşağıda ölçüsü verilen açıların tümler açılarının ölçülerini bulunuz.
Cevap:

a. 90° – 7°= 83°
b. 90° – 13°= 77°
c. 90° –  29°= 61°
ç. 90° –  56°= 34°
d. 90° –  75°= 15°
e. 90° –  89°= 1°


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

4. Aşağıda ölçüsü verilen açıları bütünler açıları ile eşleştiriniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


5. 35° lik açının komşu tümleri olan açının ölçüsünü bulunuz ve bu iki açıyı çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


6. 111° lik açının komşu bütünleri olan açının ölçüsünü bulunuz ve bu iki açıyı çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


7. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünden 10° fazladır. Bu iki açının ölçüsünü bulunuz.
Cevap: 40° ve 50°


8. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 8 katıdır. Bu iki açının ölçüsünü bulunuz.
Cevap: 20° ve 160°


9. D noktasında kesişen AB ve CE doğrularının oluşturduğu açılardan verilmeyenlerin ölçüsünü bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


10. Yandaki şekilde KN ve ML doğruları O noktasında kesişmektedir. m(LON) = 156° ve m(KOP) = 117° olduğuna göre POM’nın ölçüsünü bulunuz.
Cevap: 39°


11. Yandaki şekilde AB, CD ve EF doğruları O noktasında kesişmektedir. AB doğrusu, EF doğrusuna dik ve m(BOS) =43° olduğuna göre COE ‘nın ölçüsünü bulunuz. 
Cevap: 90° + 43 = 133°

Üçgenin Alanı Cevapları Engürü Yayınları

5. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 179-183-184-185. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 179 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Verilen üçgen levhaları inceleyiniz, sizce bu işaretler ne anlama gelmektedir?
Cevap: Yayaları ve sürücüleri uyaran işaretlerdir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 179 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


Bu işaret levhalarının oluşturulabilmesi için gerekli malzemelerin miktarı nasıl belirlenebilir?
Cevap: Yüksekliği belirlenerek alanı bulunur.


BUNU DENEYELİM

 Yandaki dikdörtgeni kareli kâğıdınıza çiziniz ve alanını hesaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 179 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

 Dikdörtgeni kareli kâğıttan kesiniz. Ardından kesikli çizgiler boyunca tekrar kesiniz. Elde ettiğiniz üçgenlerden büyük olanın alanını kareleri sayarak hesaplayınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 179 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (2)

 Dikdörtgenin alanı ile üçgenin alanı arasındaki ilişki hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Dikdörtgenin alanının yarısı üçgenin alanını oluşturdu.

 Üçgenin alanının hesaplanmasıyla ilgili nasıl bir yol önerirsiniz?
Cevap: Taban ile yüksekliği çarpıp ikiye bölerek üçgenin alanını buluruz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 183 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Elinizde herhangi bir ölçme aracı olmadan bir üçgenin alanını hesaplayabilir misiniz?
Cevap: Evet hesaplayabiliriz. Tabanı ile yüksekliğini çarpıp ikiye bölerek bir üçgenin alanını buluruz.


SIRA SİZDE

1. Kareli kâğıtta verilen üçgenlerin bütün kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 183 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 184 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Aşağıdaki üçgenlerin alanlarını bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 184 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) Dik üçgenlerde iki tane yükseklik vardır.
(Y) Dar açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin dışında olabilir.
(D) Geniş açılı üçgenlerde yüksekliklerden iki tanesi üçgenin dışındadır.
(Y) Üçgenin bir kenarının herhangi bir yerinden çizilen dik doğru parçası yüksekliktir.
(Y) Bir üçgenin taban uzunluğu her zaman yükseklikten fazladır.
(D) Üçgenin alanı hesaplanırken taban uzunluğu 2’ye bölündükten sonra yükseklik ile çarpılabilir.


4. Aşağıdaki noktalı kâğıtta verilen üçgenlerin alanlarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 184 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


5. Bir üçgenin taban uzunluğu ve bu tabana ait yükseklik 2 katına çıkarıldığında alanının kaç katına çıkacağını bulunuz
Cevap:

Örnek olarak;

taban alanı → 6 cm
Yüksekliği → 2 cm
Alanı → (6×2)/2 = 6 cm²

2 katına çıkarırsak;
taban alanı → 12 cm
Yüksekliği → 4 cm
Alanı → (12×4)/2 = 24 cm²

Yani 4 katına çıkmış olur.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 185 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Alanı 75 santimetrekare olan bir üçgenin yüksekliği 15 santimetre olduğuna göre bu yüksekliğin ait olduğu taban uzunluğunu bulunuz.
Cevap:

(x.15)/2 = 75
15x = 150
x = 10


7. Alanı 120 santimetrekare olan bir üçgenin tabanının uzunluğu 30 santimetre olduğuna göre bu tabana ait yüksekliği bulunuz
Cevap:

(x.30)/2 = 120
30x = 240
x = 8


8. Bir kenarının uzunluğu 24 santimetre ve bu kenarına ait yüksekliği 12 santimetre olan üçgenin 18 santimetre uzunluğundaki kenarına ait yüksekliğini bulunuz.
Cevap: 16 cm


9. Aşağıdaki üçgenlerin alanları altlarında verilmiştir. Hatalı olan varsa düzeltiniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 185 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


10. Tabanı dik üçgen şeklinde olan havuzun tabanının alanı 270 metrekaredir. Bu havuzun tabanının dik kenarlarından birinin uzunluğu 18 metre olduğuna göre tabanın diğer dik kenarının uzunluğunu bulunuz.
Cevap:

(x.18)/2 = 270
18x = 540
x = 30 m²


11. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevre uzunluğu 160 metredir. Bahçenin biber ekilecek üçgen şeklindeki kısmının alanını bulunuz.
Cevap:

160 – 100 = 60
60/2 = 30 cm kısa kenar
Üçgenin alanı = ( 40 x 30)/2 = 600 m²

 Paralelkenarın Alanı Cevapları

5. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 186-190-191. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 186 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Yaşanan park sorunu sizce nasıl çözülebilir?
Cevap: Düzenli ve sıralı bir şekilde koyularak çözülebilir.

Verilen otopark fotoğrafını inceleyiniz. Araçlar için ayrılan alanlar hangi geometrik şekle benzemektedir?
Cevap: Dikdörtgene benzemektedir.

Fotoğraftaki her bir araç için ayrılan alan nasıl hesaplanabilir?
Cevap: Uzun kenar ile kısa kenarı ölçüp çarparak alanı buluruz.

Sizce otopark alanı en çok sayıda aracın sığacağı şekilde nasıl düzenlenebilir?
Cevap: Araçların alnına göre ayarlanabilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 190 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Paralelkenarın alanının hesaplanmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?
Cevap: Günlük yaşantımızda bu şekilde birçok cisim vardır. Bunların kapladığı alanı bulmak için ihtiyaç duyulmuştur.


SIRA SİZDE

1. Noktalı kâğıtta verilen paralelkenarların iki kenarına ait birer yükseklik çiziniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 190 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 191 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Aşağıdaki paralelkenarların alanlarını bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 191 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

3. Bir paralelkenarın taban uzunluğu ve bu tabana ait yüksekliği 3 katına çıkarıldığında alanının kaç katına çıkacağını bulunuz.
Cevap: Örnek olarak;

Taban uzunluğu → 10 cm
Yükseklik → 5 cm
Alanı → 5 x 10 = 50 cm²

3 katı arttırıldığı zaman;
Taban uzunluğu → 30 cm
Yükseklik → 15 cm
Alanı → 30 x 15 = 450 cm²

9 katına çıkmıştır.

4. Alanı 323 santimetrekare olan bir paralelkenarın yüksekliği 17 santimetre olduğuna göre bu yüksekliğin ait olduğu taban uzunluğunu bulunuz.
Cevap:

x . 17 = 323
x = 323 ÷ 17
x = 19

5. Yandaki kareli kâğıtta verilen paralelkenarların alanlarını bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 191 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

6. Yandaki kutunun paralelkenar şeklindeki üst yüzü kâğıtla kaplanacaktır. Bu iş için 425 santimetrekare kâğıt gerekmektedir. Kullanılacak tek parça kâğıdın yüksekliği 17 santimetre olduğuna göre kâğıdın taban uzunluğunu bulunuz.
Cevap:

x . 17 = 425
x = 425 ÷ 17 = 25 cm

7. Aşağıdaki paralelkenarların alanları altlarında verilmiştir. Hatalı olan varsa düzeltiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 191 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (2)

8. Aynı alana sahip iki paralelkenarın taban uzunluklarının ve yüksekliklerinin de aynı olmak zorunda olup olmadığını açıklayınız.
Cevap: Aynı olmak zorunda değildir.

Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Cevapları

5. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 192-197. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 192 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Sizce yaşadığınız bölgenin alanı ne kadardır? Bu alanın yaklaşık ne kadarı tarım alanı olarak kullanılmaktadır?
Cevap: Yaşadığım bölgenin alanı yaklaşık 5000 kilometre kadardır. Tarım alanları ise yaklaşık 280.000 hektar kadardır.

Kilometrekare ve dekar kavramları sizce neyi ifade etmektedir?
Cevap: Kilometre uzunluk, dekar alan kavramıdır.


 Milimetrik kâğıdınıza kenar uzunluğu 1 santimetre ve 4 santimetre olan iki kare çiziniz. Çizdiğiniz karelerin alanlarının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları

 Çizdiğiniz karelerin içinde kenar uzunluğu 1 milimetre olan kaç tane kare olduğunu bulunuz
Cevap: İlk karede 100 tane 1milimetre olan kare vardır. İkinci karede ise 1600 tane 1 milimetrelik kare vardır. Toplamda 1600 + 100 = 1700 1 milimetrelik kare vardır.

Santimetrekare cinsinden bulduğunuz alanlar ile kenar uzunluğu 1 milimetre olan kare sayılarını karşılaştırınız. Aralarında bir ilişki var mıdır?
Cevap: 1 santimetrenin 100 katı kadar kare vardır.

 Milimetrik kâğıda kenar uzunluğu 7 santimetre ve 10 santimetre olan kareler çizseydiniz karelerin içinde kenar uzunluğu 1 milimetre olan kaç kare olurdu?
Cevap: 7 santimetrede 4920 tane kare, 10 santimetrede 10 000 tane kare olur.

Bir kenarının uzunluğu 1 milimetre olan karenin alanı hangi birimle ifade edilebilir?
Cevap: milimetre olarak ifade edilir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 197 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Arazi ölçme birimlerinin tanımlanması hangi ihtiyaçtan doğmuş olabilir?
Cevap: Arsalarda paylaşım olacağı zaman, belli alanlara mimari yapılacağı zaman ihtiyaç duyulmuştur.


SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen alan ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz
Cevap:

a. 4 m² = 4 000 000 mm²
b. 857 cm² = 85 700 mm²
c. 500 000 m² = 0,5 km2
ç. 8 mm² = 0,08 cm²
d. 2700 cm² = 0,27
e. 7 000 000 mm² = 7

2. Aşağıdaki şekillerin alanlarını santimetrekare cinsinden ifade ediniz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 197 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

3. Taban alanı 30 metrekare olan bir odanın zeminine alanı 625 santimetrekare olan karolardan kaç tane döşenebileceğini bulunuz.
Cevap:

625 cm² = 6.25 m²
30 ÷ 6,25 = 4,8
4,8 = 480

4. Alanı 324 metrekare olan bir zeminin 25 000 000 milimetrekarelik kısmı boyanmıştır. Zeminin boyanmayan kısmının alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

324 m² = 3 240 000 cm²
25 000 000 mm² = 250 000 cm²
3 240 000 – 250 000 = 2 990 000 cm² boyanmayan kısım

5. Aşağıda verilen arazi ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz.
Cevap:

a. 25 a = 0,25 ha
b. 7,5 daa = 7500
c. 172 a = 17 200
ç. 48 000 m² = 4,8 ha
d. 657 dönüm = 65,7 ha
e. 6300 m² = 6,3 daa

6. 72 dönümlük tarlanın yarısına buğday, 250 arlık kısmına arpa ve kalan kısmına da pirinç ekiliyor. Pirinç ekilen alanın kaç metrekare olduğunu bulunuz
Cevap:

72 dönüm = 72 000 m²
250 ar = 25 000 m²
Buğday ekilen alan → 72 000/2 = 36 000
Arpa ekilen alan → 25 000
Toplam → 36 000 + 25 000 = 61 000 m²
72 000 – 61 000 = 11 000  m² pirinç ekilen alan.

7. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın kenar uzunlukları 20 metre ve 100 metredir. Bu arsanın 380 metrekarelik kısmına ev yapıldığında geriye kaç hektar arsa kalacağını bulunuz.
Cevap:

100 x 20 = 2000 m²
2000 – 380 = 1618 m²
1918 m² = 0,162 hektar eder.

5.Ünite Alan ve Arazi Ölçme Birimleri Problemler Cevapları

5. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 201-202. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. (…) Bulduğunuz alanı santimetrekare ve milimetrekare birimlerine çeviriniz
Cevap:

12 x 18 = 216 m² alan
4 x 3 = 12 m² havuzun kapladığı alan
216 – 12 = 204 m² çimlendirilecek alan
204 m² → 2 040 000 cm²
204 m² → 204 000 000 mm²

2. (…) Patlıcan ekilecek kısmın alanının kaç metrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

Kısa kenarları → 40 + 40 = 80
220 – 80 = 140
140 ÷ 2 = 70
70 – 20 = 50 m

Bahçenin alanı → 40 x 20 = 2800 m²
Üçgenin alanı → (40 x 50)/2 =1000 m²
2800 – 1000 = 1800 m² patlıcan ekilen alan.

3. Yandaki şekil dikdörtgen, paralelkenar ve dik üçgenden oluşmuştur. Tüm şeklin alanı 105 cm², |DK| = 4 cm, |DM| = 6 cm ve |MC| = 7 cm olduğuna göre |BC|’nun kaç santimetre olduğunu bulunuz.
Cevap:  5 cm

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

4. Yandaki kareli kâğıtta verilen tüm şeklin alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 201 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları


5. (…) Verilen uzunluklara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Pirinç ve yulaf ekili bölümlerin alanı kaç hektardır?
Cevap:

Pirinç ekili alan = 10 x 10 = 100 m² → 0,01 ha
Yulaf ekili alan = (16 x 15 =/2 = 120 m² → 0,012 ha

b. Buğday ekili alan kaç dönümdür?
Cevap:

Buğday ekili alan = 35 x 10 = 350 m²
350 m² = 0,35 dönüm

c. Arpa ekili alan, buğday ekili alandan kaç ar fazladır?
Cevap:

35 x 21 = 735 m²
735 m² = 7,35 ar

ç. Tarlanın ekim yapılmayan kısmının alanı kaç metrekaredir?
Cevap:

735 + 350 + 100 + 120 = 1305 m²
Bahçenin alanı → 55 x 30 = 1650 m²
Ekim yapılmayan kısım → 1650 – 1305 = 345 m²


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 202 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki duvarın dikdörtgen şeklinde olan camları ve kapı dışında kalan kısmı boyanacaktır. Boyama için metrekare başına 8 lira ödeneceğine göre toplam kaç lira ödeneceğini bulunuz.
Cevap:

Camların alanı → 1 x 1,5 = 1,5 + 1,5 = 3 m
Kapı → 2,5 x 1,5 = 3,75 m
Dikdörtgenin alanı → 6 x 8 = 48 m
3,75 + 3 = 6,75
48 – 6,75 = 41,25 m²
41,25 x 8 = 330 lira ödenecektir.


7. Yanda verilen bahçede ağaçlandırma yapılacak alanlar yeşil ile gösterilmiştir. Verilen uzunluklara göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Ağaçlandırma yapılacak alan kaç ardır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 202 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

b. Ağaçlandırma yapılacak alanın dışında kalan alan kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Toplam alan → 50 x 30 = 1500 m²
1500 – 730 = 770 m²
770 m² =  7 700 000 cm²


8. (…) Buna göre beyaz renkli kısmın alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz. 
Cevap:

Dikdörtgenin alanı → 180 x 60 = 10 800 cm²
Paralelkenarın alanı → 30 x 30 = 900 cm²
900 x 6 =5 400 cm²
10 800 – 5 400 = 5400 cm² beyaz alan.

9. Yandaki ABCD karesinde K noktası [AB] kenarının orta noktasıdır. KBC üçgeninin alanı 16 santimetrekare olduğuna göre ABCD karesinin alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

Üçgenin alanı = (x.y)/2 = 16
x.y = 32
8 . 4 = 32
Karenin alanı = 8 . 8 = 64 cm² olur.

10. (…) Resmin altında, üstünde ve yanlarında üçer santimetre boşluk bırakılmıştır. Buna göre çerçevenin alanının kaç santimetrekare olduğunu bulunuz.
Cevap:

Çerçevenin kısa kenarı → 24 + 6 = 30
Çerçevenin uzun kenarı → 32 + 6 = 38
Çerçevenin alanı → 38 x 30 = 1140 cm² olarak buluruz.

6. Sınıf Matematik 5.Ünite Değerlendirme Cevapları Engürü Yayınları

5. ÜNİTE 2. BÖLÜM: ALAN ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 203-204-205-206. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 203 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi verilen açının sembolle gösterimlerinden biri değildir?
Cevap: D) KNS

2. Bir MON açısını oluşturan ışınlar aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) [OM ve [ON

3. Kareli kâğıtta verilen ABC’na eş olan açı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A)

4. Verilen şekle göre aşağıdaki açılardan hangileri komşu açılar değildir?
Cevap: D) ABC ile CBM

5. Yandaki şekilde AC ve DN doğruları B noktasında kesişmektedir. m(DBL) = m(ABK) = 90° ve m(ABD) = 55° olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) CBN ile ABL bütünler açılardır.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 204 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Şekilde verilen AC, DL, KE doğruları B noktasında kesişmektedir.
Buna göre aşağıdaki açılardan hangisi EBC’nın ters açısıdır?
Cevap: B) ABK

7. Bir açının tümler açısı ile bütünler açısı arasındaki fark kaç derecedir?
Cevap: C) 90

180 – 90 = 90

8. Yandaki şekilde AB ve KL doğruları N noktasında kesişmektedir. m(KNT) = 70° ve m(LNA) = 135° olduğuna göre TNB’nın ölçüsü KNA’nın ölçüsünden kaç derece fazladır?
Cevap: D) 20

1. TNB = 135 – 70 = 65
2. KNA= 180 – (70+65) = 45
3) 65 – 45 = 20

9. Yandaki şekilde K, N ve O noktaları doğrusaldır. m(MNL) = 33°, m(KNP) = 58° ve m(PNL) = 90° olduğuna göre MNO’nın ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: B) 115

1. LNK = 90 – 58 = 32
2) MNO = 180 – 32 – 33 = 115

10. Yandaki noktalı kâğıtta verilen TMR üçgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 204 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

11. Noktalı kâğıttaki AB doğru parçasının uç noktaları, verilen noktalardan hangisiyle birleştirilirse oluşan üçgenin alanı 12 cm² olur?
Cevap: A) P


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 205 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

12. Alanı 600 cm² olan bir paralelkenarın taban uzunluğu 25 cm olduğuna göre bu tabana ait yükseklik kaç santimetredir?
Cevap: B) 24

x . 25 = 600 cm²
25x = 600 cm²
x = 24 cm

13. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) 45 m² = 4 500 000 mm² → 450 000 mm²

14. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen paralelkenarlardan hangisinin alanı diğerlerinin alanından farklıdır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 205 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

15. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) 8 dönüm = 0,8 ha


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

16. Bora; 7 dönüm tarlasının 18 arlık kısmına domates, 3700 metrekarelik kısmına biber, kalan kısmına da salatalık ekmiştir. Bora’nın salatalık ektiği alan kaç metrekaredir?
Cevap: A) 1500

1 dönüm → 1000 m²
1 ar → 100 m²
700 – ( 3700 + 1800) = 1500 m²

17. 300 dekarlık bir arsanın içinde kenar uzunlukları 400 m ve 300 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bölgeye ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.
Bu arsanın ağaçlandırma çalışması yapılmayan kısmının alanı kaç dekardır?
Cevap: A) 180

400 . 300 = 120 000 m² = 120 dekar olur. (Dikdörtgen alanı)
300 – 120 = 180 dekar

18. Yandaki şekilde ABCD paralelkenar, DKLM karedir.
|AK| = 3 m, |LB| = 1 m, |CN| ⊥ [AN] olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç metrekaredir?
Cevap: D) 16

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

19. Yandaki arsa dört kardeşe eşit olarak paylaştırılacaktır. Verilenlere göre her bir kardeşe kaç ar arsa düşer?
Cevap: A) 51,5

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

20. Yandaki şekilde ACLK ve KBDL paralelkenardır.
Tüm şeklin alanı 295 cm², [AD] ⊥[LM], |AB| = 15 cm ve |LM| = 10 cm olduğuna göre |BC| kaç santimetredir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 206 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (2)

Çember ve Çemberin Uzunluğu Cevapları

6. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ÇEMBER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 208-213-214. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 208 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Resimdeki bisikletin tekerleklerini inceleyiniz. Tekerleklerin hangi şekle benzediğini söyleyiniz.
Cevap: Bisikletin tekerlekleri çembere benzemektedir.

Tekerlek jantının tellerinin birleşim yerlerini belirleyiniz. Buna göre tellerin uzunlukları hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Bütün teller eşit uzaklıkta ayarlanmıştır.

Tekerleğin en alt ve en üst noktaları arasındaki mesafe tekerleğin başka kısımlarında da mevcut mudur?
Cevap: Evet mevcuttur.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Dairesel bir alanı sulamak için merkezine yerleştireceğiniz fıskiyenin yerini nasıl belirlersiniz?
Cevap: Tam ortada olacak şekilde belirlerim.


SIRA SİZDE

1. Yandaki kareli kâğıtta verilen çemberin merkezini, yarıçapının ve çapının uzunluğunu belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Çevrenizden çember ve daire modellerine üçer örnek veriniz.
Cevap: Bisiklet tekerleği, hulahop, yüzük, bileklik

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Yarıçap uzunluğu 12 santimetre olan çemberin çap uzunluğu 24 santimetredir.
(D) Çemberin üzerindeki bütün noktaların merkeze olan uzaklıkları eşittir.
(Y) Çapının uzunluğu 18 santimetre olan dairenin yarıçapının uzunluğu 36 santimetredir.
(Y) Çemberin uzunluğu pi sayısı ile yarıçap uzunluğu çarpılarak bulunur.
(Y) Bir çembere ait sadece bir tane çap çizilebilir.

4. Pergel ve cetvel yardımıyla yarıçap uzunluğu 2,5 santimetre olan bir çember çizerek çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını gösteriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 213 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

6. Aşağıdaki tabloda verilenlere göre boşlukları doldurunuz
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 214 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Bir otomobil tekerleğinin yarıçap uzunluğu 26 santimetredir. Bu tekerlek 1000 tur döndüğünde otomobilin kaç metre yol almış olacağını bulunuz. (π’yi 3 alınız.)
Cevap:

2 . π . r
2 . 3 . 26 = 156 cm
156 . 100 = 15 600 cm
15 600 = 1560m

8. 432 santimetre uzunluğundaki bir tel kesilerek birbirine eş 12 çember oluşturuluyor. Oluşan çemberlerden birinin yarıçap uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. (π’yi 3 alınız.)
Cevap:

432 ÷ 12 = 36 cm
2 . 3 . r = 36
6r = 36
r = 6 cm

9. Yanda O ve A merkezli yarım çemberler verilmiştir. |AC| = 2 cm olduğuna göre yarım çemberlerin uzunluklarının kaç santimetre olduğunu
bulunuz. (π’yi 3,14 alınız.)
Cevap: 6 ve 12 cm


10. Üst yüzü daire şeklinde olan üç eş masa yandaki gibi merkezleri aynı hizada olacak ve birbirine değecek şekilde dizilmiştir. B, D, K masaların üst yüzünün merkezi ve |LA| = 252 cm olduğuna göre masalardan birinin üst yüzünün çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. (π’yi 22/7 alınız.)
Cevap: 264 cm


11. Yandaki dikdörtgenin içerisine iki eş çember çizilmiştir. Birinin çevre uzunluğu 36 santimetre olan çemberler birbirine ve dikdörtgenin kenarlarına değecek şekilde yerleştirildiğine göre dikdörtgenin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz. (π’yi 3 alınız.)
Cevap: 72 cm

Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi Etkinlik Cevapları

6. ÜNİTE 2. BÖLÜM: GEOMETRİK CİSİMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 215-216-217-218-219-220. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 215 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Bir konteynere eşit büyüklükte en fazla kaç kutu yerleştirebileceğinizi bulmak için hangi ölçüleri bilmeniz gerekir?
Cevap: Konteynerın alanını ve kutunun alanını bilmemiz gerekir.

Verilen görselde kaç tane konteyner olduğunu belirleyebilmek için bilmeniz gerekenler nelerdir?
Cevap: Kaç sıra olduğunu ve her sırada kaç tane konteyner olduğunu bilmemiz gerekir.

Konteynerlerden birinin ölçülerini biliyor olsaydınız tüm konteynerlerin kapladıkları yerin büyüklüğünü bulabilir miydiniz?
Cevap: Evet formül ile bulabilirdik.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 220 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

SIRA SİZDE

1. Aşağıdaki izometrik kâğıtta verilen prizmaların kaç birimküpten oluştuğunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 220 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içine boşluk kalmayacak şekilde kaç tane birimküp yerleştirilebileceğini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 220 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (1)

3. Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının hacimlerinin kaç birimküp olduğunu bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 220 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (2)

4. Hacmi 8 birimküp olan farklı dikdörtgenler prizmaları oluşturunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 220 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları (3)

5. Hacmi 28 birimküp olan farklı dikdörtgenler prizmalarının tam sayı cinsinden ayrıt uzunluklarını belirleyiniz.
Cevap:

1 birim, 2 birim, 14 birim
1 birim, 4 birim, 7 birim
2 birim, 2 birim, 7 birim

6. Prizma olmayan, hacmi 7 birimküp olan üç farklı yapı oluşturunuz.
Cevap:

Prizma olmayan, hacmi 7 birimküp olan üç farklı yapı

Hacim Ölçme Birimleri Engürü Yayınları

6. ÜNİTE 2. BÖLÜM: GEOMETRİK CİSİMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 221-224. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 221 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Sizce Atatürk Barajı’nın gövde hacmi nasıl hesaplanmıştır?
Cevap: Taban alanı ile yüksekliğini hesaplayarak hacmini bulmuşlardır.

Gövde hacmi ölçüsünde kullanılan metreküp ne anlama gelmektedir? Bu ölçü farklı şekillerde de ifade edilebilir mi?
Cevap: m³ hacim ölçü birimidir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ – DÜŞÜNÜNÜZ

Hacmin V harfiyle gösterilmesinin nedenini araştırınız.
Cevap: İngilizcede hacim ‘Volume’ anlamına geldiği için V ile ifade edilmiştir.


SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen hacim ölçme birimlerini istenilen birimlere çeviriniz
Cevap:

a. 81 m³ = 81 000 000 cm³
b. 256 000 cm³ = 0,256
c. 52 000 cm³ = 52 dm³
ç. 1,27 dm³ = 1270 cm³
d. 4560 dm³ = 4,56
e. 19 m³ = 19 000 dm³

2. Yandaki dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Hesapladığınız değeri santimetreküp ve desimetreküp cinsinden ifade ediniz.
Cevap:

2 . 3,5 = 7 m³
7 m³ → 7000 dm³ → 7 000 000 cm³

3. Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarının hacmini hesaplayınız. Metreküp cinsinden ifade ediniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

4. Hacmi 48 metreküp olan bir deponun içine hacmi 8000 santimetreküp olan kutulardan boşluk kalmayacak şekilde kaç tane konulabileceğini bulunuz
Cevap:

8000 cm³ → 0,008 m³
48 ÷ 0,008 = 6000 tane konulabilir.

5. Bir ayrıtının uzunluğu 5 metre olan küp şeklindeki havuzun yarısını su ile doldurabilmek için kaç desimetreküp su gerektiğini bulunuz.
Cevap:

5 . 5 = 25
25 . 5 = 125 m³
125 m³ → 125 000 dm³
125 000 ÷ 2 = 62,5 dm³

6. Hacmi 72 desimetreküp olan deterjanın, hacmi 1200 santimetreküp olan en az kaç şişeye boşaltılabileceğini bulunuz.
Cevap:

72 dm³ → 72 000 cm³
72 000 ÷ 1200 = 60 şişeye boşaltılabilir.

Hacim Ölçme Birimleri Problemler Cevapları

6. ÜNİTE 2. BÖLÜM: GEOMETRİK CİSİMLER 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 232. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 232 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Ayrıtlarının uzunlukları 3 metre, 8 metre ve 2 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki havuzun 2/3’si su ile doludur. Havuzda kaç metreküp su olduğunu bulunuz.
Cevap:

3 . 8 . 2 = 48 m³
48 . 2/3 = 32 m³


2. Kare prizma şeklindeki bir peynir tenekesinin taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 20 santimetre ve hacmi 15 200 santimetreküptür. Bu peynir tenekesinin yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.
Cevap:

20 . 20 . h = 15 200
400h = 15 200
h = 38 cm³


3. Ayrıtlarının uzunlukları 9 santimetre, 18 santimetre, 12 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuya ayrıtlarının uzunlukları 1 santimetre, 1,5 santimetre ve 2 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kesme şekerlerden kaç tane sığacağını bulunuz.
Cevap:

9 . 18 . 12 = 1944 cm³
1 . 1,5 . 2 = 3 cm³
1944 ÷ 3 =648 tane kesme şeker.


Hacim Ölçme Birimleri Problemler Cevapları

4. Şekildeki dikdörtgenler prizmasından bir ayrıtının uzunluğu 7 desimetre olan iki tane küp çıkarıldığında kalan parçanın hacminin kaç desimetreküp olacağını bulunuz.
Cevap:

24 . 25 . 20 = 12 000 dm³
7 . 7 . 7 = 343 dm³
343 + 343 = 686 dm³
12 000 – 686 = 11 314 dm³


5. Hacmi 444,03 metreküp olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 12,3 metredir. Bu prizmanın taban alanının kaç metrekare olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:

x . x . 12,3 = 444,03
2x . 12,3 = 444,03
24,6x = 444,03
x = 18,05 m³
18,05 = 36,1 m²


6. Bir depoya ayrıtlarının uzunlukları 20,2 santimetre, 33,9 santimetre ve 39 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan en fazla 60 tane konulabiliyor. Bu deponun hacminin kaç santimetreküp olabileceğini tahmin ediniz.
Cevap:

20,2 . 33,9 . 39 = 26 706, 42
26 706,42 ÷ 60 = 445,107


7. Ayrıtlarının uzunlukları 10,1 metre, 2,8 metre ve 3,3 metre olan bir havuzun 2/5’si su doludur. Bu havuzun boş kısmını doldurmak için yaklaşık kaç metreküp su gerektiğini bulunuz.
Cevap:

10,1 . 2,8 . 3,3 = 93,324
93,324 . 2/5 = 186,648/5 = 37,33


8. Yandaki 6 eş küpten oluşturulmuş yapının hacminin kaç desimetreküp olduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçla karşılaştırınız.
Cevap:

8,8 . 8,8 . 8,8 = 681,472
681,472 . 6 = 4088,832 dm³

Sıvı Ölçme Birimleri Engürü Yayınları

6. ÜNİTE 3. BÖLÜM: SIVI ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 233-237-238. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 233 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Su şişeleri üzerinde genellikle 5 L, 1,5 L, 1 L, 30 cL, 500 mL gibi ifadeler yer almaktadır. Sizce bu ifadeler ne anlama gelmektedir?
Cevap: Şişelerin ne kadar su aldığını gösteren değerlerdir.

 Bu ifadeler arasında bir ilişki var mıdır?
Cevap: Evet vardır. Her ifade bir altı veya bir üstünü göstermektedir.

8-10 bardak su bu ifadelerden hangisine karşılık gelebilir?
Cevap: 2 litre kadar su yapar.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 237 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

ARAŞTIRINIZ -DÜŞÜNÜNÜZ

Nesnelerin hacmini su yardımıyla nasıl belirleyebilirsiniz?
Cevap: Bir kaba boşaltılan suyun hacmi ölçülür. Daha sonrasında suyun içerine bir cisim bırakılarak suyun güncel hacmi ölçülür. Suyun ilk hacmi ile en son ölçtüğümüz hacim çıkartma yapılarak bulunur ve cismin hacmini hesaplamış oluruz.


SIRA SİZDE

1. Aşağıda verilen sıvı ölçme birimlerini istenilen birimlere çeviriniz.
Cevap:

a. 21 L = 21 000 mL
b. 3,8 L = 380 cL
c. 340 cL = 142 mL
ç. 1420 mL = 2,643 cL
d. 2643 mL = 6,7 L
e. 670 cL = 6,7 L

2. Mustafa bir günde 250 santilitre su içmiştir. Mustafa’nın içtiği su miktarını litre ve mililitre cinsinden ifade ediniz
Cevap: 250 cL =2, L = 2500 mL

3. Elif 75 santilitre, 600 mililitre ve 0,72 litrelik şampuanlardan miktarı daha az olanı almıştır. Elif’in aldığı şampuanın miktarını bulunuz.
Cevap: 600 mL


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 238 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

4. Aşağıda verilen nesnelerin içindeki sıvı miktarlarını yanlarındaki ölçülerden uygun olanıyla eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 238 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

5. Aşağıda verilen hacim ve sıvı ölçme birimlerini istenilen birimlere çeviriniz
Cevap:

a. 15 dm3 = 15 L
b. 28 000 cm³ = 28 L
c. 2 dm³ = 2000 mL
ç. 2468 cm³ = 2468 mL
d. 357 L = 357 dm³
e. 7,6 L = 7600 cm³

6. Aşağıda ayrıtlarının uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kaplardan hangilerinin hacminin 10 litreden az olduğunu belirleyiniz
Cevap:

a. 1 m, 1 m, 1 m → 1 m = 1 m³ = 1000 L
b. 20 cm, 20 cm, 30 cm→ 30 cm = 12 000 cm³ = 12 L
c. 10 cm, 10 cm, 10 cm→ 10 cm = 1000 cm³ = 1 L
ç. 2 dm, 1,5 dm, 3 dm→ 3 dm = 9 dm³ = 9 L

7. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(Y) 4 L = 400 mL
(Y) 378 cL = 37 800 L
(D) 2,5 cL = 25 mL
(D) 8500 mL = 8,5 L
(Y) 28 dm3 = 28 mL
(D) 75 dm3 = 75 000 cm3
(D) 360 cm3 = 0,36 L
(Y) 5300 L = 5,3 cm3

8. Ayrıtlarının uzunlukları 8 santimetre, 30 santimetre ve 40 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın hacminin kaç mililitre olduğunu bulunuz.
Cevap:

V = 8 . 30 . 40 = 9600 cm³
1 cm³ = 10 ml
9600 . 10 = 9600 mL

9. Her biri 200 mililitre meyve suyu alan şişelerden 36 tanesini tamamen doldurmak için kaç desimetreküp meyve suyu gerektiğini bulunuz.
Cevap:

200 . 36 = 7200 mm³
7200 mm³ = 7,2 dm³

10. 2,5 litre portakal suyu, 2000 santimetreküp vişne suyu, 1500 mililitre şeftali suyu alan bir kişinin toplam kaç santilitre meyve suyu aldığını bulunuz.
Cevap:

2,5 L = 250 cL
2000 cm³ = 200 cL
1500 mL = 150 cL
Toplam = 600 cL

11. Bir ayrıtının uzunluğu 60 santimetre olan küp şeklindeki boş bir kabın yarısını doldurmak için kaç litre su gerektiğini bulunuz.
Cevap:

V = 60 . 60 . 60 = 216 000 cm³
1 cm³ = 0,001 L
216 000 cm³ = 216 L
Yarısı = 216 ÷ 2 = 108 L su gerekir.

12. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 25 santimetre olan kare prizma şeklindeki kabın hacmi 25 litre olduğuna göre kabın yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.
Cevap:

1 litre = 1000 cm³
25 . 1000 = 25 000  cm³
V = 25 . 25 . h = 25 000 cm³
625h = 25 000 cm³
h = 40 cm

Sıvı Ölçme Birimleri Problemler Cevapları

6. ÜNİTE 3. BÖLÜM: SIVI ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 241. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 241 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

Sıvı Ölçme Birimleri Problemler Cevapları

SIRA SİZDE

1. Günde 200 mililitrelik bardakla 8 dolu bardak su içen bir kişinin 10 günde kaç litre su içmiş olacağını bulunuz
Cevap:

1 mL  = 0,001 L
200 mL = 0,2 L
Günde = 8 . 0,2 = 1,6 L
10 günde = 10 . 1, 6 = 16 L

2. 25 santilitre, 350 mililitre ve 0,2 litrelik üç bardak, süt ile tamamen dolduruluyor. 1 litrelik sütten bu bardakları doldurduktan sonra kaç mililitre kaldığını bulunuz.
Cevap:

1 L = 1000 mL
25 cL = 250 mL
0,2 L = 200 mL
250 + 200 + 350 = 800 mL
1000 – 800 = 200 mL

3. 33 litrelik kolonyanın tamamı 60 santilitrelik şişelere dolduruluyor. Bu iş için en az kaç şişe kullanılacağını bulunuz.
Cevap:

1 L = 100 cL
33 .100 = 3300 cL
3300 ÷ 60 = 55 şişe kullanırız.

4. Bir ayrıtının uzunluğu 15 santimetre olan küp şeklindeki kabın içerisine 4000 mililitre su boşaltıldığında kaç litre suyun taşacağını bulunuz.
Cevap:

V = 15 . 15 . 15 = 3375 cm³
1 cm³ = 1 mL
3375 cm³ = 3375 mL
4000 – 3375 = 625 mL
625 mL= 0,625 L

5. 200 mililitrelik su şişelerinden 900 tanesindeki su, ayrıtlarının uzunlukları 60 santimetre, 60 santimetre ve 80 santimetre olan kare prizma şeklindeki kaba boşaltılıyor. Kabın boş kısmının hacminin kaç litre olduğunu bulunuz.
Cevap:

V = 60 . 60 . 80 = 288 000 cm³
1 cm³ = 0,001 L
288 000 cm³ = 288 L

1 mL = 0,001 L
200 mL = 0,2 L
900 . 0,2 = 180 L
288 – 180 = 108 L

6. 750 mililitrelik 24 tane şampuanın bulunduğu bir koli için 216 lira ödenmiştir. Buna göre şampuanın 1 litresinin kaç lira olduğunu bulunuz.
Cevap:

1 mL = 0,001 L
750 mL = 0,75 L
24 . 0,75 = 18 Litresi 216 TL’dir.
216 ÷ 18 = 12 TL’dir.

7. Taban ayrıtlarının uzunluğu 25 metre ve 2 metre, yüksekliği 3 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tamamı dolu bir havuzdan 50 000 litre su boşaltıldığında havuzda kalan suyun yüksekliğinin kaç metre olacağını bulunuz.
Cevap:

V = 25 . 2 . 3 = 150 m³
1 m³ = 1000 L
150 . 1000 = 150 000 L
150 000 ÷ 3 = 50 000  her elli bin de 1 metresi dolu olacaktır.
150 000 – 50 000 = 100 000 L
100 000 = 2 m olur.

6.Ünite Değerlendirme Cevapları Engürü Yayınları

6. ÜNİTE 3. BÖLÜM: SIVI ÖLÇME 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 242-243-244. Sayfa Engürü Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 242 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

1. Yandaki noktalı kâğıtta verilen çemberin yarıçap uzunluğu kaç birimdir?
Cevap: B) 4

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 242 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

2. Kareli kâğıtta verilen çemberde hangi iki nokta doğru parçası oluşturacak şekilde birleştirilirse çemberin çapı elde edilir?
Cevap: C) E ile B

3. Aşağıdakilerden hangisi çember modelidir?
Cevap: D)

4. Yarıçapının uzunluğu 4 cm ve 7 cm olan iki çemberin uzunlukları farkı kaç santimetredir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: D) 18

2 . π . r
2 . 3 . 4 = 24 cm
2 . 3 . 7 = 42 cm
42 – 24 = 18 cm

5. Şekilde A ve C merkezli çemberler verilmiştir. |AB| = 3 cm olduğuna göre C merkezli çemberin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: A) 39

2 . 3 . (6 + a) = 36 + 6a
36’dan büyük

6. Çapının uzunluğu 64 m olan çember şeklindeki bir pistte 2304 m koşan bir sporcu bu pistte kaç tam tur atmış olur? (π’yi 3 alınız.)
Cevap: A) 12

2r = 64
r = 32
2 . 3 . 32 =192
2304 ÷ 192 = 12


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 243 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

7. Yandaki dikdörtgenler prizmasının içine birimküpler yerleştirilmiştir.
Bu prizmaya boşluk kalmayacak şekilde kaç tane daha birimküp yerleştirilebilir?

Cevap: D) 78

V= 5 . 6 . 3 = 90
90 – 12 = 78

8. Aşağıdaki birimküplerden oluşturulmuş yapılardan hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 243 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

9. Yandaki dikdörtgenler prizmasını oluşturan birimküplerin tamamı kullanılarak bir kare prizma oluşturuluyor.
Bu prizmanın yüksekliği 6 birim olduğuna göre bir taban ayrıtının uzunluğu kaç birimdir?
Cevap: B) 4

V = 8 . 4 . 3 =96
Kare prizma = x . x . 6 = 96
x² = 96 ÷ 6
x² = 16
x = 4

10. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 3,4 m3 = 34 000 dm3 → 3400 dm³

11. Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmalarından hangisinin hacmi diğerlerinden farklıdır?
Cevap:  B) 0,64 m, 8 cm, 0,2 dm →1024cm³

A) 4 cm, 4 cm, 32 cm → 512 cm³ 
B) 0,64 m, 8 cm, 0,2 dm →1024cm³
C) 0,8 dm, 0,8 dm, 0,8 dm → 512 cm³ 
D) 0,16 m, 8 cm, 4 cm → 512 cm³ 

12. Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kolinin içine bir ayrıt uzunluğu 3 cm olan küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane konulabilir?
Cevap: B) 24

Dikdörtgenler prizmasının hacmi = 12 . 9 . 6 = 648
1 küp hacmi = 3 . 3 . 3 = 27
648 ÷ 27 = 24


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 244 Sayfa Cevapları Engürü Yayınları

13. Bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan küp şeklindeki şekerlerden 600 tanesi bir kutuyu tamamen dolduruyor.
Buna göre kutunun hacmi kaç desimetreküptür?

Cevap: C) 4,8

Küpün hacmi = 2 . 2 . 2 = 8 cm³
8 . 600 = 4800 cm³
1 cm³ = 0,001 dm³
4800 cm² = 4,8 dm³

14. Ayrıtlarının uzunlukları 60 cm, 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki koliye bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp şeklinde 30 tane kutu yerleştirilmiştir.
Koliye bu kutulardan en fazla kaç tane daha yerleştirilebilir?
Cevap: B) 6

Dikdörtgenler prizmasının hacmi = 60 . 20 . 30 = 36 000 cm³
Küpün hacmi = 10. 10 . 10 = 1000 cm³
36 000 ÷ 1000 = 36
36 – 30 = 6

15. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) 257 cL = 2570 mL

A) 12 L = 120 cL → 1200 cL
B) 16 mL = 0,16 L  → 0,016 L
C) 5 mL = 0,05 cL → 0,5 cL
D) 257 cL = 2570 mL

16. 120 cL su ve 500 mL limon suyu karıştırılarak limonata yapıldığında kaç litre limonata elde edilir?
Cevap: C) 1,7

1 cL = 0,01 L
1 mL =0,001 L
120 . 0,01 = 1,2 L
500 . 0,001 = 0,5 L
1,2 + 0,5 = 1,7 L

17. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) 3600 mL = 36 dm³ → 3,6 dm³

18. 21 L suyu alabilecek dikdörtgenler prizması şeklindeki varilin ayrıt uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 10 cm, 40 cm, 50 cm → 20 L

A) 70 cm, 20 cm, 30 cm → 7 . 23 = 42 L
B) 1 dm, 4 dm, 6 dm → 24 L
C) 1 m, 1 m, 1 m → 1000 L
D) 10 cm, 40 cm, 50 cm → 20 L

19. Bir ayrıtının uzunluğu 60 cm olan küp şeklindeki boş bir akvaryuma aşağıda verilen su miktarlarından hangisi doldurulursa bu akvaryum taşar?
Cevap: C) 150 000 cL → 1500 L

A) 200 L → 200L
B) 170 dm³ → 170 L
C) 150 000 cL → 1500 L
D) 0,216 m³ → 216 L

V = 60 . 60 . 60 = 216 000 cm³
1  cm³ = 0,001
216 000 . 0,001 = 216 L

20. 420 litre yağ, hacmi 5000 cm³ olan tenekelere dolduruluyor. Bütün tenekeler tamamen doldurularak tanesi 80 liradan satılıyor. Tüm tenekelerin satışından kaç lira elde edilir?
Cevap: C) 6720

1 cm³ = 0,001 L
5000 cm³ = 5 L
420 ÷ 5 = 84 kutu
84 . 80 = 6720  TL

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.