Anasayfa Kitap Cevapları
26 Şubat 2022, 0:34 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Öğün Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları

Cevabını görmek istediğiniz etkinlik veya Sayfaların numarasını bularak üstüne tıklayınız.


İçindekiler

1. ÜNİTE

 • DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

 • Üslü İfadeler Sayfa 12-13-14-15-16-17-18 Cevapları
 • İşlem Önceliği Sayfa 19-20-21-22 Cevapları
 • Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği Sayfa 23-24-25-26-27-28 Cevapları
 • Problem Çözelim Sayfa 29-30-31-32-33-34 Cevapları
 • ÇARPANLAR VE KATLAR

 • Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları Sayfa 35-36-37 Cevapları
 • Bölünebilme Kuralları Sayfa 3839-40-41-42-43-44-45-46-47 Cevapları
 • Asal Sayılar Sayfa 48-49-50 Cevapları
 • Doğal Sayıların Asal Çarpanları Sayfa 51-52-53- Cevapları
 • İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları Sayfa 54-55-56-57-58-59-60 Cevapları
 • İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları Sayfa 61 Cevapları
 • KÜMELER

 • Kümelerin Gösterimleri Sayfa 62-63-64-65-66-67-68 Cevapları
 • 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 69-70-71-72-73 Cevapları
 • 1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Sayfa 74-75-76-77 Cevapları

 

 


2. ÜNİTE

 • TAM SAYILAR

 • Tam Sayıları Tanıma Sayfa 78-79-80-81-82-83 Cevapları
 • Mutlak Değer Sayfa 84-85-86 Cevapları
 • Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Sayfa 87-88-89-90-91 Cevapları
 • KESİRLERLE İŞLEMLER

 • Kesirleri Karşılaştıralım, Sıralayalım ve Sayı Doğrusunda Gösterelim Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları
 • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Sayfa 100-101-102-103-104-105 Cevapları
 • Kesirlerle Çarpma İşlemi Sayfa 106-107-108-109-110-111-112 Cevapları
 • Kesirlerle Bölme İşlemi Sayfa 113-114-115-116-117-118-119-120-121 Cevapları
 • Tahmin Etme Sayfa 122-123 Cevapları
 • Kesirlerle İşlem Yapmayı Gerektiren Problemler Sayfa 124-125-126-127-128-129 Cevapları
 • 2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 130-131-132 Cevapları
 • 2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Sayfa 133-134-135-136-137-138 Cevapları

 

 

 


3. ÜNİTE

 • ONDALIK GÖSTERİM

 • Kesirlerin Ondalık Gösterimi Sayfa 139-140-141-142-143 Cevapları
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Çözümleme Sayfa 144-145-146-147-148-149 Cevapları
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlayalım Sayfa 150-151-152-153-154 Cevapları
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Çarpma İşlemi Sayfa 155-156-157-158-159 Cevapları
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Bölme İşlemi Sayfa 160-161-162-163-164 Cevapları
 • 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme Sayfa 165-166-167-168 Cevapları
 • Tahmin Etme Sayfa 169-170 Cevapları
 • Dört İşlem Problemleri Sayfa 171-172-173 Cevapları
 • ORAN

 • Çoklukları Karşılaştırmada Oran Sayfa 174-175-176-177-178-179-180 Cevapları
 • 3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 181-182-183 Cevapları
 • 3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Sayfa 184-185-186 Cevapları

 

 


4. ÜNİTE

 • CEBİRSEL İFADELER

 • Cebirsel İfadeler Yazalım Sayfa 187-188-189-190-191-192-193 Cevapları
 • Bir Cebirsel İfadenin Değeri Sayfa 194-195-196 Cevapları
 • Cebirsel İfadelerin Anlamı Sayfa 197-198-199 Cevapları
 • VERİ İŞLEME

 • Veri Toplama ve Değerlendirme Sayfa 200-201-202-203-204-205-206-207 Cevapları
 • VERİ ANALİZİ

 • Aritmetik Ortalama Sayfa 208-209-210-211-212-213 Cevapları
 • Açıklık Sayfa 214-215-216-217 Cevapları
 • 4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 218-219-220-221 Cevapları
 • 4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Sayfa 222-223-224-225-226-227-228-229 Cevapları

 

 


5. ÜNİTE

 • AÇILAR

 • Açı ve Açının Sembolle Gösterimi Sayfa 230-231-232 Cevapları
 • Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme Sayfa 233-234-235-236 Cevapları
 • Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar Sayfa 237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248 Cevapları
 • ALAN ÖLÇME

 • Paralelkenarda Yükseklik ve Alan Sayfa 249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260 Cevapları
 • Üçgende Yükseklik ve Alan Sayfa 261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271 Cevapları
 • Alan Ölçme Birimleri Sayfa 272-273-274-275-276 Cevapları
 • Arazi Ölçme Birimleri ve Alan Ölçüleri Arasındaki İlişki Sayfa 277-277-278-279-280 Cevapları
 • Alanla İlgili Problemler Sayfa 281-282-283-284-285-286 Cevapları
 • 5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 287-288-289-290-291-292 Cevapları
 • 5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Sayfa 293-294-295-296-297-298 Cevapları

 

 


6. ÜNİTE

 • EMBER

 • Çember Çizelim Sayfa 299-300-301-302-303-304 Cevapları
 • Çember Uzunluğu ve ? (Pi) Sayısı Sayfa 305-306 Cevapları
 • Çemberin Uzunluğunu Çap veya Yarıçap Kullanarak Hesaplama Sayfa 307-308-309-310 Cevapları
 • GEOMETRİK CİSİMLER

 • Dikdörtgenler Prizması ve Hacim Ölçme Sayfa 311-312 Cevapları
 • Hacimleri Aynı Olan Farklı Dikdörtgenler Prizmaları Sayfa 313-313-314-315-316 Cevapları
 • Hacim Ölçme Birimleri Sayfa 317-318-319-320 Cevapları
 • Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi Sayfa 321-322-323-324-325-326-327-328-329 Cevapları
 • Dikdörtgenler Prizmasının Hacmini Tahmin Edelim Sayfa 330-331-332 Cevapları
 • SIVI ÖLÇÜLERİ

 • Sıvı Ölçme Birimleri Sayfa 333-334-335 Cevapları
 • Hacim ve Sıvı Ölçüleri Arasındaki İlişki Sayfa 336-337-338-339 Cevapları
 • Sıvı Ölçme Birimleriyle İlgili Problemler Sayfa 340-341-342-343 Cevapları
 • 6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 344-345-346-347 Cevapları
 • 6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ Sayfa 348-349 Cevapları

 

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18. Cevapları Öğün Yayınları Doğal Sayılarla İşlemler Üslü İfadeler


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Öğün Yayınları

Kavun, şeftali, karpuz ve elmaların kaç adet olduğunu doğal sayıların karesi ve küpünden yararlanarak bulabilir misiniz?
Cevap:  Kavun= 3² =3*3=9, Şeftali=5² = 5 x 5 = 25, Karpuz=2²=2*2=4, Elma=4² = 4 x 4 = 16


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Öğün Yayınları

Siz de 7⁶ üslü ifadesinin değerini hesap makinesini kullanarak bulunuz.
Cevap: 117649


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Öğün Yayınları

Siz de seçtiğiniz iki basamaklı ve birler basamağında “5” olan bir doğal sayının karesini kısa yoldan
bulunuz.

Cevap: Birler basamağı “5” olan iki basamaklı bir doğal sayının karesini kısa yoldan bulalım. Nasıl mı?
45² nin değerini kısa yoldan bulalım.
1. aşama: 45 sayısının birler basamağında bulunan 5’in karesini alalım. 5 x 5 = 25’tir.
2. aşama: 25 sayısı 852 nin değerinin son iki basamağıdır. Yani 45² = …25’tir.
3. aşama: Şimdi de 85 sayısının onlar basamağındaki sayı ile bir fazlasını çarpalım. 4 x 5 = 20’dir.
4. aşama: İkinci aşamada yazdığımız 25 sayısının soluna, bulduğumuz “20” sayısını yazalım. Böylelikle 45 sayısının karesini bulmuş oluyoruz.
45²=2025 eder

 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda çarpım durumunda verilen sayıları üslü ifade olarak yazınız.
Cevap:
a) 8 x 8 x 8 x 8=8⁴
b) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1=1⁷
c) 15 x 15=15²
ç) 147=147¹

2. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:
a) 7²=49
b) 125¹=125
c) 0²⁸=0
ç) 1²⁰=1
d) 25⁰=1

3. ◊ = 3 için ◊⁴ üslü ifadesinin değerini hesaplayınız.
Cevap: ◊ = 3 ise ◊⁴=3⁴=3*3*3*3=81

4. ∇ = 5 için 2^∇ üslü ifadesinin değerini bulunuz.
Cevap: 2⁵=32

5. 4² , 4⁵ , 4³ , 4¹ üslü ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:  4⁵ > 4³ >4²> 4¹ tabanlar eşitse üssü büyük olan büyüktür.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Öğün Yayınları

6. Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisinin değeri en büyüktür?
Cevap: C) 7²=49 >B) 3⁵=27>D) 15¹=15> A) 2³=8

7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:
(Y) 5² üslü ifadesinde 2’ye taban denir.
(D) 7³ şeklindeki sayılara üslü ifadeler denir.
(D) 4 tane 11’in çarpımı 11⁴ şeklinde gösterilir.
(D) Bir üslü ifadede kuvvet, tabanın kaç kez çarpılacağını gösterir.
(Y) 6³ üslü ifadesinin değeri 18’dir.

8. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
a) 4² = 2^∇ eşitliğinde ∇ = 4 olur.
b) 9^◊ = 81 eşitliğinde ◊’nin değeri 2 olur.
c) Ο^3 = 64 eşitliğinde Ο=4 olur.
ç) ∇= 5 için ∇⁴ üslü ifadesinin değeri 625 olur.
d) 6³ sayısı 216 ifadesinin üslü olarak yazılmış şeklidir.
e) 9³ üslü ifadesinin değeri 3 basamaklıdır.(729)

9. Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 2⁵ = 32
(D) 10² = 100
(Y) 3⁴ = 4 • 4 • 4
(D) 7 • 7 • 7 = 7³
(D) 5² = 5 • 5
(Y) 2³ = 3²
(D) 2¹ = 2
(D) 4² = 2⁴
(Y) 1²⁸ = 28
(D) 0⁷ = 0

10. 5³ – 2³ işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: (5*5*5)-(2*2*2)=125-8=117


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18. Cevapları Öğün Yayınları

11. 12² ÷ 3² işleminin sonucu kaçtır?
Cevap: 144 ÷ 9=16

12.  ∇ = 2 ve ◊ = 3 için ∇⁴ + ◊² toplamını bulunuz.
Cevap: 2⁴+3²=16+9=25

13.  Bir kırtasiyede 10 deste uçlu kalem ve her kalemin içinde de onar uç bulunmaktadır. Bu kırtasiyede bulunan toplam uç sayısını üslü ifade olarak yazınız.
Cevap: 10*10=10²

14. Ozan, harçlıklarından artırdığı parasını, istediği ayakkabıyı almak üzere kumbarasında biriktiriyor. Ozan, kumbarasına ilk gün 2 TL atıyor. Her gün bir önceki gün biriktirdiği parasının 2 katı kadar para biriktirebilen Ozan’ın bir haftanın sonunda kumbarasında kaç TL biriktirebileceğini üslü ifade olarak yazınız.
Cevap: 1. gün=2, 2.gün=2*2, 3.gün=2*2*2, 4.gün =2*2*2*2, 5.gün=2*2*2*2*2, 6.gün=2*2*2*2*2*2, 7.gün=2*2*2*2*2*2*2*2
toplam 2+4+8+16+32+64+128=2¹+2²+2³+2⁴+2⁵+2⁶+2⁷

Sizce kral, vezire istediğini verebilmiş midir? Söyleyiniz.
Cevap: 1. kare=1 buğday ,2. kare=2 buğday, 3. kare=2*2=buğday …… 64.kare=2*2*2…*2=63 tane 2 nin çarpımı=2⁶³=yaklaşık 9 kentilyona eder. Burada vezirin istediğini verememiştir gözüküyor..
(not: bir satrançta 64 kare var)

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54, 55, 56 Cevapları Öğün Yayınları

1.2.5. İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katlar Cevapları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Öğün Yayınları

36 sayısının bölenlerini (çarpanlarını) bulunuz. Bulduğunuz sayıları tabloda kırmızı renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

48 sayısının bölenlerini (çarpanlarını) bulunuz. Bulduğunuz sayıları tabloda mavi renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

Her iki renkte boyanmış sayıları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap: Her iki renkte boyanmış sayılar: 2 – 3 – 4 -6 -12

Yazdığınız sayıların ortak özelliği nedir?
Cevap: Yazdığım bu sayıların ortak özelliği 36 ve 48’i bölebiliyor olmalarıdır.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Öğün Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Öğün Yayınları

6 sayısı ve katlarını tabloda kırmızı renkli kalemle boyayarak gösteriniz.
8 sayısı ve katlarını tabloda mavi renkli kalemle boyayarak gösteriniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Öğün Yayınları

Her iki renkte boyanmış sayıları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap: Her iki renkte boyanmış sayılar : 24 – 48 -72 – 96

Yukarıda yazdığınız sayıların ortak özelliği nedir?
Cevap: Yukarıda yazdığımız sayıların ortak özellikleri 6 ve 8’in katlarıdır.

Yazdığınız sayılar içinde en küçük olan hangisidir? En küçük sayı ile 6 ve 8 sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
Cevap: Yazmış olduğum bu sayılar arasında en küçük sayı 24 tür. 24 sayısı 8 ve 6 rakamlarına bölünebilmektedir.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Öğün Yayıncılık İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katlar


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Öğün Yayınları

ALIŞTIRMALAR

1) 75 sayısını bölen kaç tane doğal sayı vardır?
Cevap: 75 sayısını bölen 6 tane doğal sayı vardır. Bunlar ; 1 – 3 – 5 – 15 – 25 – 75

2) Aşağıdaki sayıların ortak bölenlerini bulunuz.
Cevap:

a) 15, 45 ==> 3 – 5 ve 15
b) 24, 72 ==> 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 ve 18
c) 49, 21 ===> 3 ve 7
ç) 9, 99 ===> 3 ve 9
d) 16, 96 ===> 2-4-8 ve 16
e) 45, 55 ===> 5

3) 8 ve 12 sayılarının iki basamaklı ortak katlarını bulunuz.
Cevap: iki basamaklı ortak katları 24 – 48 ve 96 sayılarıdır.

4) 48 ile 72 sayılarının ortak bölenlerini yazınız.
Cevap: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12 ve 24 sayıları ortak bölendir.

5) 90 ile 120 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı kaçtır?
Cevap: 30 ‘dur.

6) Bir kasadaki elmaların sayısı 45 ile 65 arasındadır. Kasadaki elmalar altışarlı ve dokuzarlı olarak gruplara ayrılabilmektedir. Kasada kaç elma vardır?
Cevap: 54 tane elma vardır.

Aşağıdaki sayıların 200’den küçük ortak katlarını bulunuz.
a) 12, 36 ===> 36 – 72 – 108 – 144 – 180
b) 24, 36 ===> 72 – 144
c) 12, 15 ===> 60 – 120 -1 80

8) 6 ve 15 sayılarına bölünebilen iki basamaklı kaç tane sayı vardır?
Cevap: 30-60 ve 90 olmak üzere 3 tane sayı vardır.

9) Esra Hanım, kilerindeki 12 kg buğday ve 15 kg pirinci eşit hacimli saklama kaplarına hiç artmayacak şekilde koymak istiyor. Bunun için Esra Hanım kaç kg’lık saklama kapları almalıdır?
Cevap: Esra hanımın bunun için 3 KG’lik saklama kaplarını kullanması gerekmektedir.

Bir turizm şirketi 10 günde bir yurt içine, 15 günde bir yurt dışına seyahat düzenliyor. Şirket ilk olarak kaç gün sonra hem yurt içine hem de yurt dışına seyahat düzenler?
Cevap:

10 15 | 2
5 15 | 3
5 5 | 5
1 1

EKOK ( 10,15) } 2.3.5 —-> 30 GÜN SONRA

Aslı Hemşire 5 günde, Emine Hemşire 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Aslı ve Emine Hemşire 40 gün içinde kaç kez birlikte nöbet tutarlar?
Cevap:
Aslı Hemşire : 5-10-15-(20)-25-30-35-(40)
Emine Hemşire : 4-8-12-16-(20)-24-28-32-36-(40)

ORTAK GÜNLER 20. VE 40. GÜNLERDİR. BU GÜNLERDE BERABER NÖBET TUTACAKLARDIR.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Öğün Yayınları 1.3.1. Kümelerin Gösterimleri Cevapları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Öğün Yayınları

a) A = { Sınıfımızda tenis sporu yapan öğrenciler },
b) B = {Koşan balıklar}
c) C = {Güzel masallar}
ç) Ç = {Beşten küçük doğal sayılar} =====> KÜME BELİRTİR.
d) D = {5 ile 6 arasındaki doğal sayılar}


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Öğün Yayınları

2) Aşağıda ortak özellik yöntemiyle verilen kümeleri liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz.
Cevap:

a) A = {Alfabemizin İlk 10 Harfi}

LİSTE YÖNTEMİ : A = {a,b,c,ç,d,e,f,g,h}
VEN ŞEMASI : ( Bir daire içine bu harfleri yazarak ven şeması oluşturunuz. )

b) B = {MİLLET sözcüğünü oluşturan harfler}

LİSTE YÖNTEMİ : B = {M,İ,L,L,E,T}
VEN ŞEMASI : ( Bir daire içine bu harfleri yazarak ven şeması oluşturunuz. )

c) C = {19’dan küçük çift doğal sayılar}

LİSTE YÖNTEMİ : C = {18,16,14,12,10,8,6,4,2}
VEN ŞEMASI : ( Bir daire içine bu SAYILARI yazarak ven şeması oluşturunuz. )

Ç) Ç = {20 ile 45 arasında bulunan tek doğal sayılar}

LİSTE YÖNTEMİ : Ç = {21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43}
VEN ŞEMASI : ( Bir daire içine bu SAYILARI yazarak ven şeması oluşturunuz. )

3) A = {61 ile 85 arasında ve 4 ile bölünebilen do€al sayılar} , kümesi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Öğün Yayınları

4) Aşağıdaki kümelerin eleman sayılarını bularak noktalı yerleri tamamlayınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Öğün Yayınlarıı

5) A = {Rakamlar} , ve B = {15’ten küçük çift do€al sayılar} , kümeleri veriliyor. Buna göre A∩B + ve A ∪ B , kümelerini liste yöntemi ve Venn şemasıyla gösteriniz.
Cevap:

A ∩ B = { 2, 4, 6, 8}
A ∪ B = { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}

Olimpiyat sporlarını, yaz ve kış olimpiyat sporları olarak iki kümeye ayırınız. Kümeleri, liste ve Venn şeması yöntemleriyle gösteriniz (Olimpiyat sporlarını araştırırken İnternet’ten yararlanabilirsiniz.).

YAZ OLİMPİYATLARI OYUNLARI : Futbol, Yelken, Yüzme Atletizm

Liste gösterimi :Y = { Futbol, Yelken, Yüzme Atletizm}
Ven şeması : Bu sporları bir yuvarlak çizip içine yazınız.

KIŞ OLİMPİYATLARI OYUNLARI : Buz hokeyi, kayak, sürat pateni körling

Liste gösterimi : K = { Buz hokeyi, kayak, sürat pateni körling}
Ven şeması : Bu sporları bir yuvarlak çizip içine yazınız.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69, 70, 71, 72, 73 Cevapları Öğün Yayınları

1. Ünite Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Öğün Yayınları

1- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Öğün Yayınları

2- En büyük tek basamaklı doğal sayı üslü olarak ifade edilirse tabanı kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?

Cevap : 3² ve 9¹ –> 2 tane

3- En küçük üç basamaklı doğal sayı üslü ifade edilirse kuvveti kaç farklı doğal sayı değeri alabilir?

Cevap : 100 = 10² ve 100¹ –> 2 Tane

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Öğün Yayınlarıı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Öğün Yayınlar


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Öğün Yayınlarıı

20- Osman Bey, çiftliğinde inek ve tavuk beslemektedir. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı206’dır. Çiftlikte 24 inek olduğuna göre kaç tavuk vardır?
Cevap:

24 • 4 = 96
206 – 96 = 110
110 : 2 = 55 tavuk vardır

21- Zeynep bakkaldan 2 paket makarna, 1 paket çay ve 2 ekmek alıyor. Bir paket makarnanın fiyatı,bir paket çayın çeyreği kadar ve ekmeğin fiyatının da 2 katı kadardır. Bir paket çay 8 TL ise Zeynep bakkala kaç lira öder?
Cevap:

1 paket Makarna 8: 4 = 2 TL
Ekmek 1
TL Çay 8 TL

2 • 2 = 4
2 • 1 = 2
1 • 8 = 8
4 + 2 + 8 = 14 TL

22- Ayşe ile kendisinden 4 yaş büyük ablasının yaşları toplamı, babalarının yaşının yarısına eşittir.Babaları 52 yaşında olduğuna göre Ayşe kaç yaşındadır?

52 : 2 = 26
Ayşe 11
Ablası 15 yaşında

23- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Tüm çift sayılar 2 ile tam bölünür.
(D) Birler basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür.
(Y) 3’e kalansız bölünebilen her sayı 9’a da kalansız bölünür.
(D) Bir sayının 10 ile bölümünden kalan o sayının birler basamağındaki rakamdır.
(D) 2 ve 3’e tam bölünen her sayı 6 ile de tam bölünür

24- Beş basamaklı 21△3☐ doğal sayısı 3 ve 5’e kalansız bölünebildiğine göre △ + ☐’nun alacağı en büyük değer kaçtır?

☐ = 0 ise –> △ = 0, 3, 6, 9
☐ = 5 ise –> △ = 1, 4, 7
△ + ☐ = 9 + 5 = 14

25- Aşağıda verilen sayılardan hangileri 6 ile kalansız bölünebilir? Yuvarlak içine alınız.
( 603, 24, 102, 570, 128, 902 )

Cevap : 24, 102 ve 570

26- Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal değildir?

A) 3 B) 9  C) 29 D) 53 –> 9 sayısı 3’e bölünebilir

27- 12 x 13 x 18 çarpımı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 9 B) 6  C) 5 D) 4 — > 12 • 13 • 18 = 2808 // 5’e bölünebile kuralı son rakam 0 ve 5 olacak

 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Öğün Yayınları

28- 777…7 on beş basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
Cevap:
15 • 7 = 105
105 : 3 = 35 Kalan “0”

29 ☐3 iki basamaklı doğal sayısı asal sayı ise ☐ yerine gelebilecek rakamlar nelerdir?
Cevap: İki basamaklı asal sayılar 11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61-67-71-73-79-83-89 ve 9713, 23, 43, 53, 73 ve 83 olabilir 1, 2, 4, 5, 7, 8

30 △ ve ☐ birbirinden farklı asal sayı ise △ + ☐’nun en küçük değeri kaçtır?
Cevap: 2 ve 3 olabilir
△ + ☐ = 2 + 3 = 5

31 Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 42 B) 84 C) 105 D) 168 —> 105 olamaz

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Öğün Yayınları

36- Aşağıdaki sayılardan hangisinin üç farklı asal sayı çarpanı vardır?
A) 8 B) 98 C) 110 D) 125 –> 110 sayısında vardır.

37- 30 ve 48 sayılarının ortak bölenlerini bulunuz.
Cevap : 1, 2, 3, 6


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74-75-76 Cevaplar Öğün Yayınları 1. Ünite Değerlendirme Testi Cevapları 


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Öğün Yayınları

1- Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin değeri yanlış verilmiştir?
A) 8² = 64
B) 12³ = 36 // 12 . 12 . 12 = 1728
C) 3⁴ = 81
D) 28¹ = 28

2- 5△ = 125 eşitliğinde verilen üslü ifadenin kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Çözüm : 5 . 5 . 5 = 125

3- 100 ÷ 5 + 28 • 2 + 14 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100 B) 90 C) 80 D) 70
Çözüm : 100 ÷ 5 + 28 • 2 + 14
20 + 56 + 14
> 90 <

4- (3 • 42 + 4) ÷ 26 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5
Çözüm : (3 • 42 + 4) ÷ 26
(126 + 4) ÷ 26
130 ÷ 26
> 5 <

5- Aşağıda çözümü verilen işlemin ilk olarak hangi adımında yanlış yapılmıştır?

24 + 3 x 4 – 9 ÷ 3 = 24 + 12 – 9 ÷ 3 …… 1. adım
24 + 3 x 4 – 9 ÷ 3 = 36 – 9 ÷ 3 ………….. 2. adım
24 + 3 x 4 – 9 ÷ 3 = 27 – 3 ……………….. 3. adım
24 + 3 x 4 – 9 ÷ 3 = 9 ………………………. 4. adım

A) 1. adım B) 2. adım C) 3. adım D) 4. adım
Çözüm : I = 13
r = -5
I + r = 8 + (-5) = 3

7- Serap Hanım, misafirleri için bir tepsi kurabiye yaptı. Misafirler gelmeden oğlu kurabiyelerden birkaçını yedi. Yandaki resme göre misafirlere kalan kurabiye sayısını aşağıdaki işlemlerden hangisi verir?

A) 4 . (5 + 1)
B) 4 . (5 – 1)
C) 5 . (4 + 1)
D) 5 . (4 – 1)

8- Beş kardeşin şimdiki yaşları toplamı 38’dir. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 53 olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Çözüm : Kardeş sayısı 5 olduğuna göre 1 yıl içerisinde yaşları toplamı 5 . 1 = 5 yaş artmaktadır.
53 – 38 = 15 olur.15 / 5 = 3 olur.
demek ki 3 yıl sonra yaşları toplamı 15 artacak ve 53 e ulaşmış olacak.

9- Saatte 75 km yol alan bir otobüsün 8 saatte gittiği yolu, saatte 120 km yol alan bir otomobil kaç saatte gider?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
Çözüm : Saatte 75 km yol alan bir otobüsün 8 saatte,
75 . 8 = 600 km yol gitmiş olur.
Saatte 120 km yol alan bir otomobil de 600 km lik yolu
600/120 = 5 saatte gitmiş olur.

10- Arda, 2 defter ve 4 kalem için kırtasiyeciye 26 TL ödedi. Bir defterin fiyatı 7 TL ise bir kalemin fiyatıkaç TL’dir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Çözüm : Bir defterin fiyatı 7 TL ise 2 defterin fiyatı 2.7=14 tl olur.
26 – 14 = 12 TL kalır.
4 kalemin fiyatı 12 TL olur bu durumda
1 kalemin fiyatı ise 12 / 4 = 3 TL olur.

11- 38✩2 dört basamaklı doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre ✩ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 8

Çözüm : Bir sayı hem 2 hem de 3 ile kalansız bölünebiliyorsa bu sayı 6 ile kalansız bölünebilir.
Yani rakamları toplamı 3’ün katı olan çift sayılar 6’ya tam bölünebilir.

Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 3 ile kalansız (tam) bölünüyorsa bu sayı 3 ile kalansız (tam) bölünebilir.

Bu kurala göre rakamların toplamı 3’ün katı olması gerekiyor
3 + 8 + 2 = 13
2, 5 ve 8 gelebilir 3 gelemez

12- 2389 dört basamaklı doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan ☐ ve 10 ile bölümünden kalan △ ise ☐ + △ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 B) 11 C) 12 D) 13

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Öğün Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Öğün Yayınlarıı

19- Aşağıdakilerden hangisi 20 ve 25’in ortak katıdır?
A) 150 B) 180 C) 250 D) 300

20- A = {3, a,b,1, 2 } , B = {a, 2, 3} kümeleri veriliyor. A ◠ B kümesinin kaç elemanı vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

21- Aşağıdaki topluluklardan hangisi küme oluşturmaz?

A) Bazı sayma sayıları
B) Yılın ayları
C) Sıfırdan küçük doğal sayılar
D) Alfabemizin ünlü harfleri

22- Aşağıdaki kümelerden hangisinin 4 elemanı vardır?

A) A = {1, 2, {3, 4 }}
B) B = {1, 2, 5, 6, 7}
C) C = {1, 2, 3} {4}}
D) D = {{1}{2, 3} 4}

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 82-83 Cevapları Öğün Yayıncılık Tam Sayıları Bulalım.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Öğün Yayınları

1- Yanda verilen ifadelere karşılık gelen tam sayıları yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Öğün Yayınları

2- Günlük yaşamda tam sayılarla nerelerde karşılaştığınızı düşünerek aşağıda verilen tam sayılarauygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Öğün Yayınlarıı

3- Aşağıdakilerden hangileri negatif tam sayılarla ifade edilir?
I- Dağın yüksekliği
II- Termometrenin gösterdiği sıcaklık
III- Binalarda zeminin altındaki katlar
IV- Denizaltının deniz seviyesine göre bulunduğu yer
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) III ve IV

4- –10, +8, –7, +5, 0, –1, +10 sayılarını aşağıdaki sayı doğrusu modeli üzerinde gösteriniz.
Cevap:
6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Öğün Yayınları

5- Aşağıda verilen sayı doğrusu modeli üzerinde ardışık noktalar arası eş parçalara ayrılmıştır. Sayı doğrusundaki harflere karşılık gelen tam sayıları yazınız.

A = -6
B = -4
C = -2
D = 1
E = 3
F = 6

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Öğün Yayıncılık Tarih Şeridi (Zaman Çizelgesi)


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Öğün Yayınları

ALIŞTIRMALAR
1- Aşağıda sayı doğrusunda verilen sayıların mutlak değerlerini bulunuz.
|-5| = 5
|-4| = 4
|-2| = 2
|0| = 0
|2| = 2
|4| = 4
|6| = 6

2- Aşağıdaki sayıların mutlak değerlerini bulunuz.
–80, 45, –32, 15, –13, 0, –5, 12

|–80| = 80
|45| = 45
|-32| = 32
|15| = 15
|-13| = 13
|0| = 0
|-5| =5
|12| = 12

3- |a| = 28 ise a, hangi tam sayı değerlerini alabilir?
a = 28 veya a = -28

4- Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) |–8| = 8 B) |7| = 7 C) |5| = –5 D) |–13| = 13

5- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(D) Mutlak değeri 4 olan sayılar –4 ve +4’tür.
(D) Sıfırın mutlak değeri 0’dır.
(Y) Mutlak değeri –5 olan sayı 5’tir.
(Y) Bir tam sayının mutlak değeri daima pozitiftir.

6-
– 107’nin mutlak değeri –> 107
– 44’ün sıfıra olan uzaklığı –> 44
Sıfıra olan uzaklığı 28 ile aynı olan tam sayı –> –28
– 42’ nin mutlak değeri –> 42

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Öğün Yayıncılık Tablo: Maddenin Donma Noktası


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Öğün Yayınları

ALIŞTIRMALAR
1- Okyanuslarda derinliğe bağlı olarak ışık, sıcaklık, basınç ve besin maddeleri değişir. Bu nedenle okyanusun farklı derinliklerinde farklı canlı türleri ihtiyaçlarına göre yaşar.Yandaki fotoğraflarda okyanusta yaşayan bazı canlılar ve yaşadıkları derinlikler verilmiştir.İnceleyiniz. Verilen soruları yanıtlayınız.

Teleskop ahtapot 1000 m
Ejder balığı 700 m
Goblin köpek balığı 60 m
Denizyıldızı 60 m

a) Hangi canlı en derinde yaşamaktadır? –> Teleskop ahtapot
b) Hangi canlı deniz seviyesine en yakın yaşamaktadır? –> Goblin köpek balığı ve Denizyıldızı
c) Canlıların yaşadıkları derinlik değerlerini belirterek bu değerleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Goblin köpek balığı = Denizyıldızı < Ejder balığı < Teleskop ahtapot

2- Aşağıdaki noktalı yerlere “<” ,” >” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.
a) –8 < –1 b) 15 > 7
c) 3 > –10
ç) |–16| = 16
d) –5 < |–5|
e) |–12| > 0

3- Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
a) –16, 8, 0, –2, 5, –10 —> -16 < -10 < -2 < 0 < 5 < 8

b) 12, –4, 6, –1, –16, 9 —> -16 < -4 < -1 < 6 < 9 < 12

4- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) 13, –8, 7, –3, 4 sayılarından sıfıra en yakın olan –3’tür.
(Y) 5, –14, 6, –7, 20 sayılarından sıfıra en uzak olan –14’tür.
(D) –16 < –7 < –4 < 0 < 3 < 10 < 15 sıralamasında –5’in yeri –7 ile –4 arasındadır.
(D) Sıfır, pozitif tam sayılardan küçüktür.

5- –13 < |–8| < –4 < 0 < –6 < 10 sıralamasında hangi sayıların yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur?

-13 < -6 < -4 < 0 < 8 < 10 —> doğrusu bu şekilde olmalıdır.

6- –15 < a < –7 < b olduğuna göre a ve b yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) a = –16, b = –4 B) a = –9, b = –12 C) a = –12, b = –3 D) a = –1, b = 0

7- –3, 4, 0, –9 tam sayılarını –8 < –1 < 5 sıralamasında uygun yerlere yerleştiriniz.

-9 < -8 < -3 < -1 < 0 < 4 < 5

8- –5, +13, 7, 0, –2, 4 , 21 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında, en sağda hangi tam sayı olur?

-5 < -2 < 0 < 4 < 7 < 13 < 21
Cevap : 21

9- –4’ten büyük olan negatif tam sayılar hangileridir?
-3, -2, -1

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98-99 Cevapları Öğün Yayıncılık Kesirler Çalışması


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Öğün Yayınları

1- Yanda Tornacı Dursun Usta’nın aletlerini dizdiği pano verilmiştir.Panoya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Çekiçler, panodaki tüm aletlerin kaçta kaçıdır? Kesir olarak ifade ediniz.
Cevap : 14/21 = 2/3

b) Kerpetenler, panodaki tüm aletlerin kaçta kaçıdır? Kesir olarak ifade ediniz.
Cevap : 7/21 = 1/3

c) Diğer iki seçenekte bulduğunuz kesirleri karşılaştırınız.
Cevap: 1/3 < 2/3 2- Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere “>”, “<” ve “=” sembollerinden uygun olanları yazınız.

a) 8/3 > 8/15
b) 1/9 < 1/2
c) 2/21 < 9/21
ç) 3/5 = 15/25
d) 3/4 < 9/10
e) 3/6 < 5/8

3- Sırma, Ayşe ve Fatma tülbentlerinin kenarına eşit uzunlukta oya örüyorlar. Sırma, oyanın 3/4’ünü,Ayşe 1/2’ini ve Fatma 2/52 ’sini ördüğüne göre kimin oyasının çoğunu ördüğünü bulunuz. Sırma; 3/4 Ayşe; 1/2 Fatma; 2/5 3/4 > 1/2 > 2/5
Cevap: Sırma

4- Bir litre ayranın Ahmet 1/8’ini, Serap 1/4 ’ünü ve Cengiz 5/8’ini içiyor. En çok kimin ayran içtiğini bulunuz.
Cevap : 1/8 < 1/4 < 5/8
En çok Cengiz ayran içmiştir.

5- Aşağıda verilen kesirleri yarıma yakınlıklarına göre sıralayınız.

a) 1/7, 5/9, 6/12
1/2 – 1/7 = 7/14 – 2/14 = 5/14
5/9 – 1/2 = 10/18 – 9/18 = 1/18
6/12 – 1/2 = 6/12 – 6/12 =0
0 < 1/18 < 5/14

b) 2/6, 5/11, 1/4
1/2 – 2/6 = 3/6 – 2/6 = 1/6
1/2 – 5/11 = 11/22 – 10/22 = 1/22
1/2 – 1/4 = 2/4 – 1/4 = 1/4
1/22 < 1/6 < 1/4

6- Aşağıda verilen kesirleri bütüne yakınlıklarına göre sıralayınız.
a) 10/11, 2/3, 7/91 – 10/11 = 1/11
1 – 2/3 = 1/3
1 – 7/9 = 2/9
1/11 < 2/9 < 1/3

b) 3/5, 7/10, 8/12
1 – 3/5 = 2/5
1 – 7/10 = 3/10
1 – 8/12 = 4/12 = 1/3
3/10 < 1/3 < 2/5

7- Aşağıda verilen sıralamadan doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) 4/5 < 8/5 < 9/5 < 13/5
(D) 3/4 < 4/5 < 5/6 < 6/7
(Y) 8/2 < 8/4 < 8/6 < 8/9
(Y) 1/3 < 1/4 < 1/6 < 1/12

8- Aşağıdaki kesirlerden hangisi 2 ile 3 arasında değildir?
A)11/5
B) 23/8
C) 11/4
D) 23/6
cevap : 3 < 23/6 < 4 9- Aşağıda verilen kesirleri modelleyerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

a) 1/2, 1/3, 1/5 ,

1/10 –> 1/2 > 1/3 > 1/5 > 1/10
b) 2/6, 2/3, 2/7, 2/4 –> 2/3 > 2/4 > 2/6 > 2/7

10- Aşağıda verilen kesirleri sayı doğrusunda göstererek sıralayınız.

3/5, 3/8, 3/4, 3/9, 3/12

6. sınıf Matematik Sayfa 99 Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104-105 Cevapları Öğün Yayıncılık Tam sayılı kesirler


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Öğün Yayınları

1- Aşağıda modellenen toplama ve çıkarma işlemlerinin matematik cümlelerini yazınız.

a) 5/7 + 2/7 = 7/7
b) 2/6 + 3/6 = 5/6
c) 5/6 – 3-6 = 2/6
ç) 6/8 – 4/8 = 2/8

2- Engin harçlığının 1/8 ’i ile kalem, 2/4’si ile defter almıştır. Engin’in harçlığının kaçta kaçı kalmıştır?

1/8 + 2/4 = 1/8 + 4/8 = 5/8
1/1 – 5/8 = 8/8 – 5/8 = 3/8

3- Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız.

a) 2/8 + 3/16 = 4/16 + 3/16 = 7/16
b) 3/24 + 5/12 + 1/6 = 3/24 + 10/24 + 4/24 = 17/24
c) 3 tam 1/2 + 5 tam 3/4 = 7/2 + 23/4 = 14/4 + 23/4 = 37/4
ç) 18/7 + 2 tam 1/4 = 18/7 + 9/4 = 72/28 + 63/28 = 135/28
d) 8 + 3/5 = 8/1 + 3/5 = 40/5 + 3/5 = 43/5
e) 1/7 + 2 = 1/7 + 2/1 = 1/7 + 14/7 = 15/7

4- Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini yapınız.

a) 7/9 – 1/3 = 7/9 – 3/9 = 4/9
b) 5/7 – 2/4 = 20/28 – 14/28 = 6/28 = 3/14
c) 3 tam 5/6 – 1 tam 2/3 = 23/6 – 5/3 = 23/6 – 10/6 = 13/6
ç) 8 tam 1/3 – 3 tam 4/5 = 25/3 – 19/5 = 125/15 – 57/15 = 68/15
d) 15/28 – 3/7 = 15/28 – 12/28 = 3/28
e) 1/3 – 1/5 = 5/15 – 3/15 = 2/15

5- Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

a) 3/18 + 4/9 – 1/6 = 3/18 + 8/18 – 3/18 = 8/18 = 4/9
b) 4 tam 1/3 – 1 tam 7/8 = 13/3 – 15/8 = 104/24 – 45/24 = 59/24
c) 6/21 + 3/7 – 4/6 = 12/42 + 9/42 – 12/42 = 2/42 = 1/21
ç) 5 tam 1/15 + 3 tam 1/20 – 1 tam 7/30 = 76/15 + 61/20 – 37/30 = 304/60 + 183/60 – 74/60 = 413/60
d) 2 tam 5/8 + 1 tam 2/6 + 5/12 = 21/8 + 8/6 + 5/2 = 63/24 + 32/24 + 60/24 = 155/24

6- Aşağıda verilen işlemleri sonuçlarıyla eşleştiriniz.
3/4 + 8/12 = 9/12 + 8/12 = 17/12 = 1 tam 5/12
2/3 – 4/15 = 10/15 – 4/15 = 6/15 = 2/5
1 tam 2/5 + 3 tam 2/4 = 7/5 + 14/4 = 28/20 + 70/20 = 98/20 = 49/10 = 4 tam 9/10
4/28 + 1/7 – 3/14 = 1/7 + 1/7 – 3/14 = 2/14 + 2/14 – 3/14 = 1/14
1 tam 1/2 + 1 tam 2/3 + 2 tam 1/6 = 3/2 + 5/3 + 13/6 = 9/6 + 10/6 + 13/6 = 32/6 = 16/3 = 5 tam 1/3

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110-111-112 Cevapları Öğün Yayıncılık ALIŞTIRMALAR


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Öğün Yayınları

1- Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.

a) 12 . 1/3 = 4
b) 2/8 . 40 = 10
c) 42 . 10/7 = 60
ç) 13/4 .36 = 117

2- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Kesirler ile çarpma işlemi yapılırken tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir.
(Y) Kesirlerle çarpma işleminde sadeleştirme yapılmaz.
(Y) Bir doğal sayı ile bir kesir çarpılırken doğal sayı ile kesrin paydası çarpılır.
(Y) Bir doğal sayı ile bir bileşik kesir çarpıldığında sonuç bu doğal sayıdan küçük olur.
(Y) Bir kesrin diğer bir kesir kadarı bulunurken bu iki kesir toplanır.

3- Aşağıda modellenen çarpma işleminin matematik cümlesini yazınız.
Cevap : 3/5 . 10/15 = 6/15 = 2/5

4- Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını modelleyerek bulunuz.

a) 1/2 . 3/5 = 3/10
b) 2/7 . 2/3 = 4/21
c) 3/6 . 1/4 = 3/24

5- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında çarpım, o sayıdan büyük olur.
(D) Bir bütünün istenilen kesir kadarı bulunurken bütün ile kesir çarpılır.
(Y) Kesirlerle çarpma işlemi yapılırken bileşik kesir varsa tam sayılı kesre çevrilir.
(Y) Çarpım durumundaki iki kesir sadeleştirilmez.
(Y) İki kesir çarpılırken pay ile payda çarpılır.

6- Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.

a) 2/3 . 5/12 = 10/36
b) 4/21 . 7/8 = 28/168 = 1/6
c) 1 tam 1/2 . 5/6 = 3/2 . 5/6 = 15/12 = 5/4
ç) 5/8 . 2 tam 2/3 = 5/8 . 8/3 = 40/24 = 20/12 = 10/6 = 5/3
d) 1 tam 2/4 . 5/12 = 6/4 . 5/12 = 30/48 = 15/24 = 5/8
e) 3 tam 1/5 . 3/8 = 16/5 . 3/8 = 48/40 = 24/20 = 12/10 = 6/5
f) 5/9 . 4 tam 1/2 = 5/9 . 9/2 = 45/18 = 15/6 = 5/2
g) 8/13 . 2 tam 3/5 = 8/13 . 13/5 = 8/5
ğ) 2 tam 1/2 . 3 tam 2/10 = 5/2 . 32/10 = 160/20 = 8

7- Aşağıda verilen çarpma işlemleriyle sonuçlarını eşleştiriniz.

2 tam 1/3 . 1 tam 1/2 = 2 tam 1/6
1/3 . 6/5 . 2/8 = 12/120 = 1/10
9/11 . 22/4 = 9/2 = 4 tam 1/2
6/13 . 2 tam 3/5 = 6/13 . 13/5 = 6/5 = 1 tam 1/5

8- Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

• Bir günün 3/4’ünü uyuyarak geçiren bir bebek, günde 18 saat uyur.

• Bir doğal sayı ile bir basit kesir çarpıldığında sonuç, bu doğal sayıdan küçük olur.

• 20 günlük tatilin 2/5’sini ailesiyle geçiren Ege, ailesiyle 8 gün birlikte olur.

• 23 1 kg nohudun 3/7’ü 1 kg nohuttur.

• Bir günde 1 tam 1/2 ekmek yiyen biri, bir haftada 10 tam 1/2 ekmek yer.

9- Bir şantiyede 100 kg çimentonun 3/5’ü kullanılıyor. Şantiyede kaç kg çimento kullanıldığını bulunuz.

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80
Çözüm :100 . 3/5 = 60

10- Alican, 50 bilyesinin 17/25 ’sini arkadaşlarına veriyor. Alican, arkadaşlarına kaç bilye vermiştir?
Cevap : 50 . 17/25 = 34 bilye vermiştir.

11- Bir otobüs şoförü saatte 120 km hızla gidiyor. Bu otobüs şoförü aynı hızla 5/6 saatte kaç km yol alır?
Cevap : 120 . 5/6 = 100 km yol alır.

12- Bir aşçı, su böreği yaparken bir teneke yağın 2/5 ’sinin 3/7 ’ünü kullanıyor. Buna göre aşçı, su böreğinebir teneke yağın kaçta kaçını kullanmıştır?
Cevap : 2/5 . 3/7 = 6/35 ‘ini kullanmıştır.

13- Hangi sayının 2/3 sinin 1/2 ’i 12’dir?
Cevap : 2/3 . 1/2 = 1/3
36 sayısının 1/3’ü 12’dir

14- Türkân, bir romanın 3/12’ünü okuyor. Sonra da romanın kalan 2/3 ’sini okuyor. Buna göre Türkân romanın toplam kaçta kaçını okumuştur?
Cevap ;

1 – 3/12 = 9/12
9/12 . 2/3 = 18/36 = 1/2
3/12 + 1/2 = 3/12 + 6/12 = 9/12 = 3/4

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 218-219-220-221. Cevapları MEB Yayınları
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.