Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:05
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129 Cevapları MEB Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 4. TEMA: Balıkçıl (Dinleme Metni)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

1. Etkinlik: Aşağıdaki görsellerin üzerinde yazan kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi birbirleriyle ilişkilendiriniz. Hayal gücünüze göre kuracağınız ilişkileri örnekteki gibi numaralandırınız. Kuracağınız bu ilişkileri birer cümle ile ifade ederek aşağıya yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları MEB Yayınları

1 -Balıkçıl açgözlü davrandığı için pişman olmuştur.
2- Kıyıya yaklaşınca sazanlar görünmüş
3- Kaya balığını küçük görüp kımıldamamıştır.
4- Balıkçıl upuzun gagasıyla bilinmektedir.
5-  Uysal olmak her zaman kazandırır.
2. Etkinlik: Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Konu: Balıkçıl avlanması esnasında onu küçük görerek sümüklü böceğe razı olması

Ana fikri: Hayatımızda olan hiçbir şeyi küçük görmemeliyiz. Elimizde olanın değerini bilmeliyiz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

3. Etkinlik: Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metindeki olay nerede geçmektedir?

Cevap: Su kıyısında

2. Metinde hangi varlık konuşturulmuştur? Örnekler vererek anlatınız.

Cevap: Balıkçıl konuşturulmuştur.

3. Balıkçılın turna ve yayın balıklarını yemek istememe sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Biraz daha acıkmak istediği için

4. Balıkçılın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden?

Cevap: Elimde olan ne varsa onu yerdim. Küçük görmezdim.

5. Açgözlü olmanın hayatımızı nasıl etkileyebileceğini anlatınız.

Cevap: Açgözlü olmak insana elindekileri de kaybettirir.

4. Etkinlik: Balıkçılın fiziksel özellikleri ile kişilik özelliklerini metinden hareketle yazınız.

Cevap:

Fiziksel Özellikler: Uzun bacaklı, uzun gagalı

Kişilik Özellikleri:  aç gözlü, kendini beğenmiş, küçük gören.

5. Etkinlik: Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap: Balıkçıl avlanmak için su kıyısında dolaşmaktadır. Avlanması için ona göre olan balıklar gelir fakat balıkçıl biraz daha acıkmak istediği için avlanmaz.  Acıktığı zaman ise gelen balıkları küçük görüp daha büyüklerini bekler. Fakat beklemesine rağmen ona uygun hiçbir balık gelmez. Sonunda balıkçıl karnını doyurabilmek için küçük bir sümüklü böceğe razı olmak zorunda kalır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

7. Etkinlik: Aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı sağlayacak şekilde örnekteki gibi eşleştirerek cümlelerinizi etkinliğin altına yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları MEB Yayınları

Cümlelerim:

  • Trafik sorununa çözüm bulunursa daha düzenli bir şehirde yaşayabiliriz.
  • Düzenli bir şekilde kitap okursak kelime hazinemiz ve haya gücümüz gelişir.
  • Çevremizi temiz tutarak doğanın dengesini korumuş oluruz.
  • Her öğrenci okul kurallarına uyarsa okul güvenli ve huzurlu olur.
  • Öğretmenlerimiz ile iletişim içinde olursak bize her konuda yardımcı olurlar.
  • İnsanlara karşı saygılı ve dürüst olursak toplum içinde saygınlığımız artar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

8. Etkinlik: Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun olan kelimeleri örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

9. Etkinlik: Aşağıdaki görselin sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri anlatacağınız bir konuşma yapınız.

Cevap: Resimde anlatılmak istenen küçük olan yani aslında bir şeyi beceremeyen insanların kendini büyük görmesi bencil olmasını anlatmaktadır. İnsanları küçümseyip kendimizi büyük görerek hiçbir şeyin sahibi olamayız. Elimizdekilerin değerini bilip ona göre davranmalıyız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

10. Etkinlik: Kahramanları hayvanlar olan hikâye edici bir metin yazınız. Hikâyenizde “konuşturma, benzetme ve abartma” sanatlarından yararlanınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Düny a’nın ve diğer gezegenlerin nasıl olu ştuğunu araştırınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları (1)

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.