Anasayfa Kitap Cevapları
23 Mart 2023, 23:16 - Betül Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154-157-158-159-160. Cevapları ATA Yayıncılık

İhtiyar Çilingir Metni Cevapları

6. TEMA Sanat: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 154-155-156-157-158-159-160. Sayfa ATA Yayıncılık

İhtiyar Çilingir Metni Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Ata Yayınları

Hazırlık Çalışması

1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

 • Çini Sanatı
 • Hat Sanatı
 • Cam Sanatı
 • İşleme Sanatı
 • Bakırcılık
 • Çömlekçilik
 • Ağaç İşleri Sanatı
 • Halı Dokumacılığı

2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.
Cevap:

Hatay yöresinde olan el sanatları;

 • Camcılık.
 • İpekçilik-Dokuma.
 • Hasırcılık.
 • Heykelcilik.
 • Sikkecilik.
 • Defne Sabunu.
 • Ahşap Oymacılığı
 • Yakma Resim

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Ata Yayınları

1. Etkinlik

a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.
Cevap:

Ö K K Ü R→ Körük

A Z A T M U N M→ Muntazam

S O K N A N→ Noksan

L U U S→ Usul

Ç E R İ M E K L E→ İçerlemek


b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.
Cevap:
Olayın üzerine körükle gittin.
Bu kadar muntazam bir sonuç beklemiyordum.
Her işini noksan yapmak zorunda değilsin.
Her işi yapmanın bir usulü vardır.
Söylediği söze çok içerlemiş.


2. Etkinlik

Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.
Cevap: Canım parasıyla değil mi?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Ata Yayınları

3. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:
Altı çizili kelime ve kelime grupları özel bir kişiyi veya özel bir yeri ifade eder.


b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.
Cevap:
Bütün kitapları ben okudum.
Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
Sen bunları nereden öğrendin?
Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
Lütfen buraya gel! (Kim=Sen)Gizli zamir.


4. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?
Cevap:   Yazar, çilingiri ihtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük diyerek betimlemiştir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15-17-18. Cevapları ATA Yayıncılık

2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?
Cevap: Çilingir ufak kilitler, eski zaman kapı halkaları, menteşeler, hayvan zincirleri. Böyle ufak tefek şeyler yapıyor.

3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?
Cevap: Genç adam çilingirden değneğin ucuna 15 tane halka yapmasını istemektedir.

4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?
Cevap: Çünkü o değnekle eşeği dürteceğini anlamıştır.

5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?
Cevap: “Parasıyla” sözüne fena halde içerlemiştir.

6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
Cevap: Okuduğum metinde günümüzde yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanım olarak konuşmalar tırnak işaretiyle ayrılmamıştır ve konuşma çizgisi  her yerde kullanılmamıştır.


5. Etkinlik

Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.
Cevap: Çilingir dükkanında olsaydım çilingire işini bir sanat gibi nasıl yaptığını sorardım, o kadar meslek varken neden bu işi yaptığını sorardım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları Ata Yayınları

6. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

Metnin konusu: Yazarın  çilingir dükkanına gitmesi ve çilingirin işini sanat yapar gibi yapması ve orada yaşanan bir olay metnin konusudur.
Metnin ana fikri: İşini severek bir sanat yapar gibi yapmak.


7. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.
Cevap:
( N ) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
( K) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
( A ) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
( N ) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
( A ) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
( N ) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
( N ) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
( A ) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.


8. Etkinlik

Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.
Cevap:
El işçiliğiyle yapılan ürünler:  Em işçiliğiyle yapılan ürünler daha estetiktir çünkü o yörenin izlerini barındırır bir kişinin  elinden çıktığı için bir insanın düşüncelerini yansıtacağı için  ve çok farklı estetiksel bir görüntü ortaya çıkar.
Fabrikalar üretilen ürünler: Fabrikalarda üretilen ürünler daha estetiktir çünkü hepsi bir makineden ve eğitimli bir kişi tarafından tasarlanarak çıkartılır. Her şey kusursuz olur ve o kusursuzluk estetik bir görüntü ortaya çıkartır.

Sonraki Ödev:  Vefa, Cömertlik, Fedakarlık Konulu Atasözleri Araştırınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Ata Yayınları

9. Etkinlik

Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.
Cevap:
-Evet bir isteğim var ama sen bu isteğimi yerine getirebilecekmisin ki?
– Bir dilek hakkın var ve bu dileğinin geri dönüşü yok küçük kardeş.
-Ben artık büyük olmak istiyorum, kimse bana küçük kardeş demesin istiyorum. Bunu yapabilecek misin?
-Evet bunu yapabilirim ama sonradan pişman olursan bunun geri dönüşü yok demiş.
-Tamam kabul ediyorum ben büyük olacağım der küçük kardeş.
-Kuş hazır mısın diye sorar
-Evet hazırım der küçük kardeş.
-Küçük kardeş bir anda büyür.
-Ailesi bu isteğine karşı gelmezler.Ama  sürekli büyük  muamelesi yaparak her şeyi küçük kardeşe yaptırmaya başlarlar. Bu durumdan küçük kardeş o kadar sıkılır ki ben artık büyük olmak istemiyorum der.Geri dönüşünün olmadığını bildiği için penceresinin kenarına oturur ve ağlamaya başlar. Tam o sırada kuş gelir ve senin bu isteğinden pişman olacağını biliyordum der  ve küçük kardeşi küçültür.
– Küçük kardeş rahat bir nefes alır ve “Ben küçüküm ben küçüküm diye sevinçle bağırmaya başlar.Ve o günden sonra Küçük kardeş bir daha hiç “Ben büyüküm”dememiştir.


Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız. Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz. 
Cevap:
– Mona Lisa, Leonardo Da Vinci.
– (İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer.
– (Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh.
– Guernica, Pablo Picasso.
– (Öpücük), Gustav Klimt.
– (Çığlık), Edvard Munch.
– (Son Akşam Yemeği/Son Yemek), Leonardo Da Vinci
– (Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
– (Adem’in Yaratılışı), Michelangelo Buonarroti

Edvard Munch, 12 Aralık 1863 yılında Norveç’te dünyaya gelmiştir. Erken yaştan annesini ve kız kardeşini kaybetmiştir. The Sick Child (1885-86), Night in St. Cloud (1890), The Scream (1893) adlarında iç büyük eseri vardır ve The Scream (çığlık) dlı eseri ile ünlenmiştir.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Ata Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.