Anasayfa Kitap Cevapları
17 Ekim 2022, 14:49 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-20-21-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları

Arıyorum Metni Cevapları

1. Tema: Okuma Kültürü 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

1. Karamanoğlu Mehmet Bey ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu ve hükümdarıdır. Doğum tarihi belli değil fakat ölüm tarihi 22 Haziran 1280’dir. Mehmet Bey idari ve askeri yönü iyi bilen bilgili bir hükümdardır. Bilim adamlarına her zaman önem vermiş ve onları desteklemiştir. Dil devrimi yapıldığında Atatürk’e ilham kaynağı olan kişidir. O dönemde yaşarken farklı diller kullanıldığı için buna karşı gelmiş ve Türkçeyi zorunlu kılmıştır.

Cevap: Karaman oğlu Mehmet Bey bir diğer adı 1. Mehmed Karamanoğlu beyliğinin ilk beyi ve kurucusudur. Karamanoğlu Mehmet bey İç Anadolu bölgesinde varlıklarını sürdürmüş olan güçlü bir beyliğin başındaydı. Karamanoğlu Mehmet beyin doğum tarihi farklı kaynaklarda farklılık gösterebilmektedir ve kesin bir bilgi yoktur. Ölüm tarihi ise 1280’dir. Karamanoğlu Mehmet bey bilime ve Türkçe’ye çok önem vermiştir.


2. Günlük hayatınızda karşılaştığınız iş yeri adları ve tabelalardaki yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Bu durum Türkçe’mizin kötüleşmesine ve zamanla yok olmasına sebep olmaktadır. Bir millet dilini koruyamazsa ve dış dillerin etkisi altında kalırsa o ülkenin gelişimi ve prestiji çok fazla zarar görür. Bizler her zaman dilimizi korumalı ve yabancı kelimelerin etkisinden uzak tutmalıyız.

Sonraki Ödev:  Günlük Hayatınızda Karşılaştığınız İş Yeri Adları ve Tabelalardaki Yabancı Kelimelerin Kullanımıyla İlgili Ne Düşünüyorsunuz?

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

ferman – divan – dergâh – seki – mesire – Han
Cevap:

Eskiden dervişlerin toplanıp ibadet ve tören yaptıkları yer, tekke. (dergâh )
Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set. (seki )
Gezinti yeri, gezilecek yer. (mesire)
Buyruk, emir. (ferman)
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. (divan)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları


2.ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, atasözleri ve deyimler sözlüğünden araştirınız. Bu deyimleri cümlelerdeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz.

koltuk çıkmak – nutku tutulmak – talan etmek – dizini dövmek
Cevap:
A) Dizini dövmek istemiyorsan tedbirli olmalısın.
B) Çocuk, odasındaki bütün oyuncakları talan etti
C) Düzensiz beslendiği için sağlığı elden gidiyor.
D) Okuyup iyi yerlere gelmeleri için çalışkan çocuklara koltuk çıkarmak gerekir
E) Birdenbire nutku tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı.


3.ETKİNLİK

1. Şair, Karamanoğlu Mehmet Bey’i niçin aramaktadır?
Cevap: Çünkü şair dilimiz olan Türkçe’yi korumak istemektedir. Karamanoğlu Mehmet beyin Türkçemiz için yapmış olduğu yenilik ve kanunlar çok etkiliydi.

Cevap2: Türkçe dilinden başka dil kullanılmayacağımı söyleyen Mehmet Bey’in yine olmasını yani Türkçemizi kaybetmeye başladığımızı söylemek istemiştir.


2. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı fermanla ne yapılmasını istemektedir?
Cevap: Türkçe’nin kullanılmasını ve başka bir dilin kullanılmayacağını söylemiştir.

Cevap: Kanunun çıktığı günden itibaren resmi olan bütün dairelerde ve her yerde Türkçe’nin konuşulmasını istemiştir.


3. Şiirde, dilimize yabancı dillerden girmiş bazı kelimeler kullanılmıştır. Bu kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bularak söyleyiniz.

 • Animatör→ Canlandırıcı
 • Bodyguard : koruma
 • Doping→ uyarıcı
 • Enjeksiyon→ akıtma,iğne yapma,iğne vurma
 • Showmen→ gösteri adamı
 • Diskjokey→ Radyo sunucusu
 • Fistlady → Hanım ağa
 • Store → Dikkan
 • Market→ Bakkal
 • Damping→ Ucuzluk
 • Bilboard→ ilan tahtası
 • Skorboard→ Sayı tabelası
 • Bifing→ Bilgi alışı
 • Deklerasyon→ Bildirge
 • Hobby→ merak, uğraş
 • Welcome→ Hoş geldiniz
 • Goodbye→ Güle güle
 • Bodyguard→ koruma
 • Prestij→ itibar, saygınlık
 • Center→ merkez
 • mega26 büyük
 • Mikro→ Küçük
 • Final→ son
 • Nostalji→ özlem, hasret
 • Sempatik→ sevimli
 • Antipatik→ sevimsiz
 • Dubleks→ iki katlı ev
 • Tribleks → üç katlı ev
 • Villa→ köşk

4. Şiirde geçen yabancı kelimeleri günlük hayatınızda kullanıyor musunuz? Örneklendiriniz.
Cevap: Evet kullanıyorum. Örneğin bay bay derken, ya da market gibi kelimeleri günlük hayatımızda çok kullanırız.

Cevap: Şiirde geçen bir çok yabancı kelimeyi günlük hayatta sıkça kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse, Store kelimesini bir çok mağazada görür ve kullanırız. Bu tür kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanmak hem dilimiz hemde geleceğimiz için çok önemlidir.


5. Sizce dilimizde kullanılan yabancı kelimelerin artış sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Bence dizi ve filmlerden gördüğümüz hayatlara özentilik aynı zamanda İngilizce dilinin Dünya dili olmasından kaynaklı olabilir.

Cevap: Bence bunun sebebi dilimizin yeterince zengin olmaması ve bazı anlamaların kelime olarak karşılığı olmamasıdır. Modernleşen dünyaya ayak uydurmak ve daha havalı görünmek amacı ile bazı yabancı kelimeleri günlük hayatta sıkça kullanmaktayız.


6. Dilimizde yabancı dillere ait kelimeler hızla artarsa bunun ne tür sonuçları olabilir? Örneklerle anlatınız.
Cevap: Bu durum dilimizin yavaş yavaş yok olmasına sebebiyet verecektir.

Cevap2: Kendi dilimize yabancılaşmaya başlar ve köklerimizden kopmaya yüz tutarız. Zaman geçtikçe geçmişimizi unutur ve başkalaşmaya başlarız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

4.ETKİNLİK

Yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını, okuduğunuz metinden bulunuz. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

poşet market plaza sempatik çenter

Cevap:  Geçmişteki Günümüz

Babamla alışveriş yapmak için markete gittik. Ben sürekli markete gidelim dedikçe babam onun adının market değil bakkal olduğunu söyledi. Dilimize pek çok yabancı kelime girmiş ve bu kelimeler kendi dilimiz haline gelmiş. Bakkala gidip eksiklerimizi alıp torbalara doldurduk. Aynı zamanda babam bana geçmişte olan herkesin iç içe olduğu zamanlardan bahsediyordu. Babamgil küçük bir mahallesi olan merkeze yakın yerde oturuyorlarmış. Burası küçük ama çok sevimli bir mahalleymiş. Şimdi o mahalleyi yıkıp her yeri iş hanı yapmışlar. Babam zaman geçtikçe insanların değiştiğini ve şehir büyüdükçe de yabancılaşmaya başladığımızı söyledi. Bugün unutulmaması gereken bir anı öğrendim.

Poşet→ torba
Market→ bakkal
Plaza→ İş hanı
Sempatik→ Sevimli
Center→ Merkez


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda “Arıyorum” şiirinde geçen kelime ve kelime gruplarıyla hazırlanan “Kelime Oyunu”nun nasıl oynanacağı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgileri dikkatle okuyunuz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane üyelik formunu doldurunuz.
Cevap: ( Bunu kendiniz yapınız. )

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları


7.ETKİNLİK

“Arıyorum” şiirinden hareketle oluşturacağınız öznel ve nesnel cümleleri örnekteki gibi aşağıya yazınız.
Cevap:

Öznel Cümle örnekleri

– Bütün dünyada bu bilgiyi ARIYORUM
– Ödevlerim için saatlerce ARAMA yaptım.

Nesnel Cümle Örnekleri

– Zaman makinesi için bir sürü bilgi ARIYORUM.
– Bilimsel çalışmalar için ARADIĞIM bilgiler çok fazla.

Cevap2:

Öznel→ Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim,
Nesnel→ “Bugünden sonra, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya!”
Nesnel→ Bir ferman yayınlamıştı


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye unsurlarını kullanarak hikâye edici bir metin yazınız.

Cevap2: Kitapların Sevgisi

Her hafta cuma günleri okul çıkışında öğretmenlerimiz ile kütüphanede sohbet eder ve kitaplar hakkında bilgi alırız. Bugün de Ben (Gülşah), Hüseyin, Çetin ve Demet Eren öğretmenimiz ile sohbet etmek için kütüphaneye geçtik. Bize cuma günleri kitaplardan bahseder ve her birimize kütüphaneden birer kitap verip hafta sonu okumamızı söylerdi. Öğretmenimizi beklerken bizde kitaplara daldık. Biranda kapı açıldı ve içeri öğretmenimiz girdi. Bize elinde olan kitapları göstererek hediye edeceğini söyledi. Bizde çok heyecanlandık. Hüseyin hemen kitaplara bakmaya başladı. Ben o bakarken bir kitap gördüm. “Dünyanın Merkezine Yolculuk” adlı çok dikkatimi çekti ve okumak istedim. Çetin de o kitabı okumak isteyince tartışmaya başladık. Eren öğretmen kitabı hepimizin sıra ile okuyabileceğini söyleyerek ilk okuyacak kişiyi kura ile çekeceğiz dedi. Kurada ilk ben çıktım. O gün mutlu bir şekilde eve döndüm.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

9.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okuyunuz.
Cevap: Dilimizin Ninnisi

Türkçedir bizim dilimiz
Doğru kullanmayı bilmeliyiz
Gözümüz, kulağımız, elimiz
Bozulmasın Türkçemiz

Konuşurken dilimizi
Sesi gelir sanki ninni
Dilimizin etkisi
İşte Türkçemiz bizim


B) Yukarıdaki şiir ana dili sevgisini anlatmaktadır. Bu şiirden hareketle ana dili sevgisini anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:
ana dili sevgisini anlatan bir şiir

Sonraki Ödev:  Ana Dili Sevgisini Anlatan Bir Şiir Yazınız

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sevdiğiniz bir kitabı arkadaşlarınıza tanıtmak için sınıfa getiriniz.
Cevap: Sevdiğiniz bir kitabı okula götürmeniz gerekmektedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-20-21-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları konumuzda dilimize yabancı dillerden giren kelimelerin giderek artması ve bunun güzel dilimiz Türkçemize zarar verdiği anlatılmış ve bu durumun düzeltilmesi ile ilgili çözümlere değinilmiştir. Dilimizi korumamız gerektiği ve yabancı sözcükler yerine eş anlamları olan Türkçe sözcükleri kullanmamız gerektiği ile ilgili çeşitli sorular ve cevapları bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz tarafından özenle cevaplanan ve hazırlanan bu konumuz Tarihimizde bulunan önemli hükümdarların bile Türkçemize önem verdiği hakkında bizlere bir çok bilgi vermektedir. Türkçemize değer vermeyi ve korumayı öğrendiğimiz bu önemli etkinliği hep beraber cevaplayalım.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 18-20-21-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları bulunan etkinlik cevaplarında  bulunan yanlışları, eksikleri, görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmından bizlere yazınız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.