Anasayfa Kitap Cevapları
18 Mart 2023, 19:06 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-188-189-190-191 Cevapları MEB Yayınları

Ana Dili Metni Cevapları

6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Günümüzde Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
 • Irak (Bölgesel)
 • Makedonya (Bölgesel)
 • Kosova (Bölgesel)
 • Romanya (Bölgesel)

* Bölgesel olarak açıklanan devletlerde bazı il ve belediye yönetimlerince resmi dil olarak kabul edilmektedir.

Sonraki Ödev:  Türk Dilinin Ana Dili Olarak Kullanıldığı Devletleri Araştırınız

“Ana dili” kavramının sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İnsanın doğduğu andan itibaren kullandığı dile ana dili denir. Kendi benliğini yansıtan bir dildir. Milletinin bağımsız olduğunu gösteren bir simgedir.

Sonraki Ödev:  Ana Dili Kavramının Sizde Çağrıştırdığı Duygu ve Düşünceleri Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

1. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

(kudret) Güç, iktidar, zenginlik.
(ahd-ü peyman) Yemin etme, söz verme.
(nesil) Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.
(Hikmet) Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.
(miras) Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.
(vicdan) Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Çevremizde olan olayların dil sayesinde anlam kazanması.

2. Şair, ana dilimizi nelere benzetmektedir? Örneklerle anlatınız.
Cevap: Aşk, can, ruh,, namus, vicdan

3. Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.
Cevap:  Dildir.

4. Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?
Cevap: Bize bırakılan en önemli miras dilin olduğunu söyleyerek onu gelecek nesillere aktarmamız gerektiğini vurgulamıştır.

5. Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ana dilimizi sevmek geçmişimizi de sevip saygı duymak demektir. Onu biz geliştirip yaşatarak gelecek nesillere de aktarıp onlarında sevmesini amaçlamalıyız.


3. Etkinlik

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Siz de şiirden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar yazınız.
Cevap:

Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar: Bize bu dünyada her şeyi ana dilimiz tanıtmıştır. Ana dilimiz bize atalarımdan kalan en değerli en önemli bir mirastır. Ana dilimiz bizim aşkımız, canımız ruhumuzdur. Bizde emaneti hoş bir şekilde kullanıp sahip çıkmalıyız.

Şiirden Çıkarılamayacak Yargılar: Ana dilimizi doğru kullanmak bilim ve teknolojide ilerlememizi sağlar. Ana dilimiz insanın öğrenmesi en zor dil olarak görülmektedir. Ana dilimizi korumazsak zamanla varlığını yitirecek olması.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

4. Etkinlik

Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla görev paylaşımı yaparak İstiklâl Marşı’mızı ezberleyiniz, sınıfınızda solo ve koro bölümler hâlinde seslendiriniz.

İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.
(…)
Mehmet Âkif ERSOY


5. Etkinlik

A) Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Şiirde gençlerin vatanın ümidi olduğu ve onlara her zaman desteklediklerini göstermektedir. Allah yolundan giderek doğru yoldan şaşılmayacağı belirtilmiştir.

B) Aşağıya “Türkiye” konulu akrostiş bir şiir yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

Cevap: Türkiye ile ilgili akrostiş şiirler için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz: Türkiye İle İlgili Akrostiş Şiirler (TIKLANABİLİR BAĞLANTI)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

6. Etkinlik

A) Aşağıdaki metinleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

B) Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metinler ve görsellere göre tamamlayınız.
Cevap:

1. Kazakistan  coğrafi alan olarak en büyük bağımsız Türk devletidir.
2. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan  Kazakistan’ın güneydeki sınır komşularıdır.
3. Hazar Denizi’nin doğusundaki bağımsız Türk devletleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan
4. Hazar Denizi’nin batısındaki bağımsız Türk devletleri ise Azerbaycan ve Türkiye


C) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinlerden hareketle cevaplayınız.

1. Kaç tane bağımsız Türk devleti bulunmaktadır?
Cevap: Yedi tane bulunmaktadır.

2. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsız olan ilk Türk devleti hangisidir?
Cevap:  Özbekistan

3. 29 Ekim 1923, ülkemizde ne olarak ve nasıl kutlanmaktadır? Anlatınız.
Cevap: Cumhuriyet Bayramı

4. Türk dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.
Cevap:  Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğü.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları

7. Etkinlik

Yıllardır yabancı bir ülkede yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine, ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir mektup yazınız.

Cevap:

İşte biraz hüzün, biraz özlem, biraz sevinç ve birazda kızgın olduğumu anlatacak konuşmamı yazıyorum. Öncelikle İngiltere’ye geleli tam tamına 5 yıl oldu. Önceden hep yurt dışına çıkmak isterdim ama şuan memleketimin o yağmur yağınca kokan mis gibi toprak kokusunu özledim. Korkmayın anneciğim babacım ve kardeşlerim sizleri de çok özledim tabi başta bunu söylemememin sebebi üzülmek istemediğimiz içindi. En kısa sürede işlemleri halledip gelmeye çalışacağım sizleri seviyorum kendinize iyi bakın.

Sonraki Ödev:  Yıllardır Yabancı Bir Ülkede Yaşadığınızı Hayal Ediniz. Aile Üyelerinizden Birine, Ülkenize ve Ailenize Duyduğunuz Özlemi Anlatan Bir Mektup Yazınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İnsanlar eskiden hangi ulaşım araçlarını kullanırlardı? Araştırınız.

Cevap:

 • Kağnı
 • Fayton
 • Bisiklet
 • Buharlı Tren
 • Buharlı Otomobil
 • Sal
 • Sandal
 • Yelkenli – Kürekli Gemiler
 • Balonlar
Sonraki Ödev:  İnsanlar Eskiden Hangi Ulaşım Araçlarını Kullanırlardı? Araştırınız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.