Anasayfa
Ara Bul
4 Eylül 2021, 16:38
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191-195-196-197-198-199-200-201 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 191-195-196-197-198-199-200-201. Sayfa Ekoyay Yayınları Buldum… Buldum.

6. Tema: Bilim ve Teknoloji: Hazırlık Çalışmaları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Bilim insanı olmak ister misiniz? Niçin?

Cevap: Evet isterdim. Çünkü yeni buluşlarla insanlara ve dünyaya katkım olsun isterdim.

2. Bilim insanı olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

Cevap: Araştırmacı, yeni bilgiler öğrenmeyi seven, sabırlı, dürüst bir kişilikte olması gerekir.

3. Hangi konuda bir buluş yapmak isterdiniz? Niçin?

Cevap: Teknolojik aletler konusunda bir buluş yapmak isterdim.

4. Aziz Sancar ismini duydunuz mu?

Cevap: Evet duydum.Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl düzelttiğini ve genetik yapısının  koruduğunu gösteren  araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi olmuştur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yer alan bazı kelime ve kelime grupları ile bunların sözlük anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelime ve kelime gruplarının metinde geçtiği cümlelerin altını çiziniz, anlamlarını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminleriniz doğrultusunda kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz. Bunlarla cümleler kurunuz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları Ekoyay Yayınla

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olaylar nerede geçmektedir?

Cevap: Olay sahnede geçmektedir.

2. İpek nasıl bir kişiliğe sahiptir?

Cevap: Meraklı ve akıllı bir kızdır.

3. Metinde Arşimet’in hangi buluşlarından söz edilmektedir?

Cevap: Kürenin alanını ve hacminin formüllerini, Kaldıracı,vida gibi buluşlarından bahsedilmiştir.

4. Metinde, buluşlarıyla medeniyete katkı sağlayanların hiç unutulmayacağı, hangi
karakterin ağzından dile getirilmiştir?

Cevap: Kral Hieron tarafından dile getirilmiştir.

5. Yazar, metinde işlediği konuda yeteri kadar bilgiye sahip midir? Bu, metnin hangi
bölümlerinden anlaşılmaktadır?

Cevap: Evet sahiptir. Buluşları ve bulunan yasayı anlatılmasından anlaşılmaktadır.

6. Metindeki gerçek unsurlar nelerdir?

Cevap: İpek, Arşimet, Kral Hieron, Arşimet Yasası

7. Metinden hareketle yazarın hayal gücü hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Geniş bir hayal gücü vardır. Yeni fikirler ve görsel şölenle bunu insanlara güzel bir şekilde aktarmayı başarmıştır.

8. Bu metni siz yazmış olsaydınız metinde başka hangi karakterlere yer verirdiniz?
Niçin?

Cevap: Tarihte önemli yerleri olan bilginlere de yer verirdi. Çünkü başka insanlara da bu bilgileri aktarmaya çalışırdım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap:

• Metinde olaylar mı, yoksa düşünceler mi anlatılmaktadır? İkisi de anlatılmaktadır.
• Metinde anlatım kimin ağzından anlatılmıştır? Kişilerin ağzından
• Metinde karşılıklı konuşmalar var mıdır?  Evet vardır.
• Yay ayraç içindeki ifadelerin metinle ilgisi nedir?  Konuşan kişinin yaptıklarını anlatmaktadır.
• Okuduğunuz metin sahnede canlandırılmaya uygun mudur? Evet uygundur.

b. Aşağıdaki paragrafları okuyunuz.

c. Paragraftaki bilgilerden ve etkinliğin a bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan
yola çıkarak “Buldum… Buldum…” metninin türünün ne olduğunu yazınız.

Cevap: Tiyatro dur.

ç. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir tiyatro metninden alınmamıştır? İşaretleyiniz.

Cevap: İkinci metin bir tiyatro metninden alıntıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine örnekteki gibi ayırınız.

1- buhar 2- dalgıçtan 3- inek 4- bakıcı 5- insanlar 6- kolluk 7- fark et- 8- yıldızımız 9- çekyat 10- akbaba 11- tavukçular


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Ekoyay Yayınları

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. Yukarıda kök ve eklerine ayırdığınız kelime ve kelime gruplarını kutucuklardaki ölçütlere göre örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

(1-3)Tek kök hâlinde olup hiç ek almayanlar
(5-8)Tek kök hâlinde olup sadece yapım eki alanlar
(4-6)Tek kök hâlinde olup sadece çekim eki alanlar
(7-9-10)İki ayrı kökten oluşanlar
(2-11)Tek kök hâlinde olup hem yapım hem de çekim eki alanlar


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları Ekoyay Yayınları

Yukarıdaki paragraftan, etkinliğin a ve b bölümünde yaptıklarınızdan hareketle aşağıdaki şemaya a bölümündeki kelime ve kelime gruplarının numarasını örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Basit Kelimeler: 1-3-5-8

Türemiş Kelimeler: 4-6-2-11

Birleşik Kelimeler: 7-9-10

ç. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının numaralarını ilgili oldukları kutucuklara yazınız.

Cevap:

Basit Kelimeler: 1-2-4-5-6-11-19

Türemiş Kelimeler: 7-9-10-12-14-17-18-20-21-22-23-24

Birleşik Kelimeler: 3-8-13-15-16


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.ETKİNLİK

Hakkında araştırma yaptığınız bilim insanını, bu bilim insanının ağzından anlatınız. Konuşmanız sırasında anlattığınız bilim insanıyla ilgili görsel materyaller (Bu bilim insanının maskesini takabilir, yaptığı icadı götürebilir, icat ya da keşfiyle ilgili fotoğraflar gösterebilirsiniz.) getiriniz. Konuşmanız sırasında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları Ekoyay Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde bazı bölümler boş bırakılmıştır. Bu bölümleri metnin bağlamına uygun biçimde tamamlayınız.

Cevap:

——————————————————————
(Zeynep elinde iki elmayla gelir. Elmanın birini masa başında ders çalışan Özlem’e verir.)
Zeynep — Yıkanmıştır.
Özlem — Sağol. (Elmayı ısırır) Mımm… Tatlı elmaymış.
Zeynep — Dersin bitti mi?
Özlem — (Bir süre ağzının dolu olduğunu işaret ederek konuşamayacağını anlatır.
Daha sonra başıyla “evet” der. Elmayı yuttuktan sonra da konuşur.) Eh işte…
Bitti gibi…
Zeynep Sana bir soru sorma mı İster misin?
Özlem — Sor.
Zeynep — (Yemekte olduğu elmayı göstererek) Bilimsel olarak bu elma sana neyi
anımsatıyor?
Özlem — Düşünim… Bu, ısırılmış bir elma… O kadar. İnsanların elma
yediğini anlatıyor.
Zeynep — Düşün… Bilimsel olarak dedim.
Özlem — Botanik bilimi açısından sana elmayı anlatabilirim. Bu hafta yeni okuduk.
Elma, gülgillerden bir meyvedir. Ilıman bölgelerde yetişir. Kışın soğuğuna
da dayanıklıdır. Yeterince bilimsel oldu mu Zeynep Hanım?
Zeynep — Belki. Benim öğrenmek istediğim o değildi ama… Başka bir şeydi.
Özlem — Yurdumuzda Amasya yöresinde yetişir. En ünlü, en çok aranan elma Amasya
elmasıdır.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka… Vitaminli, yararlı bir meyvedir.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka başka… Başka sorun yok mu başkadan başka?
Zeynep — Bir ipucu verebilirim. Sorumun yanıtı bir bilim adamı ile ilgili.
Özlem — Bilim adamı mı? Ne demek yani? Bu bilim adamı elmayı çok mu seviyormuş?
Zeynep — Bu bilim adamı buluşunu elmaya borçlu.
Özlem — Anladım. Bu bilim adamı elmayı çok severmiş. Çok elma yediği için de akıllıymış. Bu sayede buluş gerçekleştiriyormuş. Bildim mi?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Ekoyay Yayınları

Zeynep — Elmanın bir insanı akıllı yapıp yapmadığını bilmiyorum ama sana bir ipucu
verebilirim. Hani elma ağaçtan düşmüştü ya
Özlem — (Elmasını ısırarak) Nasıl düşmüş?
Zeynep — Yukarıdan. Hani ağacın altında oturup dinlenirken…
Özlem — Gökten düşmüş yani… O zaman üç elma düşmüştür. Biri sana, biri bana,
biri de bilim adamına…
Zeynep — (Dalga geçme benle ) Masal anlatmıyorum ben… Elma
düşünce o bilim adamı ne yapmış?
Özlem —Başı ağrıdığı için bağırmış mı?
Zeynep — Off… Aklına elma yemekten başka bir şey gelmiyor mu?
Özlem — Bir ipucu daha ver…
Zeynep — Bağırmış bir şeyler demiş matematikçi. İlk aynalı teleskobu da
o yapmış.
Özlem — Başka?
Zeynep — Renk ve ışık üzerine çalışmalar da yapmış.
Özlem — Başka ?
Zeynep — Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde değişik renkte bileşenlere ayrıldığını
açıklamış. Beyaz ışığın ayrıştığında gökkuşağı renklerini oluşturduğunu
saptamış.
Özlem — Peki, yere düşen elmayı ne yapmış? Yemiş mi??
Zeynep — Of… Yine mi? Hayır efendim, yememiş.
Özlem — Niçin?
Zeynep — Çünkü… Bilgin olduğu için düşünüyormuş. Elmanın yere düşmesini izlemiş,
sonra da evrensel çekim yasasını bulmuş.
Özlem —Yer çekim kanunu bulmuş yani değil mi?
Zeynep — Çok şükür… Sonunda bilebildin.
Özlem — Bu bilgin aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci. Tam yirmi bir yaşındayken
profesör olmuş. 1661’de. Düşünsene ne kadar gençmiş.
Zeynep — Nereden biliyorsun bu kadar bilgiyi?
Özlem — Nivtın yarın için ev ödevimdi…
Zeynep — Biliyordun da neden beni oyaladın? Bilmiyormuş gibi yaptın.
Özlem — Sen de beni oyaladın. Seni sınamak istedim. Bakalım neler biliyor diye…
Zeynep — Artık sana bilgi yok tamam mı?
Özlem — Nivtın’ın elması olsun ama…

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.