Anasayfa
Ara Bul
16 Eylül 2021, 0:04
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41 Cevapları MEB Yayınları Tema Sonu Değerlendirme 2. Kitap

Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları 

1-6. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metnin içeriğine uygun bir başlık da siz yazınız.

Cevap: KİTAPLARIN DÜNYASI

2. Metinde sözü edilen öğretmenin, öğrencileri için nasıl hayaller kurduğunu tahmin ederek
yazınız.

Cevap: Öğretmen öğrencileriyle  kitaplarla çocukların iç içe olduğu bir dünya yaratmak istiyor olabilir. Onları daha çok kitap okumaya teşvik ederek kitapları sevdirmeyi amaçlamış olabilir.

3. Sizce bu metnin yazarı şu anda nasıl bir hayat yaşamaktadır? Tahminlerinizi nedenleriyle
yazınız.

Cevap: Belki bir yazar ya da bir şirket sahibi olmuş olabilir. Çünkü kitapları nasıl sevip onlarla bağ kurduysa daha çok çalışıp kendide aynı imkanı çocuklara sunmak istemiştir. Belki bir yazar olarak onlar için kitap yazmış yada belki bir iş adamı olarak onlar için kitap almış olabilir.

4. Metindeki öğretmenin yerinde siz olsaydınız öğrencilerinize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hangi yolları denerdiniz? Yazınız.

Cevap:  belli bir mekan ayarlardım çocuklar için. belki bir bahçe belki bir oda ama ağaçların olduğu yerlerde kitap okumaya teşvik edecek olursak doğal ortamda daha çok kitap okumak isteyebilirler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları 

5. Metnin ana fikrini yazınız.

Cevap: Kitap okumayı sevdirmek

6. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Metne göre doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap:

(.Y..) Yazar, kitap okuma alışkanlığını kendi çabasıyla kazanmıştır.

(D…) Öğretmen, öğrencilerin kitapları ödünç almalarına izin vermektedir.

(..Y.) Öğretmen, sınıfa her gün kitap getirmektedir.
(D…) Kitaplar, yazara düşünmeyi öğretmiştir.

(.D..) Hayatımıza kitapları sokmadan kitaplarla dost olamayız.

7. I. Okulun son haftası geldiğinde gezi için hazırlandık.
II. Müzeye vardığımızda sevincimiz görülmeye değerdi.
III. Öğretmenimiz yıl sonunda müzeye gideceğimizi söyleyince çok sevindik.
IV. Uzun zamandır öğretmenimizin bu haberi vermesini bekliyorduk.
V. Çarşamba günü sabah okuldan müzeye kadar yürüdük.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Cevap: D

A) IV – I – V – II – III
B) V – II – III – IV – I
C) I – V – III – IV – II
D) III – IV – I – V – II

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?

Cevap:B
A) Kitaplar bizim kişiliğimizi geliştirir.
B) Kitap, herhangi bir konuda yazılmış eserdir.
C) En derin duygular şiirlerde işlenir.
D) Usta sanatçı, özgün eserler vermelidir.

9. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla varlığı karşılayan bir sözcük kullanılmıştır?

Cevap: D
A) Dünyalar kadar işim var.
B) Vali Beyler okulumuza gelecek.
C) Aldığı kitabı Hamza’ya hediye etmiş.
D) Merhametli insanlara ihtiyacımız var.

10. İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi konuşturul muştur?

Cevap: C
A) Elif B) Abdal C) Gönül D) Toz

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlenin yanında verilen örtülü anlam çıkarılamaz?

Cevap: B
A) Bu kitabı ikinci kez okuyorum. (Bu kitabı daha önce okumuştum.)
B) Okulumuzun basketbol takımı bu yıl şampiyon oldu. (Basketbol takımımız geçen yıl şampiyon oldu.)
C) Müdür, öğretmenlerden bazılarına ödül verdi. (Ödül almayan öğretmenler vardır.)
D) Sözlerimi sen de yanlış anladın. (Sözlerimi yanlış anlayan en az iki kişi var.)

12. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

Cevap:A
A) Çok değil, yirmi yıl önce daha sıkı dostluklarımız vardı.
B) Günümüzdeki yaşam koşulları benim söylediklerimi kanıtlıyor.
C) Çünkü toplumsal sorunların temelinde bazı sorunlar yatıyor.
D) İnsanın toplumsal değişikliklere bu yüzden uyması gerekiyor.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.