Anasayfa Kitap Cevapları
6 Kasım 2022, 18:39 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56-58-60-61-62-63 Cevapları MEB Yayınları

15 Temmuz Metni Cevapları

2. Tema: Milli Mücadele ve Atatürk 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56-58-60-61-62-63 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

15 Temmuz şehitlerinden biriyle ilgili araştırdığınız yaşam öyküsünü arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974’te Bor, Niğde’de doğmuş, 16 Temmuz 2016 Gölbaşı, Ankara’da hayatını kaybetmiş Türk askeridir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde’nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu’da okul sonralarında çobanlık yaptı.Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan’da görev yapmıştı.

Sonraki Ödev:  15 Temmuz Şehitlerinden Birinin Yaşam Öyküsünü Araştırınız.

Mehmet Âkif Ersoy’un “Sahipsiz olan memleketin batması haktır. / Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” dizelerinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız.

Cevap: Bir milletin vatanına sahip çıkması, onu koruyup sevmesi ve bayrağını göklerden indirmemesi gerekir ki memleket bu vatan batmasın.

Sonraki Ödev:  Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

1. Etkinlik

A) Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.
Cevap:

Kelime veya Kelime Grubu  Sözlükteki Anlamı

Takdir Bir çalışmayı, bir işi, bir davranışı beğendiğinde bunu açıkça belirtme.

İfa etmek (görev, buyruk vb.) yerine getirmek

Muasır Aynı yüzyıl içinde olan

Haysiyet onur, özsaygı.

Meşum kötü, uğursuz.

Minnet gördüğü bir iyiliğe karşı teşekkür etme


B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bu kelimeleri kullanacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanıza uygun bir hitap ifadesiyle başlayınız.
Cevap:  Sevgili Arkadaşlarım;

Öncellikle beni dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün Türk milletinin geçmişte olduğu gibi devleti ,vatanı uğruna canlarını hiçe sayıp sokağa dökülen insanlarımızdan bahsedeceğim. Bir zamanlar yapılan 12 Eylül 1980 ihtilalini tekrar yapıp askeriye yönetimi ele geçirmek istedi.
Bunu tekrar yaşamak istemeyen insanlarımız, 80 ihtilalini görmemiş gençlerimiz hepsi vatanını zor durumda bırakıp elden gitmemesi için tankların önüne atıldılar. Bir kez daha kanıtlamış olduk Türk Milletinin korkusuz olduğunu.
Bizimde üstümüze düşen görevleri ifa etmemiz gerekir. konuşmamı 15 Temmuzda şehit olan insanlarımıza minnet duyarak , gazi olanlarımıza ve sokağa çıkan tüm insanlarımızı takdir edip en iyi şekilde milletimiz savunduklarını söylemek istiyorum.


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Türk milleti, bütün dünyaya nasıl örnek olmuştur?
Cevap: Darbenin karşısında korkusuzca durup Türk milletini deviremiceklerini onları korkutamicaklarını anlamış oldular.

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin temsilcisi olarak kuruluşundan günümüze hangi mücadeleleri vermiştir?
Cevap: kurtuluş savaşı, Türkiye’nin demokrasiye geçişi

3. TBMM’ye “Gazi Meclis” adının verilmesinin sebebi ne olabilir? Anlatınız.
Cevap: Savaştan gelen askerlere gazi ünvanı verilir. Türkiye de kurtuluş savaşından sağ olarak çıktığı için gazi denmiştir.

4. Millî birlik ve beraberlik bir millete neler kazandırır? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap: Birlik ve beraberlik olan bir milleti yenmek zordur. Çünkü birbirlerine olan inancı onların her şeyin üstesinden geleceğini gösterir.

5. 15 Temmuz’da milletimiz nasıl bir tehlike atlatmıştır? Milletimiz bu tehlikenin üstesinden nasıl gelmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 15 Temmuzda yine bir ihtilal yapılmak istemiştir. Türk milleti 1980 ihtilalini bilip bu sefer izin vermeyeceklerini birlik olup tankların önüne, sokaklara çıkarak bunu göstermişlerdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

3. Etkinlik

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerle ilgili bilgileri okuyunuz.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

B) Yukarıdaki görsellerden ve görsellerle ilgili verilen bilgilerden hareketle 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi sınıfınızda öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 15 Temmuz Zaferi bir milletin ve yüzyıla aşkın bir devletin bekasını ilgilendiren bir gecedir. Bu nedenden ötürü bu geceye olan inancım, şaşkınlığım her okuduğumda, her yeni detayı öğrendiğimde daha da katlanmakta aynı zamanda gururlanadırmaktadır. Böylesine özel bir geceye böyle bir abide yakışırdı.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

4. Etkinlik

A) Aşağıdaki havuzda yer alan kelime ve kelime gruplarını uygun yerlere örnekteki gibi yerleştiriniz. İstediğiniz kelime ve kelime grubunu birden fazla kullanabilirsiniz.
Cevap: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61-62-63 Cevapları MEB Yayınları


B) Bu kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bir konuşma yapınız.
Cevap: Türkiye’nin temelleri atıldığında daha yıkımdan kaynaklı pek çok sorun vardı. Yavaş yavaş Mustafa Kemal bu sorunları düzeltmeye başladı. Elimizde olmayan bazı haklar getirildi. Kadınlara seçme seçilme hakkı gibi. En iyisi ülke başkanını kendimizin seçeceği yani oy vererek başa geçirebileceğimiz haklar geldi. Çünkü her birey özgür ve eşittir bunu tanıma fırsatında bulundurdu bizi Mustafa Kemal.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

5. Etkinlik

A) Aşağıda “birlik ve beraberlik” konulu bir özdeyiş ve atasözü yer almaktadır. Siz de “birlik ve beraberlik” konulu özdeyiş ve atasözleri bularak ilgili yerlere yazınız.,
Cevap:

Özdeyişler

  • “Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.”
    Mustafa Kemal Atatürk
  • “Ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz.” (Bilge Kağan)
  • “Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır.” (Muhammed Said)

Atasözleri

  • Tek kanatla kuş uçmaz
  • Birlikten Kuvvet doğar
  • Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz

B) Yukarıdaki atasözleri ve özdeyişlerden seçtiklerinizi kullanarak “birlik ve beraberlik” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:
Beraber Yaşamak
Bir toplumda yaşamanın en büyük kuralı birbirine saygı duyup anlayış göstererek yaşamaktır. Ülkede belli bir şeylerin gelişmesini istiyorsak tarihte de geçen Bilge Kağan’ın söylediği gibi “Ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz.” Hep beraber bir işin ucundan tutup vatanımız için çabalamamız gerekir. Atalarımızda demiş baş başa vermedikçe taş yerinden kalmaz. Bizde beraber olalım ki her şeyin üstesinden gelebilelim.

Sonraki Ödev:  Birlik ve Beraberlik Konulu Bilgilendirici Bir Metin Yazınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

6. Etkinlik

B) Yukarıdaki şiirde dize sonlarındaki ses benzerliklerini bulunuz. Bu benzerliklerin şiire olan katkısını açıklayınız.
Cevap:

bugün

düğün, -ün sesleri tam kafiyedir.

yolunda

dalında, -ında sesleri tam kafiyedir. metne ahenk katmıştır.

yola

kola, -ola sesleri zengin kafiyedir.

türküsü

güzünü, -ü yarım kafiyedir.


C) Dize sonlarında ses benzerliği olacak şekilde “Atatürk, vatan, birlik ve beraberlik” konularından biriyle ilgili en az iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınızla paylaşınız. Şiirinize uygun bir başlık koymayı unutmayınız. (Bu kısmı öğrencinin kendisi yapması gerekmektedir)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

7. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerin çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerinizi anlatacağınız hikâye edici bir metin yazınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

Cevap:

KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ RUH

Kurtuluş zamanındaki Türk milletinin duygularıyla 15 temmuzdaki Türk milletinin de duyguları aynıdır. İki zamanda da canlarını hiçe sayıp düşman karşısına çıkmışlardır. Sadece vatanları uğruna topraklarını terk etmeden onun için ay yıldızlı bayrağımızı göklerden indirmemek için karşı koymuşlardır. Belki zaman insanlar farklı ama duygular ve amaç her iki zaman da da aynıdır.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Vatan sevgisi” konulu bir şiir araştırınız.

Cevap:
VATANA ŞİİR

VATANINI sevmeyene insan diyemem,
TÜRK’Ü sevmeyeni, bende sevemem,
Dinine kalkıp sövene,
Boş ver, aldırma diyemem.

Çocukları kullanırlar, şer güçler,
Hain senaryoda, saklanmış düşler,
Uyan ey milletim uyan,

Ülkeni parçalamadan bu güçler…
Ay-yıldız sevdası başkadır bende,
Şehidimin kanı kalır mı yerde,
Hesap er geç elbet sorulur,
Birileri onlara olsa da perde…

Göğsümde iman, elimde bayrak,
Cesedimden ruhum böyle çıkacak,
Rabbimden duamda böyle istedim,
İnşallah beni utandırmayacak…

Sonraki Ödev:  Vatan Sevgisi Konulu Bir Şiir Araştırınız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.