Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:13
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Sayfa 210-211-212 Cevapları Ekoyay Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210-211-212 Cevapları Ekoyay Yayınları 6. Tema: Bilim ve Teknoloji: Tema Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Teknolojiyi kullanım yaşı gün geçtikçe düşmeye devam etmektedir.

2. Metne göre teknoloji ve çocuklar arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap: Çocuklar teknolojiyi büyüklerin yani yetişkinlere göre daha iyi kullanıp çözmeye başlamışlardır.

3. Yazar, teknoloji ve insan konusuna hangi açıdan bakmaktadır?

Cevap: Teknolojinin insanların hayatındaki yerinden ve çocukların teknolojiyle ne kadar ilgilendiğine bakmaktadır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları Ekoyay Yayınları

B) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı cümlelerin başına “D”, yanlış kullanıldığı cümlelerin başına ise “Y” yazınız.

Cevap:

1. (D) Bir yerde şunları okumuştum: “Dostların daha ilk tanıştığın dakikada seni çok
iyi anlarlar. Diğer tanıştığın kimselerin seni anlamaları bin yılı alır.”
2. (Y) Londradan Parise döndükten sonra günlüklerini yazdı.
3. (D) Önce görevimi söyleyeyim: TCDD’de memurum.
4. (Y) Türk’lerin çalışkanlığını herkes bilir.
5. (D) Bu sene Cumhuriyet Ortaokulundan mezun olacak.

C) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Cevap:

1. Basit kelimeler yapım eki almayan tek kök durumundaki kelimelerdir.
2. Yapı bakımından kelimeleri basit kelimeler, türemiş kelimeler ve birleşik kelimeler olmak üzere üçe ayırırız.
3. “Yeni bir ayakkabı aldım.” cümlesindeki “ayakkabı” kelimesi yapı bakımından bir
birleşik kelimedir.
4. Türemiş kelimeler en az bir tane yapım eki alır.
5. “Sabretmek” kelimesi, “sabır” ismiyle “etmek” fiilinin bir araya gelmesiyle oluşan
birleşik bir kelimedir.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. “Ben eserlerimi okunmalarından çok sahnede oynamaları için yazarım. Olaylar ve
kişiler benim için çok önemlidir. Karşılıklı konuşmalar eserimin bel kemiğidir.” diyen
bir yazar hangi yazı türünde eser veriyordur?

Cevap: A

A) tiyatro B) hikâye C) anı D) masal

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir?

Cevap: C

A) Gökkuşağının altından geçmeyi hiç denedin mi?
B) Ankara Kalesi’nin içindeki gecekonduları yıkmaya başlamışlar.
C) Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti.
D) Bu sene ekinleri biçmek için biçerdöver kiralamayacakmış.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Yandaki grafik yaş ve cinsiyetlerine göre tüm dünyada dijital oyun oynayanların
sayılarını 2016 ve 2020 yıllarına göre vermektedir. Bu grafik için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

Cevap: D

A) Oyuncu profilinin yaş ve cinsiyete göre dağılımına bakıldığında toplam kitlenin çoğunlukla erkeklerden oluştuğu görülür.
B) Bu grafik gelecekle ilgili öngörülerde bulunulmasını sağlar.
C) Bütün yaş gruplarında erkeklerin sayısı kadınlardan fazladır.
D) 16 – 24 yaş grubunda diğer gruplardan daha fazla sayıda insan dijital oyun oynamaktadır.

4. Pelin: Acaba dayımlar yemeğe kalırlar mı?
    Aslı: Bu bayram acaba kaç lira harçlık verecek?
     İlker: Sinirleri bozulmuştu, acaba hastaneye gittiler mi?
    Göktuğ: Aklınızda bir acaba kalmasın diye söyledim.
Yukarıdaki cümleleri kuranlardan hangisi “acaba” sözcüğünü diğerlerinden farklı
anlamda kullanmıştır?

Cevap: B

A) İlker B) Göktuğ C) Aslı D) Pelin

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?

Cevap: B

A) Nemli duvarın üstüne hiçbir şey koymayın, dedi.
B) Kadıncağız oğlundan gelen mektubu aldı, kokladı.
C) Samanlıktaki balyalar bir anda üzerime yıkıldı.
D) Büyüklük taslayan insanları kimse sevmez.

6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ifade “gerçeği söylemek gerekirse” anlamında
kullanılmıştır?

Cevap: C

A) Açık pencerenin önünde küçük bir serçe bana bakıyordu.
B) Düşüncelerimi açık açık söyledim yüzüne.
C) Açıkçası, artık burada kalamazsınız.
D) Şahitlerin de söylediği her şey açık seçik ortada.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.