Anasayfa
Ara Bul
4 Eylül 2021, 15:42
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Sayfa 219-224-225-226-227-228-229-230 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 219-224-225-226-227-228-229-230. Sayfa Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Yaz Sinemaları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Sinemaya gitmeyi sever misiniz? Ne tür filmler izlersiniz? Niçin?

Cevap: Evet severim. Genellikle komedi veya aksiyon filmlerini çok severim.

2. Büyüklerinizin sinemayla ilgili bir anısını dinlediniz mi? Paylaşınız.

3. Sinema ya da televizyonda izleyeceğiniz bir filmin size uygun olup olmadığına
nasıl karar veriyorsunuz?

Cevap: Konusuna bakarak veya başta belirtilen yaş sınırına bakarak karar veriyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları Ekoyay Yayınları

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki bazı kelimeler ile bunların sözlük anlamlarını kullanarak aşağıya bir bulmaca hazırlanmıştır. Ama bu bulmacada bazı eksiklikler vardır. Bulmacadaki eksik yerleri tamamlayınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap:

Çengel Bulmaca
(KONUK) 1. Misafir.
(YAZ) 2. İlkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim.
(SAHNE) 3. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri.
(ÇIĞIRTKAN) 4. Bir olayı, bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kimse.
(KESE KAĞIDI) 5. İçine bazı şeyler konulmak için kâğıttan yapılmış kese biçiminde torba.
(BİLET) 6. Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânı veren belge.
(FİLM) 7. Sinemalarda gösterilen eser.
(ROL) 8. Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı.
(YEMİŞ) 9. Meyve.
(İSKEMLE) 10. Arkalıksız sandalye.
(AFİŞ) 11. Bir şeyi duyurmak ve tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası.
(SİNEMA) 12. Güzel sanatların bir dalı, beyaz perde, yedinci sanat.
(TÖREN) 13. Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Ekoyay Yayınları

2. Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metinde bahçe sinemalarının özellikleriyle ilgili neler anlatılmaktadır?

Cevap: Yaz mevsimi geldiği zaman hafta içinde birkaç farklı film gösterilen yerdir.

2. Bahçe sinemaları yazarın belleğinde nasıl izler bırakmıştır?

Cevap: Sinema heyecanlı ve eğlenceli bir aktivite olarak iz bırakmıştır.

3. Yazarın çocukluk yıllarındaki sinemaların işlevi nedir? Metinden örnekler vererek
açıklayınız.

Cevap: Az geliri olan ailelerin eğlenmeleri için oluşturulan bir aktivite gibidir.

4. Yazar sinemaya gitmeyi neden bir törene benzetmiştir?

Cevap: Törenlerde herkesin görevleri belli olduğu için sinemayı da törene benzetmektedir.

5. Metinden hareketle yazarın gözlem gücü hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Gözleminin iyi olduğunu düşünüyorum.

6. Metinde anlatılan sinema kültürü ile bugünkü sinema kültürü arasında ne gibi
farklılıklar vardır?

Cevap: Metindeki sinema belirli bir zamanı vardır. Oradaki anlatımda insanlar eğlenmekte ve kalabalık bir halde olmaktadır. Günümüz sinemaları ise istediğimiz her an gidebilmekteyiz.

7. Metinde duygu belirten ifadeler var mıdır?

Cevap: Evet yer verilmiştir.

8. “Yaz Sinemaları” metninin türü daha önce okuduğunuz hangi metinle aynıdır?

Cevap: ‘Oyun’ metni ile aynıdır.

9. Okuduğunuz metinde sözü edilen filmlerin içeriği sizce çocuklar için uygun mudur?
Niçin?

Cevap: Anlatılan filmler şiddet içeriklidir. Bu yüzden uygun değildir.

3.ETKİNLİK

a. En son seyrettiğiniz filmle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz

b. İnternet, televizyon ya da sinema insanlara ne tür iletiler veriyor? Değerlendiriniz.

Cevap: Sevgi ve birlikteliğin önemini vermektedir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Etkinlik

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Defterinize yazdığınız bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

  1. Filmler ne zaman oynatılmaktadır?
  2. Filmleri kimler duyururdu?
  3.  Bahçe sahibi filmi neden zamanında başlatmazmış?

5. Etkinlik

“Yaz Sinemaları” metnini daha önce okuduğunuz “Oyun” metniyle tema, konu, kişiler ve anlatılan olaylar yönünden karşılaştırınız. Karşılaştırmanızı tablo hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Soruları

1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Onlar, çamurla oynamayı çok sever.

1. cümledeki koyu renkli kelimelerin türü nedir?

Cevap: İsim

2. cümledeki “onlar” kelimesi ile 1. cümledeki koyu renkle yazılmış kelimeler arasında
nasıl bir ilişki vardır?

Cevap:  Belirtilen isimlerin yerine kullanılmıştır.

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan kişi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

Onlara bu yaptıklarının kendileri için önemli olduğunu hissettiriniz.
Ben verdiğim kararın sorumluluğunu taşıyabilirim.
Biz verdiğimiz sözün arkasında durmayı biliriz.
Onun en sevdiğim tarafı özgüveninin yüksek olmasıdır.
Sana, bu işin de üstesinden geleceğimi söylemiştim.

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları Ekoyay Yayınları

b. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren bununla oynamayı çok sever.

1. cümledeki “çamur” kelimesinin türü nedir?

Cevap:  İsim

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki
vardır?

Cevap: İsmi kullanmadan ismi işaret etmektedir.

2. cümledeki “bununla” kelimesi yerine başka hangi kelimeleri yazabiliriz?

Cevap:  Onunla

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan işaret zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

Orası dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir.
Şunu kimsenin göremeyeceği bir yere koy.
• Atalarımız, bunu binlerce yıldır yapıyormuş.
Bunlar el sanatlarımızın en güzel örnekleridir.
Ötekini sen al, bunu da ben alayım.

c.1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Bazıları çamurla oynamayı çok sever.

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap:   Bazıları sözcüğü isimlerin yerine kullanılmıştır.

2. cümledeki “bazıları” kelimesi kesinlik mi, yoksa belirsizlik mi ifade eder?

Cevap:  Belirsizlik


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları Ekoyay Yayınları

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan belgisiz zamirleri yuvarlak izine alınız.

Cevap:

• Gönül kimi severse güzel odur.
• Kişinin kendine ettiğini kimse edemez.
Bazıları bu toplantıya bile bile geç kaldı.
• Belediye meclisinden çıkan karara birçoğu tepki gösterdi.

ç. 1. Buse, Ömer ve Ceren çamurla oynamayı çok sever.
2. Buse, Ömer ve Ceren neyle oynamayı çok sever?

Yukarıdaki cümlelerde koyu renkle yazılmış kelimeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Neyle sözcüğü isme soru sormaktadır.

2. cümledeki “neyle” kelimesi 1. cümledeki “çamurla” kelimesinin yerini hangi yolla
almıştır?

Cevap: Soru yoluyla

1. cümleyi “kim” kelimesini kullanarak soru cümlesi hâline nasıl getirebiliriz? Yazınız.

Cevap: Kim çamurla oynamayı sever?

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan soru zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

• Elinizdeki kitabı nereye koyduğunu bilmiyor musun?
• Şu yalan dünyada annesinden başka kime güvenebilirdi?
• Bu çiçeklerden hangisi daha güzel?
• Sen burada ne bulacağını sanıyordun?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Ekoyay Yayınları

d. 1. Senin kalemin bence hepsinin kaleminden güzel.
2. Seninki bence hepsininkinden güzel.

Yukarıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimeler ile “ki” ekleri arasında nasıl bir ilişki
vardır?

Cevap: İsimlerin yerine kullanılmıştır.

1. cümledeki isim tamlamalarının tamlanan kısımları hangi kelimelerdir?

Cevap: ”Kalemin” ve ”kaleminden”

Siz de aşağıdaki cümlelerde yer alan ilgi zamirlerini yuvarlak içine alınız.

Cevap:

• Ali’ninki bence en güzel uçurtmalardan biri.
• Bana onunki daha ayrıntılı geldi.
• Onunkiler daha isabetli gibi.

e. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirleri aşağıya yazınız.

Cevap: bunların, olanlara, birinden biri, ötekilere, hepimiz, onlar, siz, biz, herkes, birileri, bu, her şey, buna, başkalarının…

f. “Yaz Sinemaları” metnindeki zamirler metnin anlamına nasıl katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

Cevap: Anlatılanların devamını sağlamıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

7. Etkinlik

İzlediğiniz filmi arkadaşlarınıza anlatınız.

8. Etkinlik

Aşağıdaki afişleri inceleyiniz. Siz de istediğiniz bir konuda kısa film yarışması için afiş hazırlayınız. Afişinizde özlü sözlerden, atasözlerinden yararlanınız. Afişinizi sınıf panosuna asınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bulunduğunuz yerdeki mimari bir eserin fotoğrafını çekiniz. Bu mimari eserle ilgili (yapılış tarihi, mimarı, yaptıranı, mimari özellikleri, tarihçesi vb.) bilgi toplayınız.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresindeki “Faaliyetler” bölümünden
“Taşınmaz Kültür Varlıkları” hakkında bilgi edininiz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ekoyay Yayınları

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.