Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:16
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Sayfa 231-232-233-234-235 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231-232-233-234-235 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Yürekler

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Mimari ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Mimari yapıdır. Buna estetik güzellik katınca sanata dönüşür.

2. Gözünüze hoş gelen mimari eserlere örnekler veriniz.

Cevap: Tac Mahal, Ayasofya…

3. Mimar Sinan hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Birazdan okuyacağınız metnin başlığından ve görselinden hareketle konusu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Mimari eserler hakkında bilgi veriyor olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. ETKİNLİK Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamı verilmeyen kelimenin anlamını önce tahmin ediniz, sonra sözlükten bulup yazınız. Yeni
öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze kaydediniz.

Cevap:

(Mihrap) Cami, mescit vb. yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer.

(Kuytu) Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer).

(Sütun) Herhangi bir maddeden yapılan, zaman zaman üstünde çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon.

(Çini) Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans.

(Nabız) Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamara parmakla basıldığında duyulan vuru.

(Minber) Camilerde hutbe okunan merdivenli, yüksekçe yer.

2.ETKİNLİK Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirde hangi mimari eserden söz edilmektedir?

Cevap: Süleymaniye Cami

2. Bu mimari eserin özellikleri nelerdir?

Cevap: Caminin içi çinilerle süslü olup duvarları ise beş yüz yaşındadır.

3. Şair, bu mimari eseri incelerken neler hissetmiştir?

Cevap: Huzur, mutluluk ve gurur gibi duyguları hissetmiştir.

4. Şiirde neler karşılaştırılmıştır?

Cevap: Eski sanat-yeni sanat

5. Şiirde benzetme ve kişileştirme sanatlarından hangisi ya da hangileri vardır?
Örnek dizeleri okuyunuz.

Cevap: Sütunlarda, direklerde
Bükülmez bilekler gördüm.       Kişileştirme

6. Şair, şiire neden “Yürekler” ismini vermiş olabilir?

Cevap: Camiye gelen insanları anlatmak için.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Ekoyay Yayınları

3.ETKİNLİK Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu kutucuklara yazınız.

Cevap:

Konu: Yapılan mimari sanat

Ana duygu: Mimariye duyulan hayranlık

4.ETKİNLİK a. Okuduğunuz şiirde, geçen sene öğrenmiş olduğunuz benzetme ve
kişileştirme sanatları vardır. Bu şiirde, bu söz sanatlarının yanında karşıtlık (tezat) sanatı da vardır. Karşıtlıkta birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumlar bir arada gösterilir. Karşıtlık sanatı zihinde bir aykırılığı, çelişkiyi ya da karşıtlığı düşündürür. Aşağıda karşıtlık (tezat) sanatına örnekler verilmiştir. Dikkatle inceleyiniz.

b. Aşağıdaki dizelerde karşıtlık sanatı nasıl yapılmıştır? Aşağıya yazınız.
İşkence yaptıkça bana gülerdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.

Cevap: İşkence yapmak ve gülmek kelimeleri arasında tezatlık vardır.

c. Okuduğunuz şiirin hangi dizelerinde karşıtlık (tezat) sanatı vardır? Yazınız.

Cevap: Eski ve yeni kelimelerinden bahsederek karşıtlık oluşturulmuştur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Ekoyay Yayınları

5.ETKİNLİK Okuduğunuz şiirin ilk dörtlüğündeki kafiyeler kırmızıya, redifler ise
maviye boyanmıştır. Siz de şiirin diğer dörtlüklerindeki kafiye ve redifleri örnekteki gibi gösteriniz.

Cevap:

Çinide daha bu sabah
Açılmış çiçekler gördüm.
Yaklaştım : Konmuş arılar,
Uçan kelebekler gördüm.

Kovanların kuytusunda
Dizili petekler gördüm.
Mihraplarda ruhlar vardı,
Minberde melekler gördüm.

Dolaştım: Beş yüz yaşında
Koç yiğit direkler gördüm.
Sütunlarda, direklerde
Bükülmez bilekler gördüm.
Dinledim: Vuran nabızlar,
Ve çarpan yürekler gördüm.

Gezdim dışarda yolları…
Dilekler, istekler gördüm;
Eski sanatın yanında
Yeniyi emekler gördüm.

7.ETKİNLİK Vakıflar Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak “tarihî eserlerin korunması” konusunda grup hâlinde bilgilendirici bir metin yazınız. Bunun için 4 – 5 kişilik gruplara ayrılınız. Metninizi yazmadan önce konu ve ana fikri belirleyiniz. Metninizin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nelerden söz edeceğinizi oluşturacağınız taslağa yazınız. Yazınızın ilk paragrafında yazma amacınızı ifade etmeyi de unutmayınız.
Yazınızda atasözleri, deyimler ve özdeyişlerden yararlanınız. Ayrıca yazınızda yabancı
dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Ekoyay Yayınları

Yazınızı A4 kâğıdına, yazınızın taslağını ise aşağıya yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek yazınız. Yazınızı sınıf ya da okul panosunda paylaşınız.

Cevap:

Her ülkenin kendine ait pek çok tarihi eserleri vardır. Yıkılmadan bu zamana kadar gelen birçok güzel tarihi eserlerin bulunduğu bu dünyada bizim de kendi ülkemize ait eserleri vardır. Turistlerin ilgisini çeken ve örmeye birçok turistin geldiği eserler.

Bazı insanlarımız bu güzelliklerin farkında olmadan o yerlere zarar vermektedirler. Ya düzeltmeye çalışarak ya da o gibi yerlerde kazı yaparak eserlerin yıpranarak yok olmasına yol açmaktadırlar. Bu gibi davranışlara engel olmamız gerekmektedir. Bu olaylara karşı görevlerimiz ilk olarak tarihimizi iyi bilmemiz gerekir. Zara verenleri uyarıp bizde zarar vermemeliyiz. Tarihi eser kaçakçılığı yapan birini görüp bilirsek gerekli yerlere bildirmemiz gerekir. Bu eserlere zarar vermemek için çevremizi de daima temiz tutmalıyız.

Eserlerin bir sonraki nesile de aktarılmasını hepimiz isteriz. Bu yüzden sorumluluk alıp onları hep birlikte korumamız gerekir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.