Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:18
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Sayfa 246-247-248 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246-247-248 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 7. Tema: Sanat: Tema Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Ekoyay Yayınları

A) 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1. Karagöz niçin sevilmektedir?

Cevap: Gülmek güzeldir; güzelliktir, sağlıktır, sevgidir. Karagöz de böyle olduğu için sevilmektedir.

2. Karagöz’ün dünyadaki diğer gösterilerden farkı nedir?

Cevap: Hiç gösteri seyretmemiş insanı, kör olan bir insanı bile güldüren bir gösteridir.

3. Karagöz oyununda insanlar nelere gülmektedir?

Cevap: Karagözün sesine, hareketlerine, yanlış anlamalarına gibi oyundaki Türkçe’nin de zenginleştirdiği her şeye gülmektedirler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İşaretleyiniz.

Cevap: Karagöz’de Güldürücülük

B) Aşağıda numaralarla verilen atasözlerini, harflerle verilen anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap:

(2) a. Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.
(1) b. Bütün insanlar güzel olan şeylere karşı sevgi besler.
(4) c. İşlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Allah her zaman yardım eder.
(5) ç. Yardımını esirgemeyen, eli açık olan kimseye herkes saygı gösterir.
(3) d. Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer.

C) Aşağıda cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız.

Cevap:

1. “Ben, sen, o, biz, siz, onlar” kelimeleri kişi (şahıs) zamirleridir.
2. Kişileri, nesneleri ya da varlıkları belli belirsiz ifade eden zamirlere belgisiz zamir denir.
3. İlgi zamiri, ek hâlindeki bir zamirdir ve eklendiği kelimeye her zaman bitişik yazılır.
4. “Bu bana babamın hediyesidir.” cümlesindeki “bu” kelimesi bir işaret  zamiridir.
5. İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirler soru  zamirleridir.

Ç) Aşağıda çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Heykeltıraş olsam Sinan’ın boyunu posunu bilmem ama ellerini kocaman yapardım.
(1)Bildiğimiz ellerin birkaç misli büyük. (2)Eti anıtlarındaki eller gibi küt küt, çentik
çentik kocaman eller. (3)Geçen gün Süleymaniye’de dolaşırken bu kocaman elleri
görür gibi oldum. (4)Tuttuğunu koparan, kopardığını yepyeni ve bitip tükenme bilmeyen
bir ömürle yoğurup yeni baştan kuran, öpülesi, dünya durdukça nur içinde
yatası emektar eller.
Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle hangisidir?

Cevap: C

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları Ekoyay Yayınları

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bir çift turna gördüm, durur dallarda,
Seversen Mevla’yı, kalma yollarda,
Sizi bekleyen var, bizim ellerde,
Doğru bizim ele gidin turnalar.

Turnam dertli öttün, yaremi deştin,
El vurdun yarama, başını açtın,
Eşinden m’ayrıldın, yolun mu şaştın,
Doğru bizim ele gidin turnalar.

Fazla gitmen bizim ele varınca,
Selam söylen eşe dosta sorunca
El bağlayıp divanına durunca
Benden yâre selam edin turnalar.
Anonim

2. Bu türküde baskın olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D

A) kaygı B) sevinç C) acıma D) özlem

3. Türkünün ilk dörtlüğüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: B

A) Kafiye : “dal” —— Redif : “da” B) Kafiye : “l” —— Redif : “larda/lerde”
C) Kafiye : “lar/ler” —— Redif : “da/de” D) Kafiye : “da/de” —— Redif : “lar/ler”

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıtlık (tezat) sanatı yoktur?

Cevap: D

A) Yazımı kışa çevirdin B) Bir sen yakınsın uzakta kalınca
C) İçimde kar donar, buzlar tutuşur. D) Yüce dağlar birbirine göz eder.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

Cevap: D

A) Bu soruları bazı öğrenciler önceden görmüş.
B) Kendisini yakından tanırım arkadaşın.
C) Bazıları bu dediklerine pek inanmamış.
D) Şu elbisenin aynısından bende de var.

6. “Panayırı görmek için sizinle kasabaya gelmeyi ben de isterdim ama üzümleri ilaçlamam lazım.” cümlesinde hangi türde sözcük kullanılmamıştır?

Cevap: D

A) bağlaç B) zamir C ) edat D) ünlem

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamamen basit yapılı sözcükler kullanılmıştır?

Cevap: A

A) Ağacın dalına kuşlar kondu. B) Kışlıkları erken çıkardık.
C) Masadaki silgileri topladın mı? D) Bahçedeki çiçekleri suladı.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.