Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:21
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Sayfa 259-260-261-262-263-264-265 Cevapları Ekoyay Yayınları

2020-2021 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259-260-261-262-263-264-265 Cevapları Ekoyay Yayınları 8. Tema: Vatandaşlık: Nazilli Destanı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

1. Üretmek ve üretim denince aklınıza neler geliyor?

Cevap:Yeni bir ürün koymak. Tekstil, sanayi, bilim gibi konularda.

2. “Tarlada izi olmayanın harmanda sözü (yüzü) olmaz.” atasözüyle ne anlatılmak istenmektedir?

Cevap: Bir işte emeği olmayanın üretildikten sonrada sözü olmayacağı.

3. Üretim kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Cevap: Zıt anlamı tüketimdir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. Etkinlik Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını daire içine alınız. Sıra arkadaşlarınızla birlikte bunların anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını Türkçe sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. den yararlanarak öğreniniz. Bu kelime ve kelime gruplarını kendi sözlüğünüze kaydetmeyi unutmayınız.

Cevap:

  • Basma:üzerinde renkli biçimler (motifler) basılmış pamuklu kumaş.
  • istim:bir iş gördürmek ereğiyle elde edilen buhar.
  • kasnak:elek, kalbur, tef gibi şeylerin tahta çemberi.
  • nakış:genellikle kumaş üzerine, renkli iplikler ya da sırma kullanarak elle ya da makineyle yapılan işleme.
  • gravür:ağaç, metal ve benzeri bir maddenin yüzeyini değişik renkte boyalarla boyadıktan sonra   oyarak resim yapma ve bu kalıpla resim basma  sanatı.
  • yunmak: yıkanmak
  • iğ: ağaçtan yapılmış, pamuk, yün ve benzeri şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri bir araç

2. Etkinlik Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yazarın Nazilli Basma Fabrikasına gidiş amacı nedir?

Cevap: Basma renklerini ve nakışları incelemek için fabrikaya gidermiş.

2. Nazilli Basma Fabrikasında yazarın ilgisini en çok çeken şey nedir?

Cevap: Yazarın ilgisini çeken en çok şey pamuğun iplik olması işlemidir.

3. Yazar metinde neleri karşılaştırmıştır?

Cevap: İstanbul’daki ve Nazilli’deki basma fabrikalarını karşılaştırmıştır.

4. Metinde çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bu benzetmelerin olduğu bölümlerin altını çiziniz. Bu benzetmelerden en çok hoşunuza giden hangisidir?

Cevap: “Sanki milyonlarca küçücük başlı, kalın dudaklı çocuk, üstlerinden geçen bir buluta tuzak kurmuşlar, her tarafını bir güzel ısırmışlar, hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut.”

5. Yazarın gözlem yeteneği ile ilgili ne tür çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Cevap: Gözlemciliği çok iyidir. Bütün detayları hatırlaması ve aktarması çok iyidir.

6. Metnin konusu nedir?

Cevap: Basma fabrikasının işleyişi anlatılmaktadır.

7. Metnin ana fikrini en iyi anlatan üç kelime nedir?

Cevap: Üretim, sabır, emek


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları Ekoyay Yayınları

3. Etkinlik a. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruların cevabını karşılarına yazınız.

Cevap:

• Yazar, metinde gezip gördüğü bir yerle ilgili izlenimlerini mi yoksa tanık olduğu
bir olayı mı anlatmıştır? Gezip gördüğü yerle ilgili izlenimlerini anlatmıştır.

• Yazar, gezip gördüğü yerleri anlatırken çeşitli betimlemelerden ve benzetmelerden
yararlanmış mıdır? Evet

• Metni okuduktan sonra Nazilli Basma Fabrikası ve orada üretilenler hakkında belli
bir bilgiye sahip oldunuz mu? Evet

• Metni okurken kendinizi Nazilli Basma Fabrikasını yazarla birlikte geziyormuş
hissine kapıldınız mı? Evet

• Sizce yazar gezdiği yerdeki her şeyi anlatmış mıdır? Orada çalışan kişilerden bahsetmemiştir.

b. Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz.

Yurt içinde ya da dışında gezip görülen yerlerin ilgi çekici yönlerinin anlatıldığı yazı türüne gezi yazısı denir.
Gezi yazıları, gezip görmenin ve iyi bir gözlemin ürünüdür. Gezi yazılarında yazar, gözlemlerinin yanı sıra duygu ve düşüncelerini de aktarır.
Gezi yazılarında okur, yazarın anlattığı yerleri sanki yazarla birlikte geziyormuş hissine
kapılır.
Gezi yazılarının amacı, gezilen yeri okuyucuya her yönüyle tanıtmaktır.

Etkinliğin “a” bölümündeki sorulara verdiğiniz cevaplardan ve yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak “Nazilli Destanı”nın türünü söyleyiniz.

Cevap: Gezi Yazısıdır.

c. Aşağıdaki metin parçalarını okuyunuz. Bunlardan hangileri “Nazilli Destanı”yla aynı
türde yazılmış bir metinden alınmıştır? İşaretleyiniz.

Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 263 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 264 Cevapları Ekoyay Yayınları

4. Etkinlik Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin metnin
anlamına nasıl katkı sağladığını cümlelerin altına yazınız.

Cevap:

• Benim İstanbul’da gördüğüm basma fabrikaları Nazilli’dekinin yanında çocuk
oyuncağı gibi kaldı.

→ “Benim” → kişi zamiri, “-ki” → ilgi zamiri

• Bunların işini hemen hemen matbaa makinelerinin bir eşi olan dev makineler
görüyordu.

→İşaret zamiri

• Pamuğun iplik olması için geçtiği dört beş salondan bir tanesi bu…

→ İşaret zamiri

• Bizimki orta hâlli bir fabrika sayılırmış.

→“Bizim” → kişi zamiri, “-ki” → ilgi zamiri

• Hepsinin kalın dudaklarında bir tutam bulut.

→Belgisiz zamir

• O şeytan çekici gibi kendi başlarına bir sürü işler beceren iğleri insanın gidip
birer birer öpeceği geliyor.

→ kişi zamiri

5. Etkinlik Yaratıcı konuşma tekniğini kullanarak “üretim ve gelecek” konulu bir
konuşma yapınız. Bu tekniğe göre her öğrencinin bir önceki arkadaşının konuyla ilgili söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı getirmesi gerektiğini unutmayınız.
Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Sizin yapmanız gerekmektedir

6. Etkinlik Gezip gördüğünüz, hakkında bilgi topladığınız imalathaneyi tanıtan
bir yazı yazınız. Bu yazınızda anlatımı desteklemek için grafik ve tablo
(imalathanede üretilen ürünün miktarı, imalathanedeki çalışan sayısı,
kullanılan ham madde miktarı vb.) kullanınız. Çektiğiniz fotoğraflarla yazınızı
süsleyiniz. Yazınızda imalathanedeki üretim aşamalarını ayrıntılı biçimde, işlem basamaklarına göre anlatınız.
Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Yazınızı okuyunuz. Anlam bütünlüğünü bozan ifadeler yazım ve noktalama kurallarına
uygunluk bakımından yazınızı gözden geçiriniz. Gözden geçirdikten sonra yazınızı sosyal
medyada paylaşınız.

Cevap: Sizin yapmanız gerekmektedir


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları Ekoyay Yayınları

GELECEK DERSE HAZIRLIK
• Çalışmakla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Cevap:

» İşleyen demir pas tutmaz.

» Akan su yosun tutmaz.

» Açık ağız aç kalmaz.

» geceyi gündüze katmak

» ekmeğini taştan çıkarmak

• Gelecekte yapmak istediğiniz meslekle ilgili bilgi edininiz.

Cevap: Sizin yapmanız gerekmektedir

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.

Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.