Anasayfa
Ara Bul
29 Eylül 2021, 15:03
Mehmet
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-111-112-113-114 Cevapları Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112-113-114-115 Cevapları Ekoyay Yayınları 4. Tema: Erdemler Sevgiyle

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Ekoyay Yayınları

1. “Sevgi” kavramı zihninizde hangi çağrışımları yapıyor?

Cevap:Paylaşmak,aile,yardımlaşma

2. Saygılı insan nasıl davranır? Örnekler veriniz.

Cevap: kibar,mütevazi. Örneğin birinden bir şey isteyeceği zaman rica eder.

3. Sevgisiz bir dünya düşünülebilir mi? Niçin?

Cevap:Düşünülemez.Çünkü insanları bir arada tutan duygu sevgidir.

4. “Sevgi” ve “saygı” kavramlarıyla ilgili bulduğunuz atasözlerini ve özlü sözleri paylaşınız.

Cevap:

 • Öpülecek el ısırılmaz
 • Aklınla rezil olursun aklınla vezir olursun
 • Ayı yavrusunu severken öldürürmüş

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türkçe sözlükten yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap:

Ekin:Tahıl tohumlarının tarlaya ekildiği andan itibaren harman oluncaya kadar aldığı durumların genel adı.

Sevgi: Bir insanın bir kişiye veya bir nesneye karşı ilgi ve bağlılık göstermesi.

Saygı: Başkalarını rahatsız edecek davranıştan kaçınmak.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Ekoyay Yayınları

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin ilk dörtlüğünde hangi nesne ve varlıklara sevgi ve saygıyla bakmamız isteniyor?

Cevap:dünya,ekmek,su,eş,çocuk,komşu

2. Yediğimiz ekmeğe saygıyla bakmak nasıl olur?

Cevap:Burada bahsedilmek istenen nimet dir aslında.Onun ne zorlukla önümüze geldiğinden bahsedip israf etmeden yememiz gerektiğini söylemiştir.

3. İçilen suya sevgiyle bakmaktan ne anlıyorsunuz?

Cevap:Suyun bir insan için kıymetli olduğunu bilip israf etmememiz gerektiğinden bahsetmiştir.

4. Konu komşuya sevgi ve saygıyla nasıl bakılır? Günlük hayattan örnekler veriniz.

Cevap:Oturduğumuz yerdeki Komşularımızı rahatsız etmeden sevgi saygı göstererek davranmalıyız.Örneğin komşumuzun yardıma ihtiyacı varsa ona her şekilde elimizden geldiği kadar yardım etmeliyiz.

5. Şiirin ikinci dörtlüğünde hangi işlerden söz ediliyor?

Cevap:Ağaç dikmek,Ekin biçmek,yemek pişirme,çalışmak

6. Her işe saygıyla ve sevgiyle başlamak ne demektir?

Cevap:Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmamız gerektiğinden bahsetmiştir.

7. Şiirin son bölümünde “Sevgiyle dolmalı insan, saygıyla” dizesinde şair ne anlatmak istiyor?

Cevap: Hayatımızda her nerede olursa olsun sevgi ve saygı duygusundan vazgeçmememiz gerekir.

8. Şiirin son bölümünde hangi eylemler sıralanıyor?

Cevap:Türkü söylemek,saz çalmak,gülmek,oynamak,koklamak,kucaklaşmak

9. Şiirin bölümlerine dikkat edildiğinde şairin şöyle sıralama yaptığı görülüyor:
1. Sevgiyle ve saygıyla bakmalı
2. Saygıyla ve sevgiyle başlamalı
3. Sevgiyle ve saygıyla dolmalı
Bu sıralama bize ne anlatıyor? Şair böyle yaparak neyi vurgulamak istemiştir?

Cevap: Yapacağımız iş veya bir eylem için ilk baş ona sevgi ve saygı ile bakarak ve sonra o işe sevgi ve saygıyla başlayarak ve en son işi yaparken de sevgi ve saygıyla dolarak yapmalıyız.

10. Şiirin ana duygusu nedir?

Cevap:Sevgi ve saygı

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

Cevap:

 • Sevginin Ve Saygının Tarifi
 • Mutlu Olmanın Şifresi

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Yazınız.

Cevap:Sevgi ve saygı nın insanda uyandırdığı duygu hakkında başlıklardır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Ekoyay Yayınları

4.ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Ekoyay Yayınları

Yukarıdaki özlü sözden hareketle “saygının toplum hayatında yeri ve önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:Saygıyı her zaman korumak için kişinin bir başka kişiye olan mesafesi önemlidir.Bu hayatta herkes kendi için yaşamaktadır.Başkalarına karışmak veya rahtsız etmek bize düşen bir davranışlar değildir.Toplumda saygı ve sevgiyi yaşatmak istiyorsak karşımızdaki insanın hayatına müdahale etmek yerine ona olan mesafemizi koruyarak hareket ederse toplumdaki sevgi ve saygıyı devam ettirmiş oluruz.

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki kısa hikayeyi okuyunuz. Bu metnin yazarı siz olsaydınız hikayeyi nasıl yazardınız? Metni kendi cümlelerinizle yeniden oluşturunuz.

6. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Ekoyay Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Ekoyay Yayınlar

6. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Ekoyay Yayınları

Hikâyeyi yazmadan önce aşağıdaki hikâye yazma taslağını doldurunuz. Hikâyenizi yazarken yazım kılavuzunu kullanmayı unutmayınız. Hikâyenizde ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte, buna rağmen ifadelerinden uygun olanları kullanınız. Yazdığınız hikâyede anlatım bütünlüğünü bozan ifadeler olup olmadığını kontrol ediniz. Hikâyenizi yazım ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından gözden geçiriniz. Gözden geçirme işleminden sonra kendinize şu soruları sorunuz:

Anlatımım açık ve anlaşılır mı?
Hikâyemde geçiş ve bağlantı ifadelerini uygun biçimde kullanabildim mi?
Yazım ve noktalama kurallarını yeteri kadar biliyor ve doğru biçimde uygulayabiliyor muyum?
Bu konularda kendimi geliştirmek için neler yapmalıyım?

Hikayemin Taslağı

Hikayemde anlatacağım olay:Bir anne ve oğlunun arasındaki para ve sevgi konusu


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Ekoyay Yayınlar

Hikayemin zamanı:Belli bir zaman yok

Hikayemin geçtiği yer:Evleri

Hikayemdeki kişiler:Anne ve oğul

 

Serim bölümünde anlatacaklarım:Anne ve oğlunun arasındaki iş mevzusu

Düğüm bölümünde anlatacaklarım:Annenin oğlu için yaptıkları

Sonuç bölümünde anlatacaklarım:Oğlunun her şeyi anlayıp sevgiyle dolması

 

İşte Hikayem

SEVGİNİN TARİFİ

Oğul annesini ziyarete gelmişti.Annesi oğlundan evi ve ambarı düzenlemesini istedi.Oğul annesinin dinleyerek temizliğe başladı.Temizliği bitince annesine gelip yaptığı işleri anlattı ve belli bir harçlık istedi.Bunun üzerine anne oğluna bakarak o küçükken onun için yaptığı işleri anlattı.

Hasta olduğunda yanında o olup iyileştirmeye çalıştığını,üzüldüğü zaman mutlu etmeye bu gibi pek çok şeyin para karşılığında değilde sadece onu sevdiği için yaptığından bahsetti.

Oğlu bu sözleri duyduktan sonra hüzünlendi harçlık istemediğini söyledi ve annesine kocaman sarıldı.Bu duygunun sahibi işte sevgidir.


6.ETKİNLİK

Yazdığınız ve düzenlediğiniz bu hikâyeyi sınıf panosunda ya da sosyal medyada paylaşınız. Hikâyenizi içeriğe uygun resim ve fotoğraflarla da süsleyebilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili atasözleri ve özlü sözler bulunuz.

Cevap:

azim ile ilgili özlü sözler ve atasözleri

 • Dünya vazgeçenleri değil,azmedenleri hatırlar
 • Güçlü olan,yenilmeyen,yalnız azimdir
 • Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil,asla vazgeçmeyenlerdir.
 • Sen işten korkma o işten korksun

kararlılık ile ilgili özlü sözler ve atasözleri

 • Kaderiniz kararlılığınızın sağlam olduğu yerden kırılır
 • Hayat benim hem dostum hem de düşmanım olmakta kararlı

 • Çıkmadık camdan umut kesilmez
 • Gün doğmadan neler doğar
 • En büyük suç umutsuzluktur.

Azim, kararlılık ve ümitsizliğe kapılmamayla ilgili bir afiş hazırlayınız.

Vazgeçme

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.