Anasayfa Kitap Cevapları
14 Eylül 2022, 22:25 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

7. Sınıf MEB Yayınları İçin Aşağıdaki Resme Tıklayın

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

 


İçindekiler

1. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

 • Güneş Sistemi ve Ötesi Cevapları Sayfa 15-16


1. UZAY ARAŞTIRMALARI

 • Uzay Teknolojileri Cevapları Sayfa 17-18

 • Uzay Kirliliği Cevapları Sayfa 19

 • Teknoloji ile Uzay Araştırmaları Arasındaki İlişki Cevapları Sayfa 20-21-22-23-24-25

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 26


2. GÖK CİSİMLERİ

 • Yıldızların Oluşumu Cevapları Sayfa 27-28-29

 • Yıldız Nedir? Yıldız Çeşitleri Nelerdir? Cevapları Sayfa 30-31

 • Galaksiler (Gök Adalar) Cevapları Sayfa 32-33

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 34

 


2. ÜNİTE: HÜCRE VE BÖLÜNMELER

 • Hücre ve Bölünmeler Cevapları Sayfa 35-36


1. HÜCRE

 • Hücre Cevapları Sayfa 37-38-39

 • Hücre Zarının Görevi Nedir? Cevapları Sayfa 40

 • Çekirdeğin Görevi Nedir? Cevapları Sayfa 40

 • Sitoplazmanın Görevi Nedir? Cevapları Sayfa 41-42

 • Hücrenin Keşfi Cevapları Sayfa 43-44

 • Hücre ve Organizma İlişkisi Sayfa 45-46

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 47-48-49-50


2. MİTOZ – MAYOZ

 • Hücre Bölünmesi Cevapları Sayfa 51

 • Mitoz Niçin Önemli? Cevapları Sayfa 52

 • Mitoz Farklı Evrelerden Oluşur Cevapları Sayfa 53-54

 • Mayoz Cevapları Sayfa 55

 • Mayoz Niçin Önemli? Cevapları Sayfa 56

 • Mayozda Hücreler İki Kez Bölünme Geçirir Cevapları Sayfa 57-58

 • Üreme Ana Hücrelerinde Mayoz Cevapları Sayfa 59

 • Mayoz ve Mitozun Karşılaştırılması Cevapları Sayfa 60

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 61-62-63-64

 


3. ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ

 • Kuvvet ve Enerji Cevapları Sayfa 65-66


1. KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ

 • Kütle ve Ağırlık İlişkisi Cevapları Sayfa 67-68-69-70

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 71-72


2. KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

 • Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Sayfa 73-74-75

 • Kinetik Enerji Cevapları Sayfa 76-77

 • Potansiyel Enerji Cevapları Sayfa 78-79-80-81

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 82-83-84


3. ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

 • Enerji Dönüşümleri Cevapları Sayfa 85-86-87-88-89-90

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 91-92-93-94

 


4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

 • Maddenin Tanecikli Yapısı Cevapları Sayfa 97-98

 • Geçmişten Günümüze Atom Kavramı Cevapları Sayfa 99-100-101-102

 • Molekül Nedir? Cevapları Sayfa 103

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 104-105-106


2. SAF MADDELER

 • Element Nedir? Cevapları Sayfa 107

 • Bileşik Nedir? Cevapları Sayfa 108

 • Elementler ve Sembolleri Cevapları Sayfa 109-110-111-112

 • Bileşik ve Bileşik Formülleri Cevapları Sayfa 113-114

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 115-116-117


3. KARIŞIMLAR

 • Karışımlar Cevapları Sayfa 118-119

 • Çözeltiler Cevapları Sayfa 120-121-122-123

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 124-125


4. KARIŞIMLARIN AYRILMASI

 • Karışımların Ayrılması Cevapları Sayfa 126-127-128-129-130

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 131-132-133


5. EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM

 • Evsel Atıkların Hangileri Geri Dönüştürülebilir? Cevapları Sayfa 134-135-136-137

 • Geri Dönüşüm ve Kaynakların Etkili Kullanımı Cevapları Sayfa 138-139

 • Geri Dönüşüm Tesisleri Cevapları Sayfa 140

 • Geri Dönüşüm ve Atık Kontrolü için Neler Yapabiliriz? Cevapları Sayfa 141

 • Paylaş, Yeniden Kullanılsın Cevapları Sayfa 142-143

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 144-145-146-147-148

 


5. ÜNİTE: IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

 • Işığın Madde İle Etkileşimi Cevapları Sayfa 149-150


1. IŞIĞIN SOĞURULMASI

 • Işığın Soğurulması Cevapları Sayfa 151-152

 • Işık ve Renkler Cevapları Sayfa 153-154

 • Güneş Enerjisi, Yaşam ve Teknoloji Cevapları Sayfa 155-156-157

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 158-159


2. AYNALAR

 • Aynalar Cevapları Sayfa 160-161-162

 • Düz Aynada Görüntü Cevapları Sayfa 163

 • Çukur Aynada Görüntü Cevapları Sayfa 164

 • Tümsek Aynada Görüntü Cevapları Sayfa 164

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 165-166

3. IŞIĞIN KIRILMASI VE MERCEKLER

 • Işığın Kırılması ve Mercekler Cevapları Sayfa 167-168

 • Işığın Kırılmasının Sonuçları Cevapları Sayfa 169-170

 • Merceklerde Işığın Kırılması Cevapları Sayfa 171-172

 • Merceklerin Kullanım Alanları Cevapları Sayfa 173-174-175-176

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 177-178-179-180


6. ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 • Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları Sayfa 181-182


1. İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 • İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar Cevapları Sayfa 183

 • Yumurta Döllenirse Ne Olur? Cevapları Sayfa 184-185

 • Embriyo Gelişimini Neler Etkiler? Cevapları Sayfa 186-187-188

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 189-190


2. BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME

 • Eşeyli Üreme Cevapları Sayfa 191-192

 • Eşeysiz Üreme Cevapları Sayfa 193

 • Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları Sayfa 194

 • Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları Sayfa 195-196-197-198-199-200-201-202

 • Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler Cevapları Sayfa 203-204-205-206

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 207-208-209-210


7. ÜNİTE: ELEKTRİK DEVRELERİ

 • Elektrik Devreleri Cevapları Sayfa 211-212

 • Ampullerin Bağlanma Şekilleri Cevapları Sayfa 213-214

 • Bir Elektrik Devresinde Akım Cevapları Sayfa 215

 • Gerilim Nedir? Cevapları Sayfa 216

 • Gerilim ile Akım Şiddeti Arasındaki İlişki Cevapları Sayfa 217-218-219

 • Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 220-221-222


Güneş Sistemi ve Ötesi Cevapları

1. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ Uzay Araştırmaları 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 16-19-24-26. Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Yıldırım Yayınları

Günümüze kadar evrenle ilgili hangi bilgilere ulaşılmış olabilir?
Cevap: Big Bang adı verilen bir patlama ile gezegenler oluşmuştur. Bu patlama ile madde her yöne fırlatıldı ve uzayın genişlenmesine neden oldu.


Uzay Kirliliği Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Yıldırım Yayınları

Uzay kirliliği ne demektir?
Cevap: Uzayda değişik yörüngelerde hareket eden ve işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin hepsi uzay kirliliği olarak adlandırılır.


Uzay kirliliğinin sebepleri nelerdir?
Cevap:

 • İşlevi biten uyduların uzayda bırakılması,
 • Uzaya gönderilen araçların uzayda bırakılması,
 • Uzay istasyonunda olan çöpler
 • uzaya bırakılan araçların meteorlar ile çarpışmasıyla oluşan parçacıkların uzayda dağılması

Teknoloji ile Uzay Araştırmaları Arasındaki İlişki Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yaptığınız modelde görüntülerin nasıl oluştuğunu arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:   Teleskopa gelen ışık 2 kere kırılır. ilk kırılan ışık birinci lenste diğer kırılan ışık ise ikinci lenste gerçekleşir. Lensler sayesinde ışık birleşir ve aynaya yansıtılır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Yıldırım Yayınları

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Gök bilimciler hangi alanlarda çalışmaktadır?
Cevap: Uzayda bulunan gök cisimlerin yapısı, birbirine olan uzaklığı gibi konularda çalışmalar yapmaktadırlar.


2. Teleskopların gök bilimindeki yeri ve önemi nedir?
Cevap: Teleskop olmadan önce çıplak göz ile gök cisimlerin incelemesi yapılmaktaydı. Teleskopun icadıyla cisimler daha ayrıntılı bir şekilde incelenmeye başladı.


3. Uzay kirliliğinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Uzay kirliliği insanların gönderdikleri uydulardan işlevi bitenin uzay boşluğuna bırakılması, uzay araçlarının atıkları, uzaya çıkan araçların yakıt tankları gibi nedenlerden dolayı uzay kirliliği oluşmaktadır.


4. Uzay teknolojisi sayesinde geçmişten günümüze kadar geliştirilen araçlar nelerdir?
Cevap: Geçmişten günümüze uzay teknolojisi sayesinde birçok araç geliştirilmiştir. Bunlar; dürbün, teleskop,  uzay istasyonları, uzay sondası, yapay uydular gibi araçlardır.


B) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Gök Cisimleri Cevapları

1. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2. GÖK CİSİMLERİ 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27-33-34. Yıldırım Yayınları

Gök ada kümesi


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Yıldırım Yayınları

Bir astronot olup uzaya gitseydiniz uzayda nelerle karşılaşırdınız, neler hissederdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Bir astronot olup uzaya gitseydim uzayda yıldızlar ile, gök taşı, meteor gibi gök cisimleri ile ayrıca gezegenleri görme imkanımda olurdu.


Size “Nerede yaşıyorsunuz?” diye sorulsa cevabınız “Dünya’da.” olacaktır. Peki, Dünya’nın nerede olduğunu hiç düşündünüz mü?
Cevap: Dünya, Samanyolu Galaksisinde bulunan Güneş sisteminde Güneş’e en yakın 3. gezegendir. Canlıların yaşayabildiği tek gezegendir.


Gökyüzü gözlemi yaparken gördüğünüz cisimlere genel olarak gök cismi adı verilir. “Bu gök cisimleri nelerdir?
Cevap: Yıldızlar, meteorlar, asteroid gezegenler olarak geçmektedir.


Galaksiler (Gök Adalar) Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Yıldırım Yayınları

Bütün bu gök cisimleri evrende yer almaktadır. Evren kavramı hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Uzay, içinde bulundurduğu gezegenler, galaksiler, gök cisimleri hepsi evreni oluşturmaktadır.


A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Bir gök cismini gözlemleyerek yıldız olup olmadığını nasıl belirlersiniz?
Cevap: Yıldızlar gök yüzünde sabit olarak bulunurlar.


2. Evren ve uzay kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Uzay Dünya’nın dışında kalan  Evren’in bir parçası olarak geçmektedir. Evren ise her şeyi içine alan cisimlerin tümüdür.


3. Yıldızlar arasındaki mesafelerin ışık yılı adı verilen bir uzaklık ölçüsü birimiyle ölçülmesinin sebebi nedir?
Cevap: Gök cisimlerinin aralarındaki mesafe çok fazladır. Bundan dolayı ışık yılı uzaklık ölçüsü ile ölçülür.


Gök Cisimleri Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1. Yıldızların oluşmaya başladığı yapıların adı nedir?
Cevap: C

A) Galaksi B) Yıldız kümesi C) Bulutsu D) Takımyıldız


2. Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden değildir?
Cevap: D

A) Salma bulutsusu B) Gezegenimsi bulutsu C) Karanlık bulutsu D) Kırılma bulutsusu


3. 1. Yıldızlar kendi ışığını kendileri üretir.
2. Yıldızların yaşam süreleri yıldızların kütlesine göre farklıdır.
3. Yıldızların hepsi Güneş’ten küçüktür.
4. Kara delikler yıldızların patlaması sonucu ortaya çıkar.
Yukarıda yıldızlarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Cevap: B

A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4


4. Bir arada bulunan yıldız gruplarına Dünya’dan bakıldığında sergiledikleri görünüm nedeniyle verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Gök ada B) Takımyıldız C) Süper küme D) Kuyruklu yıldız


5. Yukarıdaki kavramlar birbiriyle eşleştirildiğinde hangileri dışarıda kalır?
Cevap: D

A) Andromeda ve yıldız
B) Atbaşı ve galaksi
C) Güneş ve bulutsu
D) Dünya ve takımyıldız


C) Aşağıdaki ifadeleri kutucuktaki kavramların uygun olanı ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Tüm gök adalar ve gök cisimleri, aralarındaki boşlukla birlikte evren olarak adlandırılır.
2. Dünya dışındaki evren parçasına uzay adı verilir.
3. Güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, gezegenler ve uyduları bir araya gelerek gök adaları adı verilen sistemleri oluşturur.
4. Dünya Samanyolu gök adasında yer alır.
5. Isı ve ışık kaynağı olan gök cisimlerine yıldız adı verilir.
6. Işığın bir yılda aldığı mesafeye ışık yılı adı verilir.

Hücre ve Bölünmeler Cevapları

2. Ünite: Hücre Ve Bölünmeler 1. Hücre 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 36-38-39-44. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yukarıda yer alan görsellerde büyütülerek verilen yapılar ancak mikroskopla görebileceğiniz kadar küçüktür. Bunlar neyin görüntüsü olabilir?
Cevap: Canlılarda bulunan hücrelerin mikroskop yardımı ile olan görüntüleridir.


Hücre Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Yıldırım Yayınları

1. basamakta adlandırdığınız bölümlerin canlının yaşamını sürdürmesindeki rolü nedir?
Cevap: Çekirdek olan kısımdır. Canlıların hepsi farklı özellikler gösterse bile hücre olarak hepsi aynıdır. sadece çok fazla hücreden oluşabilirler. Bu hücreler çekirdeğin içinde bulunur. Bu canlının yaşamını sürdürebilmesi için önemlidir.


Soğan zarını mikroskopta incelediğinizde ne gözlemlediniz?
Cevap: Bitki hücrelerinde olan köşeli yapıya sahip olduğunu gördük.


Mikroskopta incelediğiniz yapıların bitkinin görünen kısımlarıyla ilişkisi nedir?
Cevap: Bitki hücreleri hayvan hücrelerine göre daha büyüktür ve köşeli bir yapısı vardır.


Soğanın köklerinden bir parça alıp incelerseniz benzer yapıları görür müsünüz? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Evet yapıları birbirine benzediği için görürüz.


Soğan zarının mikroskop altındaki görüntüsünü aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz. Hücrenin şekilleri ve temel kısımları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Köşeli bir yapısı vardır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Yıldırım Yayınları

 

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Ağız içi epitel örneğinde hücrelerde gördüğünüz kısımlarla soğan zarı hücrelerinin kısımları benzer mi? Tahmininiz doğrulandı mı? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Bitkilerin hücreleri köşeli bir yapıdadır. Hayvan hücrelerinde ise yuvarlağa yakın bir yapısı vardır. Bundan dolayı farklılık olacağını düşünüyorum.


Hücreler arasında gözlemlediğiniz farklılıklar var mı? Varsa bu farklılıklar nelerdir?
Cevap: Soğan bitki hücresi olduğu için köşeli bir yapısı vardır. Ağız içi epitel ise hayvan hücresine ait olduğu için yuvarlak yapıdadır.


Hücrenin Keşfi Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları Yıldırım Yayınları

Mikroskobun ve diğer teknolojik araçların gelişiminin hücrenin yapısının anlaşılmasına olan katkıları nelerdir?
Cevap: Mikroskop, çıplak göz ile göremeyeceğimiz küçük olan canlıları içinde bulunan sistemi ile büyüterek görmemizi sağlayan bir araçtır. Mikroskobun gelişimi ile cisimlerin yapısında bulunan hücreleri daha iyi inceleyip buna göre hareket etmeye yaramıştır. pek çok hastalığı bu şekilde öğrenip tedavisi bulunması amaçlanmıştır.

Hücre ve Bölünmeler Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler 1. Hücre 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 47-48-49-50.Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Tabloda hücrenin temel kısımları ve organelleri verilmiştir. Bitki ve hayvan hücrelerini benzerlik ve farklılıkları yönünden örneklerdeki gibi karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Yıldırım Yayınları 


2. Hücre nedir? Tanımlayınız ve hücrenin temel kısımlarını çizerek gösteriniz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Yıldırım Yayınları 


3. Hücrelerin canlılığını sürdürebilmesi için nelere ihtiyacı vardır?
Cevap: Enerji ve enerji üretimine


4. Organın dokudan farkı nedir?
Cevap: Organlar belirli olan dokuların bir araya gelerek oluşumudur.


5. Çok hücreli canlılarda sistemlere niçin ihtiyaç vardır?
Cevap: Sistemler birlikte hareket ederek besin, oksijen gibi ihtiyaçları karşılar ve canlının hayatını sürdürmesini sağlar.


6. Hücrenin ayrıntılı yapısının anlaşılmasında teknolojideki ilerlemelerin nasıl katkısı olmuştur? Örnek vererek açıklayınız
Cevap: Mikroskobun icadı ile hücre ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve gelişimi sağlanmıştır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Yıldırım Yayınları

7. Aşağıda şekilleri verilen hücrelerin hangi canlı grubuna ait olduğunu, işaret edilen yapıların adlarını ve görevlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Yıldırım Yayınları 


B) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. I. Sentriyollere sahip olma
II. Güneş ışığını kullanarak besin üretme
III. Hücre duvarı bulundurma
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri hayvan hücrelerinde bulunmaz?
Cevap: D

A) Yalnız I B) Yalnız III C I ve III D) II ve III


2. Aşağıdaki şekillerde insan vücuduna ait bazı yapılar verilmiştir.
Numaralandırılan bu yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru adlandırılmıştır?

Cevap: D


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Aşağıdaki tabloda hücre organellerinden bazıları ve bu organellerin görevleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B

A) Lizozom B) Mitokondri C) Ribozom D) Endoplazmik retikulum


4. Bir sınıfta kart oyunu oynanmaktadır. Bu oyunda kartların bir yüzünde hücrenin kısımlarından biriyle ilgili bilgiler, diğer yüzünde ise bu bilgilerin ait olduğu hücre kısmının adı yer almaktadır.
Buna göre öğretmenin verdiği bilgiler hangi hücre kısmına aittir?
Cevap: C

A) Hücre duvarı B) Sitoplazma C) Çekirdek D) Koful


5. I. Robert Brown bitki hücresinde çekirdeği keşfetmiştir.
II. Robert Hooke hücreyi tanımlamıştır.
III. Antonie van Leeuwenhoek bakterileri gözlemlemiştir.
IV. Matthias Schleiden ve Theodor Schwan hücreyle ilgili temel düşünceyi ifade etmişlerdir.
Aşağıdakilerin hangisinde hücre ile ilgili verilen bilimsel çalışmalar tarihsel olarak doğru sıralanmıştır?

Cevap: D

A) IV- II – III – I B) III – II – I – IV C) II – I – IV – III D) II – III – I – IV


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

(D) 1. Hücreler canlılık olaylarının gerçekleştiği yapı birimleridir.
(D) 2. Dokular, hücrelerin aynı işi görmek üzere farklılaşmasıyla oluşur.
(Y) 3. Bitki hücrelerinin kofulları küçüktür ve sayıca çoktur.
→ Bitki hücrelerinde bulunan kofulların boyutu büyük ve sayısı azdır.
(Y) 4. Kurbağanın kas doku hücreleri kalın bir hücre duvarına sahiptir.
→ Hücre duvarı sadece bitkilerde bulunur
(D) 5. Bir görevi yerine getirmek üzere birlikte çalışan organlar, sistemleri oluşturur.
(D) 6. Tarihsel süreç içinde bilim insanlarının canlılarla ilgili ortaya koyduğu gerçeklerden biri tüm canlıların bir ya da birden çok sayıda hücreden meydana geldiğidir.
(D) 7. “Hücre” terimini ilk kullanan bilim insanı Robert Hooke’tur.
(Y) 8. Hayvan hücrelerinde bulunan organellerin tümü bitki hücrelerinde de bulunur.
→ Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organeller birbirinden farklıdır.
(D) 9. Hücrenin temel kısımları hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
(Y) 10. Hücreleri gözlemleyebilmek için büyüteç kullanmak yeterlidir
→Hücreleri gözlemlemek için mikroskop kullanmamız gerekir.

Mitoz – Mayoz, Mayoz Niçin Önemli? Cevapları 

2. Ünite: Hücre Ve Bölünmeler 2. Mitoz – Mayoz 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 55-56-59. Yıldırım Yayınları

Mayoz Niçin Önemli Cevapları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Yıldırım Yayınları

Eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerinin mayozla oluşması neden önemlidir?
Cevap: Mayoz bölünmenin en temel amacı kromozom sayısını sabit tutmak ve kalıtsal çeşitliliği fazlalaştırmaktır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Yıldırım Yayınları

Üreme hücreleri mitozla meydana gelseydi ne olurdu?
Cevap: Üreme hücreleri mayoz yerine mitoz ile olsaydı her döllenme sonucunda 46 kromozom diğer bir nesilde 92 diye artarak devam edecekti. Mayoz ile üremede bu kromozom sayısı yarıya indirilmektedir.


Hücre kaç ana bölümden oluşur
Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda bir hücrede; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç ana temel bölümden oluşmaktadır. Çekirdek; tüm hücrenin yönetimi buradan yapılmaktadır. Hücrenin kalıtsal bilgileri çekirdekte saklanmaktadır. Hücre zarı, hücreyi çepeçevre salan bir yapıdır. Bitki, mantar ve prokaryot hücrelerde görülmektedir. Sitoplazma; organel kısımlar ve bunlarında içinde yer alan kısımları doldurmaktadır.


Herkesten farklı olduğunu düşündüğünüz özellikleriniz nelerdir
Elbette bir kişinin diğer insanlara bütün özelliklerinin aynı olması mümkün değildir. Sürekli olarak insanların zeka olarak, huy olarak, anlayış olarak, güzellik olarak, yakışıklılık olarak bir olması asla düşünülemez. Ancak bir kişiye özel olan temel yapı taşları da bulunmaktadır. Bir insanın parmak izi, dna yapısı gibi özellikleri sadece kendisine özgü bir farklılık olarak kabul edilmektedir.

Mitoz – Mayoz Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

2. Ünite: Hücre Ve Bölünmeler 2. Mitoz – Mayoz 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 61-62-63-64. Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki şekillerde mitozun evreleri karışık olarak verilmiştir. Harfleri kullanarak evreleri gerçekleşme sırasına göre sıralayınız. Bu sıralamayı neye göre yaptığınızı açıklayınız.
Cevap: b – c – e – a – d

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Yıldırım Yayınları 


B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. İnsan deri hücreleri kaç kromozom taşır? Bu hücrelerden birinin bölünmesi sonucu kaç yavru hücre oluşur?
Cevap: İnsan deri hücreleri 46 kromozom taşır ve iki yavru hücre oluşturur.


2. Kanser hastası bir farenin tümör hücreleri bilim insanları tarafından incelenmiştir. İki haftada bir hücrenin bölünmesiyle oluşan yavru hücrelerin bölünme ve kromozom sayılarıyla ilgili edinilen bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre bölünmeler sonucunda oluşan hücre sayısı kaçtır? Nedeniyle açıklayınız.

Cevap:   Kanser hastası olan farenin 32 hücre sayısı vardır.  Her bölünmesinde iki hücre oluşur ve 5 bölünme sonra 32 hücre oluşur.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesinde mitozun rolünün olup olmadığına karar vererek cevabınızı verilen alanlara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Yıldırım Yayınları 


C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi hem mitoz hem mayozda görülen ortak bir özelliktir?
Cevap: A

A) İğ ipliklerinin oluşumu
B) İki kez sitoplazma bölünmesi
C) Homolog kromozomlarda parça değişimi
D) Homolog kromozomların yan yana gelmesi


2. Aşağıda karışık olarak yer alan hücre döngüsüne ait evrelerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
Cevap: B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Kromozom sayısı 40 olan bir üreme ana hücresi mayoz geçirirse yavru hücrelerin kromozom sayısı kaç olur?
Cevap: A

A) 20 B) 40 C) 46 D) 10


4. Aşağıdakilerin hangisi mayozla oluşur?
Cevap: B

A) Deri hücresi
B) Sperm
C) Alyuvar
D) Bitki kök hücresi


5. I. Tür içinde genetik çeşitliliğe neden olur.
II. Eşeyli üreyen canlı türlerinin kromozom sayılarının sabit kalmasını sağlar.
III. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar.
Yukarıda özellikleri sıralanan olay hangisinde verilmiştir?

Cevap: D

A) Mitoz
B) Eşeysiz üreme
C) Vejetatif üreme
D) Mayoz


6. 54 kromozoma sahip bir canlının mayoz sonucu oluşan yumurta hücresi döllenmiştir. Döllenme sonucu oluşan yavru, gelişimini tamamlayarak ergin bireye dönüşmüştür.
Bu olaylar sırasında gerçekleşen kromozom sayısındaki değişim aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap: B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Yıldırım Yayınları

Ç) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu noktalı yerlere yazınız
Cevap:

(Y) 1. Mayoz sırasında önce homolog kromozomlar, sonra kardeş kromatidler ayrılır.
→Başlangıçta eşlenerek kardeş kromatidler oluşur.

(Y) 2. Mayoz sonucu hücre sayısı azalır.
→ Mayoz sonucunda bir hücreden dört ayrı hücre oluşur.

(Y) 3. Mayoz sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı aynı kalır.
→ Mayoz sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya iner.

(D) 4. Mayoz, parça değişiminin görüldüğü hücre bölünmesidir.

(Y) 5. Mitoz geçiren doku hücreleri sperm ya da yumurta hücresi olarak olgunlaşabilir.
→ üreme hücreleri mayoz ile oluşur

(Y) 6. Mayozla üreme hücrelerinin oluşumu tüm canlılarda yaşam boyu görülür.
→Dişilerde yumurtanın oluşumu menopoz dönemine kadar sürer.

(D) 7. Mayoz, kromozomların bir kez eşlendiği fakat iki çekirdek bölünmesinin görüldüğü bir olaydır.

(D) 8. İnsan akyuvar hücreleri, kesinlikle mitozla oluşur.

(D) 9. Üreme ana hücreleri, biri anadan diğeri babadan gelen iki takım kromozom taşır.

(D) 10. Eşeyli üreyen canlıların çeşitli kalıtsal özellikler göstermesinin nedeni mayoz ve döllenmedir

Kuvvet ve Enerji Cevapları

3. Ünite: Kuvvet Ve Enerji 2. Kütle ve Ağırlık İlişkisi 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 66-67-68-69-70-71-72. Yıldırım Yayınları

Kütle ve Ağırlık İlişkisi Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Yıldırım Yayınları

Bulutlarda yoğuşan su buharı, yağmur damlaları şeklinde yeryüzüne düşer. Yağmur damlalarının yeryüzüne düşmesinin sebebi nedir? Yağmur damlaları yere düşerken hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir?

Cevap: Yağmur damlaları yere düşerken havadaki sürtünme kuvveti yer çekimi ile damlaları yönünün tersine etki eder ve bu şekilde damlalar sert şekilde yeryüzüne inmez.


Kütle ve Ağırlık İlişkisi Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Dinamometrenin ucunda asılı cismin ağırlığı Dünya’da A, B ve C noktalarında ölçülüyor. Bu ölçüm sonucunda cismin ağırlığı hangi noktada en fazladır? Cevabını nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Yer çekiminin daha fazla olduğu yerde yanı A noktası en fazladır.


2. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin ifadesi doğrudur? Niçin?
Cevap: Bence Cansu’nun cevabı doğrudur. Çünkü kütle birimi kilogram, ağırlık birimi Newton’dur.


3. Dalından kopan bir elma nereye düşer? Niçin?
Cevap: Yer çekimin’den dolayı yere düşer.


B) Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek seçeneklerden birini işaretleyiniz. Niçin böyle düşündüğünüzü açıklayınız.

1. Dünya’daki ağırlığı 10 N olan bir cismin Ay’daki ağırlığı Dünya’dakinden daha az olur.
Doğru ( x) Yanlış ( )
Doğru çünkü Ay’ın çekim kuvveti Dünya’ya göre daha azdır.

2. Dünya’daki kütlesi 50 kg olan bir cismin Ay’daki kütlesi Dünya’dakinden daha az olur.
Doğru ( ) Yanlış (X )
Yanlış çünkü kütle başka bir yerde de olsa değişmez.

3. Bir cismin ağırlığı, farklı gök cisimlerinde değişkenlik gösterebilir.
Doğru (x ) Yanlış ( )
Doğru çünkü yer çekimi olduğu için ağırlık değişebilir.

4. Bir cismin kütlesi, farklı gök cisimlerinde değişkenlik gösterebilir.
Doğru ( ) Yanlış (x)
Yanlış çünkü kütle değişmez.

5. Bir cismin kütlesi ve ağırlığı her yerde aynıdır.
Doğru ( ) Yanlış (x)
Yanlış çünkü kütlesi aynı ağırlığı farklıdır.

6. Dünya yüzeyinden uzaklaştıkça cisimlerin ağırlığı azalır.
Doğru (x ) Yanlış ( )
Çünkü dünyadan uzaklaştıkça yer çekimi azalır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki kavramların uygun olanıyla tamamlayınız. Bu kavramı birden fazla cevap için kullanabileceğinizi ve bu kavramların ek alabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Cevap:
1. ……Yer çekimi………. kuvveti daima Dünya’nın merkezine doğrudur.
2. Varlıklara etki eden yer çekimi kuvvetine ….ağırlık …….. adı verilir.
3. Bir cismin …….kütlesi………….. bulunduğu yere göre değişmez.
4. Bir cismin …….ağırlığı…………… bulunduğu yere göre değişir.
5. Bir cismin ağırlığı kutuplardan Ekvator’a doğru gidildikçe …….azalır….


Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1.
• Dinamometre ile ölçülür.
• Bulunduğu konuma göre değişir.
• Birimi kilogramdır.
• Madde miktarıdır.
Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi ağırlık ile ilgilidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


2. Bir öğrenci M cismini önce eşit kollu teraziye koyarak M 4 kg M tartıyor. Sonra da aynı cismi dinamometreye takarak ölçüm yapıyor. Bu öğrenci eşit kollu terazide cismin kütlesini 4 kg olarak ölçtüğüne göre dinamometrede ölçtüğü değer kaç N’ı gösterir?
A) 0,4
B) 4
C) 40
D) 45


3. Nalan, hafta sonu arkadaşları ile Aladağlara tırmanışa gitmeye karar vermiştir.
Buna göre, Nalan’ın tırmanışı boyunca

I. Ağırlığı azalır.
II. Kütlesi artar.
III. Kütlesi değişmez
durumlarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III


4. Hazal izlediği filmde bir x gezegeninden Dünya’ya gelen canlının, ağırlığının gezegendeki
ağırlığından az olduğunu öğreniyor. Buna göre, Hazal aşağıdaki yorumlardan hangisini doğru olarak yapmıştır

A) x gezegeninin kütle çekim kuvveti Dünya’nınkinden fazladır.
B) x gezegeninin kütle çekim kuvveti Dünya’nıkinden azdır.
C) x gezegeninde canlının kütlesi daha fazladır.
D) Dünya’da canlının kütlesi daha azdır.

Kinetik Enerji Cevapları

3. Ünite: Kuvvet Ve Enerji 2. Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 73-74-75-76-77-78-79-80-81. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Yıldırım Yayınları

KİNETİK ENERJİLERİNİ KARŞILAŞTIRALIM

Aynı yükseklikten bıraktığınız plastik top ve basketbol topu, tahta bloka çarptıklarında bloku aynı miktarda mı sürükledi? Niçin?
Cevap:   Aynı yükseklikten bıraktığımız plastik top ve basketbol topundan basketbol topu daha fazla miktarda sürükledi. Çünkü ağır olan cismin kinetik enerjisi daha fazla olur.


Kütle ile kinetik enerji arasında nasıl bir ilişki vardır? Verilerinize dayanarak açıklayınız.
Cevap: Kinetik enerji kütle ile doğru orantılıdır.


Eğik düzlemin yüksekliğini artırarak topları, tahta bloka çarptırdığınızda blokun ilk denemeye göre sürüklenme miktarında nasıl bir değişim oldu? Niçin?
Cevap: Topların sürati artacağı için  sürüklenme miktarı da fazla olacaktır


Sürat ile kinetik enerji arasındaki ilişkiyi verilerinize dayanarak nasıl açıklarsınız?
Cevap: Sürat ile kinetik enerji arasında doğru ilişki vardır. Sürat arttıkça kinetik enerjide artar.


Potansiyel Enerji Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Yıldırım Yayınları

Hangi denemelerinizde kum üzerinde daha derin izler oluştu? Bunun sebebi ne olabilir?
Cevap:   Daha yüksekten atılan  top daha derin izler   oluşturur. Kinetik enerjisi yukarıdan aşağıya düşerken artıcaktır ve kumda iz bırakacaktır.


Soru: Kum üzerinde topların bıraktığı izlerin derinliği, çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığı ve yerden yüksekliği ile bir ilişkisi olduğunu gösterir mi? Cevabınızı verilerinize dayanarak açıklayınız.
Cevap: Evet bir ilişkisi olduğunu gösterir yüksekten hızla bıraktığımız  ağır olan top daha fazla iz bıraktı.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Yıldırım Yayınları

Şekildeki sistemde yüzey sürtünmesizdir. Eğik düzlem üzerindeki O noktasından cisim serbest bırakılıyor. Cisim sürtünmesiz yatay düzlemde yaya çarpıp yayı sıkıştırıyor. Cisim O ve A noktalarında hangi enerjilere sahiptir?
Cevap: O   kinetiksel potansiyel enerji, A noktasında iken esneklik potansiyel enerjisi vardır.
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Yıldırım Yayınları  (1)

2. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji 2. Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 82-83-84. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. 2 saat kitap okuyan bir öğrenci fiziksel anlamda iş yapar mı? Niçin?
Cevap:  Fiziksel olarak bir iş yapmış olmaz çünkü bir iş yapmış olabilmesi için cismin  yer değiştirmesi gereklidir.


2. Dalından kopan bir elma yere düşerken iş yapar mı? Niçin?
Cevap: Evet yapar çünkü yer çekiminin etkisiyle dalından kopan elma yer değiştirmiş olur.


3. Şekil-1’deki özdeş A ve B cisimlerine eşit kuvvetler uygulanarak yatay bir düzlem üzerinde A cismine 5 m, B cismine 7 m yol aldırılıyor.

a) Hangi durumda daha çok iş yapılmıştır? Niçin?
Cevap: B cismi daha çok iş yapmıştır.

b) Şekil-2’deki A ve B cisimleri üst üste konularak cisimlere eşit büyüklükte kuvvetler uygulanarak 5 m ve 7 m yol aldırıldığında yapılan işlerin büyüklük sıralaması ne olur?
Cevap: 7 m yol aldırıldığında daha fazla iş yapılmış olur.

c) Yapılan işlerin birimi nedir?
Cevap:   Birimi Joule ve Nm’dir.


4. Eşit süratle hareket eden kamyon ve otomobilden hangisinin kinetik enerjisi daha büyüktür? Niçin? (Araçlar eşit yol almaktadır.)
Cevap: Kamyonun kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü kütle ile kinetik enerji doğru orantılıdır.


B) Aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerleri kutucuklardaki kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Yıldırım Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1.Bir öğrenci yukarıdaki bilgileri okuyup doğru okları takip ederek ilerlediğinde hangi çıkışa ulaşır?
A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış


2. I. Ders çalışmak
II. Sırtında çanta merdiven çıkmak
III. Sırayı itmek
Yukarıdaki olayların hangilerinde fen anlamında iş yapılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III


3. Ağırlıkları eşit olan iki cisimden biri 2 m, diğeri 4 m yükseğe çıkarılıyor.
Buna göre yapılan işlerle ilgili
I. 2 m yükseğe çıkarmakla daha fazla iş yapılır.
II. 4 m yükseğe çıkarmakla daha fazla iş yapılır.
III. Her iki durumda da eşit büyüklükte iş yapılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III


4. I. Uçan bir kuş
II. Sıra üzerinde duran kitap
III. Dalından düşen yaprak
Yukarıdaki durumların hangilerinde cisim sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Yıldırım Yayınları

5. Fen bilimleri dersinde üç öğrenci enerji çeşitleri ile ilgili aşağıdaki örnekleri veriyorlar.Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri örnekler doğrudur?
A) Yalnız Mehmet
B) Mehmet ve Buket
C) Mesil ve Buket
D) Mehmet ve Melis


6. x, y ve z cisimlerinin kütleleri ve yerden yükseklikleri   yandaki şekilde verilmiştir. Buna göre bu cisimlerin sahip olduğu çekim potansiyel enerjilerini gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir.
A)
B)
C)
D)


7. Aşağıdaki tabloda öğrenci bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek işaretleme yapmıştır.
Bu öğrencinin yaptığı her doğru işaretlemeden 5 puan aldığına göre bu öğrenci tabloyu doldurmakla kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

Enerji Dönüşümleri Cevapları

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji 3. Enerji Dönüşümleri 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 86-87. Yıldırım Yayınları

Enerji Dönüşümleri Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yukarıdaki şekilde yerden yükseğe fırlatılan bir topun hareketi sırasında potansiyel ve kinetik enerjisinin değişimi renklerle sembolize edilmiştir. Kinetik enerji kırmızı, potansiyel enerji mavi renkle gösterilmiştir. Şekli inceleyiniz. Topun potansiyel ve kinetik enerjilerinde nasıl bir değişim olmuştur? Niçin?
Cevap: Kinetik enerji yukarıya çıktıkça azalmıştır, aşağıya indikçe yükselmiştir. Potansiyel enerji yukarıya çıktıkça yükselmiş , aşağıya indikçe azalmıştır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Yıldırım Yayınları

• Silgiyi sürttükten sonra kağıda dokunduğunuzda ne hissettiniz? Gözleminiz hipotezinizi destekledi mi?
Cevap: Sıcaklık hissettim. Kinetik enerjinin bir kısmı sürtünme harcanırken bir kısmıda ısı enerjisine dönüşmüştür.


• Sürtünen yüzeylerin ısınmasının sebebi ne olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Kinetik enerjinin ısı enerjisine dönüşmesidir.

3. Enerji Dönüşümleri Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji 3. Enerji Dönüşümleri 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 91-92-93-94. Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Enerji Dönüşümleri Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

a) Ayça ve Mustafa yaptıkları bu deneyle hangi soruya cevap aramış olabilirler?
Cevap: Sürtünme  kuvvetinin sürate olan etkisini aramış olabilirler.


b) Bu deneyin bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri nelerdir?
Cevap:
Bağımsız değişken: Yüzeyin cinsi
Bağımlı değişken: Arabanın aldığı yol
Kontrol edilen: Eğik düzlemin yüksekliği


c) İkinci denemede arabanın daha az yol almasının nedeni nedir?
Cevap: Arabanın daha az yol almasının nedeni sürtünmenin fazla olmasıdır.


ç) Ayça ve Mustafa’nın bu deneyde ulaştıkları sonuç nedir?
Cevap: Sürtünme kuvveti arttıkça hız azalır Ayça ve Mustafa bu sonuca ulaşmışlardır.


2. Yandaki görselde uzun atlama yarışı yapan bir sporcu gösterilmektedir. Atlayış sırasında sporcunun kinetik ve potansiyel enerji dönüşümü nasıl gerçekleşmektedir?
Cevap: Kinetik enerji- potansiyel enerji- kinetik enerji


3. Farklı yüksekliklerde bulunan numaralandırılmış cisimlerin potansiyel enerjileri birbirine eşittir. Bu cisimlerin ağırlıkları arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız.
Cevap: 3>2>1 Yer çekiminden dolayı yüksekteki cisim daha hafif olur.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Yıldırım Yayınları

4. Buzdolabı, valiz, elektrik süpürgesi gibi cisimlerin altlarına tekerlek takılmasının nedeni nedir?
Cevap: İşimizi daha kolay yapabilmek için tekerlek takılır.Sürtünmeyi azaltır.


5. Can, yandaki şekilde görüldüğü gibi kaykayıyla bir rampadan aşağı iniyor. Aşağıdakilerden hangisi A noktasından B noktasına Can’ın potansiyel ve kinetik enerjisinin durumunu açıklar? Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız.
Potansiyel enerji Kinetik enerji
A) Azalır. Azalır.
B) Azalır. Artar.
C) Artar. Artar.
D) Artar. Azalır.
Çünkü aşağıya doğru indiği için potansiyel enerji azalır. Yukarıdan aşağıya hızlanarak ineceği için kinetik enerjisi artar.


6. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız.

a) Çocuk A noktasında hangi tür enerjiye sahiptir? Niçin?
Cevap: Potansiyel enerjiye sahiptir.


b) Çocuk kayarak B noktasına geldiğinde enerjisinde nasıl bir değişme olur?
Cevap: Kinetik enerjisi artar.


c) Çocuk C noktasındayken hangi tür enerjiye sahip olur? Niçin?
Cevap: Kinetik enerjiye sahip olur. Çünkü potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki kutuların içindeki ifadeleri okuyunuz. Cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap: 1=D 2=D 4=Y  2.çıkışa oluşur.


C) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen olayların hangisinde kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümü vardır?
A)
B)
C)
D)


2. Bir iple tavana asılan topun sürtünmez ortamda hareketi yandaki şekildeki gibidir. Buna göre cismin hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A) Cisim 1 ve 2 konumlarında sadece kinetik enerjiye sahiptir.
B) Cisim 2 konumundan geçerken kinetik enerjiye sahiptir.
C) Cisim 2 kronumundan 3 konumuna giderken potansiyel enerjisi artar.
D) Cisim 1 konumundan 2 konumuna giderken potansiyel enerjisi azalır


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Ali, parkta bisikletini kullanırken pedalı çevirdikçe farının yandığını gözlemliyor. Buna göre Ali bisikletini kullanırken hangi enerji dönüşümleri gerçekleşmektedir?
A) Kinetik enerji ~ Isı enerjisi ~ Işık enerjisi
B) Kinetik enerji ~ Elektrik enerjisi ~ Işık enerjisi
C) Elektrik enerjisi ~ Işık enerjisi ~ Isı enerjisi
D) Kinetik enerji ~ Potansiyel enerji ~ Elektrik enerjisi


4. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin sürtünme kuvveti ile ilgili söyledikleri doğrudur?
A)
B)
C)
D)


5. Aşağıdaki örneklerin hangisinde amaç sürtünme kuvvetini azaltmaktır?

A) Araçların tekerlerine zincir takılması
B) Yüzeylerin halıyla kaplanması
C) Buzlu yollara kum atılması
D) Bavullara tekerlek takılması


6. Şekildeki A noktasında belli bir süratle hareket eden cisim B noktasında durmuştur. Buna göreA noktasındaki cismin çekim potansiyel enerjisi B noktasında
I. Kinetik enerji
II. Isı enerjisi
III. Çekim potansiyel enerjisi enerji türlerinden hangilerine dönüşmüştür?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III


Maddenin Tanecikli Yapısı Cevapları

4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 97-98-99-100-103. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Yıldırım Yayınları

Maddelerin görünemeyecek kadar küçük taneciklerden oluştuğunu hatırlayınız. Bu taneciklerin neler olduğunu biliyor musunuz?
Cevap: Maddenin görünemeyecek kadar küçük taneciklerine atom denir.


İlk aşamada plastik tarak ve cam çubuğu kâğıt parçalarına yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?
Cevap:   Herhangi bir değişim gözlemlemedim.


Plastik tarağı yünlü, cam çubuğu ipekli kumaş parçalarına sürttükten sonra kâğıt parçacıklarına yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?
Cevap: Plastik tarağı yünlü, cam çubuğu ipekli kumaş parçalarına sürttükten sonra kâğıt parçacıklarına yaklaştırdığımda kağıt parçalarının yapıştıklarını gözlemledim.


Gözlemlediğiniz olayları maddenin yapısı ile ilgili nasıl yorumlarsınız?
Cevap: Maddenin elektriklenme yolu ile  çekme olayı gerçekleşmiştir.


Atomun Yapısı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yaptığınız etkinlikte gözlemlediğiniz gibi cisimlerin çekme özelliği kazanmasının nedeni, maddeyi oluşturan atomların yapısından mı kaynaklanıyor? Atomun nasıl bir yapısı olabilir?
Cevap: Atomların yapısından kaynaklı olarak çekme özelliği görülmektedir. Atomun yapısında pozitif, negatif ve nötr olan parçacıklar bulunmaktadır. Maddelerin birbiri ile tepkimeye girmesi sonucu itme ve çekme olayı bu sayede gerçekleşir.


Geçmişten Günümüze Atom Kavramı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yanda verilen helyum atom modelini inceleyerek atomun yapısını oluşturan temel parçacıkların yerlerini belirleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Yıldırım Yayınları 


Atomun yapısını oluşturan temel parçacıklar ve bu parçacıkların özellikleri
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloyu inceleyiniz. Atomun çekirdeğinde ve katmanlarında bulunan temel parçacıklar nelerdir?
Cevap: Atomun çekirdeğinde proton, nötron ve elektron gibi tanecikler yer alır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Yıldırım Yayınları

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşünceler nasıl değişmiştir?
Cevap: Atom kendilerinden daha küçük yapılardan oluşmuştur. çekirdeğinde elektron, proton, nötron bulundurmaktadır. Atomu içi dolu berk küreye John Dalton adında bir bilim adamıdır. Atom adını veren ise Democritus’tur.


Molekül Nedir?

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Yıldırım Yayınları

Her bir molekül kaç çeşit atom içermektedir?
Cevap: Birden fazla atom içermektedir.


Her bir molekül çeşidi kaç atomdan oluşmuştur?
Cevap: Her molekül 3 atomdan oluşmuştur. İkisi hidrojen biri oksijendir.

4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

4. Ünite: Saf Madde ve Karışımlar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 104-105-106. Sayfa Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Yıldırım Yayınları

1. Yanda verilen modele göre;
• Tanecik kaç çeşit atom içermektedir?
Cevap: 3 çeşit atom içermektedir.


• Tanecik kaç atomdan oluşmuştur?
Cevap: Tanecik 4 atomdan oluşmuştur.


• Bu tanecikteki molekül ve atomları gösteriniz.
Cevap: mavi, sarı ve pembe renkte olan atomlar, bunların birleşmiş halleri ise molekülleri gösterir.


2. Yanda verilen atom modelinde 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarıyla temsil edilen yapıların isimleri nelerdir?
Cevap:

 1. Çekirdek
 2. Proton
 3. Nötron
 4. Katman
 5. Elektron

3. Atomu oluşturan parçacıklar nelerdir?
Cevap:   Atomu oluşturan parçacıklar elektron, proton ve nötrondur.


a. Hangisi pozitif yüklüdür?
Cevap: proton pozitif yüklüdür.


b. Hangisi negatif yüklüdür?
Cevap: Elektron negatif yüklüdür.


c. Hangisi yüksüzdür?
Cevap: Nötron yüksüzdür


4. Atom hakkında araştırma yaparak kendilerine özgü atom modelleri geliştiren bilim insanları kimlerdir?
Cevap: James Chadwick, Niels Bohr, Ernest Rutherford, J.Joseph Thomson, John Dalton


5. Günümüzde kabul gören atom modeline ne ad verilir? Bu modeli diğerlerinden farklı kılan nedir?
Cevap: “Kuantum Atom Modeli” diğer adı ”Modern Atom Modeli”


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Selim yukarıdaki sorulara sırasıyla “Evet” ya da “Hayır” cevabı verecektir.
Selim tüm sorulara doğru cevap verdiğinde bu soruların cevapları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Cevap:   B) Hayır – Evet – Hayır


2. Fen bilimleri dersinde yukarıdaki etkinliği yapan Arzu bu olayla ilgili aşağıdaki yorumları yapıyor.
I. Şeker, aynı cins taneciklerden oluşmuştur.
II. Şekeri bölme işlemi, şekeri oluşturan en küçük taneciğe ulaşana kadar devam eder.
III. Şekeri oluşturan en küçük tanecik atomdur ve bu atom daha küçük parçacıklar içerir.
Buna göre Arzu’nun yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur?

Cevap:  D) I, II ve III


3. Atomun yapısı ile ilgili yanda bir şema verilmiştir. Buna göre I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: D) Proton – Nötron – Katman


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Yıldırım Yayınları

4. Yukarıda tarih boyunca geliştirilen bazı atom modelleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin atom modeli gösterilmemiştir?

Cevap:

7.-Sinif-Fen-Bilimleri-Yildirim-Yayinlari-Yayinlari-Sayfa-106-Ders-Kitabi-Cevaplari


5. Atomun yapısı ile ilgili tabloyu aşağıdaki gibi dolduran bir öğrenci I, II, III ve IV ile numaralandırılmış bilgilerden hangilerini hatalı işaretlemiştir?
Cevap: C) II ve III


6. Öğrencinin verdiği bilginin doğru tamamlanması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap:  A) Molekül

Saf Maddeler Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 2. Saf Maddeler 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107-108-109-110-111-112-113-114. Cevapları Yıldırım Yayınları

Saf Maddeler Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Yıldırım Yayınları

Çevrenize baktığınızda hangi maddeleri görüyorsunuz?
Cevap: Kalem, defter, kitap, araba, sıra hepsi birer maddedir.


Element Nedir?

Cevap: Yapısında tek cins atom bulunduran saf olan maddelere element denir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Yıldırım Yayınları

Bileşik Nedir?
Cevap: Farklı cinste olan atomların birleşmesi ile oluşan maddeye bileşik denir.


Elementler ve bileşiklerin benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap:

Elementler ve bileşiklerin benzer yönleri:

 • Saf maddelerdir
 • Atomlardan oluşmuş ve tanecikli yapıya sahiptirler
 • Her ikisi de maddenin temel yapı birimidir

Elementler ve bileşiklerin farklı yönleri:

 • Elementler aynı cins atomlar içerir, bileşik farklı cins atomlar içerir
 • Element kendisinden daha basit olan maddeleri ayrıştırmazlar, Bileşik kendisinden daha küçük ve farklı maddelere ayrışabilir.

Bileşik ve Bileşik Formülleri Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Yıldırım Yayınları

Her bir bileşik hangi elementlerden oluşmuştur?
Cevap:

Karbondioksit→ karbon ve su
Amonyak→ Hidrojen ve sodyum
Su→ Oksijen ve hidrojen
Hidrojen klorür→ Hidrojen ve klor
Hidrojen klorür→ Hidrojen ve klor
Tuz→ Sodyum ve klor


Hangi bileşikler molekül yapılıdır?
Cevap: Hidrojen, oksijen ve karbon karışımı ile olan element molekül yapılıdır.


Her bir molekül yapılı bileşiğin bir molekülünde kaç atom bulunur?
Cevap:    Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve 2 oksijen atomundan oluşur.

2. Saf Maddeler Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 2. Saf Maddeler 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 115-116-117. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıda verilen tanımların numaralarını uygun kavramların önündeki kutucuklara yazınız.
Cevap:

1. Yapısında tek cins atom ya da molekül bulunduran saf madde. (Element)
2. Bileşikleri kısaca ifade eden işaret. (Formül)
3. Elementlerin kısaca ifade ediliş biçimidir. (Sembol)
4. Farklı cins atomların belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf madde. (Bileşik)
5. Kendini oluşturan taneciklerinin hepsi özdeş olan madde. (Saf madde)


B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yanda modeli verilen karbondioksit bileşiğinde molekülleri ve atomları işaretleyerek gösteriniz.
Cevap:

7.-Sinif-Fen-Bilimleri-Yildirim-Yayinlari-Yayinlari-Sayfa-115-Ders-Kitabi-Cevaplari1


2. Formülleri verilen bileşiklerin hangi elementlerden oluştuğunu ve atom sayılarını yazınız.
Cevap:

CH4: Karbon ve hidrojen 5 tane
NH3: Azot ve hidrojen – 4 tane
NaF: Sodyum ve flor
C6H12O6: Karbon, hidrojen ve oksijen – 24 tane


3. Karbondioksit, kalsiyumoksit, sodyum klorür, hidrojen klorür ve kükürtdioksidin formüllerini yazınız.
Cevap:

Karbondioksit: CO2
Kalsiyumoksit: CaO
Sodyum klorür: NaCI
Hidrojen klorür: HCI
Kükürtdioksidin: SO2


4. Aşağıda verilen modellere göre soruları cevaplayınız.
Cevap:

a) Hangisi/hangileri elemente ait modeldir? (a-b-c)
b) Hangisi/hangileri atomik yapılı elemente ait modeldir? (a)
c) Hangisi/hangileri molekül yapılı elemente ait modeldir? (b-c)
ç) Hangisi/hangileri bileşiğe ait modeldir? (c-d-e)
d) Hangisi/hangileri moleküler yapıda olmayan bileşiğe ait modeldir? (e)


C) Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan sütunlara istenen uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

7.-Sinif-Fen-Bilimleri-Yildirim-Yayinlari-Yayinlari-Sayfa-115-Ders-Kitabi-Cevaplari1 (1)


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Yıldırım Yayınları

Ç) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. Yukarıdaki şekillerde tanecik modelleri verilen maddelerle ilgili
I. a maddesi saf bir maddedir.
II. b maddesi bir bileşiktir.
III. a ve b maddeleri atomik yapılıdır.
yargılardan hangileri doğrudur?

Cevap: C) I ve II


2. Aşağıdaki bileşik formülleri ile adları eşleştirildiğinde doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap:

7.-Sinif-Fen-Bilimleri-Yildirim-Yayinlari-Yayinlari-Sayfa-116-Ders-Kitabi-Cevaplari


3. Yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdaki gösterimlerden hangisi bu bilgiye uygun değildir?
Cevap: D) CO


4. Aşağıdaki seçeneklerde elementler ile sembolleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Helyum → H


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Yıldırım Yayınları

5. Yukarıda tanecik modelleri verilen maddeler için bilgilerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


6. Yukarıda verilen özellikler element ve bileşiğe ait olarak gruplandırıldığında doğru gruplandırma hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap:  D) III – I, II


7. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri, adları ve kullanım alanları verilmiştir. Buna göre tabloda hangi bileşiklerle ilgili hatalı bilgi verilmiştir?
Cevap: B) I ve II

Karışımlar Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 3. Karışımlar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 118-119. Sayfa Yıldırım Yayınları

Karışımlar Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Yıldırım Yayınları

Beherglaslarda birbirine karıştırdığınız maddelerden görünümü karışımın her yerinde aynı olan var mıydı? Var ise bunlar hangileriydi?
Cevap: Su ile tuz, su ile şeker, un ile pirinç aynıdır.

Birbiri içinde karıştırdığınızda maddelerden görünümü karışımın her yerinde aynı olmayanlar mıydı? Var ise bunlar hangileriydi?
Cevap: Su ile zeytinyağı, zeytinyağı üste kalır , su ile yoğurt, su ile kahve aynı değildi.

Beherglaslarda kaç çeşit madde bulunuyordu? Bu maddeler karıştırıldıklarında özelliklerini kaybetmiş olabilir mi? Niçin?
Cevap: 8 madde bulunmaktadır. Özelliğini kaybeden maddeler yoğurt ile su, su ile kahve.

Bu maddeleri nasıl sınıflandırırsınız?
Cevap: Homojen ve heterojen olarak iki gruba ayırırız.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Yıldırım Yayınları

Çevrenizden homojen ve heterojen karışımlara örnekler veriniz.
Cevap:

Homojen Karışım

 • Şekerli Su → Homojen Karışım
 • Tuzlu Su → Homojen Karışım
 • Asitli Su → Homojen Karışım
 • Çay → Homojen Karışım
 • Kola → Homojen Karışım

Heterojen Karışım

 • Su-Kükürt Tozu → Heterojen Karışım
 • Su-Yağ → Heterojen Karışım
 • Kum-Su → Heterojen Karışım
 • Kum-Çakıl → Heterojen Karışım

Çözeltiler Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 3. Karışımlar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 120-121-122. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları Yıldırım Yayınları

ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Çözelti hazırlarken kullandığınız çözücü maddeler nelerdir?
Cevap: Su, sirke, limon

Çözelti hazırlarken kullandığınız çözünen maddeler nelerdir?
Cevap: Gıda boyası, kalsiyum tablet ve toz şeker

Hazırladığınız çözeltilerin hangileri sıvı-katı, hangileri sıvı-sıvı çözeltileridir?
Cevap:  Su-gıda boyası ve su-kalsiyum tableti sıvı-katı çözeltileridir. Su-şeker çözeltisi sıvı-sıvı çözeltisidir.

Hazırladığınız çözeltilerden hangisi katı-sıvı-gaz çözeltisidir?
Cevap: Böyle bir çözelti uygulanmamıştır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Yıldırım Yayınları

ÇÖZÜNME NASIL OLUYOR?

Renksiz, saydam bir sıvı olan etil alkolün içine iyot kattığınızda renginin değişmesinin sebebi ne olabilir? Gözlemlerinize dayanarak açıklayınız.
Cevap: İyot çözünerek etil alkol ile renklerini karıştırıp değişmiştir.

Etil alkol-iyot, su-tuz çözeltilerinde çözücü ve çözünen maddeler hangileridir?
Cevap:  Etil alkol-iyot çözeltisinde çözünen iyottur, çözücü ise etil alkoldür. Su-tuz çözeltisinde ise su çözücü, tuz çözünen maddedir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Yıldırım Yayınları

ÇÖZÜNME NASIL OLUYOR?

4 ve 5. uygulamalarda hangi bardaktaki şeker daha kısa sürede çözündü? Gözlemleriniz tahmininizi doğruladı mı?
Cevap: Sıcak su bulunan bardaktaki şeker daha kısa sürede erimiştir.

Sıcaklık, çözünme hızını etkiledi mi? Nasıl?
Cevap: Evet etkiledi. Sıcak su içerisindeki tanecikler daha hızlı hareket ederek çözümü daha hızlı olur.

Çözünen maddelerin tane boyutunun küçülmesi çözünme hızını etkiledi mi? Nasıl?
Cevap: Madde boyutu küçüldükçe çözünme hızı da doğru orantıda artar.

Karıştırma işlemi çözünme hızını nasıl etkiledi?
Cevap: Karıştırma işlemi çözünme hızını arttırmıştır.

Çözünme hızı nelere bağlıdır?
Cevap: Sıcaklığa, temas ettiği yüzeye ve bu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

3. Karışımlar Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 3. Karışımlar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 124-125. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Bazı ilaç şişelerinin üzerinde “İçmeden önce çalkalayınız.” yazısının bulunma nedeni nedir?
Cevap: Karışımların bazıları heterojen olduğu için karıştırarak bütün maddelerin iç içe geçmesini sağlarız.

2. Homojen ve heterojen karışımların benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap:

 • Her iki karışımda birden fazla maddenin karıştırılmasıyla meydana gelmektedir.
 • Heterojen karışımda madde dağılımı eşit değildir. Homojen karışımda ise karışım eşittir.

3. Çözelti nedir? Günlük yaşamdan bildiğiniz çözeltilere örnekler veriniz.
Cevap: Çözeltiler homojen karışımlardır. Bir karışımda madde başka bir maddenin içince çözülüyorsa bu çözeltidir. Örnek olarak şekeri suyun içne attığımızda çözüldüğü gibi.

4. Yandaki grafikte bir maddenin sıcaklığa bağlı olarak çözünme hızının değişimi verilmiştir. Bu grafiğe göre öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Niçin?
Cevap: Bence Mert doğrudur çünkü sıcaklık arttığı zaman çözünme hızı da aynı oranda artar.

5. Aşağıdaki maddeleri homojen ve heterojen karışım olarak sınıflandırınız.
Cevap:

Homojen Karışımlar: Hava, kolonya, gazoz
Heterojen Karışımlar: Ayran, süt, kahve


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz

1. Puanlama cetveline göre, öğrenci bu sorudan kaç puan alır?
Cevap:  D) 3


3. Karışımlar Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

2. Yukarıdaki kavram haritası doğru olarak doldurulduğunda ●, ▲ ve ■ sembolleri ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Cevap: B) Homojen karışım – Heterojen karışım – Hava

Karışımların Ayrılması Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 4. Karışımların Ayrılması 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 127-128-129-130-131-132. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Yıldırım Yayınları

KARIŞIMLARI AYIRALIM

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Yıldırım Yayınları 

1. Odun talaşı ve kumu ayırmak için uyguladığınız yöntem nedir?
Cevap: yoğunluk farkı yöntemini kullandık.

2. Su ve tuz karışımını ayırmak için uyguladığınız yönteme ne ad verirsiniz?
Cevap: Damıtma sistemi diyebiliriz.

3. Su ve etil alkol karışımını ayırmak için uyguladığınız yöntem nedir?
Cevap: Gaz hale geçmiş etil alkol buzdan geçirilerek yoğuşturulur. Ardından sıvıya dönüşen alkol ayrı bir kapta bekletilir.

4. Karışımdaki maddeleri ayırmak için maddelerin hangi özelliğinden yararlandınız?
Cevap: Ayrıt edici özelliklerinden yararlandım. Kaynama, donma, erime gibi. Ayrıca yoğunluğu da bir ayırt edici özellik arasındadır.

5. Görev paylaşımının adil olması ve adaletli davranılması ne gibi kolaylıklar sağlamıştır?
Cevap: İşin verimli yapılmasını ve daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlamıştır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ayşe Öğretmen’in sorusuna hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? Niçin?
Cevap: Mert cevabı doğrudur çünkü süzme ve buharlaşma yöntemi ayrıştırmak için kullanılır.

2. Etil alkol, su ve sıvı yağdan oluşan bir karışımı ayırmak için hangi yöntemleri sırasıyla uygularsınız? Bu yöntemleri niçin uyguladığınızı nedenleriyle birlikte defterinize yazınız
Cevap: Ayırma ve damıtma sistemi kullanırız. Etil alkol ve su karışımı sıvı yağının yoğunluğuna göre daha az olduğu için üste kalır. Bu karışım sonrasında ayırma hunisi yardımıyla kullanılır ve sonrasında etil alkol ile suyun kaynama yöntemi kullanılıp damıtarak ayrılır.

3. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu işaretleyiniz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangi söylenemez?
Cevap: D) Karışıma katılan tuzu ayırmak için süzme işlemi yapıldı.

2. Aşağıdaki tabloda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırmak için bazı yöntemler belirtilmiştir.
Buna göre bu maddelerle ile ilgili verilen yöntemlerden hangileri yanlıştır?

Cevap: B) Yalnız 2

3. Aşağıdaki bilgilerde bazı kavramlar boş bırakılmıştır.
Buna göre I, II ve III numaralı yerlere hangi kavramlar yazıldığında bilgiler doğru tamamlanmış olur?

Cevap: C) Damıtma Ayırma hunisi Buharlaştırma

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 5. Evsel Atıklar Ve Geri Dönüşüm 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 135-137-139-141-142. Sayfa Yıldırım Yayınları

Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Yıldırım Yayınları

AYRIŞTIR, GERİ DÖNÜŞTÜR

Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeler nelerdir?
Cevap:

Geri Dönüştürülemeyen Maddeler

 • Karton bardaklar
 • Ambalaj kağıtları
 • Strafor Köpüğü
 • Kağıt havlu

Geri Dönüştürülen Maddeler

 • Plastik
 • Cam
 • Metal
 • Kitap
 • Gazete
 • Elektrikli aletler
 • Mobilya

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Yıldırım Yayınları

Evsel katı ve sıvı atıkların dönüşümüne ilişkin neler yapılabilir?
Cevap: Bunlar geri dönüşüme kazandırmak için ilgili yerlere toplu halde verilebilir.

Atıkların ayrı ayrı toplanmasının yararları neler olabilir?
Cevap: Bu sayede her madde geri dönüşümde kolay bir şekilde ayrılmış olacaktır.

Atık maddelerin geri değerlendirilmesinin aile ve ülke ekonomisine ne gibi yararları olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Ekonomik olarak daha karlı olacağız. Çünkü yeniden almak yerine kullandığımız maddeyi tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları Yıldırım Yayınları

Kaynakların etkili kullanılmasında geri dönüşümün sağladığı yararlar nelerdir?
Cevap:

 • Ülke ekonomik olarak kalkınır.
 • Enerjide tasarruf sağlanır.
 • Kentsel ekolojiye fayda sağlanır
 • Çöp yığınları önlenmiş olunur.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Yıldırım Yayınları

Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısı nedir?
Cevap: Geri dönüşüm tesisleri sayesinde yararlı olan atıkların boşa gitmesini önleyip tekrar işlenerek önümüze getirilmesidir. Atık maddelerin çöpe taşınması ve depolanması ortadan kalkmasını sağlar.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yeniden kullanılabilecek eşyaları ihtiyacı olanlara nasıl iletilebilir?
Cevap: Bir toplama yapılarak gerekli yerler ile konuşulup yardıma ihtiyacı olan yerlere gönderilebilir.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmenin toplumsal açıdan önemi ne olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız
Cevap: Toplumda birlik ve beraberlik duygusunun oluşup yardımlaşmanın ön plana çıkmasını sağlar.

5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 5. Evsel Atıklar Ve Geri Dönüşüm 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 144-145-146-147-148. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıda verilen maddelerden hangileri geri dönüştürülebilir? Cevabınızı kutucuk numaralarını kullanarak verilen alana yazınız.
Cevap: Geri dönüştürülebilir maddeler; su şişesi, süt şişesi, konserve kutusu, eski gazete, meyve suyu kutusu


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Özge’nin annesi bir büroda çalışmaktadır. Büroda her hafta ortalama 10 kg kâğıt kullanılmakta bu kâğıtlar da çöpe atılmaktadır. Kullanılmış kâğıtlar çöplerden ayrı olarak toplanırsa;

a. Bir ağaçtan ortalama 100 kg kâğıt çıktığına göre, geri dönüşüme gönderilen kullanılmış kâğıtlar sayesinde senede kaç ağaç kesilmekten kurtulur?
Cevap: Yaklaşık 5 ağaç kesilmekten kurtulur.

Haftada 10
Ayda ⇒ 4 . 10 = 40
Senede ⇒ 40 . 12 = 480 kg kağıt

b. Kullanılmış kâğıdın kilosu 15 TL’den eskiciye satılırsa senede kaç lira biriktirilir?
Cevap: 15 x 521,4 = 7,821 TL biriktirilir.

2. Kaynakların etkili kullanılabilmesinde geri dönüşümün katkısını örneklerle açıklayınız.
Cevap: Ham madde ve enerjiden tasarruf sağlar. Çevre kirliliğini önler. Ağaçların kesilmesi önlenir.

3. Evinizde, okulunuzda ve mahallenizde atık kontrolüne ilişkin yapılan uygulamalar nelerdir? Bu uygulamalara nasıl katkı sağlıyorsunuz?
Cevap: Çevremde geri dönüşüm için belli kutular bulunmaktadır. Bizlerde bu kutulara gösterdiği malzemeye göre atarız.

4. Kâğıt tüketiminde ne gibi israflar yapılmaktadır? Bu savurganlıkların sonuçlarını değerlendiriniz.
Cevap: Defterlere gereksiz karalama, marketten alınan fişler, atmlerden alınan makbuzlar gereksiz yere kağıt israfına girmektedir.

5. Geri dönüşüm tesisleri ekonomiye nasıl katkı sağlar? Açıklayınız
Cevap: Yeni iş olanakları ve geri dönüşüm sayesinde ekonominin kalkınması sağlanır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Şemada metal ve plastiklerin geri dönüşüm sürecinde geçirdiği aşamalar gösterilmiştir. Aşağıda verilen açıklamaları, açıklamaların numaralarını kullanarak ilgili olduğu aşamayla eşleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Ç) Aşağıdaki kavramlarla ilgili neler öğrendiğinizi kavramların karşısına kısaca yazınız
Cevap:

Atık: Kullanılıp atılan madde
Geri Dönüşüm: Atıkların yeniden kullanılacak hale getirilmesi
Kaynakların Tasarruflu Kullanımı: Canlıların yaşamları sürekli olarak devam ettiği için kaynakları tasarruflu kullanmamız gerekir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Yıldırım Yayınları

D) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. Atıklarla ilgili yukarıda hazırlanan şemada ● ve ▲ sembolleriyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazıldığında şema doğru olarak tamamlanmış olabilir?
Cevap:  A) Katı atık Kanalizasyon suyu

2. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemeyen maddelere örnektir?
Cevap: D)

3. Duygu, evlerinde kullanılmayan bazı elektronik eşyaların olduğunu gözlemliyor. Bu atıkları nasıl değerlendirebileceğini bilmiyor.
Buna göre Duygu’nun,
I. Sokaktaki çöp kutularına atmak
II. Atıkları geri dönüşüm merkezlerine göndermek
III. Evin deposuna paketleyerek koymak
işlerinden hangilerini yapması uygundur?

Cevap: B) Yalnız II


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Yıldırım Yayınları

4. Geri dönüşümün önemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:  C) Atık miktarı artar.

5. Aşağıdaki tabloda bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar verilerek ilgili kutucuklar işaretlenecektir. Yukarıda bilgileri tabloda işaretleyen bir öğrenci bu etkinlikten kaç puan almıştır? (Her doğru cevap 10 puandır.)
Cevap: A) 10

6. Buna göre panoya aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin asılması uygun olmaz?
Cevap: A)

1.Işığın Soğurulması Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi 1.Işığın Soğurulması 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 158-159. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yaz aylarında genellikle açık renkli giysilerin tercih edilmesinin sebebi nedir?
Cevap: Açık renkler ışığı yansıttıkları için sıcak aylarda tercih edilir.

2. Işığı soğuran maddelerin ısınmasından yararlanılarak geliştirilen teknolojiler nelerdir?
Cevap: Işığı soğuran maddelerin ısınmasından yararlanılarak geliştirilen teknolojiler  güneş pilleri, su ısıtma sistemleri  gibi sistemlerdir.

3. Işık bir enerji türü müdür? Bir örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Işık bir enerji türüdür. Su ısıtma sistemlerinden ışığın enerjisinden yararlanılarak su ısıtılır.

4. Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinden hangi alanlarda yararlanılmaktadır?
Cevap: Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi hesap makinelerinde, trafik lambalarında ve bazı yapay uydularda yararlanılmaktadır.

5. Alican “Koyu renkli cisimler mi, açık renkli cisimler mi ışığı iyi soğurur?” sorusuna cevap aramak için özdeş kaplara eşit miktarda ve sıcaklıkta su koyarak aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. Alican’ın deneyinde;
• Bağımsız değişken nedir?
Cevap: Kumaşların rengi bağımsız değişkendir.

• Bağımlı değişken nedir?
Cevap: Suyun sıcaklığının değişmesi bağımlı değişkendir.

• Kontrol edilen değişkenler nedir?
Cevap: Kullanılan kaplar, su miktarı, termometreler, kumaşların boyutları kontrol edilen değişkenlerdir.

• Alican’ın hipotezi “Koyu renkli cisimler ışığı, açık renkli cisimlere göre daha iyi soğurur.” şeklindedir. Deneyin sonucu Alican’ın hipotezini destekler mi? Niçin?
Cevap: Deneyin sonucu Alican’ın hipotezini destekler çünkü koyu renkli cisimler ışığı soğurur ve sıcaklığı artar. Açık renkli cisimler ışığı yansıtır bu yüzden daha az ısınır.

• Deneyin sonucunda hangi kaptaki suyun sıcaklığı daha çok artar? Niçin?
Cevap: Deneyin sonucunda 2 numaralı  kaptaki suyun sıcaklığı daha çok artar çünkü koyu renkli cisimler ışığı daha iyi soğurur.

6. Denize kıyısı olan sıcak ve kurak bazı bölgelerde deniz suyu damıtılarak içme suyu elde edilmektedir. Aşağıdaki şekilde deniz suyundan temiz su elde edilmesini sağlayan sistemin bir modeli yer almaktadır. Bu modele göre deniz suyundan temiz suyun nasıl elde edildiğini aşağıda verilen alana yazınız.
Cevap: Siyaha boyalı havuz tabanı ışığı soğuracağı için deniz suyunun sıcaklığı artış gösterir, su buharlaşır ve şeffaf kapakları çarparak yoğunlaşır. Yoğuşan su  arıtma kanalında depolanır.

1.Işığın Soğurulması Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları Yıldırım Yayınları

7.Yukarıdaki tişörtlerin farklı renkte görünmesinin nedenini ışığın soğurulması ve yansımasıyla nasıl açıklarsınız?
Cevap: Kırmızı tişört üzerine düşen beyaz ışıkta kırmızıyı yansıttığı için kırmızı, beyaz tişört üzerine düşen beyaz ışığın hepsini eşit miktarda yansıttığı için beyaz, siyah tişört üzerine düşen tüm ışığı soğurduğu için siyah, mavi tişört mavi ışığı yansıttığı için mavi gözükür.

8. Aşağıda verilen araçlarda güneş enerjisinin hangi enerji türlerine dönüştürüldüğünü yazınız.
Cevap:
Radyometre: Güneş enerjisi hareket enerjisine dönüşür.
Güneş pili: Güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüşür.
Güneş paneli: Güneş enerjisi ısı enerjisine dönüşür.

Işığın Madde İle Etkileşimi Cevapları

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi 1.Işığın Soğurulması 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 149-150-151-152-153-154. Sayfa Yıldırım Yayınları

Işığın Madde İle Etkileşimi Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Yıldırım Yayınları

Işık, hayatı renklendirerek varlıkların görünmesini sağlar. Kaynağından doğrusal bir yol izleyerek yayılan ışık, karşılaştığı varlıklarla nasıl etkileşir?
Cevap:   Işık herhangi bir engelle karşılaşmadığı sürece doğrusal olarak yayılır. Yani ışıklar katı, sıvı ve gaz her türlü ortamda yayılabileceği gibi boşlukta da yayılabilirler.


Işığın Soğurulması Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Yıldırım Yayınları

Güneş ışığı alan ve gölgede bekletilen kumaş parçalarının sıcaklıkları arasında bir değişim oldu mu? Cevabınızı verilerinize dayanarak açıklayınız.
Cevap: Güneş ışığı alan kumaş parçası sıcaklığı artarken, gölgede bekletilen kumaş parçasının sıcaklığının düştüğünü gördük.

Güneş ışığı altında bekletilen bir cismin ışıkla etkileşiminin sonucunda ne olmaktadır?
Cevap: Işık maddeler tarafından tutulur bu duruma ışığın soğurulması denir. Bu soğurulmaya bağlı olarak maddenin sıcaklığı artar.


Işık ve Renkler Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları Yıldırım Yayınları

Daireyi yavaş döndürdüğünüzde ne gözlemlediniz?
Cevap: Daireyi yavaş döndürdüğümde renkleri ayırt edebildim.

Daireyi hızlı döndürdüğünüzde daire üzerindeki renkleri ayırt edebildiniz mi? Bu durumu nasıl açıklarsınız?
Cevap: Daireyi hızlı döndürdüğümde daire üzerindeki renkleri ayırt edemedim. Gözümüz dairenin hızına yetişemez. Gözümüz dairedeki tüm renklerin yansıması olarak beyaz rengi görebiliriz.

Güneş Enerjisi, Yaşam ve Teknoloji Cevapları

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi 1.Işığın Soğurulması 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155-156-157 Cevapları Yıldırım Yayınları

Güneş enerjisiyle çalışan araba


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yanda görünen renkler kırmızı, yeşil ve mavi ışığın bir ekran üzerinde aynı bölgeye düşürülmesiyle elde edilmiştir. Bu üç rengin kesiştiği bölgenin beyaz görünmesinin nedeni ne olabilir?
Cevap: Beyin gözümüze ulaşan ışığın farklı renklerini ayırt edemez ve o bölgeyi beyaz veya beyaza yakın bir renk olarak algılar.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Yıldırım Yayınları

Aşağıda bir binanın ısıtılmasında ve sıcak su elde etmede güneş ışığının soğurulmasından yararlanılarak geliştirilen bir sistem gösterilmektedir. Şekli inceleyerek sistemin nasıl çalıştığını belirleyiniz.

Cevap: Bu sistemde güneş ışıklarının güneş kolektörleri tarafından soğurulması yönteminden yararlanılmıştır.  Su güneş ışıklarının soğurulmasıyla ısınır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Yıldırım Yayınları

Araştırma Sorusu

Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamaları nelerdir?
Cevap: Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamaları hakkında bilgi almak tıklayın.


Tartışma Sorusu

Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılabilir?
Cevap: Güneş enerjisi ileride tüm evlerde elektriğe dönüştürülerek kullanılabilir.

Aynalar Cevapları

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi 2. Aynalar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164. Cevapları Yıldırım Yayınları

Aynalar Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Yıldırım Yayınları

Ayna çeşitleri nelerdir? Hangi alanlarda kullanılır?
Cevap: 3 çeşit ayna vardır bunlar; düz, çukur ve tümsek aynadır. Düz aynalar evlerde, iş yerlerinde,  tümsek aynalar farlarda ve el fenerlerinde, çukur aynalar ise dişçilerde ve makyaj aynalarında kullanılır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları Yıldırım Yayınları

Düz aynada oluşan görüntünüzün özellikleri nelerdir?
Cevap: Düz aynada görüntü simetriktir. Aynada sağ tarafa baktığınızda sol elinizi görürsünüz.

Çukur aynada oluşan görüntünüzün özellikleri nelerdir?
Cevap: Çukur aynada görüntü normalden büyük görünür.

Tümsek aynada oluşan görüntünüzün özellikleri nelerdir?
Cevap: Tümsek ayna ışığı dağıtarak gösterir.

Aynaları kendinize yaklaştırıp uzaklaştırdığınızda görüntünüzde bir değişiklik oldu mu? Nasıl?
Cevap: Evet aynaları kendimize yaklaştırıp uzaklaştırdığımızda görüntümüz büyüdü, küçüldü, simetrisi değişti.


Çukur Aynada Görüntü Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Yıldırım Yayınları

Aşağıdaki resimlerde çukur aynalı ve düz aynalı güneş ocakları ve bunların ışıkla etkileşimleri gösterilmiştir. Şekilleri inceleyerek bu güneş ocaklarının nasıl çalıştığını açıklayınız.
Cevap: Güneş ocakları güneş ışığının toplanması, ışığı ısıya çevirme, ısıyı hapsetme ve sera etkisiyle çalışırlar.

2. Aynalar Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi 2. Aynalar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 165-166. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki kutucuklarda ayna çeşitlerinin kullanım alanlarıyla ilgili görseller yer almaktadır. Soruları görsellere göre cevaplayınız. Cevaplarınızı kutucuk numaralarını kullanarak noktalı yerlere yazınız.

• Hangisi ya da hangilerinde çukur ayna kullanılır?
Cevap: 1, 5, 7, 9, 10, 12 çukur ayna kullanılır.

• Hangisi ya da hangilerinde tümsek ayna kullanılır?
Cevap: 4 ve 8’de tümsek ayna kullanılır.

• Hangisi ya da hangilerinde düz ayna kullanılır?
Cevap:   2, 3, 6, 11 düz ayna kullanılır.

2. Zehra’nın odasındaki saat 19.00’u göstermektedir. Zehra, saatin düz aynadaki görüntüsüne baktığında saati hangisi gibi görür? Niçin?
Cevap: 4   numaralı görüntüdeki gibi görür çünkü  düz aynada saat simetrik gözükür.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Aşağıdaki aynaların önüne yerleştirilmiş cisimlerin görüntüleri verilmiştir. Görüntüleri inceleyerek aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
Sizce bu kutuların içine yerleştirilen aynaların özelliği nedir? Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız.

Cevap:
Birinci kutuda düz ayna vardır. Düz aynada oluşan görüntüler her zaman düzdür ve aynı boydadır.
İkinci  kutuda tümsek ayna vardır. Tümsek aynada oluşan görüntüler düz ve asıl cisimden küçüktür.
Üçüncü kutuda çukur ayna vardır. Çukur aynada oluşan görüntüler ters ve cisimden daha küçüktür. Cismin görüntüsü aynaya olan uzaklığına göre değişir.

4. Aşağıda ayna türleri kendini tanıtmaktadır. Aynaların verdiği bilgiye göre aynanın türünü verilen alanlara yazınız.
Cevap:
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Işığın Kırılması ve Mercekler

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi 3. Işığın Kırılması ve Mercekler 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 167-168-169-170-171-172-173-174-175-176. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Yıldırım Yayınları

Akvaryumda balıklar bulundukları yerden daha yakındaymış gibi görünür. Sizce bu durumun nedeni ne olabilir?
Cevap: Akvaryumda balıkların bulundukları yerden daha yakındaymış gibi görünmesinin sebebi ışığın suda kırılmasıdır.

Su dolu bir bardağın içindeki kaşığı kırıkmış gibi görürsünüz. Kaşığın kırıkmış gibi görünmesinin nedeni ne olabilir?
Cevap: Su dolu bir bardağın içindeki kaşığı kırıkmış gibi görmemizin sebebi ışığın suda kırılmasıdır.

Lazer ışığını cam levhaya dik olarak gönderdiğinizdeki gözleminiz nedir?
Cevap: Lazer ışığını cam levhaya dik olarak gönderdiğinizde ışığın doğrultusu değişmez yani kırılmaz.

Lazer ışığını cam levhaya değişik açılarla gönderdiğinizdeki gözlemleriniz nedir?
Cevap: Lazer ışığını cam levhaya değişik açılarla gönderdiğimizde doğrultu değiştirdi ve ışık kırıldı.

Lazer ışığının cam levhaya giriş ve çıkış doğrultuları arasında fark var mı? Nasıl?
Cevap:   Lazer ışığının cam levhaya giriş ve çıkış doğrultuları arasında fark vardır. Çünkü yoğunluğa göre sürat azalır veya azalır. Su havadan daha yoğundur bu yüzden sürati yavaşlar.

Denemelerinizi suyla yaptığınızda gözlemlerinizde bir değişiklik oldu mu? Neden?
Cevap: Evet denemelerimi suyla yaptığımda  gözlemlerimde bir değişiklik oldu. Çünkü ışık ortam değiştirirken sürati azalır veya artar. Sudan havaya geçerken sürati hızlanırken, havadan suya geçerken sürati yavaşlar.

Işığın ortam değiştirirken izlediği yolun değişmesini nasıl açıklarsınız?
Cevap: Işık çeşitli ortamlara girerek kırılma, yansıma, soğurulma gibi etkenlere maruz kaldığı için hızlanma veya yavaşlama etkisi görülebilir.


Işığın Kırılmasının Sonuçları Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Yıldırım Yayınları

Işığın Kırılmasının Sonuçları Cevapları

Işık hangi ortamda daha süratli yol alır? Niçin?
Cevap: Işık gaz ortamda daha süratli yol alır. Çünkü yoğunluğu daha azdır.

Işık hangi ortamda daha yavaş yol alır? Niçin?
Cevap: Işık katı ortamda daha yavaş yol alır. Çünkü yoğunluğu daha fazladır.


Merceklerde Işığın Kırılması Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yazıların görüntüsünü hangi mercekte büyük, hangi mercekte küçük olarak gördünüz?
Cevap: İnce kenarlı mercekte daha küçük olarak görürüz.

Paralel ışık demeti, merceklerden geçerken nasıl yol aldı?
Cevap: Paralel ışık demeti, ince mercekten geçerken toplandı, kalın mercekten geçerken dağıldı.

Işığı hangi mercek bir noktada topladı, hangi mercek dağıttı?
Cevap: İnce mercek bir noktada toplarken, kalın mercek ışığı dağıttı.


Merceklerin Kullanım Alanları Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları Yıldırım Yayınları

Güneş ışığı altında, üzerine mercek ve cam şişe tuttuğunuz kâğıt parçasında ne gözlemlediniz?
Cevap: Güneş ışığı altında, üzerine mercek ve cam şişe tuttuğumuz kağıt parçası yanmaya başladı.

Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklar, mercek etkisi göstererek yangın çıkmasına sebep olabilir mi? Neden?
Cevap: Evet ısı enerjisine çevrilerek yangın çıkmasına sebep olabilir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları Yıldırım Yayınları

Araştırma Sorusu

Merceklerin günlük yaşamda ve teknolojideki kullanım alanları nelerdir?
Cevap: Mercekler günlük yaşamda ve teknolojide gözlüklerde, büyüteçlerde, aynalarda, mikroskoplarda, fotoğraf makinelerinde kullanılırlar.

3. Işığın Kırılması ve Mercekler Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

5. Ünite: Işığın Madde İle Etkileşimi 3. Işığın Kırılması ve Mercekler 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 177-178-179-180. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Işığın kırılması ne anlama gelmektedir? Bu olayın nedeni nedir?
Cevap: Işık ortam değiştirdiği zaman yani saydam bir ortamdan başka bi,r saydam ortama geçtiği zaman doğrultu ve hızı değişir.

2. Piknik alanlarında cam şişelerin bırakılmasının sonuçları neler olabilir?
Cevap: Cam şişeler piknik yerlerine bırakıldığı zaman güneşten yansıyan ışık ağaçlara ve otlara vurur. Bunun sonucunda bu gelen ışık sıcak olduğu için yangın çıkmasına neden olur.


3. Yandaki şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Işık ışını 1, 2 ve 3 numaralı ortamların hangisinde daha hızlı yol almıştır? Niçin?
Cevap: Kırıcılıkları az olan ortam yani 1 ve 3 numaralı ortam daha hızlı yol almıştır.

b) Işık ışını 1, 2 ve 3 numaralı ortamlardan hangisinde daha yavaş yol almıştır? Niçin?
Cevap: Kırılırken normale yaklaştığı için 2 numaralı ortamda daha yavaş yol alır.

c) Işık ışını 1 numaralı ortama dik olarak gelseydi diğer ortamlarda nasıl ilerlerdi? Yandaki alana çizerek gösteriniz
Cevap: Dik olarak gelseydi  dik bir şekilde yani kırılmadan ilerlerdi.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları Yıldırım Yayınları 


B) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Bir ışık ışınının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) Normale yaklaşarak kırılır.

2. Işığın kırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Işığın farklı saydam ortamlarda farklı hızla yayılması


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Buna göre ışık ışınının C saydam ortamından A saydam ortamına geçişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B)

4. Yandaki şekilde, A saydam ortamından gönderilen ışık ışınının B ve C saydam ortamlarına geçerken nasıl kırıldığı gösterilmiştir. Buna göre A, B ve C saydam ortamlarının yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D) B > A > C

5. Aşağıda verilen araçların hangisinin yapısında mercek bulunmaz?
Cevap: D) Radyo

6. Yanda bir ışık ışınının 1 ve 2 numaralı merceklerden geçerek yoluna devam edişi gösterilmiştir. Buna göre 1 ve 2 numaralı mercek çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) İnce kenarlı – Kalın kenarlı


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları Yıldırım Yayınları

7. Yandaki grafikte farklı saydam ortamların yoğunlukları verilmiştir. u grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Cevap: A) Elmastan cama geçen ışık ışınının hızı artar.

8. Bu etkinliği doğru olarak tamamlayan bir öğrenci hangi sembole ulaşacaktır?
Cevap: B) ●

9. Buna göre yapılan bu deneydeki bağımlı ve bağımsız değişken hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: D) İnce kenarlı mercek kullanılması Isı enerjisi elde edilmesi


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerleri kutucuklardaki kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 1. İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182-183-184-185-186. Cevapları Yıldırım Yayınları

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Yıldırım Yayınları

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler hangi yollarla ürer? Yavru bireylerin meydana gelmesi, büyüyüp gelişmesi nasıl olabilir?
Cevap: Eşeyli ve eşeysiz üreme yolu ile meydana gelirler.


İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme, İnsanda Üremeyi Sağlayan Yapı ve Organlar

Yumurta Döllenirse Ne Olur? Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yumurta döllenirse ne olur?
Cevap: Embriyo oluşur ve 5-7 gün içerisinde rahim içerisine ulaşılırsa sonucunda gebelik oluşur.


Embriyo Gelişimini Neler Etkiler? Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Yıldırım Yayınları

İnceleyelim, Yorumlayalım

 Şekilleri inceleyerek sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap:  Sperm ve yumurta hücrelerinin içinde çekirdekler bulunur. Bu çekirdeklerin birleşmesi ile döllenme oluşur. Bu döllenme sonucunda zigot oluşur ve zigot mitoz bölünme geçirerek embriyoyu oluşturur.

Embriyonun büyüme ve gelişimini sağlayan hücre artışı hangi olayla gerçekleşir?
Cevap: Mitoz bölünme olayı gerçekleşir.


Araştıralım, Öğrenelim

Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirler nelerdir?
Cevap:

⇒ Ağırlık kaldırılmamalı
⇒ İyi ve dengeli beslenilmeli
⇒ Kahve ve çay tüketimi azaltılmalı
⇒ Düzenli uyku alınmalı

İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 1. İnsanda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190. Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Yıldırım Yayınları

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

A) Aşağıdaki modelde, insanda üremeyi sağlayan üreme yapı ve organları gösterilmiştir. Oklarla gösterilen bu yapı ve organları adlandırarak bunların üreme sistemindeki görevlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Yıldırım Yayınları


B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İnsanlarda üreme yapı ve organlarının görevi nedir?
Cevap: Üreme hücrelerinin üretimini sağlar.

2. Üreme hücreleri ve bebek arasındaki ilişkiyi gösteren aşağıdaki şemayı tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Plasentanın görevi nedir? Açıklayınız
Cevap:  Embriyoya anneden besin ve oksijen taşır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Yıldırım Yayınları

4. Mitoz ile embriyonun büyüyüp gelişmesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız
Cevap: Embriyo arka arkaya mitoz bölünme gerçekleştirerek büyür ve gelişir.

5. Hangi faktörler embriyonun gelişimini etkileyebilir? Açıklayınız.
Cevap: Zararlı maddelerin kullanımı, çay


C) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Yıldırım Yayınları

Eşeyli Üreme Cevapları

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 2. Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201. Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Yıldırım Yayınları

Çevrenizde gördüğünüz canlılar nasıl meydana gelir?
Cevap: Üreme ile meydana gelir.


Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Yıldırım Yayınları

Döllenmiş yumurtaya ne olur?
Cevap: Döllenmiş yumurta mitoz bölünme geçirir ve embriyo oluşur.


Çiçekli Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Yıldırım Yayınları

İnceleyelim, Yorumlayalım


1. Fotoğraflarını gördüğünüz canlılar hangi çeşit üremeyle çoğalmış olabilir? Yorumlayınız
Cevap: Resimde verilen canlılardan köpekler eşeyli üreme ile, kurdele çiçeği vejatatif üreme ile çoğalmışlardır.

2. Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırarak aşağıdaki tabloda verilen soruları cevaplayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları Yıldırım Yayınları

Deneyelim, Öğrenelim

 Bu deneydeki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir?
Cevap:

Bağımlı değişken ⇒ Tohumun çimlenmesi
Bağımsız değişken ⇒Nemli toprak
Kontrol edilen değişken ⇒ Güneş ışığının olması

Tohumların çimlenip büyümesi için hangi koşullar gerekir?
Cevap: Su, oksijen ve sıcaklık gerekir.

 Hipoteziniz doğrulandı mı? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Evet doğrulandı. Tohumun çimlenmesi için su çok etkilidir.

Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler Cevapları

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 2. Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 203-204-205-206. Cevapları Yıldırım Yayınları

Bitki ve Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeye Etki Eden Faktörler Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Yıldırım Yayınları

Büyüme ve Gelişme Nedir?
Cevap: Büyüme insanın fiziki olarak gelişmesi demektir. Gelişim ise motor, psikolojik ve mental olgunlaşmayı kapsar.

Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeyi Neler Etkiler?
Cevap: Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi ısı, su, ışık ve yerçekimi etkiler.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları Yıldırım Yayınları

Hayvanlarda Büyüme ve Gelişmeyi Neler Etkiler?
Cevap: Hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi hava, su, besin kaynaklarına ulaşımın zorluğu ve zor iklim şartlarına maruz kalmak etkiler.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Yıldırım Yayınları

Araştıralım, Öğrenelim

Bir bitki ya da hayvanın büyüme ve gelişim özellikleri nelerdir?
Cevap:

⇒ Hayvanlar doğada çiftleşerek üremektedir
⇒ Hayvanlar doğada ot, ağaç gibi bitkilerle beslenirken kimi hayvanlar diğer hayvanları avlayarak beslenirler.
⇒ Bazı hayvanlar kurak bölgelerde yaşayabilirken, kimileri bataklıkta, kimileri okyanusun deriliklerinde, kimisi ise buz dağlarının tepelerinde yaşamaktadır.


4. Gözlemlediğiniz canlının büyüme ve gelişme verilerine dayanarak bir rapor düzenleyiniz.
Cevap: Hayvanlar dört ana evrede gelişir.

⇒ Yeni doğan
⇒ Ergenlik
⇒ Erişkinlik
⇒ Yaşlılık


Sonuç ve Paylaşma

 Bir canlının büyüme ve gelişim özelliklerini incelerken sorumluluklarınızın neler olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Bir canlıyı inceleyeceğimiz zaman onu doğal yaşamından koparmadan gizli bir şekilde inceleme yapmamız gerekir.

 Gelişimini incelediğiniz canlı ile ilgili ne gibi fedakârlıklar yaptınız? Bu fedakârlık sevginin bir göstergesi olabilir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız
Cevap: Besin, su gibi yardımlarda bulundum.

Bu çalışmaları yürüten bir bilim insanının sahip olması gereken özellikler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Sabırlı, sakin, cesur, akılcı olmalıdır.

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

6. Ünite: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme 2. Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Aşağıdaki tabloda bazı canlılar ve bu canlıların üreme, büyüme ve gelişme özellikleri verilmiştir. Canlıların sahip oldukları özelliklerin olduğu kutucuklara “✓” işareti koyunuz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Yıldırım Yayınları

2. Aşağıdaki modelde yer alan çiçeğin kısımlarını adlandırınız
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Yıldırım Yayınları


3. Aşağıda kırmızı amiral kelebeğinin yaşam döngüsüne ait görseller karışık olarak verilmiştir. Görsellere numara vererek yaşam döngüsünün doğru sıralamasını yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki ifadeleri kutucuklardaki kavramların uygun olanı ile tamamlayınız. Bu kavramların ek alabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Cevap:

1. Erkek üreme hücrelerine sperm adı verilir.
2. Kurbağanın başkalaşımında yumurtadan çıkan larvaların gelişmiş hâline iribaş denir.
3. Sürüngenler yumurtlayarak çoğalan canlı grubudur.
4. Dişi üreme hücrelerine yumurta adı verilir.
5. Sincap, fare, kirpi, yarasa gibi memeli hayvanlar doğurarak ürer.
6. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşerek kaynaşmasına döllenme denir.
7. Kuşlar genellikle yuvalarında yumurtlar ve çoğunlukla dişi kuşlar kuluçka döneminde döllenmiş yumurtaları sıcak tutar.
8. Gül dalı (çeliği) toprağa daldırılarak vejetatif yolla üretilebilir.
9. Çiçekli bir bitkide polenlerin ilk ulaştığı yer tepeciktir .
10. Tohumun çimlenmesi için su, hava ve uygun sıcaklık gerekir.
11. Çiçekli bitkilerde döllenme yumurtalık gerçekleşir.
12. Bir bitki fidesinin büyüyüp gelişebilmesi için su, uygun sıcaklık, ışık mineraller
ve hava gerekir.
13. Kuş ve memelilerde yavru bakımı görülür.
14. Ebeveyn vücudundan dışarı doğru oluşan çıkıntının gelişmesi sonucu yavru canlının meydana gelmesine tomurcuklanma ile üreme denir.


C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda yer alan canlılardan hangisi eşeysiz ürer?
Cevap: D)

2. Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir
Cevap: C) Karbondioksit


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Çiçekli bitkilerin tohumları genellikle meyve içerisinde bulunur. Aşağıdaki meyvelerden hangisi çok sayıda tohum içerir?
Cevap: C)

4. Çiçekli bitkinin yaşam döngüsündeki;
I. Döllenme
II. Meyve
III. Polen üretimi
IV. Tozlaşma
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) III-IV-I-II

5. Yukarıdaki canlılardan hangileri rejenerasyon yoluyla üreyemez?
Cevap: A) II ve III

6. Polenlerin dişi üreme organına çeşitli yollarla taşınması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Cevap: D) Tozlaşma

7. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yavrusu yumurtadan çıktığında tam olarak ebeveynlerine benzemez?
Cevap: C) Kelebek

Elektrik Devreleri Cevapları

7. Ünite: Elektrik Devreleri 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-213-214-215-216-217. Cevapları Yıldırım Yayınları

Elektrik Devreleri Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları Yıldırım Yayınları

Evlerimizde, sokaklarda birçok aydınlatma araçları kullanılmaktadır. Aydınlatma araçları olarak kullanılan lambalar devrelerde nasıl bağlanıyor olabilir?
Cevap: Bu devreler iletken teller yardımı ile yapılmaktadır.


Ampullerin Bağlanma Şekilleri Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları Yıldırım Yayınları

Deneyelim, Öğrenelim

 1. aşamada devreye bağladığınız ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı nasıl değişti?
Cevap: Parlaklık azalmıştır.

 2. aşamada devreye bağladığınız ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığında 1. aşamadaki gibi bir değişiklik gözlemlediniz mi? Bu durumu nasıl açıklarsınız?
Cevap: Ampuller aynı parlaklıkta ışık vermiştir.

 Ev ve okul gibi binalarda lambalar 1. aşamadaki gibi mi, 2. aşamadaki gibi mi bağlanmıştır? Arkadaşlarınızla tartışınız
Cevap: 2. aşamada kullanılan paralel devre kullanılmalıdır. Bu sayede parlaklık aynı olacak ve bir ampul bozulduğu zaman diğerleri de sönmeyecektir.


Gerilim ile Akım Şiddeti Arasındaki İlişki Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Yıldırım Yayınları

Deneyelim, Öğrenelim

Devredeki pil sayısının artması akım şiddetini ve gerilimi etkiledi mi? Nasıl?
Cevap: Akımın şiddeti artmıştır.

 Gerilim/akım şiddeti oranını hesapladığınızda nasıl bir sonuç çıkardınız? Bu durumu nasıl yorumlarsınız?
Cevap: Direnç arttıkça ampul parlaklığı da azalır.

Elektrik Devreleri Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

7. Ünite: Elektrik Devreleri 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220-221-222. Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir pil, anahtar ve üç ampulden oluşan elektrik devresinde;
a) Ampullerin seri olarak nasıl bağlandığını aşağıdaki alana devre şeması çizerek gösteriniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Yıldırım Yayınları


b) Ampullerin paralel olarak nasıl bağlandığını aşağıdaki alana devre şeması çizerek gösteriniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Yıldırım Yayınları

2. Aşağıdaki çerçeve içine basit elektrik devresi şeması çizerek üzerinde;

b) Ampermetre ve voltmetreden okunan sayısal değerlerin birimlerinin ne ile ifade edildiğini belirtiniz
Cevap: Ampermetrede amper; voltmetrede volt ile ifade edilir.

c) Elektrik akımının yönünü gösteriniz. 
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Yıldırım Yayınları


3. Yandaki tabloda bir iletkene uygulanan gerilim ile iletkenden geçen akım şiddetinin değerleri verilmiştir.

a) Pil sayısının artması ile gerilim arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Pil sayısı arttıkça gerilim de artar.

b) Pil sayısının artması ile akım şiddeti arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Pil sayısı arttıkça akım şiddeti de artar.

c) Gerilim ile akım şiddeti arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Gerilim arttıkça akım şiddeti de artar.

ç) İletkenin direnci kaç ohmdur?
Cevap: 2 ohmdur.

d) Pil sayısı 5’e çıkarılırsa bu durumda iletkenin direnci ne olur?
Cevap: 2 ohm olur


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerleri kutucuktaki kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Yıldırım Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.