Anasayfa Kitap Cevapları
7 Nisan 2022, 20:18 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115-116-117. Cevapları Yıldırım Yayınları

2. Saf Maddeler Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 2. Saf Maddeler 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 115-116-117. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıda verilen tanımların numaralarını uygun kavramların önündeki kutucuklara yazınız.
Cevap:

1. Yapısında tek cins atom ya da molekül bulunduran saf madde. (Element)
2. Bileşikleri kısaca ifade eden işaret. (Formül)
3. Elementlerin kısaca ifade ediliş biçimidir. (Sembol)
4. Farklı cins atomların belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf madde. (Bileşik)
5. Kendini oluşturan taneciklerinin hepsi özdeş olan madde. (Saf madde)


B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yanda modeli verilen karbondioksit bileşiğinde molekülleri ve atomları işaretleyerek gösteriniz.
Cevap:

7.-Sinif-Fen-Bilimleri-Yildirim-Yayinlari-Yayinlari-Sayfa-115-Ders-Kitabi-Cevaplari1


2. Formülleri verilen bileşiklerin hangi elementlerden oluştuğunu ve atom sayılarını yazınız.
Cevap:

CH4: Karbon ve hidrojen 5 tane
NH3: Azot ve hidrojen – 4 tane
NaF: Sodyum ve flor
C6H12O6: Karbon, hidrojen ve oksijen – 24 tane

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150-151-153 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Karbondioksit, kalsiyumoksit, sodyum klorür, hidrojen klorür ve kükürtdioksidin formüllerini yazınız.
Cevap:

Karbondioksit: CO2
Kalsiyumoksit: CaO
Sodyum klorür: NaCI
Hidrojen klorür: HCI
Kükürtdioksidin: SO2


4. Aşağıda verilen modellere göre soruları cevaplayınız.
Cevap:

a) Hangisi/hangileri elemente ait modeldir? (a-b-c)
b) Hangisi/hangileri atomik yapılı elemente ait modeldir? (a)
c) Hangisi/hangileri molekül yapılı elemente ait modeldir? (b-c)
ç) Hangisi/hangileri bileşiğe ait modeldir? (c-d-e)
d) Hangisi/hangileri moleküler yapıda olmayan bileşiğe ait modeldir? (e)


C) Aşağıdaki tablolarda boş bırakılan sütunlara istenen uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

7.-Sinif-Fen-Bilimleri-Yildirim-Yayinlari-Yayinlari-Sayfa-115-Ders-Kitabi-Cevaplari1 (1)


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Yıldırım Yayınları

Ç) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. Yukarıdaki şekillerde tanecik modelleri verilen maddelerle ilgili
I. a maddesi saf bir maddedir.
II. b maddesi bir bileşiktir.
III. a ve b maddeleri atomik yapılıdır.
yargılardan hangileri doğrudur?

Cevap: C) I ve II

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-52. Cevapları MEB Yayınları

2. Aşağıdaki bileşik formülleri ile adları eşleştirildiğinde doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap:

7.-Sinif-Fen-Bilimleri-Yildirim-Yayinlari-Yayinlari-Sayfa-116-Ders-Kitabi-Cevaplari


3. Yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdaki gösterimlerden hangisi bu bilgiye uygun değildir?
Cevap: D) CO


4. Aşağıdaki seçeneklerde elementler ile sembolleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Helyum → H


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Yıldırım Yayınları

5. Yukarıda tanecik modelleri verilen maddeler için bilgilerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


6. Yukarıda verilen özellikler element ve bileşiğe ait olarak gruplandırıldığında doğru gruplandırma hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap:  D) III – I, II


7. Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri, adları ve kullanım alanları verilmiştir. Buna göre tabloda hangi bileşiklerle ilgili hatalı bilgi verilmiştir?
Cevap: B) I ve II

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.