Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mart 2023, 19:35 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122. Cevapları Aydın Yayınları

4. Ünite Değerlendirme Cevapları

4. Ünite SAF MADDE VE KARIŞIMLAR: 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122. Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Aydın Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini kutucuk içerisine yazınız
Cevap:

(Y) 1. Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur.
(Y) 2. Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton’dır.
(D) 3. Bileşikler formülle gösterilir.
(D) 4. Ev yapımı limonata heterojen karışımdır.
(Y) 5. Karışımlar formülle gösterilir.
(D) 6. Çözeltiyi karıştırmak, çözünen maddenin çözünme hızını artırır.
(D) 7. Ayran ve süt heterojen karışımdır.
(Y) 8. Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken karışımlar belli oranda bir araya gelirler.


B. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz
Cevap:

(c) 1. Çözünme hızına etki eden faktörlerden biridir.
(f) 2. Geri dönüştürülemeyen maddelerden biridir.
(e) 3. Çözeltiyi oluşturan elemanlardan madde miktarı az olandır.
(b) 4. Bileşiklerin gösterilme şeklidir.
(d) 5. Elementlerin gösterilme şeklidir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207. Cevapları Aydın Yayınları

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).
Cevap:

1. Elementler ……molekül……. yapılı olabilir.
2. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik ……proton…..
3. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem ……buharlaştırma…..
4. Kullanım dışı kalan maddelerin, tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına ……..geri dönüşüm…… adı verilir.
5. Gazlı içeceklerde, yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı …….karbondioksit………


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları Aydın Yayınları

D. Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözüp, anahtar sözcüğü bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122. Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları Aydın Yayınları

E. Atomla ilgili teorileri ortaya atan bilim insanları aşağıda verilmiştir. Bu bilim insanlarının atom ile ilgili düşüncelerini noktalı alanlara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Aydın Yayınları

F. Aşağıda verilen şemaya göre soruları cevaplayınız

1. Yukarıda verilenlerden hangileri elementtir?
Cevap: 1, 3, 5, 8

2. Yukarıda verilenlerden hangileri bileşiktir?
Cevap: 2, 4, 6, 7

3. Yukarıda verilenlerden hangileri formüldür?
Cevap: 2, 3, 4, 5, 6, 7

4. Yukarıda verilenlerden hangileri semboldür?
Cevap: 1, 8

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 12-17. Cevapları Aydın Yayınları

G. Aşağıda tabloda verilen bileşiklerin formüllerine bakarak uygun bir şekilde tabloyu doldurunuz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları Aydın Yayınları

H. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz

1. N sembolü ile gösterilen element hangisidir?
Cevap: B) Azo


2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fosfor elementinin sembolü yer alır?
Cevap: A) P


3. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?
Cevap: D) Toprak


4. Aşağıdakilerden hangisi çözünme hızına etki eden faktörlerden biri değildir?
Cevap: C) Karışım miktarını artırma


5. Aynı miktarda su bulunan kaplarda belirtilen türlerde 10 g şeker çözülüyor. Çözeltilerin, çözünmenin tamamlanma süresine göre en kısa olandan en uzun olana doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: A) III, I, II


6. Kâğıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılan SO2 bileşiğinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: B) Kükürtdioksit


7. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemeyen maddelerdendir?
Cevap: D) Meyve ve sebze kabukları


8. Yanda verilen model, hangi maddeye ait olabilir?
Cevap: C) Molekül yapılı bileşik

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.