Anasayfa Kitap Cevapları
10 Mayıs 2022, 14:31 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124-125. Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Karışımlar Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 3. Karışımlar 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 124-125. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Bazı ilaç şişelerinin üzerinde “İçmeden önce çalkalayınız.” yazısının bulunma nedeni nedir?
Cevap: Karışımların bazıları heterojen olduğu için karıştırarak bütün maddelerin iç içe geçmesini sağlarız.

2. Homojen ve heterojen karışımların benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap:

  • Her iki karışımda birden fazla maddenin karıştırılmasıyla meydana gelmektedir.
  • Heterojen karışımda madde dağılımı eşit değildir. Homojen karışımda ise karışım eşittir.
Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66-68-70-72. Cevapları MEB Yayınları

3. Çözelti nedir? Günlük yaşamdan bildiğiniz çözeltilere örnekler veriniz.
Cevap: Çözeltiler homojen karışımlardır. Bir karışımda madde başka bir maddenin içince çözülüyorsa bu çözeltidir. Örnek olarak şekeri suyun içne attığımızda çözüldüğü gibi.

4. Yandaki grafikte bir maddenin sıcaklığa bağlı olarak çözünme hızının değişimi verilmiştir. Bu grafiğe göre öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur? Niçin?
Cevap: Bence Mert doğrudur çünkü sıcaklık arttığı zaman çözünme hızı da aynı oranda artar.

5. Aşağıdaki maddeleri homojen ve heterojen karışım olarak sınıflandırınız.
Cevap:

Homojen Karışımlar: Hava, kolonya, gazoz
Heterojen Karışımlar: Ayran, süt, kahve


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87. Cevapları Yıldırım Yayınları

1. Puanlama cetveline göre, öğrenci bu sorudan kaç puan alır?
Cevap:  D) 3


3. Karışımlar Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

2. Yukarıdaki kavram haritası doğru olarak doldurulduğunda ●, ▲ ve ■ sembolleri ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
Cevap: B) Homojen karışım – Heterojen karışım – Hava

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.