Anasayfa Kitap Cevapları
3 Mayıs 2022, 12:55 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148. Cevapları Yıldırım Yayınları

5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

4. Ünite: Saf Madde Ve Karışımlar 5. Evsel Atıklar Ve Geri Dönüşüm 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 144-145-146-147-148. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıda verilen maddelerden hangileri geri dönüştürülebilir? Cevabınızı kutucuk numaralarını kullanarak verilen alana yazınız.
Cevap: Geri dönüştürülebilir maddeler; su şişesi, süt şişesi, konserve kutusu, eski gazete, meyve suyu kutusu


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Özge’nin annesi bir büroda çalışmaktadır. Büroda her hafta ortalama 10 kg kâğıt kullanılmakta bu kâğıtlar da çöpe atılmaktadır. Kullanılmış kâğıtlar çöplerden ayrı olarak toplanırsa;

a. Bir ağaçtan ortalama 100 kg kâğıt çıktığına göre, geri dönüşüme gönderilen kullanılmış kâğıtlar sayesinde senede kaç ağaç kesilmekten kurtulur?
Cevap: Yaklaşık 5 ağaç kesilmekten kurtulur.

Haftada 10
Ayda ⇒ 4 . 10 = 40
Senede ⇒ 40 . 12 = 480 kg kağıt

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-162-164. Cevapları Yıldırım Yayınları

b. Kullanılmış kâğıdın kilosu 15 TL’den eskiciye satılırsa senede kaç lira biriktirilir?
Cevap: 15 x 521,4 = 7,821 TL biriktirilir.

2. Kaynakların etkili kullanılabilmesinde geri dönüşümün katkısını örneklerle açıklayınız.
Cevap: Ham madde ve enerjiden tasarruf sağlar. Çevre kirliliğini önler. Ağaçların kesilmesi önlenir.

3. Evinizde, okulunuzda ve mahallenizde atık kontrolüne ilişkin yapılan uygulamalar nelerdir? Bu uygulamalara nasıl katkı sağlıyorsunuz?
Cevap: Çevremde geri dönüşüm için belli kutular bulunmaktadır. Bizlerde bu kutulara gösterdiği malzemeye göre atarız.

4. Kâğıt tüketiminde ne gibi israflar yapılmaktadır? Bu savurganlıkların sonuçlarını değerlendiriniz.
Cevap: Defterlere gereksiz karalama, marketten alınan fişler, atmlerden alınan makbuzlar gereksiz yere kağıt israfına girmektedir.

5. Geri dönüşüm tesisleri ekonomiye nasıl katkı sağlar? Açıklayınız
Cevap: Yeni iş olanakları ve geri dönüşüm sayesinde ekonominin kalkınması sağlanır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Şemada metal ve plastiklerin geri dönüşüm sürecinde geçirdiği aşamalar gösterilmiştir. Aşağıda verilen açıklamaları, açıklamaların numaralarını kullanarak ilgili olduğu aşamayla eşleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Ç) Aşağıdaki kavramlarla ilgili neler öğrendiğinizi kavramların karşısına kısaca yazınız
Cevap:

Atık: Kullanılıp atılan madde
Geri Dönüşüm: Atıkların yeniden kullanılacak hale getirilmesi
Kaynakların Tasarruflu Kullanımı: Canlıların yaşamları sürekli olarak devam ettiği için kaynakları tasarruflu kullanmamız gerekir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55-57-60. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Yıldırım Yayınları

D) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz

1. Atıklarla ilgili yukarıda hazırlanan şemada ● ve ▲ sembolleriyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazıldığında şema doğru olarak tamamlanmış olabilir?
Cevap:  A) Katı atık Kanalizasyon suyu

2. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemeyen maddelere örnektir?
Cevap: D)

3. Duygu, evlerinde kullanılmayan bazı elektronik eşyaların olduğunu gözlemliyor. Bu atıkları nasıl değerlendirebileceğini bilmiyor.
Buna göre Duygu’nun,
I. Sokaktaki çöp kutularına atmak
II. Atıkları geri dönüşüm merkezlerine göndermek
III. Evin deposuna paketleyerek koymak
işlerinden hangilerini yapması uygundur?

Cevap: B) Yalnız II


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Yıldırım Yayınları

4. Geri dönüşümün önemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:  C) Atık miktarı artar.

5. Aşağıdaki tabloda bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar verilerek ilgili kutucuklar işaretlenecektir. Yukarıda bilgileri tabloda işaretleyen bir öğrenci bu etkinlikten kaç puan almıştır? (Her doğru cevap 10 puandır.)
Cevap: A) 10

6. Buna göre panoya aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin asılması uygun olmaz?
Cevap: A)

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.