Anasayfa
Ara Bul
6 Eylül 2021, 3:29
Mehmet
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37-38-39-40 Cevapları Tutku Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 37, 38, 39, 40. Sayfa Tutku Yayıncılık ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37  Cevapları Tutku Yayıncılık

1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.

1) Teknoloji ile uzay araştırmaları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap : Uzay bilimini geliştirmek ve daha güncel bilgi sahibi olmak için teknolojinin her geçen zaman gelişmesi ve bilim adamlarına yeni imkanlar tanıması lazımdır.

2) Uzay kirliliğinin nedenleri nelerdir?
Cevap : Uzay kirliliğinin sebebi yine insanlardır. Uzaya gönderilen uydu atıkları uzayda kirlilik yapmaktadır.

3) Galaksi nedir? Örnekler veriniz.
Cevap : kütle çekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar topluluğuna verilen isimidr. Örnek olarak Samanyolu Galaksisini söyleyebiliriz.

4) Evren ve uzay kavramlarını açıklayınız.
Cevap : Aslında uzay v Evren hemen hemen aynı manaya gelmektedir. Uzay ve Evren uzayda ki sonsuzluğa verilen isimdir.

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) ( D ) Uzay, Dünya atmosferinin dışında gök cisimlerinin bulunduğu sonsuz boşluğa denir.
2) ( D )  Çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını Dünya’ya ulaştıran teknolojilere uzay teknolojisi adı verilir.
3) ( D ) Ülkemiz uzaya TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A uydularını gözlem amaçlı göndermiştir.
4) ( D ) Görevi biten ya da parçalanan uzay araçları uzay kirliliğine neden olur.

5) ( Y ) Dünya’dan bakıldığında birbirine göre konumları değişmeyen yıldızlara galaksi denir.
6) ( D ) Işığın bir ayda aldığı yola ışık yılı adı verilir.
7) ( D ) Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutları ile gaz ve tozdan oluşmuş sisteme evren adı verilir.
8) ( D ) Samanyolu ve Andromeda eliptik galaksilere örnektir.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Tutku Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız

1) Bütün gök cisimlerini barındıran ve yerküre de dâhil olmak üzere meydana gelen sonsuz boşluğa ….EVREN… denir.

2) Atbaşı ve Kömür Çuvalı bulutsuları ..KARANLIK. bulutsu çeşidine örnektir.

3) Birbirlerine göre konumları her zaman aynı kalan yıldız topluluklarına ….TAKIMYILDIZI…adı verilir.

4) Uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan gaz atomları ve toz parçacıklarına…….BULUTSU………. adı verilir

5) Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve
……BEYAZ CÜCE … oluşur.

Ç. Aşağıdaki açıklamaların her birini, karşılarında verilen kavramlarla oklar yardımıyla eşleştiriniz.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Tutku Yayıncılı


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Tutku Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Günlük yaşamda kullanılan araçlardan hangisi uzay araştırmalarının teknolojiye olan katkılarından biri değildir?
Cevap : D

2) Meltem sınıfta yaptığı araştırmayı sunarken aşağıdaki anlatımı yapmaktadır:

“Teknolojinin gelişmesiyle uzaya birçok füze, uydu, roket ve daha pek çok uzay aracı gönderilmiştir. Bu araçlar görevlerini tamamladıklarında uzay boşluğunda başıboş dolanmaktadır. Dünya’nın
çevresinde dolanan tüm bu insan yapımı atıklar, gelecekte uzay araştırmalarının yapılmasına engel
olacak boyutlara ulaşabilir.”

Buna göre Meltem aşağıdaki konuların hangisini araştırmıştır?

Cevap : B

3) I. Aynalı
II. Mercekli
III. Radyo dalgalı
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri teleskop türlerine örnektir?

Cevap : A

4) Aşağıdakilerden hangisi rasathanelerin kurulma yerlerinin seçiminde dikkate alınan şartlar arasında yer almaz?

Cevap : B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Tutku Yayıncılık

5) Ömer, öğretmenin sorduğu soruyu aşağıdaki gibi yanıtlamaktadır:

“Bilim insanları bunu anlamak için başlangıçtaki kütlelerine bakarlar. Eğer büyük kütleleri varsa nötron yıldızlarına ve kara deliklere dönüşürler. Kütleleri küçük ise beyaz cüce adı verilen yeni bir yapı oluştururlar.”

Buna göre öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : A

6) Aşağıda gök cisimleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

– Yıldızlar arasındaki uzaklık …….I…… adı verilen birimle ifade edilir.
– ………II….…… galaksiler; merkezinden çevreye doğru dağılan sarmal kolları olan galaksi çeşididir.

– Yüksek sıcaklıktaki yıldızlar …..…III……… renkte görünür.

Bu cümlelerdeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

Cevap : A

7) Aşağıdaki uydulardan hangisi uzaya haberleşme amacıyla gönderilmemiştir?

Cevap : C

8) Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerindeki asayişi kontrol etmek isteyen asker, uydudan gelen görüntülere bakmaktadır. Buna göre askerin incelediği görüntüler aşağıdaki uyduların hangisinden gelmiş olabilir?

Cevap : D

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.