Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 1:33 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 45-46-47-48. Cevapları Aydın Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite Değerlendirme Cevapları

2. Ünite HÜCRE VE BÖLÜNMELER: 2. Ünite Değerlendirme Cevapları 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 45-46-47-48. Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Aydın Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini kutucuk içerisine yazınız
Cevap:

(D) 1. Canlıların en küçük yapı birimi hücredir.
(Y) 2. Organlardan dokular, dokulardan sistemler oluşur.
(Y) 3. Bitki hücresinde bitkiye dayanıklılık sağlayan hücre çeperi, seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir.
(Y) 4. Mitoz ile sperm ve yumurta hücreleri oluşur.
(D) 5. Tek hücreli canlılar mitoz geçirdiğinde çoğalmış olur.
(D) 6. Mayoz ile genetik çeşitlilik sağlanır.
(D) 7. Mayoz sonucunda dört hücre oluşur.
(Y) 8. Mayozda kromozom sayısı değişmez.


B. Terimlerin başındaki harfleri, ilgili cümlelerin başlarına yazınız.
Cevap:

(c) 1. Enerji üretiminde görevli organeldir.
(a) 2. Protein üretiminde görevli organeldir.
(b) 3. Bir hücrenin arka arkaya iki defa mitoz geçirdiğinde oluşan hücre sayısıdır.
(f) 4. Çeşitliliğin olmadığı bölünme şeklidir.
(e) 5. Sadece üreme ana hücrelerinde görülen bölünme şeklidir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46-47-49-50-51. Cevapları Ferman Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.).
Cevap:

1. Bitki hücresinin kofulları, hayvan hücresine göre daha …..az…… sayıdadır.
2. Hayvan hücresinin şekli …..yuvarlak……. iken, bitki hücresinin şekli ….köşeli….
3. Tek hücreli canlılarda üreme ……mitoz……… ile gerçekleşirken, çok hücreli canlılarda üreme …..mayoz……. ile gerçekleşir.
4. Mayozun birinci aşamasında kromozom sayısı ……….yarıya iner…., ikinci aşamasında …..sabit kalır……
5. 2n = 48 kromozomlu bir hücre art arda 3 mitoz geçirirse, …..8…… hücre oluşur.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Aydın Yayınları

D. Aşağıda hücre bölünmesi ile ilgili kavram haritasında verilen noktalı yerleri, uygun kavramlar ile tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Aydın Yayınları


E. Aşağıdaki yapıların, verilen canlılardan hangisinde bulunduğunu noktalı yerlere uygun bir şekilde yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Aydın Yayınları

F. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. • K hücresinin ribozomu vardır.
• L hücresinin kloroplastı vardır.
• M hücresinin kofulları çok sayıda ve küçüktür.
Yukarıdaki özellikler dikkate alındığında K, L ve M hücreleri hangi canlılara ait olabilir?
Cevap: B) Bakteri – Papatya – Tavşan

2. Ο Sitoplazma
 Çekirdek
Δ Hücre zarı
Yukarıda verilen hücre kısımlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Cevap: C)  – Ο Δ

3. (…)Yukarıda verilen ifadeler ile organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır?
Cevap: m D) Lizozom

4. (…) Yukarıdaki kavramlar belli bir düzene göre verilmiştir. Buna göre I ve II ile gösterilen yerlere hangi kavramlar gelmelidir?
Cevap: A) Doku – Sistem

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 19-20-21-22. Cevapları Aydın Yayınları

5. Mayoz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Cevap: C) Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Aydın Yayınları

6. 2n = 80 kromozomlu hücre, bir mitoz geçirdiğinde oluşacak hücrelerin sayısı ve bu hücrelerin her birinde yer alan kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D) 2 2n = 80

7. Yandaki grafik, bir hücrenin geçirdiği bölünmeler sonucu kromozom sayısındaki değişimleri göstermektedir. Buna göre I, II ve III ile gösterilen bölünmeler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: A) Mitoz – Mitoz – Mayoz

8. Aşağıdaki tabloda, mitoz ve mayoz ile ilgili verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak işaretlenmiştir. Buna göre, hangi işaretlemede hata yapılmıştır?
Cevap: D)

9. Yandaki grafik bir hücrenin mitoz bölünmeler geçirerek oluşturduğu hücre sayısını göstermektedir.
Buna göre bu hücrenin kaç defa mitoz geçirdiği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: B) 3

10. (…) Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerler seçeneklerdeki kelime veya sayılar ile eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?
Cevap: D) 4

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.