Anasayfa Kitap Cevapları
8 Nisan 2022, 0:11 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47-48-49-50. Cevapları Yıldırım Yayınları

Hücre ve Bölünmeler Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

2. Ünite: Hücre ve Bölünmeler 1. Hücre 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 47-48-49-50.Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Tabloda hücrenin temel kısımları ve organelleri verilmiştir. Bitki ve hayvan hücrelerini benzerlik ve farklılıkları yönünden örneklerdeki gibi karşılaştırarak tabloyu tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Yıldırım Yayınları 


2. Hücre nedir? Tanımlayınız ve hücrenin temel kısımlarını çizerek gösteriniz
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Yıldırım Yayınları 


3. Hücrelerin canlılığını sürdürebilmesi için nelere ihtiyacı vardır?
Cevap: Enerji ve enerji üretimine


4. Organın dokudan farkı nedir?
Cevap: Organlar belirli olan dokuların bir araya gelerek oluşumudur.


5. Çok hücreli canlılarda sistemlere niçin ihtiyaç vardır?
Cevap: Sistemler birlikte hareket ederek besin, oksijen gibi ihtiyaçları karşılar ve canlının hayatını sürdürmesini sağlar.


6. Hücrenin ayrıntılı yapısının anlaşılmasında teknolojideki ilerlemelerin nasıl katkısı olmuştur? Örnek vererek açıklayınız
Cevap: Mikroskobun icadı ile hücre ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve gelişimi sağlanmıştır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Yıldırım Yayınları

7. Aşağıda şekilleri verilen hücrelerin hangi canlı grubuna ait olduğunu, işaret edilen yapıların adlarını ve görevlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Yıldırım Yayınları 


B) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 218-219-220-221. Cevapları MEB Yayınları

1. I. Sentriyollere sahip olma
II. Güneş ışığını kullanarak besin üretme
III. Hücre duvarı bulundurma
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri hayvan hücrelerinde bulunmaz?
Cevap: D

A) Yalnız I B) Yalnız III C I ve III D) II ve III


2. Aşağıdaki şekillerde insan vücuduna ait bazı yapılar verilmiştir.
Numaralandırılan bu yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru adlandırılmıştır?

Cevap: D


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Aşağıdaki tabloda hücre organellerinden bazıları ve bu organellerin görevleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B

A) Lizozom B) Mitokondri C) Ribozom D) Endoplazmik retikulum


4. Bir sınıfta kart oyunu oynanmaktadır. Bu oyunda kartların bir yüzünde hücrenin kısımlarından biriyle ilgili bilgiler, diğer yüzünde ise bu bilgilerin ait olduğu hücre kısmının adı yer almaktadır.
Buna göre öğretmenin verdiği bilgiler hangi hücre kısmına aittir?
Cevap: C

A) Hücre duvarı B) Sitoplazma C) Çekirdek D) Koful


5. I. Robert Brown bitki hücresinde çekirdeği keşfetmiştir.
II. Robert Hooke hücreyi tanımlamıştır.
III. Antonie van Leeuwenhoek bakterileri gözlemlemiştir.
IV. Matthias Schleiden ve Theodor Schwan hücreyle ilgili temel düşünceyi ifade etmişlerdir.
Aşağıdakilerin hangisinde hücre ile ilgili verilen bilimsel çalışmalar tarihsel olarak doğru sıralanmıştır?

Cevap: D

A) IV- II – III – I B) III – II – I – IV C) II – I – IV – III D) II – III – I – IV

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 178-179-180-181-182-183. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

(D) 1. Hücreler canlılık olaylarının gerçekleştiği yapı birimleridir.
(D) 2. Dokular, hücrelerin aynı işi görmek üzere farklılaşmasıyla oluşur.
(Y) 3. Bitki hücrelerinin kofulları küçüktür ve sayıca çoktur.
→ Bitki hücrelerinde bulunan kofulların boyutu büyük ve sayısı azdır.
(Y) 4. Kurbağanın kas doku hücreleri kalın bir hücre duvarına sahiptir.
→ Hücre duvarı sadece bitkilerde bulunur
(D) 5. Bir görevi yerine getirmek üzere birlikte çalışan organlar, sistemleri oluşturur.
(D) 6. Tarihsel süreç içinde bilim insanlarının canlılarla ilgili ortaya koyduğu gerçeklerden biri tüm canlıların bir ya da birden çok sayıda hücreden meydana geldiğidir.
(D) 7. “Hücre” terimini ilk kullanan bilim insanı Robert Hooke’tur.
(Y) 8. Hayvan hücrelerinde bulunan organellerin tümü bitki hücrelerinde de bulunur.
→ Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organeller birbirinden farklıdır.
(D) 9. Hücrenin temel kısımları hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
(Y) 10. Hücreleri gözlemleyebilmek için büyüteç kullanmak yeterlidir
→Hücreleri gözlemlemek için mikroskop kullanmamız gerekir.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.