Anasayfa Kitap Cevapları
8 Nisan 2022, 0:07 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61-62-63-64. Cevapları Yıldırım Yayınları

Mitoz – Mayoz Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

2. Ünite: Hücre Ve Bölünmeler 2. Mitoz – Mayoz 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 61-62-63-64. Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki şekillerde mitozun evreleri karışık olarak verilmiştir. Harfleri kullanarak evreleri gerçekleşme sırasına göre sıralayınız. Bu sıralamayı neye göre yaptığınızı açıklayınız.
Cevap: b – c – e – a – d

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Yıldırım Yayınları 


B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. İnsan deri hücreleri kaç kromozom taşır? Bu hücrelerden birinin bölünmesi sonucu kaç yavru hücre oluşur?
Cevap: İnsan deri hücreleri 46 kromozom taşır ve iki yavru hücre oluşturur.


2. Kanser hastası bir farenin tümör hücreleri bilim insanları tarafından incelenmiştir. İki haftada bir hücrenin bölünmesiyle oluşan yavru hücrelerin bölünme ve kromozom sayılarıyla ilgili edinilen bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre bölünmeler sonucunda oluşan hücre sayısı kaçtır? Nedeniyle açıklayınız.

Cevap:   Kanser hastası olan farenin 32 hücre sayısı vardır.  Her bölünmesinde iki hücre oluşur ve 5 bölünme sonra 32 hücre oluşur.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesinde mitozun rolünün olup olmadığına karar vererek cevabınızı verilen alanlara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Yıldırım Yayınları 


C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147. Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdakilerden hangisi hem mitoz hem mayozda görülen ortak bir özelliktir?
Cevap: A

A) İğ ipliklerinin oluşumu
B) İki kez sitoplazma bölünmesi
C) Homolog kromozomlarda parça değişimi
D) Homolog kromozomların yan yana gelmesi


2. Aşağıda karışık olarak yer alan hücre döngüsüne ait evrelerin doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
Cevap: B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Kromozom sayısı 40 olan bir üreme ana hücresi mayoz geçirirse yavru hücrelerin kromozom sayısı kaç olur?
Cevap: A

A) 20 B) 40 C) 46 D) 10


4. Aşağıdakilerin hangisi mayozla oluşur?
Cevap: B

A) Deri hücresi
B) Sperm
C) Alyuvar
D) Bitki kök hücresi


5. I. Tür içinde genetik çeşitliliğe neden olur.
II. Eşeyli üreyen canlı türlerinin kromozom sayılarının sabit kalmasını sağlar.
III. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar.
Yukarıda özellikleri sıralanan olay hangisinde verilmiştir?

Cevap: D

A) Mitoz
B) Eşeysiz üreme
C) Vejetatif üreme
D) Mayoz


6. 54 kromozoma sahip bir canlının mayoz sonucu oluşan yumurta hücresi döllenmiştir. Döllenme sonucu oluşan yavru, gelişimini tamamlayarak ergin bireye dönüşmüştür.
Bu olaylar sırasında gerçekleşen kromozom sayısındaki değişim aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir?

Cevap: B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Yıldırım Yayınları

Ç) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu noktalı yerlere yazınız
Cevap:

(Y) 1. Mayoz sırasında önce homolog kromozomlar, sonra kardeş kromatidler ayrılır.
→Başlangıçta eşlenerek kardeş kromatidler oluşur.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-162-165. Cevapları MEB Yayınları

(Y) 2. Mayoz sonucu hücre sayısı azalır.
→ Mayoz sonucunda bir hücreden dört ayrı hücre oluşur.

(Y) 3. Mayoz sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı aynı kalır.
→ Mayoz sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya iner.

(D) 4. Mayoz, parça değişiminin görüldüğü hücre bölünmesidir.

(Y) 5. Mitoz geçiren doku hücreleri sperm ya da yumurta hücresi olarak olgunlaşabilir.
→ üreme hücreleri mayoz ile oluşur

(Y) 6. Mayozla üreme hücrelerinin oluşumu tüm canlılarda yaşam boyu görülür.
→Dişilerde yumurtanın oluşumu menopoz dönemine kadar sürer.

(D) 7. Mayoz, kromozomların bir kez eşlendiği fakat iki çekirdek bölünmesinin görüldüğü bir olaydır.

(D) 8. İnsan akyuvar hücreleri, kesinlikle mitozla oluşur.

(D) 9. Üreme ana hücreleri, biri anadan diğeri babadan gelen iki takım kromozom taşır.

(D) 10. Eşeyli üreyen canlıların çeşitli kalıtsal özellikler göstermesinin nedeni mayoz ve döllenmedir

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.