Anasayfa
Ara Bul
7 Eylül 2021, 17:20
Mehmet
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63-64-65-66-67-68 Cevapları Tutku Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 63, 64, 65, 66, 67, 68. Sayfa Tutku Yayıncılık 2. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Tutku Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.

1) Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklayınız.
Cevap : Hücreler bir araya gelerek organları oluşturur. Organlar bir araya gelerek sistemleri sistemlerde bir araya gelerek organizmaları meydana getirir.

2) DNA, gen ve kromozom arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap : DNA lar genlerimizin içindedir. Genlerimizde kromozomların içinde.

3) Mitozun canlılar için önemi nedir?
Cevap : Mitoz çok hücreli canlılarda dokuların yenilenmesini ve iyileşmesini sağlar. Mitoz tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlar.

4) Mayoz ve mitoz arasındaki farklar nelerdir?
Cevap :
– Mayoz bölünme Ana üreme hücrelerinde gerçekleşirken mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür.

– Mitoz bölünme Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar, çok hücreli canlılarda ise büyümeyi, gelişmeyi ve dokuların onarılmasını sağlar. Fakat mayoz bölünme sadece Ana üreme organlarında gerçekleşir.

– Mitoz bölünmede parça değişimi olmazken, mayoz bölünmede yeni parçalar oluşur.

B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) ( Y ) Mitoz bölünmeyle bir hücreli canlılarda büyüme sağlanır.
2) ( D ) Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşur.
3) ( D ) Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
4) ( Y ) Mitokondri besinlerin sindirimini sağlayan bir organeldir.

5) ( D ) Hücre çeperi hayvan hücrelerinde bulunmaz.
6) ( D ) Hücre bölünmesi sırasında DNA kendini eşler.
7) ( D ) Hücrenin temel kısımları bitki ve hayvanlarda ortaktır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Tutku Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Tutku Yayıncılık

Ç. Aşağıda bazı yapı ve organeller numaralandırılmıştır. Verilen ifadeleri okuyarak uygun görsel numarasını aşağıdaki yay ayraçların içine yazınız.

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Tutku Yayıncılıkk

1) ( 6 ) Hücre içi sindirim yapar.
2) ( 2 ) Madde taşınmasını sağlar.
3) ( 5 ) Hayvanlarda hücre bölünmesinde görev alır.
4) ( 3 ) Salgı ve paketlemeden sorumludur.
5) ( 4 ) Oksijenli solunumun yapıldığı organeldir.
6) ( 7 ) Protein sentezi yapar.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Tutku Yayıncılık

D.Yandaki şekle göre verilen bilgilerden doğru olanların başına “✔” yanlış olanların başına “✗” işareti koyunuz.

1) ( ✔ ) Bu hücre bir bitkiye ait olabilir.
2) ( ✔ ) 1 numaralı kısım hücrenin temel kısımlarından biridir.
3) ( X ) 3 numaralı kısım madde taşınmasında görev alır.
4) ( ✔ ) 5 numaralı kısım hücre içi sindirimden sorumludur.
5) ( X ) Görselde hücre duvarı görülmemektedir.
6) ( ✔ ) 4 numaralı kısım bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır

E. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Mitoz bölünmeyi araştıran bir öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?
Cevap : B) Kromozom sayısının yarıya indiğine

2) Yandaki görselde verilen hücreler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap : D) 2. hücrede kloroplast bulunmaz.

3) A hücresinin kromozomları çiftler hâlindedir ve bu hücrede lizozom bulunmaktadır. Buna göre A hücresi ile ilgili verilerden hangisi doğru olamaz?
Cevap : D) Mayoz bölünme geçiremez.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Tutku Yayıncılık

4)
1. Ortadan bölünen deniz yıldızından iki deniz yıldızı oluşması
2. Çam fidanının zamanla ağaca dönüşmesi
3. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşumu

Yukarıdaki olaylarda mitozun canlılar için önemini açıklayan örnekler verilmiştir.
Cevap : D

5) 2n kromozomlu bir hücrenin bir defa mitoz geçirmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Cevap : A) 2n kromozomlu iki hücre

6) Yandaki grafikte bir hücrenin kromozom sayısının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Cevap : C) 0-1 zaman aralığının sonunda 4 yeni hücre oluşur.

7) Robert Hook geliştirdiği mikroskopla incelediği yapıları boşluk olarak tanımlamıştır. Teknoloji geliştikçe Hook’un incelediği yapıların boşluk değil, hücre çeperi olduğu anlaşılmıştır. Hücre çeperinin altında hücre zarı, mitokondri, çekirdek gibi başka yapıların da olduğu ancak gelişmiş mikroskoplar aracılığıyla gözlemlenmiştir.

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgilere göre;

I. Bilimsel bilgi değişebilir.
II. Teknolojinin gelişmesiyle hücre hakkında yeni bilgiler edinilmiştir.
III. Bitki ve hayvan hücreleri arasında farklar vardır.

yorumlarından hangisi veya hangileri yapılabilir?
Cevap : B) I ve II


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Tutku Yayıncılık

8) Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucunda meydana gelen değişimlerden değildir?
Cevap : A

10) Yandaki görselde bir hücreye ait bölünme aşaması verilmiştir. Bu hücrenin geçirdiği bölünme şekli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap : D) Bölünme sonunda kromozom sayısı iki katına çıkar.

11) Aşağıdaki tabloda mayoz bölünme ile gerçekleşen olaylar dörtgen,mitozla gerçekleşen olaylar çember ile ifade edilmiştir. Buna göre kaç numaralı bilgi hatalıdır?
Cevap : C) 3


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları Tutku Yayıncılık

12) Aşağıda çeşitli organeller ve bunların bulundukları hücreler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap : B) Kloroplast – Hayvan

13) Aşağıdaki yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangisidir?
Cevap : A) Hücre – doku – organ – sistem – organizma

14) Bir hücrenin mayoz mu yoksa mitoz mu geçirdiğini anlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki soruların hangisi ya da hangilerine yanıt aramalıdır?
Cevap : B) Yalnız II

15)
I. Çok hücreli canlılarda hasar gören dokuların tamiri
II. Çiçekli bir bitkide polen hücresinin oluşumu
III. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşumu

Yukarıdakilerden hangileri mitoz bölünme ile oluşur?
Cevap : D) I, II ve III

16) Aşağıdakilerden hangisi mayoz sonucunda meydana gelen değişimlerden değildir?
Cevap : A) Hücre sayısını artırmak ve hücreyi onarmak

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.