Anasayfa Kitap Cevapları
11 Şubat 2023, 14:18 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76. Cevapları Aydın Yayınları

3. Ünite Değerlendirme Cevapları

3. Ünite KUVVET VE ENERJİ: 3. Ünite Değerlendirme Cevapları 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76. Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Aydın Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini kutucuk içerisine yazınız.
Cevap:

(D) 1. Kütle ve ağırlık farklı kavramlardır.
(D) 2. Ağırlık, cismin bulunduğu konuma göre değişir.
(Y) 3. Ağırlık eşit kollu terazi ile ölçülürken, kütle dinamometre ile ölçülür.
(Y) 4. Fiziksel anlamda işin olabilmesi için bir cisme kuvvetin uygulanması yeterlidir.
(D) 5. İşin birimi J’dür.
(Y) 6. Sürtünme kuvveti cismin sahip olduğu enerji türünü değiştirmez.
(Y) 7. Cisimlerin süratlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye, çekim potansiyel enerjisi denir.
(D) 8. Kinetik ve potansiyel enerji birbirine dönüşebilir.


B. Aşağıdaki cümleleri, bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz.
Cevap:

(c) 1. Madde miktarıdır.
(f) 2. Süratten dolayı sahip olunan enerjidir.
(d) 3. Kütlenin ölçülmesi için kullanılan araçtır.
(b) 4. Ağırlığın ölçülmesi için kullanılan araçtır.
(a) 5. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.


C. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri, kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız (Kelimeler uygun ekler alabilir.)
Cevap:

1. Dünya’nın bizlere ve diğer varlıklara uyguladığı yer çekimi kuvvetine …….ağırlık…… denir.
2. Dünya’daki kütlesi 12 kg olan bir cismin, Ay’daki ağırlığı …….20…….. N’dir.
3. Çekim potansiyel enerjisi, cismin ……yükseklik…… ve ağırlığına bağlıdır.
4. Kinetik enerji, cismin kütlesine ve ……sürat……… bağlıdır.
5. Deniz seviyesinden bir dağın tepesine çıkıldıkça ağırlık …..azalır……., kutuplardan Dünya’nın merkezine yaklaşıldıkça ağırlık …..artar……


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Aydın Yayınları

D. Aşağıdaki durumlarda verilen bilgilere göre soruları cevaplayınız

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-100-102-103-104. Cevapları Aydın Yayınları

1. Şekildeki eşit kütleli iki bilye yatay zeminde farklı süratlerle yuvarlanıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)
Cevap: 20 m/s hızla giden topun kuvveti daha etkili olacağı için yayı daha çok sıkıştırır.

2. Şekilde farklı kütleli iki bilye yatay zeminde eşit süratlerle yuvarlanıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)
Cevap: Kütlesi büyük olan top daha çok sıkıştırır.

3. Şekilde farklı kütleli iki bilye farklı yükseklikten serbest bırakılıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)
Cevap: Kütlesi daha büyük olan daha çok sıkıştırır.

4. Şekilde eşit kütleli iki bilye farklı yükseklikten serbest bırakılıyor. Hangi bilyenin yayı daha çok sıkıştırmasını beklersiniz? Neden? (Yaylar özdeştir.)
Cevap: En yukarıdan bırakılan top yayı daha çok sıkıştırır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Aydın Yayınları

E. Aşağıda verilen durumlardaki enerji değişimlerini tabloya yazınız. (Sürtünmeler ihmal ediliyor.)
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Aydın Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları Aydın Yayınları

F. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ağırlığa ait değildir?
Cevap: C) Bulunduğu konuma göre değişmez

2. Aşağıdaki örneklerden hangisinde kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümü söz konusudur?
Cevap: A) Yukarı doğru fırlatılan top

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39-40-42-43. Cevapları Aydın Yayınları

3. Kuvvet birimi olarak N, alınan yol birimi olarak m alındığında, iş birimi aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap: C) Joule

4. Yanda verilen kitaplıkta yapılan aşağıdaki işlerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür?
Cevap: A) 2N ağırlığındaki kitabı 2. rafa kaldırmak

5. Bir cismin kinetik enerjisi;
I. Kütlesi
II. Yüksekliği
III. Sürati
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Cevap: B) I ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları Aydın Yayınları

6. • Haltercinin, halteri havada tutması
• Bir çocuğun, ağır bir kutuyu kaldırmaya çalışması ancak başarılı olamaması
• Dolabın itilerek yer değiştirmesi
• Öğrencinin, yerden kalemi alıp masanın üzerine koyması
Yukarıda verilen durumlardan kaç tanesinde fiziksel anlamda iş yapılmış olur?
Cevap: B) 2

7. I. Havaya atılan top
II. Fren yapan kamyon
III. Yokuş aşağı giden misket
Yukarıdaki durumlardan hangisinde ya da hangilerinde cismin kinetik enerjisi artar?
Cevap: B) Yalnız III

8. K noktasından fırlatılan cisim şekildeki yolu izliyor. Buna göre cisim hangi noktadan geçerken potansiyel enerjisi en fazla olur?
Cevap: B) L

9. Bir bisikletin Ay’daki kütlesi 9 kg olduğuna göre tablo uygun bir şekilde doldurulduğunda hangi seçenek doğru olur? (Dünya’da 1 kg’lık kütleye yaklaşık 10 N çekim kuvveti uygulanır.)
Cevap: A)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.