Anasayfa Kitap Cevapları
19 Aralık 2021, 14:51 - Betül Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77-79-81-82-83-84. Cevapları Yıldırım Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84. Sayfa Yıldırım Yayınları Kuvvet İş Ve Enerji İlişkisi

KİNETİK ENERJİLERİNİ KARŞILAŞTIRALIM

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Aynı yükseklikten bıraktığınız plastik top ve basketbol topu, tahta bloka çarptıklarında bloku aynı miktarda mı sürükledi? Niçin?
Cevap:   Aynı yükseklikten bıraktığımız plastik top ve basketbol topundan basketbol topu daha fazla miktarda sürükledi. Çünkü ağır olan cismin kinetik enerjisi daha fazla olur.


Kütle ile kinetik enerji arasında nasıl bir ilişki vardır? Verilerinize dayanarak açıklayınız.
Cevap: Kinetik enerji kütle ile doğru orantılıdır.


Eğik düzlemin yüksekliğini artırarak topları, tahta bloka çarptırdığınızda blokun ilk denemeye göre sürüklenme miktarında nasıl bir değişim oldu? Niçin?
Cevap: Topların sürati artacağı için  sürüklenme miktarı da fazla olacaktır


Sürat ile kinetik enerji arasındaki ilişkiyi verilerinize dayanarak nasıl açıklarsınız?
Cevap: Sürat ile kinetik enerji arasında doğru ilişki vardır. Sürat arttıkça kinetik enerjide artar.


Potansiyel Enerji

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Hangi denemelerinizde kum üzerinde daha derin izler oluştu? Bunun sebebi ne olabilir?
Cevap:   Daha yüksekten atılan  top daha derin izler   oluşturur. Kinetik enerjisi yukarıdan aşağıya düşerken artıcaktır ve kumda iz bırakacaktır.


 Soru: Kum üzerinde topların bıraktığı izlerin derinliği, çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığı ve yerden yüksekliği ile bir ilişkisi olduğunu gösterir mi? Cevabınızı verilerinize dayanarak açıklayınız.
Cevap: Evet bir ilişkisi olduğunu gösterir yüksekten hızla bıraktığımız  ağır olan top daha fazla iz bıraktı.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Şekildeki sistemde yüzey sürtünmesizdir. Eğik düzlem üzerindeki O noktasından cisim serbest bırakılıyor. Cisim sürtünmesiz yatay düzlemde yaya çarpıp yayı sıkıştırıyor. Cisim O ve A noktalarında hangi enerjilere sahiptir?
Cevap: O   kinetiksel potansiyel enerji, A noktasında iken esneklik potansiyel enerjisi vardır.
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları Yıldırım Yayınları  (1)

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Yıldırım Yayınları 

Öğrendiklerimizi Değerlendirelim

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. 2 saat kitap okuyan bir öğrenci fiziksel anlamda iş yapar mı? Niçin?
Cevap:  Fiziksel olarak bir iş yapmış olmaz çünkü bir iş yapmış olabilmesi için cismin  yer değiştirmesi gereklidir.


2. Dalından kopan bir elma yere düşerken iş yapar mı? Niçin?
Cevap: Evet yapar çünkü yer çekiminin etkisiyle dalından kopan elma yer değiştirmiş olur.


3. Şekil-1’deki özdeş A ve B cisimlerine eşit kuvvetler uygulanarak yatay bir düzlem üzerinde A cismine 5 m, B cismine 7 m yol aldırılıyor.
a) Hangi durumda daha çok iş yapılmıştır? Niçin?

Cevap: B cismi daha çok iş yapmıştır.
b) Şekil-2’deki A ve B cisimleri üst üste konularak cisimlere eşit büyüklükte kuvvetler uygulanarak 5 m ve 7 m yol aldırıldığında yapılan işlerin büyüklük sıralaması ne olur?

Cevap: 7 m yol aldırıldığında daha fazla iş yapılmış olur.
c) Yapılan işlerin birimi nedir?
Cevap:   Birimi Joule ve Nm’dir.


4. Eşit süratle hareket eden kamyon ve otomobilden hangisinin kinetik enerjisi daha büyüktür? Niçin? (Araçlar eşit yol almaktadır.)
Cevap: Kamyonun kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü kütle ile kinetik enerji doğru orantılıdır.


B) Aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerleri kutucuklardaki kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Yıldırım Yayınları 

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Yıldırım Yayınları 

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1.Bir öğrenci yukarıdaki bilgileri okuyup doğru okları takip ederek ilerlediğinde hangi çıkışa ulaşır?
A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış


2. I. Ders çalışmak
II. Sırtında çanta merdiven çıkmak
III. Sırayı itmek
Yukarıdaki olayların hangilerinde fen anlamında iş yapılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III


3. Ağırlıkları eşit olan iki cisimden biri 2 m, diğeri 4 m yükseğe çıkarılıyor.
Buna göre yapılan işlerle ilgili
I. 2 m yükseğe çıkarmakla daha fazla iş yapılır.
II. 4 m yükseğe çıkarmakla daha fazla iş yapılır.
III. Her iki durumda da eşit büyüklükte iş yapılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III


4. I. Uçan bir kuş
II. Sıra üzerinde duran kitap
III. Dalından düşen yaprak
Yukarıdaki durumların hangilerinde cisim sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Yıldırım Yayınları 

5. Fen bilimleri dersinde üç öğrenci enerji çeşitleri ile ilgili aşağıdaki örnekleri veriyorlar.Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri örnekler doğrudur?
A) Yalnız Mehmet
B) Mehmet ve Buket
C) Mesil ve Buket
D) Mehmet ve Melis


6. x, y ve z cisimlerinin kütleleri ve yerden yükseklikleri   yandaki şekilde verilmiştir. Buna göre bu cisimlerin sahip olduğu çekim potansiyel enerjilerini gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir.
A)
B)
C)
D)


7. Aşağıdaki tabloda öğrenci bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek işaretleme yapmıştır.
Bu öğrencinin yaptığı her doğru işaretlemeden 5 puan aldığına göre bu öğrenci tabloyu doldurmakla kaç puan almıştır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20


Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.