Anasayfa Kitap Cevapları
7 Nisan 2022, 20:42 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82-83-84. Cevapları Yıldırım Yayınları

2. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji 2. Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 82-83-84. Sayfa Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. 2 saat kitap okuyan bir öğrenci fiziksel anlamda iş yapar mı? Niçin?
Cevap:  Fiziksel olarak bir iş yapmış olmaz çünkü bir iş yapmış olabilmesi için cismin  yer değiştirmesi gereklidir.


2. Dalından kopan bir elma yere düşerken iş yapar mı? Niçin?
Cevap: Evet yapar çünkü yer çekiminin etkisiyle dalından kopan elma yer değiştirmiş olur.


3. Şekil-1’deki özdeş A ve B cisimlerine eşit kuvvetler uygulanarak yatay bir düzlem üzerinde A cismine 5 m, B cismine 7 m yol aldırılıyor.

a) Hangi durumda daha çok iş yapılmıştır? Niçin?
Cevap: B cismi daha çok iş yapmıştır.

b) Şekil-2’deki A ve B cisimleri üst üste konularak cisimlere eşit büyüklükte kuvvetler uygulanarak 5 m ve 7 m yol aldırıldığında yapılan işlerin büyüklük sıralaması ne olur?
Cevap: 7 m yol aldırıldığında daha fazla iş yapılmış olur.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55-57-60. Cevapları MEB Yayınları

c) Yapılan işlerin birimi nedir?
Cevap:   Birimi Joule ve Nm’dir.


4. Eşit süratle hareket eden kamyon ve otomobilden hangisinin kinetik enerjisi daha büyüktür? Niçin? (Araçlar eşit yol almaktadır.)
Cevap: Kamyonun kinetik enerjisi daha büyüktür çünkü kütle ile kinetik enerji doğru orantılıdır.


B) Aşağıdaki kavram haritasında noktalı yerleri kutucuklardaki kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:
7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Yıldırım Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Yıldırım Yayınları

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1.Bir öğrenci yukarıdaki bilgileri okuyup doğru okları takip ederek ilerlediğinde hangi çıkışa ulaşır?
A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış


2. I. Ders çalışmak
II. Sırtında çanta merdiven çıkmak
III. Sırayı itmek
Yukarıdaki olayların hangilerinde fen anlamında iş yapılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III


3. Ağırlıkları eşit olan iki cisimden biri 2 m, diğeri 4 m yükseğe çıkarılıyor.
Buna göre yapılan işlerle ilgili
I. 2 m yükseğe çıkarmakla daha fazla iş yapılır.
II. 4 m yükseğe çıkarmakla daha fazla iş yapılır.
III. Her iki durumda da eşit büyüklükte iş yapılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 160-162-165. Cevapları MEB Yayınları

4. I. Uçan bir kuş
II. Sıra üzerinde duran kitap
III. Dalından düşen yaprak
Yukarıdaki durumların hangilerinde cisim sadece çekim potansiyel enerjisine sahiptir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Yıldırım Yayınları

5. Fen bilimleri dersinde üç öğrenci enerji çeşitleri ile ilgili aşağıdaki örnekleri veriyorlar.Buna göre hangi öğrencilerin verdikleri örnekler doğrudur?
A) Yalnız Mehmet
B) Mehmet ve Buket
C) Mesil ve Buket
D) Mehmet ve Melis


6. x, y ve z cisimlerinin kütleleri ve yerden yükseklikleri   yandaki şekilde verilmiştir. Buna göre bu cisimlerin sahip olduğu çekim potansiyel enerjilerini gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir.
A)
B)
C)
D)


7. Aşağıdaki tabloda öğrenci bilgilerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek işaretleme yapmıştır.
Bu öğrencinin yaptığı her doğru işaretlemeden 5 puan aldığına göre bu öğrenci tabloyu doldurmakla kaç puan almıştır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.