Anasayfa Kitap Cevapları
7 Nisan 2022, 20:33 - Betül Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94. Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Enerji Dönüşümleri Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

3. Ünite: Kuvvet ve Enerji 3. Enerji Dönüşümleri 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 91-92-93-94. Yıldırım Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Yıldırım Yayınları

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Enerji Dönüşümleri Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

a) Ayça ve Mustafa yaptıkları bu deneyle hangi soruya cevap aramış olabilirler?
Cevap: Sürtünme  kuvvetinin sürate olan etkisini aramış olabilirler.


b) Bu deneyin bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri nelerdir?
Cevap:
Bağımsız değişken: Yüzeyin cinsi
Bağımlı değişken: Arabanın aldığı yol
Kontrol edilen: Eğik düzlemin yüksekliği


c) İkinci denemede arabanın daha az yol almasının nedeni nedir?
Cevap: Arabanın daha az yol almasının nedeni sürtünmenin fazla olmasıdır.


ç) Ayça ve Mustafa’nın bu deneyde ulaştıkları sonuç nedir?
Cevap: Sürtünme kuvveti arttıkça hız azalır Ayça ve Mustafa bu sonuca ulaşmışlardır.


2. Yandaki görselde uzun atlama yarışı yapan bir sporcu gösterilmektedir. Atlayış sırasında sporcunun kinetik ve potansiyel enerji dönüşümü nasıl gerçekleşmektedir?
Cevap: Kinetik enerji- potansiyel enerji- kinetik enerji


3. Farklı yüksekliklerde bulunan numaralandırılmış cisimlerin potansiyel enerjileri birbirine eşittir. Bu cisimlerin ağırlıkları arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız.
Cevap: 3>2>1 Yer çekiminden dolayı yüksekteki cisim daha hafif olur.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-91-92. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Yıldırım Yayınları

4. Buzdolabı, valiz, elektrik süpürgesi gibi cisimlerin altlarına tekerlek takılmasının nedeni nedir?
Cevap: İşimizi daha kolay yapabilmek için tekerlek takılır.Sürtünmeyi azaltır.


5. Can, yandaki şekilde görüldüğü gibi kaykayıyla bir rampadan aşağı iniyor. Aşağıdakilerden hangisi A noktasından B noktasına Can’ın potansiyel ve kinetik enerjisinin durumunu açıklar? Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız.
Potansiyel enerji Kinetik enerji
A) Azalır. Azalır.
B) Azalır. Artar.
C) Artar. Artar.
D) Artar. Azalır.
Çünkü aşağıya doğru indiği için potansiyel enerji azalır. Yukarıdan aşağıya hızlanarak ineceği için kinetik enerjisi artar.


6. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız.

a) Çocuk A noktasında hangi tür enerjiye sahiptir? Niçin?
Cevap: Potansiyel enerjiye sahiptir.


b) Çocuk kayarak B noktasına geldiğinde enerjisinde nasıl bir değişme olur?
Cevap: Kinetik enerjisi artar.


c) Çocuk C noktasındayken hangi tür enerjiye sahip olur? Niçin?
Cevap: Kinetik enerjiye sahip olur. Çünkü potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Yıldırım Yayınları

B) Aşağıdaki kutuların içindeki ifadeleri okuyunuz. Cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
Cevap: 1=D 2=D 4=Y  2.çıkışa oluşur.


C) Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen olayların hangisinde kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümü vardır?
A)
B)
C)
D)


2. Bir iple tavana asılan topun sürtünmez ortamda hareketi yandaki şekildeki gibidir. Buna göre cismin hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A) Cisim 1 ve 2 konumlarında sadece kinetik enerjiye sahiptir.
B) Cisim 2 konumundan geçerken kinetik enerjiye sahiptir.
C) Cisim 2 kronumundan 3 konumuna giderken potansiyel enerjisi artar.
D) Cisim 1 konumundan 2 konumuna giderken potansiyel enerjisi azalır

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166-169. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Yıldırım Yayınları

3. Ali, parkta bisikletini kullanırken pedalı çevirdikçe farının yandığını gözlemliyor. Buna göre Ali bisikletini kullanırken hangi enerji dönüşümleri gerçekleşmektedir?
A) Kinetik enerji ~ Isı enerjisi ~ Işık enerjisi
B) Kinetik enerji ~ Elektrik enerjisi ~ Işık enerjisi
C) Elektrik enerjisi ~ Işık enerjisi ~ Isı enerjisi
D) Kinetik enerji ~ Potansiyel enerji ~ Elektrik enerjisi


4. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin sürtünme kuvveti ile ilgili söyledikleri doğrudur?
A)
B)
C)
D)


5. Aşağıdaki örneklerin hangisinde amaç sürtünme kuvvetini azaltmaktır?

A) Araçların tekerlerine zincir takılması
B) Yüzeylerin halıyla kaplanması
C) Buzlu yollara kum atılması
D) Bavullara tekerlek takılması


6. Şekildeki A noktasında belli bir süratle hareket eden cisim B noktasında durmuştur. Buna göreA noktasındaki cismin çekim potansiyel enerjisi B noktasında
I. Kinetik enerji
II. Isı enerjisi
III. Çekim potansiyel enerjisi enerji türlerinden hangilerine dönüşmüştür?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III


Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.