Anasayfa
Ara Bul
5 Eylül 2021, 22:45
Mehmet
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 186-187-188-189-190-191-192-193-194 Cevapları Tutku Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191-192-193-194 Cevapları Tutku Yayıncılık ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

5. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları Tutku Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.
1) Düz, çukur ve tümsek aynalar nerelerde kullanılır? Örnekler veriniz.

Cevap:  Tümsek ayna taşıtlarda yan ayna, mağazalardaki güvenlik aynaları, otopark ve kavşaklardaki kontrol aynaları olarak kullanılır. Çukur  aynalar araba farlarında, el fenerlerinde kullanılır. Düz aynalar ise evlerde, iş yerlerinde, vitrinlerde, kuaförlerde, marketlerde kullanılır.

2) Düz aynaya 2 m uzaklıkta bulunan bir kişinin aynada oluşan görüntüsünün aynaya uzaklığı ne
kadardır? Bu kişinin görüntüsünün özellikleri nasıldır?

Cevap: Görüntünün aynaya uzaklığı 2m’dir Görüntü kişiyle aynı boyda ve büyüklükte, aynaya eşit uzaklıkta ve  kişiye göre simetriktir.

3) Gündüz dışarıda gördüğünüz siyah bir kedinin, siyah; beyaz bir tavşanın ise beyaz görünmesinin nedenini nasıl açıklarsınız?

Cevap: Siyah kedi üzerine vuran ışığı tamamını alarak siyah olur. Beyaz tavşan ise beyaz ışığı yansıttığı için beyaz görünür.

4) Işığın kırılması olayının nasıl gerçekleştiğini günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Vazodaki çiçeğin sapının dışarıdan kırık görülmesi, gölün veya denizin içindeki taşın olduğundan daha yakın görülmesi gibi.

B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1) (D) Işığın madde ile etkileşimi sonucu soğurulma gerçekleşebilir.
2) (Y) Siyah cisimler, ışığı, diğer renkteki cisimlere göre daha az soğurur.
3) (D) Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.
4) (Y) Düz aynalarda oluşan görüntü cisimden daha büyüktür.
5) (Y) Tümsek aynalar, iç yüzeyi parlatılmış küresel aynalardır.
6) (Y) Çukur aynada oluşan görüntü daima cisimden küçüktür.
7) (D) Beyaz ışık tüm renklerin bileşiminden oluşur.
8) (D) Kırmızı renkteki bir şapka beyaz ışık altında kırmızı görünür.
9) (Y) Kalın kenarlı mercekler, hipermetropluğun giderilmesinde kullanılır.
10) (D) Ortam değiştiren ışık, sürati değiştiği için kırılır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Tutku Yayıncılık

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime
gruplarından uygun olanları yazınız.

Cevap:

1) Işığın madde tarafından tutulması olayına soğurulma denir.
2) Üzerine gelen beyaz ışığın tamamını yansıtan bir cisim beyaz  görünür.
3) Çukur aynaya çok yakın mesafedeki cismin görüntüsü düz  ve cisimden
büyük boyutta oluşur.
4) Bir cisim üzerine gelen ışığı tamamen soğuruyorsa siyah görünür.
5) Mağazalarda güvenlik amacıyla tümsek ayna  kullanılır.
6) Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine kırılma adı verilir.
7) Üzerine gelen paralel ışınları kırarak bir noktada toplayan mercekler ince kenarlı
merceklerdir.
8) Paralel ışınları dağıtarak kıran merceklere kalın kenarlı mercekler denir.
9) Bir mercekten geçen ışınların ya da bunların uzantılarının kesiştiği noktaya odak noktası denir.

Ç. Aşağıdaki kutucuk numaralarını kullanarak verilen soruları yanıtlayınız.

Cevap:

1) Hangisinde düz ayna kullanılır?  1-6-7
2) Hangisinde çukur ayna kullanılır? 2-4-5-9
3) Hangisinde tümsek ayna kullanılır? 3-8


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları Tutku Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Dört öğrencinin aynalar ve bunların kullanım alanlarıyla ilgili verdikleri örnekler aşağıda sıralanmıştır.
Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

Zehra: El fenerinde bir çukur ayna kullanılır.
Tarık: Dikiz aynası, bir çukur aynadır.
Betül: Düz aynalar periskop yapımında kullanılır.
Emir: Makyaj aynası bir çukur aynadır.

Cevap: C

A) Zehra B) Betül C) Tarık D) Emir

2) Elinde tuttuğu kâğıt ile düz ayna karşısına geçen Beyza, kâğıttaki yazıyı aynadan nasıl görür?

Cevap:B

3) Çukur aynalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap: D

A) Cisim aynaya çok yakın mesafedeyken oluşan görüntü terstir.
B) Cisim aynadan çok uzakta iken oluşan görüntü, düzdür.
C) Cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman ters olur.
D) Cisim aynaya yakınken oluşan görüntü cisimden büyüktür.

4) Yandaki görselde ayna karşısındaki mumun görüntüsü verilmiştir. Bu görüntü aşağıdaki hangi ayna veya aynalarda oluşmuş olabilir?

I. Düz ayna
II. Çukur ayna
III. Tümsek ayna

Cevap: B

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Tutku Yayıncılık

5) Bir cisme beyaz ışık altında bakıldığında cisim, yeşil görünmektedir. Buna göre bu cisim
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap: A

6) Aşağıdaki elbiselerden hangisi ışığı en çok soğurur?

Cevap: B

A) Kırmızı elbise B) Siyah elbise C) Beyaz elbise D) Yeşil elbise

7) Aşağıdaki kutulara kırmızı ışık altında bakıldığında hangisi ya da hangileri siyah görünür?

Cevap: B

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

8) Ormanlık alanlara bırakılan bazı nesneler mercek özelliği gösterir. Güneş ışınlarının bu
nesnelere ulaşması sonucu yangınlar çıkabilir. Buna göre verilenlerden hangileri yangın çıkarabilir?

I. Cam şişe tabanı
II. Su dolu cam kavanoz
III. Saydam olmayan plastik şişe

Cevap: A

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Tutku Yayıncılık

9) Bir öğrenci içlerinde mercek bulunan iki kutuya asal eksene paralel ışık demeti gönderiyor.
Işınlar kutudan şekildeki gibi kırılarak uzaklaşıyor.

Öğrenci daha sonra kutularda hangi mercek olduğunu tahmin ediyor ve bununla ilgili aşağıdaki
yorumları yapıyor. Buna göre öğrencinin yorumlarından kaç tanesi doğrudur?

 1. kutuda ince kenarlı mercek vardır.
 2. kutuda kalın kenarlı mercek vardır.
 1. kutudaki merceğin odak noktası kutudan ayrılan ışınlar tarafındadır.
 2. kutudaki merceğin odak noktası gelen ışınların olduğu tarafta yer alır.

Cevap:D

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10) Aşağıdaki araçlardan hangisinde güneş enerjisi ısı enerjisine dönüştürülerek kullanılır?

Cevap: C

11) Aylin, Güneş ışığından yararlanarak kaptaki suyun daha kısa sürede ısınmasını sağlayacak
düzeneği optik bir araç kullanarak hazırlıyor. Buna göre Aylin, düzeneğinde hangi optik aracı kullanmıştır?

Cevap: A

A) İnce kenarlı mercek
B) Kalın kenarlı mercek
C) Tümsek ayna
D) Çukur ayna


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Tutku Yayıncılık

12) Hava ortamından cam ortamına gelen ve gelme açısı 0c den farklı olan ışık ışınının izlediği yolu gözlemleyen dört öğrenci farklı yorumlarda bulunuyor. Hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır?

Cevap: C

A) Ali B) Beyza C) Yusuf D) Ayşe

13) Mercekler üzerine gelen ışık ışınının izlediği yol, aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

Cevap: D


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları Tutku Yayıncılık

14) Aşağıdaki araçlardan hangisinin yapısında kalın kenarlı mercek bulunur?

Cevap: D

15) Hava ortamından gelen ışık ışınları;
I. İnce kenarlı mercek
II. Tümsek ayna
III. Kalın kenarlı mercek

yukarıdakilerden hangilerinde kırılmaya uğrayabilir?

Cevap: B

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

16) Birbirinden farklı iki saydam ortamdan geçen ışığın izlediği yol hangi seçenekteki gibi olamaz?

Cevap:B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları Tutku Yayıncılık

17) Yandaki görselle ilgili aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz?

Cevap: C

A) Işık ışınının geçtiği ortamlar farklıdır.
B) Işığın kırılması olayı gerçekleşmiştir.
C) Işık ışınının gelme açısı, kırılma açısına eşittir.
D) Işık ışını az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiştir.

18) Aşağıda verilen mercek çeşitlerinden hangisi büyüteç olarak kullanılamaz?

Cevap: B

19)
I. Akvaryumdaki balığın yüzeye daha yakın yerde görünmesi
II. Vazodaki çiçeklerin su içindeki saplarının kırılmış gibi görünmesi
III. Aynaya bakan kişinin kendini olduğu gibi görmesi

Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri ışığın kırılması ile ilgilidir?

Cevap: C

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

20) Kapalı bir otoparka girerken güvenlik görevlisinin arabanın altına bakmak için kullandığı ayna ile ilgili Özlem, aşağıdaki yorumları yapıyor:
I. Bu aynada oluşan görüntü daima cisimden küçüktür.
II. Bu aynalar daha geniş alanları gösterir.
III. Bu aynalar evlerde görüntüyü büyütmek için kullanılır.

Buna göre Özlem’in yorumlarından hangileri doğrudur?

Cevap: A

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları Tutku Yayıncılık

E. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak bulmacayı çözünüz.

Cevap:

1) Çukur aynalar kullanılarak Güneş ışığının odaklanmasıyla yemek pişirilen araçlara ne ad verilir? ()
2) Işığın ortam değiştirirken doğrultu değiştirmesine ne ad verilir? .(KIRILMA)
3) Işığın madde tarafından tutulmasına ne ad verilir?(SOĞURULMA)
4) Tüm ışık renkleri bir araya geldiğinde hangi renk elde edilir?(BEYAZ)
5) Kalın kenarlı merceklere ne ad verilir?(IRAKSAK)
6) Kalın kenarlı mercekten kırılan ışığın uzantılarının kesiştiği noktaya ne ad verilir?(ODAK NOKTASI)
7) Bir yüzü sırlanarak oluşturulan cama ne ad verilir?(FİLM)

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.