Anasayfa
Ara Bul
5 Eylül 2021, 22:23
Mehmet
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 217-218-219-220-221-222 Cevapları Tutku Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217-218-219-220-221-222 Cevapları Tutku Yayıncılık

6. ÜNİTE: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Tutku Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.

1) Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırınız.

Cevap: Bitkiler eşeyli ve vejetatif yolla eşeysiz olarak çoğalırlar. Hayvanlar ise yumurtlama veya doğurma yöntemi ile ürerler. Arada eşeysiz ürüyen hayvanlar da vardır

2) Bir kurbağanın büyüme ve gelişme sürecini açıklayınız.

Cevap: zigot su içinde  oluşur. Gelişerek larvaya döner ardından iribaşa dönüşür. Gelişerek ilk yavru sonra ergin kurbağa olur.

3) Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri açıklayınız.

Cevap: Su, besin, sıcaklık, oksijen büyümelerinde etkilidir.

B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1) (Y) Bitkilerde polenin yumurtayla birleşmesine tozlaşma adı verilir.
2) (Y) Başkalaşım geçiren tek canlı grubu kurbağalardır.
3) (D) Balıklarda yumurtayla çoğalma görülür.
4) (D) Tomurcuklanma bir eşeysiz üreme çeşididir.
5) (Y) Tüm canlıların hayat döngüsü birbirinin aynıdır.
6) (D) Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi rejenerasyona örnektir.
7) (D) Su, tüm canlıların büyüme ve gelişmesini etkileyen bir faktördür.

C. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

Cevap:

1) Menekşede görülen eşeysiz üreme çeşidi. (VEJETATİF)
2) İnsanda embriyonun geliştiği yapı. (RAHİM)
3) Bitkide erkek üreme hücresi. (POLEN)
4) İnsanda embriyonun gelişmesiyle oluşan yapı. (FETÜS)
5) Erkekte spermin üretildiği kısım. (TESTİS)


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları Tutku Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen diyagramdaki ifadeleri en soldaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin
doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

Cevap: 2

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları Tutku Yayıncılık


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları Tutku Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.

1) Yavuz, çeşitli canlıları üreme şekilleri ile eşleştirmektedir. Buna göre Yavuz’un yaptığı eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri hatalıdır?

I. Çilek – vejetatif
II. Bakteri – tomurcuklanma
III. Denizanası – bölünme
IV. Hidra – rejenerasyon

Cevap: C

 

2) I. Döl yatağı II. Testis III. Salgı bezi
IV. Vajina V. Yumurtalık VI. Penis
Yukarıda üremeyle ilgili bazı yapı ve organlar verilmiştir. Bunlardan dişi ve erkeğe ait olanlar
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap: D

3) Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım geçirir?

Cevap: B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Tutku Yayıncılık

4) Aşağıdakilerden hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?

Cevap: A

5) Bitki ve hayvanlarda üreme çeşitleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap: C

6) Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden faktörleri araştıran bir öğrenci aşağıdaki
sonuçların hangisi ya da hangilerine ulaşabilir?

I. Tüm canlılar suya gereksinim duyar.
II. Bitki gelişimi için besine ihtiyaç yoktur.
III. Sıcaklık canlı gelişimini etkilemez.

Cevap: A

7) Ülkü, evdeki begonya bitkisinin bakımını üstlendi. Buna göre Ülkü’nün aşağıda yaptığı davranışlardan hangisi bitkinin gelişim sürecine uygun değildir?

Cevap: B

8) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşitlerinden biri değildir?

Cevap: C

9)Yukarıdaki canlılardan hangisi veya hangilerinde doğurarak çoğalma görülür?

Cevap: B


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları Tutku Yayıncılık

10) Bir öğrenci yaptığı deneyde özdeş bitkilerden birini aydınlık, diğerini karanlık ortama bırakıyor. Diğer tüm şartları eşit tuttuktan sonra bitkinin gelişimini 3 günde bir kontrol ediyor. Öğrencinin yaptığı bu deneye göre;
I. Öğrenci bitki gelişiminde sıcaklığın etkisini araştırmaktadır.
II. Karanlık ortamdaki bitkinin gelişiminin daha az olduğunu gözlemlemektedir.
III. Bitki gelişiminde suyun önemini araştırmaktadır

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: B

11) Hatice Hanım 28 haftalık gebedir. Bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmesi için Hatice Hanım aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapmamalıdır?

I. Vücudu zorlayacak hareketlerden kaçınmak
II. Sigara ve alkolden uzak durmak
III. Çok fazla besin tüketmek
IV. Yeterince dinlenmek

Cevap: A

12) I. Zigot gelişimi
II. Bebek oluşumu
III. Embriyo oluşumu
IV. Spermin yumurtayı döllemesi

Yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: D

13) Elma ağacında erkek ve dişi organlarda üreme hücreleri oluşur. Polenin yumurtayla birleşmesi sonucu zigot meydana gelir. Zigot gelişerek tohumu oluşturur. Daha sonra tohumun etrafı meyve ile kaplanır. Toprağa düşen tohum çimlenerek yeni bitkiyi oluşturur.

Yukarıda elma bitkisinin yaşam döngüsü verilmiştir. Buna göre aşağıdaki olayların hangisinden
bahsedilmemiştir?

Cevap: C


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları Tutku Yayıncılık

14)Yukarıdaki tabloda bazı bilgiler doğru ya da yanlış olarak eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden
hangileri doğru yapılmıştır?

Cevap: D

15) Aşağıda dişi ve erkek bireylerde üremeyi sağlayan yapı ve organlar görevleriyle eşleştirilmiştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?

Cevap: A

16) Aşağıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri döllenmeden önce oluşur?

Cevap: B

17) Yukarıdaki canlıların üreme şekilleriyle ilgili;
I. Genetik çeşitlilik yoktur.
II. Eşeyli üremeye örnektir.
III. İkisi de tomurcuklanmaya örnektir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: A

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.