Anasayfa
Ara Bul
13 Temmuz 2021, 4:05
Mehmet
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 223-224-225-228-229-230-232-234-235 Cevapları Tutku Yayıncılık

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235 Cevapları Tutku Yayıncılık 7. ÜNİTE: A. AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları Tutku Yayıncılık

Ampuller elektrik devresine nasıl bağlanır?

Cevap: Ampullerin uç uca eklenerek oluşturulan bağlama şekline seri bağlama, devreye eklenen ampulün yeni bir akım oluşturacak şekilde bağlanmasına da paralel bağlanma denir.

Ampul parlaklığını artırmak için elektrik devrelerinde nasıl değişiklikler yapılır?

Cevap: Devreye bağlanacak her pil parlaklığı arttırır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları Tutku Yayıncılık

1. Ampuller elektrik devresine hep aynı şekilde mi bağlanır?

Cevap:  Ampul elektriğin kullanım yerlerine göre fazla veya az olarak bağlanabilir. Kaç ampul kullanılacağını ve bağlama şekilleri kullanılacağı alana göre değişebilir. Ampullerin bağlanması iki gruba ayrılır;

  1. Seri bağlama
  2. Paralel bağlama

2. Ampulün parlaklığını etkileyen değişkenler nelerdir?

Cevap: Basit elektrik devresinde ampul ve pül sayısına bağlı olarak parlaklık değişir. Eğer ampulü arttırıp pili sabit tutarsak parlaklık azalır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Tutku Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
Devrelere ampulleri nasıl bağladınız?

Cevap: Seri ve paralel bağlama yöntemiyle bağladık.

Her iki devrede ampuller aynı parlaklıkta mı ışık verdi? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Farklı oldu çünkü bağlama yöntemlerimiz farklı olduğu için.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları Tutku Yayıncılık

Ampermetrenin gösterdiği değer neyi ifade eder? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Elektrik devresinde devre elemanının üstünden geçen elektrik akımını ölçmeye yarayan ölçüm aletine ampermetre adı verilir. Ampermetre her zaman seri bağlanır. Çünkü devre elemanının üstünden geçeni ölçmektir asıl amacı.

 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Tutku Yayıncılık

Voltmetreyi devreye nasıl bağladınız?

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Tutku Yayıncılık

Voltmetreyi devreye bağladığınızda voltmetre hangi değerleri gösterdi? Neden Arkadaşlarınızla
tartışınız.

Cevap:


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Tutku Yayıncılık

Pil sayısı değiştikçe akım şiddeti ve gerilim değerleri nasıl değişti?

Cevap:Pil sayısı arttıkça gerilim değeri artar fakat akım değeri de aynı oranda artmaktadır. Bu yüzden gerilim/akım oranı sabit kalır.

Pil sayısının değişimi gerilim/akım şiddeti oranını nasıl değiştirdi? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Pil sayısı arttıkça gerilim değeri artar fakat akım değeri de aynı oranda artmaktadır. Bu yüzden gerilim/akım oranı sabit kalır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Tutku Yayıncılık

Seri bağlı devrede akım ve gerilim değeri nasıl değişti? Bu değişim ile ampul parlaklığı arasında
nasıl bir ilişki vardır?

Cevap:  Seri bağlı ampullerde ampul sayısı fazlalaştıkça gerilim bölünür. Ana koldaki dolaysıyla her ampulden gecen akım ve ampulün parlaklığı azalır.

Paralel bağlı devrede akım ve gerilim değeri nasıl değişti? Bu değişim ile ampul parlaklığı
arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Paralel bağlı ampullerden geçen akım ve düşen gerilim ayni olduğu için parlaklıkları da aynidir. Ampul sayısının artması toplam direnci azaltacağı için sadece ana koldaki akım artar.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Tutku Yayıncılık

Aracınızın çalışma prensibini gösteren şemayı aşağıdaki alana çiziniz. Yaptığınız aydınlatma cihazını sınıfa getiriniz. Bu aydınlatma cihazını sene sonunda bir bilim şenliği düzenleyerek sununuz.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Tutku Yayıncılık

Yapacağınız aydınlatma aracı için kullanacağınız malzemeleri ve maliyet hesaplamalarını verilen
noktalı alanlara yazınız.

Cevap: led lamba ve mum


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Tutku Yayıncılık

1) Dört adet özdeş ampul, pil ve kablolardan oluşan seri ve paralel bağlı devreler oluşturunuz. Bu
devrelerin şemalarını çizerek devreleri; akım, gerilim ve ampul parlaklığı bakımından karşılaştırınız.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Tutku Yayıncılık

2) Ohm Yasası nedir? Açıklayınız.

Cevap: pil sayısını arttırdıkça gerilim de artar. Gerilimin artmasıyla akımda artar. Fakat gerilim/akım şiddeti aynı kalır. Buna Ohm Yasası denir.

3) Şekil 1’deki devreye bir ampul bağlanarak Şekil 2’deki devre elde edilmiştir. Buna göre
ampullerin parlaklıkları, gerilim ve akım değerleri nasıl değişmiştir? Açıklayınız.

Cevap: 2. şekilde ampul sayısı arttırıldığı için direnç de artmıştır. Fakat parlaklık azalmıştır. Pil sayısı sabit kaldığı için devredeki gerilim aynıdır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.