Anasayfa Kitap Cevapları
9 Ocak 2023, 0:02 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105-106-107. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik 2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

2. ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER 2. Bölüm: RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 105-106-107. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki sayı doğrusunda -2 ve -1 arası 4 eşit parçaya, 0 ve 1 arası 5 eşit
parçaya bölünmüştür. Buna göre A ve B harflerine karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

2) Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenen A noktası, seçeneklerde verilen rasyonel sayılarından hangisi olabilir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

3) -13/4 ile 14/5 rasyonel sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?
Cevap:

13/4 = -3,25
14/5 = 2,8
-3, -2, -1, 0, 1, 2 =6 tane

4) Aşağıdaki rasyonel sayıların arasındaki boşluklara “<”, “>”, “=” işaretlerinden uygun olanları yerleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

5) Aşağıdaki rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

6) Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusunda -5 ile -3 sayıları arasında değildir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

7) Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

8) Aşağıdaki ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak en sade şekliyle ifade ediniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

9) Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız
Cevap:

0,4 = 4/9
0,04 = 4/90
0,404 = 404/999
4/9 > 404/999 > 4/90

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36-39-40. Cevapları MEB Yayınları

10) Aşağıdaki devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çeviriniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

11) Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

12) Aşağıdaki işlemleri yapınız
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

13) Aşağıdaki işlemlerde kullanılan özellikleri dikkate alarak kutucuktaki kelimelerden uygun olanları verilen boşluklara yerleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

14) -4/7’nin toplama işlemine göre tersi ile 1 tam 2/5’in çarpma işlemine göre tersinin toplamı kaçtır?
Cevap:

1 tam 2/5 = 7/5
-4/7 . 5/7 = -9/7

15) (2/17 + 5/13) – (2/17 + 5/8 + 5/13) işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

16) işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

17) Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

18) (3/2)² + 16/9 / (-4/3)³ işleminin sonucu kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

19) 72 sayısının 1/3’ünün 5/8’i kaçtır?
Cevap:

72 . 1/3 . 5.8 = 15

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 118-120. Cevapları Berkay Yayıncılık

20) Kilosu 36 TL olan fındıktan 3/4 kg, kilosu 24 TL olan fıstıktan da 1 tam 1/2 kg alan kişi toplam kaç TL öder?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

21) 32 kişilik bir sınıfın 5/8’i erkektir. Erkeklerin 3/4’ünün, kızların da 5/6’sının en sevdiği ders matematik olduğuna göre bu sınıfta kaç öğrencinin en sevdiği ders matematiktir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

22) Bir sınavdaki soruların yarısı çoktan seçmeli, 3/7’si açık uçlu sorular, diğerleri ise boşluk doldura sorularıdır. Sınavda 5 tane boşluk doldurma sorusu bulunduğuna göre toplam kaç soru olduğunu bulunuz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.