Anasayfa
Ara Bul
29 Eylül 2021, 12:38

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14-16-20-22-23-24-25. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25. Sayfa MEB Yayınları Tam Sayılarla Toplama İşlemi

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 14 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: Sıcaklığın -10 OC ölçüldüğü bir ortamda Kelvin termometresi sıcaklığı kaç °K
olarak gösterir?

Cevap: K = °C + 273 = 263°K


Etkinlik

Soru: Verilen sıcaklık değerlerini sağ taraftaki termometre üzerinde gösteriniz.

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 14 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: Verilen illerin sıcaklık değerlerini termometre üzerinde 3 OC arttırarak bulduğunuz yeni sıcaklık değerlerini aşağıdaki haritaya yazınız.

Cevap: 3°C arttırılmış hali;

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 14 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: Her ilin başlangıçta verilen sıcaklık değerini 8 OC arttırdığınızda elde edilecek
yeni sıcaklık değerlerini bulup tabloda ilgili sütuna yazınız. Her ilin yeni sıcaklık değerinin nasıl hesaplanacağını ifade eden işlemi aşağıdaki tabloda ilgili sütuna yazınız.

Cevap:

 

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 14 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: İllerin sıcaklık değerlerini arttırırken termometre üzerinde verilen sıcaklık değerini hangi yöne ilerlettiniz?

Cevap: Pozitif değeri doğru ilerlettik.


Soru: Sıcaklık değerlerinden pozitif olanları arttırdığınızda sonucun nasıl değiştiğini
yazınız

Cevap: Pozitif yönde artmıştır.


Soru: Sıcaklık değerlerinden negatif olanları arttırdığınızda sonucun nasıl değiştiğini yazınız

Cevap: Negatif değerden pozitife geçmiştir.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 16 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: Yukarıda yaptığımız (+2) + (+5) = +7 ve (-3) + (-6) = -9 işlemlerini inceleyiniz. Toplanan sayıların mutlak değerlerini kullanarak işlemin sonucunu nasıl elde
edersiniz

Cevap: Bu işlemi mutlak değer ile yaparsak pozitif olan sonuç aynı kalır fakat negatif ola sonuç pozitif olarak değişir.


Soru: Toplanan sayıların işareti ile toplamın (sonuç) işareti arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Pozitif olan sayılar ile toplama işaretinin işareti aynıdır fakat negatif olan sayılarla ters orantılıdır.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 20 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: Toplanan sayıların mutlak değerlerini kullanarak bu sonucu nasıl elde edersiniz?

Cevap: Pozitif olan sayıların sonucu aynı olur. Negatif olan sayılar ise pozitif sonuç verir.


Soru: Toplanan sayıların işareti ile toplamın işareti arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Toplanan sayıların ikisi de pozitif se pozitif sonucu verir, ikisi negatifse negatif sonuç verir. Biri negatif biri pozitif ise büyük olan sayının işareti alınır.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 22 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: 1) Aşağıdaki tabloda verilen toplama işlemlerini sayma pulları ile modelleyiniz ve sayı doğrusu üzerinde gösteriniz

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 22 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: 2) Aşağıda sayma pulları ile modellenen işlemleri yandaki boşluklara yazınız

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: 3) Aşağıdaki sayı doğruları üzerinde verilen işlemleri yapınız

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 23 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 24 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: 4) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 24 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: 5) En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

Cevap: (-1) + (+1) = 0


Soru: 6) Aşağıda verilen görselde işlem sırasını takip ederek boşluklara gelmesi gereken sayıları bulunuz.

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 24 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Soru: 7) Yanda verilen bir işlem tahtasıdır. Bu işlem tahtasında her satır ve sütundaki tam sayıların toplamı, o satır ve sütunun kesiştiği bölüme yazıldığına göre A + B + C = ?

Cevap: (-1) + (+2) + 6= 3


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 25 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Soru: 8) Bir binanın giriş katından asansöre binen Mehmet, görme engelli komşusuna yardım etmek için önce onu 3 kat yukarı çıkardıktan sonra kendisi 4 kat aşağı inmiştir. Mehmet son durumda kaçıncı kattadır?

Cevap: (+3) + (-4) = -1. kat


Soru: 9) Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en küçük negatif tam sayının toplamı kaçtır?

Cevap: (-102) + (-98) =-200


Soru: 10) Toplamları -40 olan birbirinden farklı negatif üç tam sayının en küçüğü en az kaçtır?

Cevap: -10, -11, -19


Soru: 11) -39’dan küçük en büyük tam sayı ile -93’ten büyük en küçük tam sayının toplamı kaçtır?

Cevap: (-40) + (-92) = -132


Soru: 12) -86’dan büyük, 87’den küçük tam sayıların tümünün toplamı kaçtır?

Cevap: -85’le +85’e kadar olan sayılar birbirini götürecektir. BU durumda sadece 96 kalır.


13) Yandaki hedef tahtasına üç atış yapan her bir öğrenci isabet
ettirdiği renklerin puanlarını kazanıyor. Öğrencilerin puanları bu üç
atışta elde ettikleri toplam puana göre belirleniyorsa
Soru
: a) Doğukan toplamda +3 puan aldığına göre hangi renklere isabet ettirmiş olabilir?

Cevap: +2, +7, -6


Soru: b) Cansu toplamda 0 puan aldığına göre hangi renklere isabet ettirmiş olabilir?

Cevap: +2, +3, -5


Soru: 14) Aşağıdaki tabloda Mati’nin yaşadığı şehrin bazı aylara göre sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Tablodaki verileri kullanarak aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara “D’’, yanlış olanlara “Y’’ yazınız

Cevap:

• En yüksek sıcaklık ortalaması ile en düşük sıcaklık ortalamasının toplamı 1 OC’tur. (D)
• Kasım ve mart ayları arasındaki sıcaklık ortalamalarının toplamı 1 OC’tur. (Y)
• Nisan ayı sıcaklık ortalaması ile ocak ayı sıcaklık ortalamasının toplamı -2 OC’tur. (D)

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.