Anasayfa Kitap Cevapları
23 Mayıs 2023, 22:40 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 182-183-184. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik 4.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

4. ÜNİTE: ORAN ORANTIDAN YÜZDELERE 2. Bölüm: YÜZDELER 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 182-183-184. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenleri bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları MEB Yayınları


2) Dünya’daki ağırlığı 45 kg olan bir kişi, Mars gezegeninde 17 kg ölçülmektedir. Dünya’da 135 kg ölçülen bir kişi, Mars gezegeninde kaç kg ölçülür?
Cevap:

45 kg → 17 kg
135 kg → x kg

45 . x = 2295
x = 51


3) Aşağıdaki tabloda, bir kek tarifinde farklı kişi sayılarına göre yapılacak bir kek için gerekli malzemelerden bazıları verilmiştir. Buna göre malzemelerin verilmeyen miktarlarını bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 182-183-184. Cevapları MEB Yayınları


4) 60 kg buğdaydan 50 kg un, 50 kg undan da 200 ekmek yapılıyor. 80 ekmek yapmak için kaç kg buğdaya ihtiyaç vardır?
Cevap:

60 kg buğday → 200 ekmek
x kg buğday → 80 kg ekmek

200 . x = 4800
x = 24


5) Bir çiftlikteki ördeklerin ayaklarının sayısının tavşanların ayaklarının sayısına oranı 10/9’dur. Çiftlikte 20 ördek olduğuna göre tavşan sayısı kaçtır?
Cevap:

Ördek/tavşan = 10k /9k
20 ördeğin 40 ayağı var.

10k / 9k = 40 / x
x = 36 → ayağının sayısı

36/4 = 9 tane tavşan vardır.


6) Bir işi aynı nitelikteki 8 işçi 10 günde bitirebilmektedir. Bu işi aynı nitelikteki kaç işçi 4 günde bitirebilir?
Cevap:

8 işçi → 10 günde
x işçi → 4 günde

8 . 10 = 4 . x
80 = 4 . x
20 = x


7) Bir dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 8 ile doğru orantılıdır. Dikdörtgenin çevresi 44 cm ise uzun kenarının kaç cm olduğunu bulunuz.
Cevap:

8 + 8 + 3 + 3 = 22
44 → x
22 → 8
352 = 22x
16 = x


8) Kenarlarının uzunlukları 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olan bir üçgenin çevresi 520 m olduğuna göre üçgenin kısa kenarının uzunluğu kaç metredir?
Cevap:

2 . a = 3 . b = 4 . c = 12

a = 6k
b = 4k
c = 3k

6k + 4k + 3k = 520
13k = 520
k = 40

c = 3k = 120 m


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

9) Yukarıda verilen orantı aşağıdaki problemlerden hangisi veya hangilerinin çözümü için kullanılır?
Cevap:  I , II ve IV.

I. 10 kg şeker ile 50 kg şerbet yapılırsa 5 kg şeker ile kaç kg şerbet yapılır?

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53-55-59. Cevapları Berkay Yayıncılık

10 kg → 50
5 kg → x
10x = 250
x =  kg


II. 10 km yolu 50 saniyede giden bir araç 5 km’lik yolu kaç saniyede gider?

10 km → 50
5 km → x
10x = 250
x = 25 km


IV. Bir aile 10 litre zeytinyağını 50 günde tüketirse bu aile 5 günde kaç litre zeytinyağı tüketir?

10 litre → 50
5 litre → x
10x = 250
x = 25 litre


10) Aydan, yandaki tabloda verilen tarif ile arkadaşlarına 1 litre karpuzlu çilekli soda hazırlamak istiyor. Aydan’ın kaç mL çilek suyuna ihtiyacı vardır?
Cevap:

1 litre = 1000 ml

100 ml → 55 ml
1000 ml → x ml

55 000 = 100 . x
550 = x


11) x+1 ile 2y-3 ters orantılıdır. x = 3 iken y = 4 ise y = 2 iken x = ?
Cevap:

(x + 1) . (2y – 3) = k
4 . 5 = 20

(x + 1) . 1 = 20
x + 1 = 20
x = 19


12) Bir çiftlikte 50 koyuna 60 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 15 gün sonra koyunlardan 20 tanesi satılırsa geriye kalan yiyecek, koyunlara kaç gün daha yeter?
Cevap:

50 koyun → 45 gün
30 koyun → x gün

50 . 45 = 30 . x
2250 = 30 . x
75 = x


13) Bir işte çalışan işçi sayısıyla işin bitme süresi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre x, y ve z’yi bulunuz.
Cevap:

7.-Sinif-Matematik-Ders-Kitabi-MEB-Yayinlari-Sayfa-183-Ders-Kitabi-Cevaplari


14) Bir dede 3, 5 ve 6 yaşlarındaki 3 torununa 210 TL’yi

a) Yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaştırırsa en az para alan torun kaç TL alır?
Cevap:

3 . a = 5 . b = 6 . c = 30

a = 10k
b = 6k
c = 5k

10k + 6k + 5k = 21k
21k = 210
k = 10

c = 5k = 50 TL alır.


b) Yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırırsa en fazla para alan torun kaç TL alır?
Cevap:

A/3 = B/5 = C/6 = 30

A = 90k
B = 150k
C = 180k

180k + 150k + 90k = 420k
420k = 210
k = 1/2

C = 180k = 90 TL alır.


15) Bir otelde 6 temizlik görevlisi vardır ve görevli başına 8 oda düşmektedir. Temizlik görevlilerinden ikisi işten ayrıldığında kalan temizlik görevlilerine kişi başı kaç oda düşer?
Cevap:

6 . 8 = 48 oda vardır.

6 – 2 = 4 kişi
48/4 = 12 kişi başı oda düşer.


16) Birbirine bağlı dişlilerden birincisinde 36, ikincisinde 24 diş vardır. Birinci dişli 6 kez döndüğünde ikinci dişli kaç kez döner?
Cevap:

36 diş → 6 kez
24 diş → x kez

36 . 6 = 24 . x
216 = 24 . x
9 = x


17) İki şehir arası 600 km olan uzaklık, 1/12 000 000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilir?
Cevap:

600 km = 60 000 000 cm

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 121-126. Cevapları Berkay Yayıncılık

1/12 000 000 = x/60 000 000
x = 5


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

18) Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
Cevap:

200 sayısının,
a) %12’si 24
b) %0,4’ü 0,8
c) %145’i 290
ç) %5 fazlası 210
d) %30 eksiği 140


19) Bir ürünün alış fiyatının satış fiyatına oranı 4/3  ise bu üründe % kaç zarar edilmiştir?
Cevap:

4 – 3 = 1 TL zarar.

4 → %100
1 → % x

x = 25


20) Yandaki televizyonu almak isteyen bir kişi kaç TL öder?
Cevap:

1500 . 8 /100 = 120 TL KDV

1500 + 120 = 1620 TL öder.


21) 2500 TL’lik bir koltuk takımını almak isteyen İsmail Bey, ayda en fazla 350 TL ödeme yapabilecektir. Bu durumda İsmail Bey aşağıdaki kampanyalardan hangisini tercih etmelidir? Yanıtınızı ilgili matematiksel işlemlerle açıklayınız
Cevap:

1. Kampanya
2500 . 20 / 100 = 500 TL indirim
2500 – 500 = 2000 TL

2000 / 5 = 400 TL taksit

2. Kampanya
2500 . 10/100 = 250 TL indirim
2500 – 250 = 2250 TL

2250 /10 = 225 TL taksit

2. kampanyayı tercih etmelidir.


Yukarıda bazı ürünlere ait değişik ödeme seçenekleri verilmiştir. Buna göre

a) Bilgisayarın peşin satışında % kaç indirim yapıldığını hesaplayınız.
Cevap:

2000 . x/100 = 20 . x

2000 – 20x = 1600
400 = 20x
20 = x


b) Peşin satışlardaki indirim yüzdesini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

TV
1400 . x /100 = 14 . x
1400 – 14x = 1260
140 = 14x
10 = x

Cep telefonu
2400 . x/100 = 24 . x
2400 – 24x = 2040
360 = 24x
15 = x

Bilgisayar : %20

%20 > %15 > %10


c) Bilgisayarı 8 taksitle alan kişi, satış fiyatı üzerinden % kaç daha fazla ödeme yapar?
Cevap:

2500 – 2000 = 500

2000 . x/100 = 500
x = 25


23) Bir karenin her bir kenarı %20 oranında arttırılırsa alanı % kaç artar?
Cevap:

Karenin bir kenarı 10 olsun.
10 . 10 = 100 alanı

10 . 20 /100 = 2 arttırılacak.
12 . 12 = 144 alanı

%44 artar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.