Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 16:17 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 283-284-285. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Matematik 6. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

6. ÜNİTE: VERİ ANALİZİNDEN CİSİMLERİN FARKLI YÖNDEN GÖRÜNÜMLERİNE 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 283-284-285.  Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 283 Cevapları MEB Yayınları

1) Yandaki daire grafiği bir okuldaki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin dağılımlarını göstermektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıfların bulunduğu daire dilimlerinin merkez açılarının ölçüleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B) 54° –  72° – 144° –  90°

5. Sınıf;
%100    360°
%15        x°        
100x = 15 . 360
x = 54°

6. Sınıf;
%100    360°
%20        x°        
100x = 20 . 360
5x = 360
x = 72°

7. Sınıf;
%100    360°
%40        x°        
100x = 40 . 360
x = 144°

8. Sınıf;
%100    360°
%25        x°        
100x = 25 . 360
4x = 360
x = 90°

2) Yandaki grafik 1 hafta boyunca bir otele giriş-çıkış yapan turist sayılarını vermektedir. 1 hafta boyunca otele giriş yapan turist sayısı, çıkış yapan turist sayısından ne kadar fazladır?
Cevap:

Giriş yapan turist sayısı → 40 + 45 + 45 + 35 + 35 + 35 + 50= 285
Çıkış yapan turist sayısı → 0 + 20 + 30 +  35 + 10 + 20 + 20 = 135
285 – 135 = 150 fazladır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 28-32. Cevapları Berkay Yayıncılık

3) Üç sayının aritmetik ortalaması 9 ve modu 12’dir. Bu sayıları bulunuz
Cevap: En çok tekrar eden 12 ise;

(12 + 12 + x )/3 = 9
24 + x = 27
x = 27 – 24
x = 3

4) Aşağıdaki veri gruplarının mod ve medyanını bulunuz.
Cevap:

a) 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8
→ Mod = 8
→ Medyan = 7

b) 66, 77, 88
→ Mod = yok
→ Medyan = 77

5) 10 kişilik bir grubun yaş ortalaması 24’tür. 6 yıl sonra bu grubun yaş ortalaması kaç olur?
Cevap:

24 x 10 = 240
6 x 10 = 60
240 + 60 =300
300 ÷ 10 = 30 olur.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları

6) Bir kulübün basketbol takımındaki 5 oyuncunun yaş ortalamaları 24’tür. Kulübün 3 kişilik teknik heyetinin yaş ortalaması ise 40’tır. Bu takımın teknik heyetle birlikte yaş ortalaması kaç olur?
Cevap:

24 x 5 = 120
40 x 3 = 120
120 + 120 = 240
240 ÷ 8 = 30 olur.

7) 11, 14, 12, 13,12
Bir grup öğrencinin yaşları yukarıda verilmiştir. Bu gruba yeni bir öğrenci katıldığında grubun yaşlarının ortancası 12 olmaktadır. Buna göre gruba yeni katılan öğrencinin yaşı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: D) 13 olamaz.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84-86-87-88-89 Cevapları MEB Yayınları

8) Yandaki daire grafiği bir ailenin 1 yılda tükettiği baklagil ve tahıl dağılımını göstermektedir. Bu ailede bir yılda tüketilen kuru fasulye miktarı toplam baklagil ve tahıl miktarının yüzde kaçıdır?
Cevap:

360°     %100
72°        %x       
360x = 72 . 100
5x = 100
x = %20

9) Aşağıdaki tabloda bir mağazadaki ürünlerin aylık satış sayıları verilmiştir.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 284 Cevapları MEB Yayınları
 Bu sütun grafiğindeki verilere ait daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C)


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları

10) Aşağıdaki harflerle verilen ifadeleri sağda verilen uygun grafik türüyle eşleştiriniz
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevapları MEB Yayınları

11) Yukarıda farklı yönlerden görünümleri verilen yapıda kaç eş küp kullanılmış olabilir?
Cevap: A) 5

12) Beş eş küple oluşturulmuş yandaki yapıdan 3 numaralı küp çıkarıldığında yapının hangi yönden görünümü değişir? 
Cevap: B) Üstten

13) Yandaki şeklin önden görünümü hangisidir?
Cevap: B)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.